Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενημέρωση για το Πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus Θεσσαλονίκη 5 Μαρτίου 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενημέρωση για το Πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus Θεσσαλονίκη 5 Μαρτίου 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus Θεσσαλονίκη 5 Μαρτίου 2013

2 Πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus Η δράση ERASMUS του προγράμματος LLP περιλαμβάνει: οργανωμένες ανταλλαγές φοιτητών- υποτροφίες για αναγνωρίσιμες περιόδους σπουδών και πρακτικής άσκησης Επίσης περιλαμβάνει: το σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών διδακτικών μονάδων (ECTS) άλλες ενέργειες (πχ diploma supplement)

3 Στόχος των ανταλλαγών Erasmus 1.Διαφάνεια στα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για Erasmus σπουδές/πρακτική άσκηση 2.Υιοθέτηση/χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning outcomes) 3.Ίση και δίκαιη μεταχείριση των φοιτητών μας 4.Διευκόλυνση των φοιτητών για να στοχεύσουν ψηλά και να υλοποιήσουν τα εκπαιδευτικά/επαγγελματικά όνειρά τους

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ LLP/ERASMUS ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Οι φοιτητές (7ου - 8ου εξαμήνου κατά προτίμηση)του Π.Μ.Σ. καθώς και αυτοί που εκπονούν μεταπτυχιακή/ διδακτορική διατριβή, μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα Erasmus για μια χρονική περίοδο από 6 έως 12 μήνες. Οι φοιτητές εξαιρούνται από τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου που τους φιλοξενεί και συνεχίζουν να δέχονται οποιαδήποτε χρηματικά βοηθήματα ή δάνεια από τη χώρα τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο εξωτερικό. Επιπλέον παίρνουν ένα χρηματικό βοήθημα για να καλύψουν έξοδα διαμονής.

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ LLP/ERASMUS ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση project για 6 - 12 μήνες Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος : έως 15/3/2013 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής: Αρχές Απριλίου 2013 Ανακοίνωση κενών θέσεων: Αμέσως μετά

6 Η ποιότητα στις θεμελιώδεις διαδικασίες του Erasmus Διαδικασία σύναψης διμερών συμφωνιών (Συντονιστής Ιδρύματος και Τμήματος) Διαδικασία επιλογής Διαδικασία συμπλήρωσης (Proof of Recognition + Learning Agreement) Διαδικασία Αναγνώρισης “Recognition is about TRUST”

7 Πρίν την διαδικασία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ΤΕΕΠ, όπου θα βρείτε την κατάσταση των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων αλλά και όλες τις σημαντικές ημερομηνίες για τις περιόδους υποβολής αιτήσεων 2. Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων που επιθυμείτε να μετακινηθείτε, για να ενημερωθείτε για τα προσφερόμενα μαθήματα που έχουν συγγενές γνωστικό αντικείμενο με Βιολογία καθώς για οποιαδήποτε ειδικότερα κριτήρια μπορεί να θέτει το Ίδρυμα Υποδοχής για την τελική αποδοχή της αίτησής σας. (ελέγξτε ΚΥΡΙΩΣ την τελική ημερομηνία εγγραφής φοιτητών εκεί) 3. Επικοινωνήστε με τους Συντονιστές ECTS του Τμήματος Βιολογίας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή υποστήριξη. www.eurep.auth.gr

8 Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια Για 62 θέσεις πέρυσι, υπέβαλλαν αίτηση 25 φοιτητές και εγκρίθηκαν οι 24 μετακινήσεις 42 πανεπιστήμια, 65 θέσεις, ~420 μήνες προσφέρονται σε προπτυχιακούς

9 Διαδικασία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διαθέτει δύο σκέλη: Την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην αίτηση έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε έως τρεις επιλογές πανεπιστημίων με τα οποία έχει συνάψει διμερή συμφωνία το Τμήμα Βιολογίας. Η πρόσβαση σε αυτή γίνεται μόνο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος διαθέτει την αρχή πιστοποίησης του Α.Π.Θ.. Τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την κατάθεσή τους μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εκτυπωμένη μορφή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, βάσει του υποδείγματος υποδείγματος Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο υποδοχής, ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας, που να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο από το Ίδρυμα Υποδοχής επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.

