Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο προγραμματισμός – σχεδιασμός του μαθήματος θεωρείται μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία της διδασκαλίας. Ο προγραμματισμός του μαθήματος πρέπει να γίνεται γιατί μας βοηθά να γνωρίζομε: Την πορεία μας (που πάμε ή που βαδίζουμε), Πως ή με ποιο τρόπο θα πάμε, Πότε θα φτάσουμε στο τέρμα μας, και Πόσο καλά βαδίσαμε. γογο Κουτσίδης Γιώργος 2008

2 Προγραμματισμός ημερησίου μαθήματος στο μάθημα της Τεχνολογίας
Κινούμαστε σε δύο άξονες Οργάνωση ύλης και δραστηριοτήτων Οργάνωση της ομάδας Επίσης παράλληλα πρέπει να κατέχουμε / γνωρίζουμε: Την ύλη που θα διδάξουμε και Την ομάδα (τάξη) των μαθητών που θα διδάξουμε.

3 Δομή προγραμματισμού ημερησίου μαθήματος Τεχνολογίας
Ο προγραμματισμός ημερησίου μαθήματος Τεχνολογίας μπορεί να έχει την πιο κάτω δομή: Σκοπός/οί του μαθήματος Στόχοι του μαθήματος Μέθοδοι διδασκαλίας Μέσα διδασκαλίας Οργάνωση ομάδας Πορεία διδασκαλίας – εφαρμογή στόχων Αξιολόγηση – Επανατροφοδότηση

4 Σκοπός του μαθήματος Διατυπώνεται με σαφήνεια, παρουσιάζοντας τι σκοπεύουμε να διδάξουμε στους μαθητές στο συγκεκριμένο μάθημα. π.χ. Οι μαθητές να εξηγούν τις δύο βασικές λειτουργίες του τρανζίστορ, ότι δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης, και ως ενισχυτής.

5 Στόχοι του μαθήματος Παρουσιάζουμε με σαφήνεια τα στάδια που θα εφαρμόσουμε για να πετύχουμε το σκοπό μας. Παρουσιάζοντας επίσης τα αποτελέσματα που αναμένουμε στο τέλος του μαθήματος για να αξιολογήσουμε αν πετύχαμε το σκοπό μας. Οι στόχοι πρέπει να είναι μετρήσιμοι . π.χ. ……….. οι μαθητές να εξηγούν, ………οι μαθητές να μπορούν να χρησιμοποιούν)

6 Μέθοδοι διδασκαλίας Οι μέθοδοι εξαρτώνται από το θέμα του μαθήματος, το επίπεδο της τάξης, τα μέσα που διαθέτουμε και τους στόχους που θέσαμε. Παραδείγματα μεθόδων είναι: διάλεξη, συζήτηση, επίδειξη, επίλυση προβλήματος σε ομάδες, συνεργατική μάθηση, ομαδική εργασία, διερεύνηση.

7 Μέσα διδασκαλίας / μάθησης
Υποβοηθούν την κατανόηση και διευκολύνουν την αφομοίωση. Πρέπει να είναι απλά και εύχρηστα φύλλα εργασίας, πειραματικές πινακίδες, προγράμματα Η.Υ, διαφάνειες, κατασκευές, εργαλεία, μηχανήματα.

8 Οργάνωση ομάδας Βασικές μορφές οργάνωσης μιας τάξης εξαρτώνται από τις μεθόδους διδασκαλίας που θα χρησιμοποιήσουμε, τους στόχους, τα μέσα διδασκαλίας, τους χώρους που διαθέτει το εργαστήριο, και την ομάδα (π.χ. ομάδες αδυνάτων μαθητών, ομάδες μικτής ικανότητας).

9 Πορεία διδασκαλίας Στην πορεία διδασκαλίας, παρουσιάζουμε τη νέα ύλη και στόχους του μαθήματος, κάνουμε σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα, εξηγούμε πως θα οργανώσουμε τις ομάδες μας και τις δραστηριότητες που θα προσφέρουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας και σε τελικό στάδιο το σκοπό μας, παρουσιάζουμε πως θα κάνουμε σύνοψη / ανακεφαλαίωση, δίνομε δραστηριότητες και εργασία για το σπίτι.

