Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ΑΠΟΡΡΗΤΟ Ρέθυμνο……………….. Αρ.Πρωτ……….
ΑΠΟΡΡΗΤΟ Ρέθυμνο……………….. Αρ.Πρωτ………. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ α. Δντής: β. Υπντής: γ. Αρχηγός ΠΑ: δ. Υπαρχηγός : ε. Προσωπικό Ιδρύματος: (1) Άνδρες : (2) Γυναίκες 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ α. Θέση β. Οικοδομική σύσταση γ. Καταφύγια δ. Παρατηρητήρια ε. Σκοπός χρησιμοποίησης κτιρίων στ. Φωτισμός ζ. Υδροληψία η. Οδικό Δίκτυο –Κίνηση –Οχήματα θ. Τηλεφωνική Επικοινωνία –Ταχυδρομείο (1) Τηλ. Τμήματος ΠΣΕΑ/ΝΑΡ: (2) Τηλ. Δνσης Πολ. Άμυνας: (3) Τηλ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Οργανώνονται από τώρα οι παρακάτω μονάδες α. Μόνιμες Ομάδες (1) Ομάδα Ασφαλείας (2) Ομάδα Πυρασφαλείας-Αντιμετώπισης Πλημμυρών (3) Ομάδα Α΄ Βοηθειών (4) Ομάδα Ανίχνευσης ΡΒΧΠ ουσιών (5) Ομάδα Απολύμανσης ουσιών (6) Ομάδα Αντισεισμικής Προστασίας (7) Ομάδα Αποκατάστασης βλαβών (8) Ομάδα Διοικητικής Μέριμνας β. Εφεδρικές Ομάδες Όπως οι παραπάνω ομάδες

12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Περιλαμβάνει αντικείμενα Γενικής Εκπαιδεύσεως Ειδικής Εκπαιδεύσεως Τα αντικείμενα της γενικής εκπαιδεύσεως απευθύνονται σε όλο το προσωπικό. Τα αντικείμενα της ειδικής εκπαιδεύσεως απευθύνονται στο προσωπικό των ομάδων.

13 ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Τα θέματα της γενικής εκπαιδεύσεως απευθύνονται σε όλο το προσωπικό και είναι τα παρακάτω: (1) Διαδικασία Εκκένωσης Κτιρίων (2) Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών (3) Αντιμετώπιση σεισμών (4) Αντιμετώπιση Πλημμυρών (5) Κίνδυνοι από εχθρικούς βομβαρδισμούς ή εκρηκτικούς μηχανισμούς (6) Συμπτώματα από την επίδραση ΡΒΧ ουσιών (7) Παροχή Α΄ βοηθειών (8) Ατομική και Ομαδική Προστασία

14 Θέματα ειδικής εκπαίδευσης
(1) Εκπαίδευση Προσωπικού Ομάδος Ασφαλείας (α) Παρατήρησης (β) Χειρισμού των μέσων σήμανσης συναγερμού (γ) Συσκότισης των κτιριακών εγκαταστάσεων (δ) Προστασίας και ασφάλειας προσωπικού (ε) Πρόληψης λεηλασιών (2) Εκπαίδευσης Προσωπικού Πυρασφαλείας (α) Χρήση υπαρχόντων πυροσβεστικών μέσων (β) Πρόληψης πυρκαγιάς ή άλλων συναφών κινδύνων (γ) Έγκαιρη σήμανση συναγερμού και αντιμετώπιση πυρκαγιάς (δ) Στην τεχνική αντιμετώπιση των πυρκαγιών ή την πρόληψη αυτών. (ε) Αντιμετώπιση πλημμυρών (3) Εκπαίδευση Προσωπικού Υγειονομικής Περίθαλψης (α) Παροχή Α΄ βοηθειών (β) Ανίχνευση ΡΒΧ ουσιών (γ) Απολύμανση ΡΒΧ ουσιών (4) Εκπαίδευση προσωπικού αντισεισμικής προστασίας (α) Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης σεισμών (β) Ενέργειες κατά την διάρκεια του σεισμού (γ) Ενέργειες μετά τον σεισμό

