Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Quality Safety Environment

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Quality Safety Environment"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Quality Safety Environment
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών Γ.Χ.Κ, Υπουργείο Οικονομικών 2. Αγορανομικός Κώδικας Υπουργείο Ανάπτυξης 3. Διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας 4. Υγειονομικές Διατάξεις και Διατάξεις για τρόφιμα Ειδικής Διατροφής Υπουργείο Υγείας Ε.Φ.Ε.Τ Ενότητα 2 Σεμινάριο HACCP

2 Quality Safety Environment
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Β. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Γ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Οδηγίες Κάθετες 2. Οδηγίες Οριζόντιες 3. Κανονισμοί 4. Αποφάσεις 1. Codex Alimentarius 2. WHO/FAO 3. OHE 4. ISO  CEN Ενότητα 2 Σεμινάριο HACCP

3 Quality Safety Environment
ΚΑΝ 852/2004 ΑΡΘΡΟ 3 «Οι επιχειρήσεις τροφίμων επισημαίνουν κάθε στοιχείο των δραστηριοτήτων τους που είναι κρίσιμο για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και μεριμνούν ώστε οι κατάλληλες διαδικασίες για την ασφάλεια να καθορίζονται, να εφαρμόζονται, να τηρούνται και να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του συστήματος HACCP » ΑΡΘΡΟ 6 «Τα κράτη μέλη συνιστούν εφόσον το κρίνουν σκόπιμο στις επιχειρήσεις τροφίμων να εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς ΕΝ 29000, ώστε να τηρούνται οι γενικοί κανόνες υγιεινής και οι κανόνες των οδηγών ορθής υγιεινής πρακτικής » Ενότητα 2 Σεμινάριο HACCP

4 Quality Safety Environment
ΚΑΝ 852/2004 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΠΟ 14/4/96 ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 17 ΑΡΘΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ενότητα 2 Σεμινάριο HACCP

5 Quality Safety Environment
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/43/ΕΟΚ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HACCP ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ενότητα 2 Σεμινάριο HACCP


Κατέβασμα ppt "Quality Safety Environment"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google