Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Αν δεν φυτέψουμε το δέντρο γνώσης όταν είμαστε νέοι, δεν θα μας δώσει τον ίσκιο του όταν θα έχουμε γεράσει.»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Αν δεν φυτέψουμε το δέντρο γνώσης όταν είμαστε νέοι, δεν θα μας δώσει τον ίσκιο του όταν θα έχουμε γεράσει.»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Αν δεν φυτέψουμε το δέντρο γνώσης όταν είμαστε νέοι, δεν θα μας δώσει τον ίσκιο του όταν θα έχουμε γεράσει.»

2

3 Η Εκπαίδευση σε κάθε σύγχρονη κοινωνία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

4 Στόχος πρέπει να είναι η προετοιμασία των επερχόμενων γενεών στον διεθνή ανταγωνισμό για γνώσεις και «υψηλές» δεξιότητες. ‘Οσο πιο κοντά στην πρωτοπορία είναι μια χώρα τόσο περισσότερο στηρίζεται στην καινοτομία για την ανάπτυξη και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και επενδύει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού χρειάζεται ανθρώπους να κάνουν έρευνα και ανάπτυξη, να εφευρίσκουν και εφαρμόζουν ιδέες, μεθόδους και τεχνολογίες.

5 Η συνεχής ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, στους περισσότερο και καλύτερα εκπαιδευµένους και καταρτισµένους πολίτες.

6 Σε υποανάπτυκτες χώρες που δεν εµφανίζουν ικανοποιητικές επιδόσεις ανάπτυξης, τα σχετικά αίτια πρέπει να αναζητηθούν σε διατήρηση του χαµηλού µορφωτικού τους επιπέδου.

7 Υποστηρίζεται ότι ένα εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό είναι η ατµοµηχανή της οικονοµικής ανάπτυξης. Γενικότερα, εύλογα υποστηρίζεται ότι στη σηµερινή εποχή η εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση για αυξηµένη παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα και υψηλότερα επίπεδα µισθών .

8 Πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα η Φινλανδία και η Κορέα, που σε σύντομο χρονικό διάστημα παρουσίασαν αξιοθαύμαστη οικονομική ανάπτυξη. Γρήγορα διαπιστώθηκε ότι η σχετική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στους τομείς αυτού που ονομάζεται «οικονομία της γνώσης», ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που είχαν γίνει στις χώρες αυτές.

9 Ως αποτέλεσµα, οι γονείς κυρίως αλλά και το φιλικό περιβάλλον ενός νέου ή νέας τους ενθαρρύνουν να αποκτήσουν την αντίστοιχη εκπαίδευση ασκώντας ταυτόχρονα πίεση στις σχολές, ώστε να παρέχουν συναφής εκπαιδευτικές κατευθύνσεις .

10 Ο ρόλος ενός περιφερειακού τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος σήμερα είναι:
Κοινωνικός Το πανεπιστήμιο παρέχει γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια στους νέους πολίτες, συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στη συγκράτηση του ηλικιακά νέου πληθυσμού στη περιφέρεια και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τονώνει την περιφερειακή συνείδηση .

11 Οικονομικός Τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν άμεση επίπτωση στην τοπική οικονομία, με την δημιουργία θέσεων εργασίας, την κατανάλωση που δημιουργούν και τη συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις. Αποτελούν ισχυρό οικονομικό φορέα, που επενδύει, αγοράζει, πληρώνει και απασχολεί.

12 Ενίσχυση της Έρευνας και Ανάπτυξης
Το πανεπιστήμιο έχει επίσης σημαντική έμμεση επίπτωση στην τοπική οικονομία, μέσω της διαδικασίας Έρευνας και Ανάπτυξης Συνέργειας που προωθεί. Αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης της τεχνολογιών, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, που δεν διαθέτουν οικονομικές και τεχνολογικές δυνατότητες.

13 Καινοτομικός Μέσα στο νέο οικονομικοκοινωνικό πλαίσιο που διαμορφώνεται στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο, ο ρόλος της καινοτομίας και των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και καθίσταται πρωταρχικός.

14 H εκπαίδευση είναι αναγκαίο να προετοιμάζει πολίτες που θα γνωρίζουν ακριβώς τη λειτουργία και την αποστολή που έχουν αναλάβει ή την απασχόληση που τους έχει ανατεθεί προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες ώστε και οι ίδιοι ατομικά αλλά και ως συλλογικό μόρφωμα, δηλ. ως «κοινωνία», να οδηγηθούν στο ευ ζην, στην αυτάρκεια και στην κάλυψη των αναγκών τους. Αν ο καθένας ήταν δίκαιος, που σημαίνει, αν «έπραττε αυτό που του αναλογεί», χωρίς να υπερβαίνει τα όρια του, τότε οι κοινωνίες θα ήταν ευτυχισμένες. Αναγκαίος όμως όρος για να πραγματοποιηθούν αυτές οι προοπτικές είναι να καλλιεργηθούν οι πολίτες πνευματικά και ηθικά.

15 . Η κοινωνική δικαιοσύνη, η ομόνοια και η συνοχή που διασφαλίζουν την καλή διοίκηση, την ενότητα και το υψηλό βιοτικό επίπεδο των κοινωνιών βασίζεται στην παιδεία του κάθε πολίτη που έχει κατανοήσει την οργανική του σχέση με το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου δραστηριοποιείται. Τι άλλο σημαίνει αυτό εκτός από το ότι η παιδεία εννοούμενη ως ηθικοπνευματική καλλιέργεια του ατόμου επηρεάζει τις αποφάσεις του συνόλου είτε ως αρχόντων είτε ως αρχομένων


Κατέβασμα ppt "«Αν δεν φυτέψουμε το δέντρο γνώσης όταν είμαστε νέοι, δεν θα μας δώσει τον ίσκιο του όταν θα έχουμε γεράσει.»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google