Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Εισαγωγή στο θέμα,για το Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου 24/6/05.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Εισαγωγή στο θέμα,για το Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου 24/6/05."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Εισαγωγή στο θέμα,για το Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου 24/6/05

2 Στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Ηπείρου η ανάπτυξη του αγροτικού χώρου είναι μία από τις πέντε θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται και σηματοδοτεί την σπουδαιότητα που ο τομέας παραμένει να έχει για την Περιφέρειά μας. Στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Ηπείρου η ανάπτυξη του αγροτικού χώρου είναι μία από τις πέντε θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται και σηματοδοτεί την σπουδαιότητα που ο τομέας παραμένει να έχει για την Περιφέρειά μας.

3 Γεωργική πολιτική της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ προσαρμογή των πολιτικών των κρατών μελών του οργανισμού προς την ελεύθερη αγορά προσαρμογή των πολιτικών των κρατών μελών του οργανισμού προς την ελεύθερη αγορά κατάργηση όλων των επιδοτήσεων κατάργηση όλων των επιδοτήσεων κατοχύρωσης των προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας κατοχύρωσης των προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας ανακατανομή της παγκόσμιας παραγωγής, με βάση το συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε χώρας. ανακατανομή της παγκόσμιας παραγωγής, με βάση το συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε χώρας.

4 Γεωργική πολιτική της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Διαμορφώνεται κάτω από : Τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ Τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ Την λειτουργία της νέας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς των 25 κρατών μελών. Την λειτουργία της νέας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς των 25 κρατών μελών. Τη λειτουργία των κοινών οργανώσεων αγοράς (ΚΟΑ) για κάθε γεωργικό προϊόν ή ομάδα προϊόντων. Τη λειτουργία των κοινών οργανώσεων αγοράς (ΚΟΑ) για κάθε γεωργικό προϊόν ή ομάδα προϊόντων. Το νομοθετικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ Το νομοθετικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ

5 Γεωργική πολιτική της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οι κίνδυνοι και απειλές που θα προκύψουν είναι: Ο αυξανόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός Ο αυξανόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός Η αναμενόμενη, τα επόμενα χρόνια, εμφάνιση στη διεθνή αγορά, αγροτικών προϊόντων νέων παραγωγικών δυνάμεων Η αναμενόμενη, τα επόμενα χρόνια, εμφάνιση στη διεθνή αγορά, αγροτικών προϊόντων νέων παραγωγικών δυνάμεων Η πίεση που ασκείται για πλήρη απελευθέρωση των αγορών και κατάργηση των ενισχύσεων. Η πίεση που ασκείται για πλήρη απελευθέρωση των αγορών και κατάργηση των ενισχύσεων. Η πραγματοποιηθείσα διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς χώρες με έντονο γεωργικό χαρακτήρα. Η πραγματοποιηθείσα διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς χώρες με έντονο γεωργικό χαρακτήρα.

6 Γεωργική πολιτική της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νέες ευκαιρίες : Νέες ευκαιρίες : Η αυξανόμενη τάση της διεθνούς αγοράς στη ζήτηση ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων. Η αυξανόμενη τάση της διεθνούς αγοράς στη ζήτηση ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων. Η απελευθέρωση της διεθνούς αγοράς και η παρεχόμενη δυνατότητα πρόσβασης Ελληνικών γεωργικών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα σε νέες αγορές. Η απελευθέρωση της διεθνούς αγοράς και η παρεχόμενη δυνατότητα πρόσβασης Ελληνικών γεωργικών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα σε νέες αγορές. Η μεγέθυνση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ με την είσοδο των δέκα νέων Κρατών-Μελών της πρόσφατης διεύρυνσης,. Η μεγέθυνση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ με την είσοδο των δέκα νέων Κρατών-Μελών της πρόσφατης διεύρυνσης,. Η διασφάλιση της συνέχισης της πολιτικής της ΕΕ για την ανάπτυξη της υπαίθρου και Η διασφάλιση της συνέχισης της πολιτικής της ΕΕ για την ανάπτυξη της υπαίθρου και Η παρεχόμενη δυνατότητα συμμετοχής της Ηπείρου, στο νέο πρόγραμμα για τη Συνοχή των Περιφερειών της ΕΕ κυρίως στο στόχο «σύγκληση αλλά και στο στόχο «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» Η παρεχόμενη δυνατότητα συμμετοχής της Ηπείρου, στο νέο πρόγραμμα για τη Συνοχή των Περιφερειών της ΕΕ κυρίως στο στόχο «σύγκληση αλλά και στο στόχο «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»

