Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δυνατότητες Ανάπτυξης Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου Βίλλης Μάριος Διευθυντής Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δυνατότητες Ανάπτυξης Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου Βίλλης Μάριος Διευθυντής Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δυνατότητες Ανάπτυξης Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου Βίλλης Μάριος Διευθυντής Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε.

2 Ορισμός της Καινοτομίας Καινοτομία Τεχνολογική Καινοτομία Ανάπτυξη Προϊόντων και Υπηρεσιών Δημιουργία Τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης Απασχόληση Εξειδικευμένου Προσωπικού Οργανωτική-Διοικητική Καινοτομία Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Γραμμών Παραγωγής Εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας Εκπαίδευση Προσωπικού σε Νέες Τεχνολογίες Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διαφήμισης Προϊόντων Υιοθέτηση Ευέλικτου Οργανογράμματος

3 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

4 Υψηλό Επίπεδο Τεχνογνωσίας Η διατήρηση αυτόνομων τμημάτων Ε&Α είναι δυσβάσταχτη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Λύση Α: Απαραίτητη η συνεργασία – αλληλεπίδραση με ερευνητικά ινστιτούτα – φορείς ανάπτυξης τεχνολογίας Λύση Β: Συμμετοχή σε δίκτυα επιχειρήσεων με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας

5 Χρήση Σύγχρονων Εργαλείων στις Επιχειρήσεις Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Επένδυση σε υποδομές. Δικτύωση των τμημάτων Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου και οριοθέτηση συγκεκριμένων στόχων Πραγματοποίηση έρευνας αγοράς

6 Η Καινοτομία στην Περιφέρεια Ηπείρου

7 Δείκτες Καινοτομίας Πηγή: EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2002 ΗΠΕΙΡΟΣ Φανερός Περιφερειακός Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας (ΦΠΣΔΚ) - Revealed Regional Summary Innovation Index (RRSII). Προκύπτει ως μέσος όρος των δεικτών ΠΕΣΔΚ και ΠΕυρΣΔΚ. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας (ΠΕΣΔΚ) - Regional National Summary Innovation Index (RNSII). Ορίζεται ως ο σχετικός μέσος όρος των δεικτών καινοτομίας μίας περιφέρειας προς το μέσο της χώρας. Όταν η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη του 100 τότε η επίδοση της συγκεκριμένης περιφέρειας βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της χώρας.

8 Παρατηρήσεις Η Περιφέρεια βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση Η υψηλή θέση οφείλεται σε καινοτομία σε ερευνητικό επίπεδο (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ Ηπείρου) Η υιοθέτηση καινοτομιών από επιχειρήσεις της Περιφέρειας βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα

9 Η Καινοτομία στο Ε.ΤΕ.Π.Η. Εδώ και ένα χρόνο το Ε.ΤΕ.Π.Η. αποτελεί τον κύριο φορέα στήριξης καινοτόμων επιχειρήσεων Κατά τον πρώτο χρόνο έχουν εγκατασταθεί έντεκα καινοτόμες επιχειρήσεις και το BIC Ηπείρου (δομή στήριξης) Σκοπός του Ε.ΤΕ.Π.Η. είναι η ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών ιδρυμάτων της περιφέρειας Στόχος τον επόμενο χρόνο είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών για την στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων και η επέκταση του κτιρίου ώστε να διπλασιαστούν οι θερμοκοιτίδες (24 θερμοκοιτίδες συνολικά)

10 Συμπεράσματα Οι βασικές υποδομές για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Περιφέρεια της Ηπείρου έχουν δημιουργηθεί –Ανάπτυξη εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων –Δημιουργία Ε.ΤΕ.Π.Η. –Δραστηριοποίηση BIC Ηπείρου – συνεργασία με Ε.ΤΕ.Π.Η.

11 Επόμενα Βήματα Η πολιτική του Δ’ ΚΠΣ έχει σαν στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας μέσω συνεργασιών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων με την ερευνητική κοινότητα (βασικός στόχος του Ε.ΤΕ.Π.Η.) Ανάγκη για δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων

12 Πόλος Καινοτομίας Ηπείρου Σύντομα θα προκηρυχθεί από την ΓΓΕΤ πρόγραμμα για την δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας Σκοπός: Δημιουργία βασικού κορμού δικτύου καινοτομίας στην Ελλάδα με θεματική εξειδίκευση ανά περιφέρεια Φορέας: Ο φορέας που θα δημιουργηθεί θα αναλάβει τον συντονισμό των δράσεων και την χάραξη του στρατηγικού στόχου σε περιφερειακό επίπεδο Δυνατότητες: Η περιφέρεια Ηπείρου έχει όλα τα προσόντα για την διεκδίκηση του Π.Κ.Η.

13 Χαρακτηριστικά του Π.Κ.Η. Συμμετοχή των φορέων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία - έρευνα (Ε.ΤΕ.Π.Η., BIC, Ίδρυμα Εγνατία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ Ηπείρου) και των επιμελητηρίων της Περιφέρειας Εγκατάσταση στο Ε.ΤΕ.Π.Η. και αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού

14 Κλάδοι του Πόλου Καινοτομίας ΤΡΟΦΙΜΑ (αξιοποίηση παραδοσιακού κλάδου της περιοχής) ΥΛΙΚΑ (αξιοποίηση παραδοσιακού κλάδου της περιοχής) ΙΑΤΡΙΚΗ - ΒΙΟΑΤΡΙΚΗ (αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων λόγω υποδομών (νοσοκομείο-ιατρική σχολή και γεωγραφικής θέσης) ? ΕΜΠΟΡΙΟ

15 Κλείνοντας Η Περιφέρεια διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας Ο κύριος στόχος για τα επόμενα χρόνια πρέπει να είναι η σύμπραξη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ώστε να υπάρχει άμεση εφαρμογή ερευνητικών καινοτομιών Η Περιφέρεια θα πρέπει να επιλέξει τους κλάδους που θα δώσει την μεγαλύτερη βαρύτητα λαμβάνοντος υπόψη τα υφιστάμενα πλεονεκτήματα και τις μελλοντικές εξελίξεις τόσο στο χώρο της τεχνολογίας όσο και στις ανάγκες της περιοχής


Κατέβασμα ppt "Δυνατότητες Ανάπτυξης Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου Βίλλης Μάριος Διευθυντής Ε.ΤΕ.Π.Η. Α.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google