Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδασκαλία των Θρησκευτικών με Νέες Τεχνολογίες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδασκαλία των Θρησκευτικών με Νέες Τεχνολογίες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδασκαλία των Θρησκευτικών με Νέες Τεχνολογίες
Διδασκαλία των Θρησκευτικών με Νέες Τεχνολογίες

2 Μετωπική διδασκαλία με παραδοσιακό τρόπο διάταξης θρανίων

3 Μετωπική διδασκαλία με διάταξη θρανίων σε σχήμα Π

4 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στην παραδοσιακή τάξη με διάφορες διατάξεις θρανίων

5 Οργάνωση τάξης για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

6 Μάθημα στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

7 Μάθημα στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

8 Μάθημα με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στο Εργαστήριο Υπολογιστών

9 Παρουσίαση λογισμικού στους μαθητές στο Εργαστήριο Υπολογιστών

10 Ο εκπαιδευτικός από την πλευρά του προβαίνει σε μια σειρά ενεργειών :
κατανέμει τους μαθητές σε μικρές ομάδες των δυο ή τριών ατόμων – μια ομάδα σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή - και στη συνέχεια δίνει σ’ αυτούς κάποιες βασικές κατευθύνσεις, οδηγίες και επεξηγήσεις για το χειρισμό του λογισμικού ώστε να τους εξοικειώσει με αυτό. Σκοπός του είναι να ενεργοποιήσει τους μαθητές που εργάζονται σε μικρές ομάδες στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τις δραστηριότητες που θέτει στους μαθητές τους από τις προτεινόμενες στο λογισμικό ή μπορεί να διατυπώσει δικές του και να τις αποθηκεύσει στο πρόγραμμα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, παρεμβαίνει δυναμικά, προκειμένου να διευκολύνει τους μαθητές, όταν και όπου αυτοί δυσκολεύονται, αλλά ακόμη και να τους εξοικειώνει σταδιακά με τις δυνατότητες του λογισμικού.

11 Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκειά της παρουσίασης ο εκπαιδευτικός :
περιφέρεται ανάμεσα στις ομάδες των μαθητών, παρακολουθεί την πρόοδο τους, τους καθοδηγεί, τους ενθαρρύνει, συντονίζει τη συζήτηση, ρυθμίζει την αλληλεπίδραση των μαθητών με το λογισμικό, επεξηγεί τις ερωτήσεις και παρεμβαίνει διευκολυντικά, κάνοντας προτάσεις και παρατηρήσεις, αν κάποια ομάδα συναντά δυσκολίες ή ξεφεύγει από το θέμα. στο τέλος του μαθήματος συγκεντρώνει τα αρχεία που δημιουργήθηκαν από τις απαντήσεις των μαθητών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας συμμετέχει ενεργά, φροντίζοντας ώστε όλοι οι μαθητές να προχωρούν παράλληλα με τον ίδιο περίπου ρυθμό καθώς τη στιγμή που ασχολείται με μια ομάδα μαθητών, οι υπόλοιπες συνεχίζουν να εργάζονται

12 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό ως :
εποπτικό μέσο παρουσίασης της διδακτικής ύλης του ΜΘ μέσο παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των μαθητών μέσο εισαγωγής νέων στοιχείων στο λογισμικό μέσο τροποποίησης των ήδη υπαρχόντων στοιχείων του λογισμικού

13 Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της παρουσίασης :
Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της παρουσίασης :  Διδάσκει  Παρακολουθεί  Συντονίζει τη συζήτηση  Διευκολύνει τη μάθηση  Αξιολογεί

14 Ο μαθητής με το λογισμικό μπορεί:
 να δει το περιεχόμενο του λογισμικού με τη σειρά που επιθυμεί να διερευνήσει το λογισμικό ή να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο για να βρει τις απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων ώστε να δομήσει τη γνώση του να επεξεργασθεί τις πληροφορίες που συνέλεξε, να τις οργανώσει και να τις αποθηκεύσει να διαχειριστεί τα δεδομένα να λύσει προβλήματα - κυρίως όμως - να «μάθει πώς να μαθαίνει» και να είναι «ενεργητικός δομητής της γνώσης του»

15 Ο μαθητής καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας :
Ο μαθητής καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας :  Διδάσκεται  Αυτενεργεί  Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ομάδος στα στάδια της διερεύνησης, αναζήτησης πληροφοριών για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας και εξαγωγής συμπερασμάτων,  Όπου δυσκολεύεται ζητά βοήθεια ή καθοδήγηση ή επεξηγήσεις από τον εκπαιδευτικό.  Διερευνά το λογισμικό  Πλοηγείται στο διαδίκτυο  Αξιολογείται

16 Η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού – μαθητή κατά τη διδασκαλία με Η/Υ ακολουθεί το παρακάτω σχήμα:
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Η/Υ ΟΜΑΔΑ Μαθητής Μαθητής Μαθητής Μαθητής Μαθητής


Κατέβασμα ppt "Διδασκαλία των Θρησκευτικών με Νέες Τεχνολογίες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google