Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Υποστήριξη ΈρευναςΟριζόντιοΔίκτυοΕρευνητικώνΕργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Υποστήριξη ΈρευναςΟριζόντιοΔίκτυοΕρευνητικώνΕργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Υποστήριξη ΈρευναςΟριζόντιοΔίκτυοΕρευνητικώνΕργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων

2 Πρόκειται για ένα σύνολο οργανολογικών μονάδων οι οποίες ΔΕΝ ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο Τμήμα ή επιμέρους ερευνητική μονάδα αλλά στο Ίδρυμα συνολικά  Τι είδους οργανολογικές μονάδες; Με ποια κριτήρια επιλέγονται; 1. Τεκμηριωμένο ενδιαφέρον μονάδων ή/και Τμημάτων του Ιδρύματος για τη δημιουργία και στήριξη λειτουργίας της Μονάδας ή Κέντρου 2. Το αρχικό κόστος δημιουργίας καθώς και το κόστος λειτουργίας της Μονάδας πρέπει αφενός µεν να υπερβαίνει τις δυνατότητες ενός εργαστηρίου ή Τμήματος, αφετέρου να δικαιολογείται από την προσδοκώμενη αναβάθμιση του Πανεπιστημίου. Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι το Δίκτυο των Ερευνητικών εργαστηριακών μονάδων και Κέντρων;

3 3. Δυνατότητα στελέχωσης της Μονάδας µε το επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό για την παραγωγή του επιστημονικού -λειτουργικού έργου. Ύπαρξη επιστημονικής αριστείας του Επιστημονικού Υπευθύνου (και όποιων άλλων βασικών επιστημόνων της Μονάδας ή του Κέντρου ) σε τομείς αιχμής. Επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική επίπτωση (impact) της Μονάδας ή του Κέντρου. 4. Η αναµενόµενη εκπαιδευτική προσφορά της Μονάδας σε τοµείς µεγάλης ζήτησης από την αγορά εργασίας ή σε τοµείς αιχµής κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η τεκμηριωµένη δυνατότητα σύνδεσης µε παραγωγικές δραστηριότητες ή η προσφορά πολύ σηµαντικών κοινωνικών υπηρεσιών. Η τεκµηριωµένη προοπτική εισροής σηµαντικών οικονοµικών πόρων από τις υπηρεσίες της Μονάδας. Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4 Είναι αναγκαία η ίδρυση του Δικτύου ; Η ύπαρξη του εκτιμάται ότι συμβάλλει:  Στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας, κυρίως διεπιστημονικού, διατμηματικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα σε τομείς αιχμής στις διεπιφάνειες μεταξύ παραδοσιακών γνωστικών αντικειμένων.  Στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε περιοχές επιστημονικής ή τεχνολογικής αιχμής ή σε περιοχές που αποτελούν εθνικές στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες.  Στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ μονάδων και Τμημάτων του Πανεπιστημίου.  Στην αποτελεσματικότερη διεκδίκηση χρηματοδότησης μεγάλης κλίμακας  Στην ερευνητική υποστήριξη του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου, ιδίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

5 Το Δίκτυο συγκροτήθηκε το 1999 και η προσπάθεια αυτή χρηματοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Περιφέρειας Ηπείρου. Η λειτουργία του Δικτύου προάγει δραστηριότητες που είναι αδύνατο να αναπτυχθούν σε μεμονωμένα ερευνητικά εργαστήρια λόγω κόστους υποδομής, τόσο σε εργαστηριακό εξοπλισμό όσο και σε εξειδικευμένο προσωπικό. Στο Δίκτυο συμμετέχουν τα Τμήματα Χημείας, Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πληροφορικής, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ‘Δίκτυο Οριζοντίων Ερευνητικών Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων’ του Παν/μίου Ιωαννίνων

6 Το Δίκτυο Οριζοντίων Ερευνητικών Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων περιλαμβάνει τις εξής μονάδες: 1.Κέντρο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού 2.Μονάδα Προηγμένης Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας 3.Μονάδα Περίθλασης Ακτίνων-Χ κόνεως 4.Μονάδα Περίθλασης Ακτίνων-Χ μονοκρυστάλλου 5.Μονάδα Φασματοσκοπίας Φθορισμού Ακτίνων-Χ 6.Μονάδα Φασματομετρίας Μάζας 7.Μονάδα Αρχαιομετρίας 8.Μονάδα Μαγνητικών Μετρήσεων 9.Μονάδα Πιστοποίησης Ποιότητας Τροφίμων 10.Μονάδα Θερμικών Μετρήσεων Υλικών 11.Μονάδα Νέων Τεχνολογιών Αγωγής 12.Κέντρο Εφαρμογών Laser Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

7 Συνεστιακή Μικροσκοπία Σάρωσης Laser Εξοπλισμός Μικροσκόπιο συνεστιακής σάρωσης Laser Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

8 Περίθλαση ακτίνων-Χ σκόνης Εξοπλισμός Περιθλασίμετρο ακτίνων-Χ σκόνης, που καλύπτει την περιοχή γωνιών από 1 έως 90 ο. Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

9 Φασματομετρία Μάζας Εξοπλισμός Φασματοφωτόμετρο μαζών υψηλής διακριτικής ικανότητας (Hybrid MS/MS) της εταιρείας Micromass Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