10 Διαδικασία επιλογής 1.Προκήρυξη με ευρεία δημοσιότητα (Internet και Γραμματείες) 2.Λεπτομερή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ κριτήρια επιλογής (μοριοδότηση) 3.Ύπαρξη πλήρους, έγγραφης, τεκμηριωμένης αιτιολόγησης και δικαιολογητικών εγγράφων http://www.bio.auth.gr/content/pr ogramma-erasmus

11 Διαδικασία επιλογής- Κριτήρια 1. Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 2ο έτος σπουδών. 2. Οι φοιτητές να έχουν καλή γνώση της Γλώσσας της χώρας επιλογής τους, εκτός αν πάνε για project work. 3. Επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές). Προηγούνται οι μεταπτυχιακοί. Ακολουθούν οι υποψήφιοι διδάκτορες αν είναι στο τελευταίο έτος. 4. Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS που έχουν επιτύχει (βγαίνει από την αναλυτική βαθμολογία που κατατίθεται). Δεν προηγούνται οι λιμνάζοντες φοιτητές, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη και το έτος εισαγωγής. 5. Μέσος όρος βαθμών από τα μαθήματα στα οποία έχουν επιτύχει ως εκείνη τη στιγμή (βγαίνει από την αναλυτική βαθμολογία που κατατίθεται). 6. Κίνητρα συμμετοχής του υποψηφίου. Πρέπει να δηλωθούν με σειρά προτεραιότητας 2-3 Παν/μια και γιατί προτίμησαν τα συγκεκριμένα παν/μια, να έχουν δηλαδή κοιτάξει το πρόγραμμα σπουδών τους.

12 Διαδικασία επιλογής Η γραμματεία του Τομέα Ζωολογίας Κ. Ασμή επεξεργάζεται τα δεδομένα και ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν σταλεί. Κατόπιν γίνεται επιλογή των φοιτητών από την κα Μ. Λαζαρίδου (Συντονιστή ECTS του Τμήματος Βιολογίας) και τους κ. Α. Δρούζα και κ. Α. Τριανταφυλλίδη, βάση των προτιμήσεων των Παν/μίων που έχουν δηλώσει και των κριτηρίων που αναφέρονται παρακάτω κατά σειρά προτεραιότητας Θα σας δοθούν 3 ημέρες για αποδοχή της τελικής σας κατάταξης http://www.bio.auth.gr/content/programma-erasmus

13 Πριν φύγετε… Η Συμφωνία Μάθησης - Learning Agreement (κατάσταση των μαθημάτων που επιλέγονται και πιστωτικές μονάδες ECTS που δίνονται στο κάθε μάθημα) Συμφωνία μεταξύ του φοιτητή και των αρμόδιων ακαδημαϊκών οργάνων του ιδρύματος προέλευσης και υποδοχής (Συντονιστή Ιδρύματος – Συντονιστή Τμήματος) Υποχρεωτικά μαθήματα δεν μπορούν να επιλεγούν (εκτός σπάνιων περιπτώσεων). Τα μαθήματα που θα επιλέξει ο φοιτητής θεωρούνται επιλογής και αναγνωρίζονται (εκτός από τη γλώσσα) εάν ο φοιτητής έχει περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις στο αντίστοιχο μάθημα. Πρέπει να αντιστοιχούν σε 30 ECTS για 1 εξάμηνο. Μπορείτε να επιλέξετε ΈΝΑ μόνο μάθημα εκτός βιολογίας (με προϋποθέσεις)

14 Όταν φύγετε… Η ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή τεκμηριώνεται με το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας- Transcript of Records 1) ο κατάλογος των μαθημάτων που παρακολούθησε ο φοιτητής και στα οποία εξετάστηκε, 2) οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS, 3) οι τοπικοί βαθμοί και η κατάταξή τους

15 Διαδικασία Αναγνώρισης Όταν επιστρέψετε: Αυτόματη αναγνώριση, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του L.A. «A student should not be asked to negotiate academic recognition with individual academic staff members»