10 Αξιολόγηση Γίνεται έλεγχος και εκτίμηση του αποτελέσματος της διδασκαλίας. Εκτιμούμε πόσο πετύχαμε στην πραγματοποίηση των στόχων μας. Αξιολογούμε τόσο τους μαθητές όσο και τον εαυτό μας.

11 Προγραμματισμός Ημερήσιου Μαθήματος
Μάθημα: Θέμα ενότητας: Καθηγητής: Τμήμα: Ημερομηνία: Διάρκεια: Περίοδος: Σκοπός του μαθήματος: Στόχοι: Οι μαθητές να μπορούν: Πορεία διδασκαλίας – Δραστηριότητες – Χρονοδιάγραμμα: Πορεία διδασκαλίας Μεθοδολογία Μέσα διδασκαλίας Χρόνος Χαιρετισμός των μαθητών 1’ Ο καθηγητής κάνει στους μαθητές μια σύντομη πληροφόρηση για τους στόχους και την πορεία του μαθήματος.

12 Προγραμματισμός Ημερησίου Μαθήματος
Μάθημα: Τεχνολογία Θέμα ενότητας: Μοχλοί Καθηγητής: Τμήμα: Α3 Ημερομηνία: Διάρκεια: 45’ Σκοπός του μαθήματος: Οι μαθητές να εξηγούν τη λειτουργία των μοχλών και να αναφέρουν παραδείγματα εφαρμογών κατά τη χρήση τους. Στόχοι: Να εξηγούν με απλά λόγια τη λειτουργία των μοχλών. Να εντοπίζουν και να ονομάζουν τα 3 σημεία λειτουργίας των μοχλών. Να αναγνωρίζουν το είδος μοχλού από παραδείγματα καθημερινής χρήσης π.χ. ψαλίδι, φτυάρι, τσιμπίδα, καλάμι ψαρέματος. Να μπορούν να καθορίζουν τη σημασία της θέσης του υπομοχλίου ως προς την προσπάθεια και το φορτίο. Προδιδακτικά καθήκοντα: Ο καθηγητής ετοιμάζει ένα εποπτικό μέσο για το κάθε είδος μοχλού.

13 Πορεία διδασκαλίας – Δραστηριότητες – Χρονοδιάγραμμα:
Μεθοδολογία Μέσα διδασκαλίας Χρόνος Χαιρετισμός των μαθητών 1’ Ο καθηγητής κάνει στους μαθητές μια σύντομη πληροφόρηση για τους στόχους και την πορεία του μαθήματος. Διάλεξη 2’ Παρουσιάζει την πρώτη διαφάνεια κάνοντας εισαγωγή στους μοχλούς και στη σημασία της χρήσης τους, από τους αρχαίους χρόνους. Στόχος 1 Επίδειξη - Συζήτηση Διαφάνεια 3’ Παρουσιάζει και εξηγεί με τη βοήθεια 2ης διαφάνειας τι είναι οι μοχλοί και τη σημασία τους. Στόχος 1 4’ Παρουσιάζει με 3 διαφάνειες και εποπτικά μέσα, τα τρία είδη μοχλών εξηγώντας τη λειτουργία του κάθε είδους. Αναφέρει τα 3 σημεία λειτουργίας του κάθε είδους (Υπομόχλιο, Προσπάθεια και Φορτίο) Στόχος 2, 3, 4 Διαφάνειες, εποπτικά μέσα, πραγματικές κατασκευές όπως πένσα, ψαλίδι, τρυπητήρι κ.α. 15’ Εξηγείται το φύλλο εργασίας στους μαθητές και οι μαθητές εργάζονται ατομικά στις ομάδες τους για να το λύσουν. Ο καθηγητής παρακολουθεί και ενισχύει τους μαθητές, επεμβαίνει όταν χρειάζεται, για να τους βοηθήσει. Στόχος 2, 3 Λύση φύλλου εργασίας – Συζήτηση ατομικά με τους μαθητές. Φύλλο εργασίας σε διαφάνεια. Γίνεται παρουσίαση των απαντήσεων από τον εκπαιδευτικό και επανάληψη των καινούριων γνώσεων του μαθήματος. Συζήτηση 5’


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google