Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέα Μέσα και Διαδίκτυο και οι συνέπειες τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα Σοφός Αλιβίζος Ρόδος 19.0 4.2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέα Μέσα και Διαδίκτυο και οι συνέπειες τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα Σοφός Αλιβίζος Ρόδος 19.0 4.2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέα Μέσα και Διαδίκτυο και οι συνέπειες τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα Σοφός Αλιβίζος Ρόδος 19.0 4.2008

2 I. Μέρη της παρουσίασης Ι. Οριοθέτηση του διαδικτύου ΙΙ. Έξι θέσεις σχετικά με το διαδίκτυο ΙΙΙ. Νέα Μέσα ως κινητήρια δύναμη της ετερότητας στην μετα-νεωτερικότητα ΙV. Παιδαγωγικά ζητήματα

3 Κλάδοι στα πλαίσια της παιδαγωγικής επιστήμης Παιδαγωγική των Μέσων 1 επίπεδοΓενική Παιδαγωγική Γενική Συστηματική Ιστορική Συγκριτική Επιστημονικοί Κλάδοι Κοινωνικοπαιδαγωγική Παιδαγωγική ενηλίκων Παιδαγωγική επαγγέλματος Ειδική παιδαγωγική 2 επίπεδοΕιδικές Κατευθύνσεις Επιστήμης Διαπολιτισμική Παιδαγωγική Παιδαγωγική Μέσων Παιδαγωγική Ελεύθερου χρόνου Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική Περιβαλλοντική Παιδαγωγική Παιδαγωγική φύλου

4 1. Pädagogische Anthropologie Παιδαγωγική ΑνθρωπολογίαDie Frage nach den Bedingungen für die individuelleund die gesellschaftliche Entwicklung des Menschen 2. Pädagogische Soziologie Παιδαγωγική ΚοινωνιολογίαDie Frage nach den Institutionen (z. B. Sprache, Erziehung, Religionen) und der organisierten Förderung des Menschen (z. B. in Familie, Schule, Kirche) 3. Pädagogische Psychologie Παιδαγωγική ΨυχολογίαDie Frage nach den individuellen Prozessen 4. Schulpädagogik Σχολική ΠαιδαγωγικήDie Frage nach der Schule als pädagogischer und gesellschaftlicher Organisation 5. Allgemeine Didaktik Γενική ΔιδακτικήDie Frage nach den organisierten Lehr- und Lernprozessen 6. SonderpädagogikDie Frage nach den Behinderungen von Menschen in allen Lebensbereichen und -altern 7. SozialpädagogikDie Frage nach Erziehung und Sozialisation in außerschulischen Bereichen 8. Betriebs-, Berufs-, WirtschaftspädagogikDie Frage nach der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung und Sozialisation in Betrieb und Beruf 9. ErwachsenenbildungDie Frage nach Weiterbildung 10. Hochschuldidaktik Πανεπιστημιακή ΔιδακτικήDie Frage nach der Ausbildung und Sozialisation im Hochschulbereich 11. Theorien der Erziehungswissenschaft Θεωρίες της ΠαιδαγωγικήςDie Frage nach der Pädagogik als Wissenschaft 12. Denktraditionen und Forschungsmethoden Μεθόδους έρευναςDie Frage nach den Verfahren wissenschaftlicher Erkenntnis 13. Geschichte der Pädagogik Ιστορία της ΠαιδαγωγικήςDie Frage nach der Wissenschaftsgeschichte des Faches und der Geschichte der Erziehung und Bildung 14. Vergleichende ErziehungswissenschaftDie Frage nach dem Vergleich mit anderen Ländern auf allen vorgenannten Gebieten 15. FreizeitpädagogikDie Frage nach Organisation und Sozialisation im Freizeitbereich 17. Interkulturelle PädagogikDie Frage nach der Erforschung und Bewältigung interkultureller Erziehung in der BRD, in Europa und in der Welt 18. FriedenspädagogikDie Frage nach dem Gesamtauftrag einer Erziehung zum Frieden 19. Entwicklungspädagogik Διαπολιτσμική ΠαιδαγωγικήDie Frage nach der grundlegenden Bedeutung des Entwicklungsprozesses für pädagogische Theorienbildung und Praxis 21. Medienpädagogik Παιδαγωγική των ΜέσωνΑναφέρεται στη σχέση και την επίδραση μεταξύ Μέσων και ανθρώπου (ενηλίκων και ανηλίκων) 22 Ökologische Pädagogik.Die Frage nach der Rolle der Natur in pädagogisch relevanten Prozessen 23. Feministische Erziehungswissenschaft Παιδαγωγική των φύλωνDie Feststellung einer frauenspezifischen Erziehung und ihrer Reflexion