16 Ο φοιτητής έχει δυνατότητα παράτασης της παραμονής εφόσον πριν την ολοκλήρωση της εγκεκριμένης περιόδου ERASMUS εκεί α) έχει εξασφαλίσει την έγγραφη έγκριση του Ιδρύματος Υποδοχής (με email καταρχάς στον ECTS coordinator) β) έχει υποβάλει αίτηση στο Ίδρυμα Προέλευσης, το οποίο ενημερώνει την ΕΜΣ γ) η παράταση ακολουθεί αμέσως την τρέχουσα περίοδο ERASMUS χωρίς κενό (οι διακοπές και οι περίοδοι που κλείνει το Πανεπιστήμιο δεν θεωρούνται «κενά») δ) το Ίδρυμα Προέλευσης διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της παράτασης. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, η περίοδος της κινητικότητας δεν θα ξεπερνά το τέλος της συμβατικής περιόδου, δηλαδή την 30η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.

17 Xρηματοδότηση Το ποσό της υποτροφίας εισπράττεται κατευθείαν από την Τράπεζα Πειραιώς στο Υποκατάστημα Αγγελάκη ή από οποιοδήποτε άλλο Υποκατάστημα από τον ίδιο τον φοιτητή ή από εξουσιοδοτημένο άτομο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος Εντός 45 ημερών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης μεταξύ Ιδρύματος-φοιτητή και εφόσον είναι εφικτό, πριν την αναχώρηση του δικαιούχου στο εξωτερικό, θα καταβάλλεται στο δικαιούχο προπληρωμή που θα ισούται με το 80% του ποσού υποτροφίας που δικαιούται ο φοιτητής. Με την επιστροφή του απο το πρόγραμμα και ύστερα απο την υποβολή του Confidential Supervisor's Report και της Έκθεσης Σπουδών θα του χορηγείται το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας του. Oι υπότροφοι υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στο Α.Π.Θ. κάθε αλλαγή κατοικίας ή διαμονής.

18 Xρηματοδότηση-2012 ανά μήνα… δεν υπάρχει αποζημίωση για το ταξίδι

19 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Το Α.Π.Θ. με απευθείας επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής στο εξωτερικό έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ακριβώς το χρόνο παραμονής. Έτσι, μετά από έλεγχο, δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε να επιστραφεί μέρος ή το σύνολο της υποτροφίας, επειδή δεν τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης που έχει υπογραφεί, δηλαδή ο φοιτητής δεν έχει παραμείνει στο εξωτερικό όσο χρόνο αναγράφει η σύμβασή του, δεν έχει παρακολουθήσει και εξετασθεί /αξιολογηθεί στα μαθήματα που έχει δηλώσει στην αίτησή του ή δεν έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (confidential report, βαθμολογία). Η επάνοδος και παραμονή στην Ελλάδα δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες σε πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό διάρκειας 10 μηνών και τις 15 ημέρες σε πρόγραμμα διάρκειας 6 μηνών.

20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Στέγαση Αναλαμβάνει το εκεί Παν/μιο Επίσης… casaswap.com, ασχολείται με την εύρεση καταλύματος Εποχή Χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, συνήθως μαθημάτων μετά το 5 ο εξάμηνο. Ασφάλεια Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης – Ασθένειας (Ε111) Ίσως και μια πολύ μικρή έξτρα ασφάλεια - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

21 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διπλωματική στο εξωτερικό σε συνεργασία με εδώ? Αν μπείτε σε αυτό τον κόπο θα προσμετράστε ως επιπρόσθετοι των κανονικών φοιτητών, χωρίς πρόβλημα Διπλωματική στο 4 ο έτος εδώ, ενώ εγώ είμαι στο εξωτερικό? Δεν υπάρχει σύγκρουση/αντίρρηση εφόσον οι καθηγητές είναι ενήμεροι Πως θα υποβάλλω αίτηση για διπλωματική εδώ, αν στο 6 ο εξάμηνο είμαι με Erasmus στο εξωτερικό? Θα κάνει την αίτηση για σας ένας συμφοιτητής σας Προπαρασκευαστικά μαθήματα γλώσσας Κάποια πανεπιστήμια δίνουν (αλλά δεν αρκούν…)

