Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναπτυξιακά προγράμματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναπτυξιακά προγράμματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναπτυξιακά προγράμματα
Τόπης Χρήστος Μελετητής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

2 Τα Αναπτυξιακά προγράμματα
στοχεύουν: στη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, στη διατήρηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και την αύξηση της παραγωγικότητας

3 Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα ωφελούν όλους τους Έλληνες πολίτες, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

4 Άμεσα ωφελούνται αυτοί που θα επιδοτηθούν για μια επένδυση
Άμεσα ωφελούνται αυτοί που θα επιδοτηθούν για μια επένδυση για την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση της επιχείρησής τους, για το ερευνητικό τους έργο, για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, για την κατάρτιση και εκπαίδευσή τους, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, (δημιουργία ιστοσελίδας κ.λ.π.), για την εξοικονόμηση ενέργειας, για την εύρεση θέσης εργασίας κ.α.

5 Έμμεσα ωφελούνται όλοι οι υπόλοιποι πολίτες μέσω έργων κοινής ωφέλειας
Έμμεσα ωφελούνται όλοι οι υπόλοιποι πολίτες μέσω έργων κοινής ωφέλειας έργα προστασίας του περιβάλλοντος, έργα ανάπλασης στις πόλεις, τα χωριά και τις γειτονιές, έργα ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κλπ, σύγχρονα σχολεία και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, γρήγορο internet παντού κ.λ.π.

6 Κρατικές Ενισχύσεις απλές επιχορηγήσεις
κάθε είδους φορολογικές και ασφαλιστικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις ειδικά τραπεζικά επιτόκια και επιδοτήσεις επιτοκίων προνομιακή μεταχείριση από κρατικούς φορείς παροχής υπηρεσιών κρατικές εγγυήσεις δανείων ή πιστώσεων κρατικές εισφορές/συμμετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων πώληση δημόσιας έκτασης με ευνοϊκούς όρους ιδιωτικοποιήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους

7 Διαδικασία που απαιτείται
Κατάθεση φακέλου με απαιτούμενα δικαιολογητικά και οικονομοτεχνική μελέτη σε συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες.

8 κατά πόσο η νέα επένδυση οδηγεί σε:
Αξιολόγηση κατά πόσο η νέα επένδυση οδηγεί σε: παραγωγή προϊόντος ή παροχή υπηρεσίας ανταγωνιστική και ποιοτική πράσινες δράσεις που συνιστούν το νέο μοντέλο ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας αναδιάρθρωση και ισόρροπη ανάπτυξη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κ.λ.π.

9 Γενικά καθεστώτα επενδύσεων
1. Ενισχύουν ανταγωνιστικά και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια με τεκμηριωμένες προοπτικές κερδοφορίας. 2. Στηρίζουν τις επενδύσεις στην τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. 3. Προωθούν την περιφερειακή συνοχή και την πράσινη ανάπτυξη.

10 Ειδικά καθεστώτα επενδύσεων
1. επιχειρηματικότητα των νέων 2. μεγάλα επενδυτικά σχέδια 3. ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων 4. επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης (clusters).

11 Μέσα ενίσχυσης Στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίου
Φοροαπαλλαγές επί των κερδών προ φόρων Στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίου Επιδοτήσεις σε χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) Χορήγηση ευνοϊκών και χαμηλότοκων δανείων

12 Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα Πράσινος Τουρισμός Digi Retail Leader 123 Leader 311 Leader 312 Leader 313 Σχέδια Βελτίωσης Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων Αγορά γης

13 Αναμενόμενα Επιδοτούμενα Προγράμματα
Εναλλακτικός Τουρισμός Ενίσχυση Εξωστρέφειας ΜΜΕ Ital Value Clusters Εφοδιαστικές αλυσίδες Πράσινη ανάπτυξη ΒΕΠΕ Νέοι αγρότες Βιολογική Γεωργία

14 Δεν χρειάζεται να απελπιζόμαστε
Ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες υπάρχουν ευκαιρίες – προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης που για να τις δούμε θα πρέπει να ενημερωνόμαστε σωστά από υπεύθυνους ανθρώπους.

15 Αναπτυξιακά προγράμματα
Αφοι ΤΟΠΗ Ο.Ε. Μελέτες Αναπτυξιακών Νόμων Αλεξάνδρεια Ημαθίας


Κατέβασμα ppt "Αναπτυξιακά προγράμματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google