Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικός τομέας και προκαταρτική φάση •Μικρή Περιγραφή: •Λεξιλόγιο: •Κοινό που απευθύνεται:Σε μαθητές της ΧΥΖ τάξης (γυμνασίου,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικός τομέας και προκαταρτική φάση •Μικρή Περιγραφή: •Λεξιλόγιο: •Κοινό που απευθύνεται:Σε μαθητές της ΧΥΖ τάξης (γυμνασίου,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

2 Εισαγωγικός τομέας και προκαταρτική φάση •Μικρή Περιγραφή: •Λεξιλόγιο: •Κοινό που απευθύνεται:Σε μαθητές της ΧΥΖ τάξης (γυμνασίου, λυκείου). •Ηλικία: •Περιβάλλον: Σχολείο ή......... •Χρονική διάρκεια: Πριν την παρατήρηση / πείραμα – Χ διδακτικές ώρες Πείραμα – Χ λεπτά Μετά την παρατήρηση / πείραμα – Χ διδακτικές ώρες

3 Εισαγωγικός τομέας και προκαταρτική φάση •Τεχνικές απαιτήσεις: •(π.χ. - Δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, - Εγκατάσταση Adobe Flash Player και Java 2 για την εκτέλεση των προσομοιώσεων - Παρουσίαση ppt ) •Υπόβαθρο συγγραφέα: (ιδιότητα & θέση π.χ. Φυσικός στην 3 η Λυκείου) •Σύνδεση με τη διδακτέα ύλη: •Διδακτικοί στόχοι: 1. 2. 3..... •Καθοδήγηση για προετοιμασία: (π.χ. Οδηγός, διαφάνειες, links κτλ).

4 Πριν την παρατήρηση/πείραμα – 1 η Διδακτική φάση: Δραστηριότητες για την εκμαίευση ερωτήσεων – ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ •(σειρά ερωτήσεων προς μαθητές) •...

5 Πριν την παρατήρηση/πείραμα – 1 η Διδακτική φάση: Δραστηριότητες για την εκμαίευση ερωτήσεων – ΕΚΜΑΙΕΥΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

6 Πριν την παρατήρηση/πείραμα – 2 η Διδακτική φάση: Ενεργή διερεύνηση – ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

7 Πριν την παρατήρηση/πείραμα – 2 η Διδακτική φάση: Ενεργή διερεύνηση – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

8

9 Παρατήρηση/Πείραμα – 3 η Διδακτική φάση: Δημιουργία – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

10 Παρατήρηση/Πείραμα – 4 η Διδακτική φάση: Συζήτηση – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

11

12 Παρατήρηση/Πείραμα – 4 η Διδακτική φάση: Συζήτηση – ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ

13 Μετά την Παρατήρηση/το Πείραμα– 5 η Διδακτική φάση: Ανάδραση – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

14

15 Μετά την Παρατήρηση / το Πείραμα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ


Κατέβασμα ppt "ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικός τομέας και προκαταρτική φάση •Μικρή Περιγραφή: •Λεξιλόγιο: •Κοινό που απευθύνεται:Σε μαθητές της ΧΥΖ τάξης (γυμνασίου,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google