15 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ – ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
Σκοπός των μέτρων συναγερμού είναι ή έγκαιρη προειδοποίηση του Ιδρύματος για επικείμενη εχθρική αεροπορική προσβολή ή απειλή από ΡΒΧ ουσίες, ώστε να μεταβεί έγκαιρα στους χώρους προστασίας (καταφύγια ή ορύγματα). ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ – ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Σκοπός των μέτρων συσκότισης και παραλλαγής, είναι να δυσκολέψουν την εχθρική αεροπορία στον εντοπισμό του εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

16 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΥΣΚΟΤΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Επισήμανση από τώρα των σημείων που πρέπει να καλυφθούν για να επιτευχθεί η συσκότιση ,όπως πόρτες, παράθυρα ,φωταγωγοί εξωτερικοί λαμπτήρες, προβολείς κ.λ.π. Προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και εξασφάλισή τους. Καθορισμός του τρόπου μετάπτωσης φωτισμού ασφαλείας σε φωτισμό συναγερμού σε περίπτωση εφαρμογής των μέτρων του Συστήματος Συναγερμού. Καθορισμός του προσωπικού που θα εκτελέσει τις παραπάνω ενέργειες. Σε περίπτωση ανάγκης, διατήρησης του εξωτερικού φωτισμού για την επισήμανση των καταφυγίων, αυτός πρέπει να είναι καλυμμένος .

17 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Αποβλέπει στην εξομοίωση του κτιρίου με το φυσικό περιβάλλον ,ώστε να δυσκολευτεί ο εντοπισμός του από την εχθρική αεροπορία. Επιτυγχάνεται Από τον καιρό της ειρήνης με - Την φύτευση δένδρων πέριξ του κτιρίου - Την κάλυψη των τοίχων και της σκεπής με αναρριχητικά φυτά - Τον κατάλληλο εξωτερικό χρωματισμό Με την κήρυξη των σχετικών μέτρων Συναγερμού - Κάλυψη των εγκαταστάσεων με λινάτσες ,μουσαμάδες, δίκτυα παραλλαγής. - Κάλυψη των επιφανειών που αντανακλούν το φως του ήλιου.

18 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Ομάδα Πυρασφάλειας Υλικά και μέσα πυρασφάλειας
Υλικά και μέσα πυρασφάλειας Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα Οδηγίες Πυρασφάλειας Κατά την πολεμική περίοδο καθορίζεται μικρή δύναμη πυροσβεστών σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Ενεργούνται ασκήσεις πυρασφάλειας σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το προσωπικό να μάθει να αντιδρά αυτόματα στα θέματα πυρασφάλειας.

19 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σκοπός Η λήψη των απαιτούμενων μέτρων ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ και ΜΕΤΑ τον σεισμό, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι από αυτόν και να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες και η καταστροφή κτιρίων και υλικών. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Συγκρότηση ομάδας αντισεισμικής προστασίας και καθήκοντα Κίνδυνοι που εκτιμώνται από τον σεισμό Ενέργειες από τώρα Ενέργειες κατά την διάρκεια του σεισμού Ενέργειες μετά τον σεισμό

20 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μέτρα ατομικής προστασίας Προστασία από ΡΒΧ ουσίες με την χρησιμοποίηση προστατευτικών προσωπίδων ή ειδικών στολών. Κατά την διάρκεια του σεισμού, κάλυψη του προσωπικού σε ανθεκτικές έδρες, τραπέζια , καρέκλες κ.λ.π. Μέτρα ομαδικής προστασίας Μετάβαση του προσωπικού σε χώρους ομαδικής προστασίας Εφόσον δεν υπάρχουν καταφύγια ,η προστασία επιτυγχάνεται σε ορύγματα τα οποία κατασκευάζονται σε ανοικτούς χώρους μακριά από κατοικίες . Σε περίπτωση ανευρέσεως μη εκραγείσης βόμβας ή εκρηκτικού μηχανισμού γίνονται οι παρακάτω ενέργειες: Σημαίνεται και απομονώνεται ο χώρος που ανευρέθηκε ο μηχανισμός από την ομάδα Ασφαλείας. Εκκενώνεται το κτίριο Ειδοποιείται το Τμήμα ΠΣΕΑ της Νομαρχίας ή η Δκση Πολιτικής Άμυνας (Αστυν .Δνση Ρέθυμνου) για τις περαιτέρω ενέργειες