10 Μαγνητικές Μετρήσεις Εξοπλισμός Συλλογή δεδομένων μαγνητικής επιδεκτικότητας και μαγνήτισης σε μαγνητικά πεδία από 0 έως 2 Τ και θερμοκρασίες μέχρι 700 ο C. Μαγνητόμετρο ταλαντούμενου δείγματος Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

11 Μονάδα Θερμικών Μετρήσεων Εξοπλισμός Διάταξη που συνδυάζει τις τεχνικές TG/DTG, DTA και DSC (δεξιά) και συσκευή θερμιδομετρίας (αριστερά) Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

12 Ορισμένα στοιχεία απολογισμού: Εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά: >120 Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων: >100 Διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν: 31 Διδακτορικές διατριβές που βρίσκονται σε εξέλιξη: 17 Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

13 Η εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου Οριζοντίων Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων προϋποθέτει: 1.Την ύπαρξη ενός επιτελικού διοικητικού Πανεπιστημιακού Οργάνου. 2.Την επαρκή επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη των Εργαστηριακών Μονάδων. 3.Την οικονομική αυτοδυναμία. Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

14 Θεσμικό καθεστώς: Με την δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου στο ΦΕΚ το ‘Δίκτυο’ έχει πλέον αποκτήσει και θεσμική υπόσταση Το ‘Δίκτυο’ διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας που ρυθμίζει θέματα λειτουργίας αλλά και διεύρυνσης αυτού. Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

15 Διοικητικό Όργανο – Πενταμελής Εκτελεστική Γραμματεία Η Πενταμελής Εκτελεστική Γραμματεία έχει τις εξής αρμοδιότητες:  Υποβάλλει προτάσεις για την αναπτυξιακή και οικονομική πολιτική του Kέντρου.  Yποβάλει προτάσεις πρόσληψης προσωπικού στο Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο.  Kαθορίζει το ύψος της τιμής παροχής υπηρεσιών σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Φροντίζει για την εξεύρεση και άντληση πόρων από Πανεπιστημιακές και εξωπανεπιστημιακές πηγές.  Υποβάλλει προτάσεις για την έγκριση συνεργασίας των Kέντρων και Μονάδων με άλλα αντίστοιχα Κέντρα, τόσον του ελληνικού, όσο και του διεθνούς χώρου.  Ο Πρόεδρός της Eπιτροπής παρίσταται σε ειδικές συναντήσεις με φορείς ή διοικητικά όργανα προκειμένου να συζητηθούν βασικά θέματα της πολιτικής των Kέντρων. Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

16 Στελεχιακή Υποδομή του Δικτύου Οριζοντίων Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων Η μέγιστη απόδοση στη λειτουργία των μονάδων μπορεί να επιτευχθεί εάν η εγκατασταθείσα υποδομή συνδυαστεί με την πρόσληψη κατάλληλων και ειδικών επιστημόνων υψηλού επιπέδου, τουλάχιστον σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης. Ο συνδυασμός οργάνων υψηλών προδιαγραφών με χειριστές υψηλού επιστημονικού επιπέδου θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό το έργο που θα μπορούν να προσφέρουν οι Οριζόντιες Μονάδες και Κέντρα σε μέλη ΔΕΠ ή σε εξωτερικούς χρήστες. Σήμερα το ‘Δίκτυο’ υποστηρίζεται από έξι (6) διδάκτορες με ‘σύμβαση αορίστου’ και εκκρεμεί η πρόσληψη ενός ηλεκτρονικού. Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

17 Λειτουργικό Κόστος Το ετήσιο κόστος των Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων του Δικτύου ανέρχεται στο ποσόν των εκατό χιλιάδων(100.000 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του αποθεματικού των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Οι λειτουργικές δαπάνες οι οποίες καλύπτονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, εξειδικεύονται σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Οργάνου ανά Εργαστηριακή Μονάδα και Κέντρο. Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

18 Αξιολόγηση του Δικτύου Κατά τη διάρκεια του 2004 διεξήχθη άσκηση αξιολόγησης του Οριζόντιου ∆ικτύου, η οποία έλαβε χώρα σε τρεις φάσεις: Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων  Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παν/μίου, ορίστηκε Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕσΑ), από μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, η οποία κατέθεσε έκθεση στις 12 Μαΐου, 2004.  Παράλληλα, ορίστηκε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕξΑ), αποτελούµενη από διακεκριμένους επιστήμονες εκτός Παν/μίου Ιωαννίνων. Η ΕΕξΑ επισκέφτηκε το Παν/µιο Ιωαννίνων στις 14 και 15 Μαΐου 2004, όπου διοργανώθηκε διηµερίδα παρουσίασης του επιτελούµενου έργου στις Μονάδες και τα Κέντρα του ∆ικτύου, καθώς και των πορισµάτων της ΕΕσΑ. Η έκθεση της ΕΕξΑ συντάχθηκε και κατατέθηκε µετά από συνεδρίαση της Επιτροπής στις 15 Μαΐου, 2004.  Τέλος, στις 31 Ιανουαρίου, 2005, κατατέθηκε από ανεξάρτητη Επιτροπή η Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του ∆ικτύου µε βάση τα πορίσµατα των δύο προηγούµενων επιτροπών.

19 Δικτυακός τόπος http://www.uoi.gr/lab-net/ Οριζόντιο Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και ΚέντρωνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων

20


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Υποστήριξη ΈρευναςΟριζόντιοΔίκτυοΕρευνητικώνΕργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google