Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η φιλοσοφία του Pro-Skills

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η φιλοσοφία του Pro-Skills"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Η προέλευση του PRO-SKILLS
Θεωρία και φιλοσοφία Cristina Bergo, Nadia Vimercati 1

1 Η φιλοσοφία του Pro-Skills
οι ταχείες αλλαγές στον κόσμο απαιτούν ποιο ειδικές ικανότητες + η παγκόσμια οικονομική κρίση = Μεγάλος αριθμός ευάλωτων ανθρώπων βρίσκονται σε κίνδυνο αδράνειας, κοινωνικού αποκλεισμού και σε εξάρτηση από κοινωνικές παροχές ! The world is continuously and rapidly changing so that more and more special competences - in science and technology, as well as social and civic competences – are required. Besides this, we are suffering the consequences of a global financial crisis (occurred between part 1 and 2 of the project) which is expanding the number of people facing difficulties in entering the job market or at a great risk of social exclusion 2

2 Η φιλοσοφία του Pro-Skills
Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι χωρίς δεξιότητες, αλλά επειδή αποτελούν θύματα ειδικών συνθηκών ή όλης της κοινωνίας, αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως ανίσχυρους. Είναι θεμελιακό να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να εργαστούν και να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες. Ενδυνάμωση Ο σκοπός είναι να ενδυναμώσουμε και να συνδέσουμε τους ανθρώπους ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αλλαγή των συνθηκών της ζωής τους. Founded on the concept of empowerment, the focus on personal key competences to manage life events also affects the capacity of organizations, groups with similar interests and community to influence life environment and health behaviour 3 2

3 Η φιλοσοφία του Pro-Skills
Δεξιότητες ζωής Ορισμός της ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας): ικανότητες για προσαρμοσμένη και θετική συμπεριφορά που καθιστούν τα άτομα ικανά να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά με τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής Σημαντικοί προστατευτικοί παράγοντες που βοηθούν τους ανθρώπους να μην χάνονται στις αντιξοότητες Διατήρηση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, του εσωτερικού ελέγχου και του νοήματος της ζωής καθώς επίσης κοινωνική υποστήριξη από την οικογένεια , τους φίλους και την κοινότητα. Ενδεχόμενα κατευθύνονται σε προσωπικές ενέργειες ή ενέργειες προς άλλους, όπως επίσης και σε δράσεις για να αλλάξει το κοντινό τους περιβάλλον ώστε να καταστεί ευνοϊκό για την υγεία τους. 4 3

4 Οι δεξιότητες ζωής στην Δια βίου μάθηση
Η φιλοσοφία του Pro-Skills Οι δεξιότητες ζωής στην Δια βίου μάθηση Η εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής βασίζεται σε μελέτες που έχουν συνταχθεί πάνω στον τρόπο που οι άνθρωποι μεγαλώνουν και μαθαίνουν, αποκτούν γνώσεις, απόψεις, δεξιότητες και συμπεριφορές…. Παρακάτω θα δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο τα προγράμματα δεξιοτήτων ζωής βελτιώνουν τις μαθησιακές διαδικασίες και τις διδακτικές μεθόδους. 5 4

5 Η φιλοσοφία του Pro-Skills
Η εκπαίδευση στις δεξιότητες ζωής, βελτιώνει την αυτοαπολετεσματικότητα Η αυτοαποτελεσματικότητα ως αυτοπεποίθηση στην πορεία της μάθησης Η διαδικασία της Δια βίου μάθησης Η αυτοαποτελεσματικότητα δεν είναι έμφυτη αλλά μαθαίνεται κατά την διάρκεια της ζωής και μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τα γεγονότα ζωής. 6

6 Η φιλοσοφία του Pro-Skills
Διατήρηση της κοινωνικής υποστήριξης ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ Μάθηση ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Αντιμετωπίζοντας γεγονότα της ζωής ΑΥΤΌΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Αλλαγή της κατάστασης Empowerment empowerment 7

7 Οι δεξιότητες ζωής που σχετίζονται με την έννοια της ενδυνάμωσης
Η φιλοσοφία του Pro-Skills Οι δεξιότητες ζωής που σχετίζονται με την έννοια της ενδυνάμωσης “ είναι η διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι αυξάνουν τον έλεγχο σε γεγονότα που επηρεάζουν την ζωή τους.” ΑΥΤΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αυτορρύθμιση Η αυτοαποτελεσματικότητα και η αυτορρύθμιση, συνδέονται στενά με την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποιος τις ικανότητές του και της πηγές του και να ενεργοποιήσει τις δεξιότητες ζωής. Από την άλλη πλευρά οι δεξιότητες ζωής είναι αναγκαίες για να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει προβλήματα, καταστάσεις και να βελτιώσει την αυτοαποτελεσματικότητα του. 8 7

8 Η φιλοσοφία του Pro-Skills
Η εστίαση στις προσωπικές ικανότητες – κλειδιά, για να διαχειριστεί κάποιος τα γεγονότα της ζωής του, επηρεάζει επίσης την ικανότητα των φορέων, ομάδων με παρόμοια ενδιαφέροντα καθώς επίσης και την κοινότητα, να επηρεάσουν με την σειρά τους το κοινωνικό περιβάλλον και την ανάπτυξη υγειών συμπεριφορών. Το ενδιαφέρον του Pro-Skills στρέφεται επίσης στην αλλαγή των κοινωνικών δομών. Η εκπαίδευση του Pro-Skills στις βασικές δεξιότητες των κοινωνικά μειονεκτούντων ενηλίκων αποσκοπεί στην προώθηση μιας αντίληψης «χωρίς αποκλεισμούς» στην κοινωνία. 9 8

9 Η φιλοσοφία του Pro-Skills
Participants must be subject of their learning process 10 9

10 Η φιλοσοφία του Pro-Skills
Αυτές οι φιλοσοφικές και ηθικές αρχές αποτελούν οδηγό στην μεθοδολογία του Pro-Skills και στην ιδέα της Δια βίου μάθησης. Αυτή η συνοχή μπορεί να βοηθήσει μια αλλαγή στην μαθησιακή διαδικασία και τις κοινωνικές δομές, όχι μόνο προετοιμάζοντας τους ανθρώπους για την αγορά εργασίας. Ο σκοπός μας στην εκπαίδευση του Pro-Skills είναι να προσθέσουμε αξία στην ζωή και στην υγεία. Not only get people ready for labour market 11 10

11 Η φιλοσοφία του Pro-Skills
Ίσες ευκαιρίες, ενδυνάμωση, σχέσεις, αυτονομία, ελευθερία, δημοκρατία, υγεία, ποιότητα, ενεργός πολίτης, αποδοχή διαφορετικότητας κλπ. 12 11

12 Η φιλοσοφία του Pro-Skills
13 12

13 Η φιλοσοφία του Pro-Skills
14 13


Κατέβασμα ppt "Η φιλοσοφία του Pro-Skills"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google