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ LLP/ERASMUS ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτικές για το επόμενο ακαδ. έτος 2013-2014: Καλοκαίρι 2013 1.Επιτρέπει τη μετακίνηση σε Ίδρυμα-Επιχείρηση-Οργανισμό στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση για 3 μήνες. 2.Δεν απαιτείται ύπαρξη προϋπάρχουσας διμερούς συμφωνίας (Υπάρχει λίστα στο site του ΤΕΕΠ αλλά οι φοιτητές μπορούν να βρουν και μόνοι τους θέσεις) 3.Ένας φοιτητής δικαιούται και ανταλλαγή erasmus και πρακτική 4.ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Υψηλός ανταγωνισμός για λίγες θέσεις 5.Απαραίτητη η παρακολούθηση από τον υπεύθυνο καθηγητή εδώ!

23 Τι είναι το ECTS; Είναι φοιτητοκεντρικό σύστημα με κύριο στόχο την προώθηση ακαδημαϊκής αναγνώρισης σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Εφαρμόστηκε από το ακαδημαϊκό έτος 1992/93, μεταξύ των χωρών της EΕ για να επιτρέψει την κινητικότητα και δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθήσουν τμήμα των σπουδών τους σε άλλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Το ECTS βασίζεται στον φόρτο εργασίας, τον οποίο απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ενός προγράμματος σπουδών. Σύγκριση των προγραμμάτων σπουδών από όλους τους φοιτητές (ντόπιους και αλλοδαπούς).

24 1. Φόρτος Εργασίας: Αντιπροσωπεύει τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου μαθήματος, που αποτελείται από παρακολούθηση διαλέξεων, σεμιναρίων, ανεξάρτητη μελέτη, προετοιμασία εργασιών, εξετάσεων κλπ. 2.Μαθησιακά αποτελέσματα: είναι το σύνολο των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων μετά την επιτυχή ολοκλήρωση (αξιολόγηση) μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, μακράς ή βραχείας διάρκειας. 3. Τα ECTS καθορίζονται από τους οικείους διδάσκοντες και περιγράφονται αναλυτικά στον Ενημερωτικό Οδηγό Σπουδών κάθε ιδρύματος 4.«Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων,που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια προηγούμενης μάθησης ή εργασιακής εμπειρίας σε τυπικό ή/και άτυπο πλαίσιο είναι εξατομικευμένη και απαιτεί περισσότερο χρόνο από ό,τι η τυπική μάθηση». Τα βασικά χαρακτηριστικά: Φόρτος Εργασίας/ Μαθησιακά αποτελέσματα

25 Aristotle University E C T S Yπολογισμός των ECTS μονάδων ECTS Σε ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος αντιστοιχούν 60 μονάδες (ECTS) ή ECTS Σε ένα πλήρες ακαδημαϊκό εξάμηνο 30 μονάδες (ECTS) Ο φόρτος εργασίας ενός φοιτητή κυμαίνεται από 1500 έως 1800 ώρες/ακαδημαϊκό έτος Άρα: 1 ECTS = 25-30 ώρες εργασίας

26 Aristotle University E C T S Yπολογισμός των ECTS μονάδων Το κάθε μάθημα έχει το δικό του αριθμό πιστωτικών μονάδων. Το σύνολο των μονάδων αντιπροσωπεύει το σύνολο του φόρτου εργασίας (θεωρία, εργαστήρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικές εκδρομές κλπ) ενός φοιτητή. Στις 36 έως 40 εβδομάδες που διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβάνονται οι Εξεταστικές περίοδοι) [12 μήνες → 52 εβδομάδες - 12 εβδομάδες (8 εβδ. το καλοκαίρι και 4 εβδ. Χριστούγεννα + Πάσχα) = 40 εβδομάδες ] A’ εξάμηνο 14 εβδ.??? + 2 Σεπτ. (εξετ.) 30 ECTS Β’ εξάμηνο18 εβδ. ??? + 2 Σεπτ. (εξετ.) 30 ECTS =36 εβδομάδες