21 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Μεταφορά των ευπαθών μηχανημάτων σε υπόγειες αίθουσες ασφαλισμένες. Συγκρότηση ομάδας επισκευών για την αποκατάσταση των βλαβών (ηλεκτροφωτισμού ,ύδρευσης ,μηχανημάτων κ.λ.π.) Σε περίπτωση εκκένωσης του κτιρίου για διαφόρους λόγους , παραμένει η Εφεδρική Ομάδα Ασφαλείας για εξασφάλιση των εγκαταστάσεων και του υλικού από κλοπές ή λεηλασίες.

22 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
α. Σκοπός Η παροχή στοιχειώδους υγειονομικής περίθαλψης στο προσωπικό του Ιδρύματος σε περίοδο πολέμου ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης β. Οργάνωση Συγκροτούνται οι παρακάτω ομάδες Ομάδα Α΄Βοηθειών >> Ανίχνευσης ΡΒΧ ουσιών >> Απολύμανσης >> γ. Εκπαίδευση δ. Χώρος Εγκατάστασης Σταθμού Α΄ Βοηθειών στο ……..Γραφείο στον 1ο όροφο >> Απολύμανσης στην αίθουσα …..του Υπογείου Καθορίζεται ο χώρος . Επιπλέον καθορίζεται ο χώρος λειτουργίας των στο καταφύγιο . Εκεί να προβλέπεται χώρος Α΄ βοηθειών ,Απολύμανσης καθώς και χώρος τραυματιών. ε. Τηρούμενα βιβλία Βιβλίο Α΄ βοηθειών .Τηρείται από τον επικεφαλή της ομάδας Α΄βοηθειών και καταγράφονται όλες οι σχετικές δραστηριότητες . Βιβλίο Υγειονομικού Υλικού. Καταρτίζεται και τηρείται από τον Αρχηγό Π.Α. και περιλαμβάνει το προβλεπόμενο και υπάρχον φαρμακευτικό και ειδικό υλικό . στ. Συνεργασία με συστεγαζόμενα ή γειτονικά ΔΑΙ. Με μέριμνα του Αρχηγού ΠΑ γίνεται συντονισμός με συστεγαζόμενα εκπαιδευτικά Ιδρύματα ,ειδικά σε ότι αφορά την ανίχνευση ΡΒΧ ουσιών και την συνεργασία σε θέματα παροχής Α΄Βοηθειών και απολύμανσης του προσωπικού

23 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Σκοπός
Η παροχή διοικητικής μέριμνας στο προσωπικό του Ιδρύματος (ομάδα ασφαλείας ,πυρασφαλείας κλπ) που λόγω εκτάκτων αναγκών υποχρεούνται να παραμένει στο Ίδρυμα επί 24 ωρου βάσεως Εξασφάλιση τροφίμων και νερού για διάστημα επτά (7) ημερών.

24 ΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Ο Αρχηγός Π.Α. του Ιδρύματος τηρεί Ημερολόγιο Ενεργειών στο οποίο αναγράφει τις ενέργειες που έχει προβεί για την οργάνωση της ΠΑ ,την προμήθεια υλικών κ.λ.π

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ “Α” Πίνακας Προσωπικού Ομάδων Π.Α. “Β” Πίνακας Υλικού Ομάδων Π.Α. “Γ” Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού “Δ” Σύστημα Συναγερμού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος “Ε΄” Μητρώο Καταφυγίων

26

27

28

29

30

31

32

33

34 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google