Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το παιδαγωγικό πλαίσιο ενός έργου eTwinning. Το eTwinning προσφέρει προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από: •Τη Bιωματική Μάθηση •Τα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το παιδαγωγικό πλαίσιο ενός έργου eTwinning. Το eTwinning προσφέρει προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από: •Τη Bιωματική Μάθηση •Τα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το παιδαγωγικό πλαίσιο ενός έργου eTwinning

2 Το eTwinning προσφέρει προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από: •Τη Bιωματική Μάθηση •Τα οφέλη της Συνεργασίας •Την Ευρωπαϊκή Διάσταση •Τη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών •Την Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Και όλα αυτά… με τρόπο διασκεδαστικό !

3 Βιωματική Μάθηση –Μαθητές και εκπαιδευτικοί δουλεύουν σε πραγματικές καταστάσεις εργασίας με πραγματικούς συνεργάτες και κοινούς στόχους (ανταποδοτική συνεργασία). –Το σχολικό βιβλίο παύει να αποτελεί τη μόνη Πηγή Μάθησης: Οι Πηγές Μάθησης εμπλουτίζονται από το καθημερινό περιβάλλον και την τριβή με μια άλλη κουλτούρα. –Οι μαθητές εργάζονται πρόθυμα για ένα καλύτερο τελικό αποτέλεσμα το οποίο να είναι άμεσα αντιληπτό από τους αλλόγλωσους εταίρους. Επιδίωξη είναι η σαφήνεια στην επικοινωνία.

4 Η αξία της Συνεργασίας –Οι μαθητές μαθαίνουν να επικοινωνούν με άλλους Ευρωπαίους, να κάνουν πλάνα και επιλογές, να παίρνουν αποφάσεις από κοινού, να επιχειρηματολογούν και να συμβιβάζονται. –Μεταβαίνουν έτσι από τη μηχανική αναπαραγωγή γνώσεων στη δημιουργική μάθηση. –Αυτός ο τρόπος εργασίας μιμείται την ενήλικη ζωή, προσφέροντας ουσιαστικά εφόδια στους μαθητές για την ενηλικίωση.

5 Η Ευρωπαϊκή Διάσταση –Αναπτύσσονται ισχυροί δεσμοί μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών: Θεμελιώνονται σχέσεις αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού, εξαλείφεται η ξενοφοβία και ο ρατσισμός. –Μαθητές και εκπαιδευτικοί από διαφορετικές χώρες έρχονται σε ουσιαστική επαφή. Υπάρχουν χώρες που γνωρίζουν πολύ λίγα για την ιστορία της άλλης χώρας, χώρες με κοινή και ίσως ταραγμένη μεταξύ τους ιστορία. Μέσω της συνεργασίας εκπαιδευτικοί και παιδιά μαθαίνουν για μια άλλη χώρα και κατανοούν καλύτερα και πολυπρισματικά τα ιστορικά γεγονότα. –Αναπτύσσεται κοινή Ευρωπαϊκή συνείδηση μεταξύ των εταίρων: Σε ένα συνεργατικό έργο, το θέμα της συνεργασίας πρέπει να αφορά και τα δύο σχολεία - κοινοί προβληματισμοί, κοινοί στόχοι και επιδιώξεις.

6 Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών –Έως τώρα, οι συνεργασίες μεταξύ σχολείων γίνονταν σε περιορισμένη κλίμακα με ανταλλαγή γραμμάτων ή επισκέψεων. –Οι Νέες Τεχνολογίες παρέχουν αμεσότητα στην επικοινωνία και δυνατότητα συνεργασίας των απομακρυσμένων σχολείων μεταξύ τους, σε καθημερινή βάση. –Η χρήση Νέων Τεχνολογιών προσφέρει επιπλέον κίνητρο για μάθηση στους μαθητές. –Το eTwinning παρέχει ηλεκτρονικά εργαλεία για όλα τα στάδια μιας συνεργασίας μεταξύ σχολείων. Τα εργαλεία αυτά είναι εύχρηστα, χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και επικοινωνιακά ασφαλή. –Με το eTwinning όλα τα σχολεία μπορούν, καλύτερα και αποδοτικότερα!