27 Η κλίμακα βαθμολογίας του ECTS GRADING!! Κατατάσσει τους φοιτητές ανάλογα με την επιτυχία τους στο σύνολο των φοιτητών. Για να είναι αξιόπιστη η κατάταξη πρέπει να υπάρχει δείγμα τουλάχιστον 100 ΠΡΟΑΓΩΓΙΜΩΝ ΒΑΘΜΩΝ (κατά τα τελευταία χρόνια). Αν αυτός ο υπολογισμός δεν είναι δυνατός, η κατάταξη ECTS είναι υποχρεωτική για τα μαθήματα που υπολογίζονται στο βαθμό του πτυχίου. Απαραίτητη η προσκόμιση του από το ξένο πανεπιστήμιο όπου έχει φοιτήσει ο Έλληνας φοιτητής

28

29 Κανονική κατανομή Οι προαγωγικοί βαθμοί (ΑΠΟ 5 ΕΩΣ10) διακρίνονται σε 5 ομάδες σύμφωνα με την κανονική κατανομή (ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας) : A → 10% - 10 ή 9 B → 25% - 8 C → 30% - 7 D → 25% - 6 E → 10% - 5

30 For students, the Diploma Supplement offers: A diploma that is more readable and easily comparable abroad; A precise description of their academic career and the competencies acquired during the study period; An objective description of their achievements and competencies; Easier access to opportunities of work or further studies abroad; and It fosters their employability. For higher education institutions, the benefits are: It facilitates academic and professional recognition, thus increasing the transparency of qualifications; It protects national/institutional autonomy while offering a common frame which is accepted all over Europe; It promotes informed judgements about qualifications that can be understood in another educational context; It raises the visibility of the institution abroad; It promotes the employability of their graduates at national and international level; It helps to save time since it provides the answers to a lot of recurrent questions put to administrative services in institutions about the content and portability of diplomas.

31 Για περισσότερες πληροφορίες…

32 Πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- policy/doc48_en.htm http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- policy/doc1239_en.htm + Τεύχος Β’ – Αρ. Φύλλου 1091/2006 (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ5/72535/Β3 ): «Καθορισμός Παραρτήματος Διπλώματος» Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 2161/2007 (Υπουργική Απόφαση Αρ. Φ5/89656/Β3):«Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ5/72535/Β3/18.7.2006» Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 1466/2007 (Υπουργική Απόφαση Αρ. Φ5/89656/Β3):«Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»

33 Το πρόγραμμα ERASMUS το διαχειρίζονται 1.οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού που έχουν ορισθεί για κάθε συμμετέχουσα χώρα. Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα έχει ορισθεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) Λυσικράτους 14, 105 58 Αθήνα, Τηλέφωνο: 0030-210-3726300, Fax: 0030- 210-3312759, e-mail: Erasmus@iky.grErasmus@iky.gr 2.Μαζί με τα Παν/μια και τα ΤΕΕΠ (http://www.eurep.auth.gr/index.php?lang=el&rm=2&m n=74) 3.* Οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.braintrack.com, όπου καταγράφονται όλα σχεδόν τα Ιδρύματα του κόσμου.www.braintrack.com

34 www.eurep.auth.gr http://www.eurep.auth.gr/content/event/LLP_Erasmus/2013-02-12/stored.html

35 www.eurep.auth.gr

36 Επιτροπή Ανταλλαγών στο πρόγραμμα Erasmus / Socrates Υπεύθυνοι Ανταλλαγών για κάθε συμφωνία

37 ESN AUTH | Erasmus Student Network - AUTH Egnatias with Tritis Septemvriou Corner, Upper Student Restaurant(Ano Leschi)] | 54637, Thessaloniki, Greece Tel: (+30) 6978051455 * Email: esn.auth@gmail.com Facebook – Page: http://www.facebook.com/pages/ESN- AUTH/185228031548983 | Group (students of 2011/12) http://www.facebook.com/groups/125220197563297/ | Open Group http://www.facebook.com/groups/114069541060/> Twitter - @ESN_AUTHesn.auth@gmail.com http://www.facebook.com/pages/ESN- AUTH/185228031548983 http://www.facebook.com/groups/125220197563297/ http://www.facebook.com/groups/114069541060/ http://auth.esngreece.gr/

38 Nobody can say no to partying, drinking, meeting new people Best time of my student life!!! New friends, new cultures, new way of life You don’t know what Erasmus is …until you go to Erasmus. SO GO TO ERASMUS http://auth.esngreece.gr/


Κατέβασμα ppt "Ενημέρωση για το Πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus Θεσσαλονίκη 5 Μαρτίου 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google