7 Γεωργική πολιτική της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δυνατά σημεία της περιφέρειας : Το γεωργικό παραγωγικό μοντέλο του οικογενειακού τύπου γεωργικής εκμετάλλευσης προσφέρεται για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας (βιολογικών, ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής, παραδοσιακών τοπικών προϊόντων) Το γεωργικό παραγωγικό μοντέλο του οικογενειακού τύπου γεωργικής εκμετάλλευσης προσφέρεται για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας (βιολογικών, ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής, παραδοσιακών τοπικών προϊόντων) Το ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο, από το γεωργικό επενδυτικό κοινό Υπαίθρου για το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠΑΑ-ΑΥ, ΠΕΠ, LEADER). Το ιδιαίτερα σημαντικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο, από το γεωργικό επενδυτικό κοινό Υπαίθρου για το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠΑΑ-ΑΥ, ΠΕΠ, LEADER). Ύπαρξη αρκετών περιοχών ιδιαίτερου κάλλους και σημαντική αγροτική παράδοση λαογραφικός πλούτος και αρχιτεκτονική κληρονομιά. Ύπαρξη αρκετών περιοχών ιδιαίτερου κάλλους και σημαντική αγροτική παράδοση λαογραφικός πλούτος και αρχιτεκτονική κληρονομιά. Η ποιότητα και το ευπροσάρμοστο προς τις νέες τεχνολογίες ανθρώπινο δυναμικό. Η ποιότητα και το ευπροσάρμοστο προς τις νέες τεχνολογίες ανθρώπινο δυναμικό.

8 Γεωργική πολιτική της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Διαρθρωτικές Αδυναμίες της περιοχής (1) Διαρθρωτικές Αδυναμίες της περιοχής (1) Ο προσανατολισμός του πρωτογενή τομέα προς μη ανταγωνιστικές καλλιέργειες, Ο προσανατολισμός του πρωτογενή τομέα προς μη ανταγωνιστικές καλλιέργειες, Η ηλικιακή διάρθρωση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα Η ηλικιακή διάρθρωση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα Η έλλειψη των αναγκαίων εγγειοβελτιωτικών υποδομών, κυρίως στη πεδιάδα της Άρτας και της Πρέβεζας, Η έλλειψη των αναγκαίων εγγειοβελτιωτικών υποδομών, κυρίως στη πεδιάδα της Άρτας και της Πρέβεζας, Το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων Το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων Το μεγάλο μέγεθος του αγροτικού πληθυσμού Το μεγάλο μέγεθος του αγροτικού πληθυσμού

9 Γεωργική πολιτική της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Διαρθρωτικές Αδυναμίες της περιοχής (2) Υψηλό κόστος παραγωγής προϊόντων Υψηλό κόστος παραγωγής προϊόντων Υπερχρεωμένες εκμεταλλεύσεις Υπερχρεωμένες εκμεταλλεύσεις Ενδοπεριφερειακές ανισότητες Ενδοπεριφερειακές ανισότητες Η ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση των γεωργών Η ανεπαρκής επαγγελματική κατάρτιση των γεωργών Η απαξιωτική αντιμετώπιση του γεωργικού επαγγέλματος, ιδιαίτερα του κτηνοτρόφου, από την τοπική κοινωνία Η απαξιωτική αντιμετώπιση του γεωργικού επαγγέλματος, ιδιαίτερα του κτηνοτρόφου, από την τοπική κοινωνία Επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος με ρύπους γεωργικής προέλευσης Επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος με ρύπους γεωργικής προέλευσης

10 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Συνέχιση της στήριξης πρωτοβουλιών για ανάληψη από ειδικές κοινωνικές ομάδες αγροτικών δραστηριοτήτων (νέοι αγρότες, γυναίκες) για ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού. Αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Συνέχιση της στήριξης πρωτοβουλιών για ανάληψη από ειδικές κοινωνικές ομάδες αγροτικών δραστηριοτήτων (νέοι αγρότες, γυναίκες) για ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού. Συνέχιση εφαρμογής προγραμμάτων ολοκληρωμένου χαρακτήρα Συνέχιση εφαρμογής προγραμμάτων ολοκληρωμένου χαρακτήρα Προώθηση θεματικών προγραμμάτων ανάπτυξης, Προώθηση θεματικών προγραμμάτων ανάπτυξης, Διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος του αγροτικού τοπίου και των φυσικών πόρων της υπαίθρου, Διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος του αγροτικού τοπίου και των φυσικών πόρων της υπαίθρου, Εφαρμογή ολοκληρωμένων γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών παραγωγής Εφαρμογή ολοκληρωμένων γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών παραγωγής Υλοποίηση μικρών δημόσιων επενδύσεων που θα συμβάλλουν στην διατήρηση της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Υλοποίηση μικρών δημόσιων επενδύσεων που θα συμβάλλουν στην διατήρηση της αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

11 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Από τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας Από τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΤΥΞΗ AΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Εισαγωγή στο θέμα,για το Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου 24/6/05."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google