7 Η Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών –Πως; Μέσω του διαμοιρασμού γνώσης και συνεργασίας με εταίρους άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων. –Ανταλλαγή απόψεων και διδακτικών πρακτικών μεταξύ ειδικών ίδιας ειδικότητας, αλλά άλλης εκπαιδευτικής «κουλτούρας». Ανανέωση διδακτικών μεθόδων. –Γεγονός είναι ότι: η συνεργασία μεταξύ χωρών (σχολείων) με μεθοδολογικά πιο ανεπτυγμένα εκπαιδευτικά συστήματα με χώρες με λιγότερο προοδευτικά εκπαιδευτικά συστήματα, μπορεί να επιφέρει θαυμαστά αποτελέσματα στις τελευταίες. –Γεγονός είναι ότι: η συνεργασία με εταίρους παρακινεί τους εκπαιδευτικούς στη δουλειά τους.

8 Συνεργατικά έργα και αποδοτικότερη μάθηση Ποια η θέση του εκπαιδευτικού σε αυτή την πραγματικότητα Μάθησης που συνάδει με τη φύση των συνεργατικών έργων; Ανάληψη νέων ρόλων: Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να λειτουργούν ως ειδικοί αλλά και ως σύμβουλοι, καθοδηγητές και συντονιστές της διαδικασίας μάθησης και μαθητές με τη σειρά τους! Ως ειδικοί, οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν σαφώς μεγαλύτερη γνώση και εμπειρία από τους μαθητές, αλλά σε ένα διαδραστικό συνεργατικό έργο, μπορεί να μείνουν έκπληκτοι με το αποτέλεσμα! Αυτή είναι η πραγματικότητα της δια βίου μάθησης! Οι άνθρωποι απολαμβάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και επιδιώκουν τη μάθηση: • Όταν τους δίνονται κίνητρα και • όταν αντλούν ικανοποίηση. «Δηλαδή: Όταν έχουν οι ίδιοι τον έλεγχο, όταν τους προσέχουν, όταν ξεχωρίζουν, όταν εφευρίσκουν πράγματα στην πορεία, όταν μπορούν να αναλάβουν ευθύνες, όταν υλοποιούν τους στόχους τους και εκπλήσσουν τους εαυτούς τους με το κατόρθωμά τους.» «Όταν οι άνθρωποι έχουν κίνητρα, απολαμβάνουν τη μάθηση. Είναι πιο πιθανόν να επιτύχουν στους τομείς που αναλαμβάνουν. Δεν αποθαρρύνονται εύκολα. Δουλεύουν περισσότερο και πιο αποδοτικά. Αποδέχονται προκλήσεις.»

9 Πριν ξεκινήσουν ένα έργο eTwinning, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναρωτηθούν: •Για τη σχέση του έργου με την πραγματική ζωή •Για το βαθμό ανάμειξης και ευθύνης με τον οποίο επιθυμούν να εμπλακούν οι μαθητές τους •Θα έχουν εξολοκλήρου τον ρόλο του ειδικού ή είναι πρόθυμοι να μάθουν με τα παιδιά; •Ποια θα είναι η σχέση του έργου με το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών;

10 Συνοψίζοντας… Σύγχρονες μελέτες υποστηρίζουν ότι μαθαίνουμε βιωματικά. Μέσω ενός eTwinning έργου οι μαθητές επικοινωνούν με πραγματικά πρόσωπα, αντιμετωπίζουν πραγματικά γεγονότα. Ταυτίζονται με τους ρόλους που έχουν στην ομάδα, συνεργάζονται και τελικά δημιουργούν Πηγές Γνώσης, επαναχρησιμοποιήσιμες από άλλους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι το «κλειδί» για τη μετάβαση από την παραδοσιακή διδασκαλία και τη συμβατική μάθηση σε πιο μοντέρνους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν τη διαπαιδαγώγηση των επόμενων γενεών. Οφείλουν να είναι πρωτοπόροι στην αλλαγή της νοοτροπίας! Ενσωματώνοντας ένα έργο eTwinning στο πρόγραμμα σπουδών: οι μαθητές σας μαθαίνουν μαζί με άλλους μαθητές και από άλλους μαθητές. Επιπλέον “οι μαθητές γνωρίζουν τη στιγμή που επιτελούν μια εργασία τον λόγο για τον οποίο την επιτελούν”. Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι και η μάθηση βιωματική.

11 Καλή ευόδωση στις συνεργασίες σας!


Κατέβασμα ppt "Το παιδαγωγικό πλαίσιο ενός έργου eTwinning. Το eTwinning προσφέρει προστιθέμενη αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από: •Τη Bιωματική Μάθηση •Τα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google