5 Πεδία Παιδαγωγικής των Μέσων Παιδαγωγική των Μέσων Διδακτική Μέσων Κοινωνικοποίηση στα Μέσα Αγωγή Μέσων Ηθική και νομοθεσία στα Μέσα Γνώση στα Μέσα και στους θεσμούς

6 θεωρίες – μοντέλα – σχεδια δράσης στην Παιδαγωγική των Μέσων κανονιστικήφιλοσοφικήιδεολογοκριτικήεμπειρική κοινωνικοκριτική αποτροπή και προφύλαξη ή απαγόρευση ετερολογοκρισία 19 ος και 20 ος αιώνας αποπροσανατολισμός ψευδή πραγματικότητα πολιτισμική συνειδητοποίηση αυτολογοκρισία 1940 - 1960 ανάλυση περιεχομένων αντιπροσφορές φασιστική προπαγάνδα πολιτικός και ιδεολογικός αποπροσανατολισμός αποικιοποίηση της συνείδησης 1960 – 1970 εναλλακτική μεσοπαιδαγωγική μορφωτικο- παιδαγωγική μαθησιοκεντρική 1970 – σήμερα τεχνολογικός αλφαβητισμός Τεχνολογία Πληροφορική κοινωνία - κεφαλαίο άτομο - πραγματοποίηση Μιντ. οικοσύστημα 1980 - σήμερα δρασιακή απαγόρευση κινηματογράφος με άδεια της αστυνομίας κινητός κινηματογράφος αντιπροβολή θέσεων μέσω ΜΜΕ εκμάθηση τεχνολογίας ενεργητική αγωγή αυτοπροσδιρισμός διαθεματικότητα

7 Προσεγγίσεις των Μέσων Καθημερινή προσέγγιση: Μέσο είναι ένας μεταφορέας, κάτι που βρίσκεται στη μέση, ανάμεσα σε δύο άκρα και μεταφέρει δεδομένα π.χ. ο δορυφόρος, τα ΜΜΕ Εκπαιδευτική προσέγγιση: Μέσα είναι όργανα, συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πληροφοριών και τη βελτιστοποίηση της διδακτικής κα μαθησιακής διεργασίας Πολιτισμική Ανθρωπολογία: Μέσα αποτελούν αντικειμενοποιήσεις της ανθρώπινης δράσης και συνθέτουν πολιτισμικά επιτεύγματα, με στόχο τη συγκρότηση της κοινωνικής μνήμης 1. φυλογενετική μνήμη, 2. οντογενετική μνήμη, 3. κοινωνική μνήμη

8

9 Υλικότητα HardwareSoftware Σύστημα σημειοδότησης Κείμενο Εικόνα Γραφικό σχήμα Αισθητήριο Κανάλι Ακουστικό Οπτικό Εργαλείο επικοινωνίας/Κώδικας Μορφή- αρχιτεκτονική στατική δυναμική διαδραστική Θεσμοί Οργανισμοί Μέσων ΜΜΕ πληροφόρηση Ατομική επικοινωνία Εκπαιδευτική Τεχνολογία Εφημερίδες Ραδιοτηλεόραση Provider Περιεχόμενο Πρότερη γνώση και εμπειρία Ανάγκες και προσδοκίες Αντίληψη Ερμηνεία Νοηματοδότηση Συντακτικό Σημειολογία Sigmatik επίδραση Μέσα Λειτουργία εκφραση, διαμόρφωση, συνεργασία Χρήση (μάθηση, εξάσκηση κ.α.) Ψυχαγωγία Συνεργασία

10 Ιστορική συστηματική κατηγοριοποίηση των Μέσων πρωτογενήδευτερογενήτριτογενήτεταρτογενή Κοινωνική αντίδραση Πλάτωνας - Φαίδρος Κοινωνική αντίδραση Πλάτωνας - Φαίδρος Κοινωνική οργάνωση Συλλογική επικοινωνία Κοινωνική οργάνωση Συλλογική επικοινωνία Πρόσωπο με πρόσωπο Ακουστική εποχή Πρόσωπο με πρόσωπο Ακουστική εποχή

11 Ιστορική συστηματική κατηγοριοποίηση των Μέσων πρωτογενήδευτερογενήτριτογενήτεταρτογενή Τεχνολογία για την παραγωγή Οπτική εποχή Τεχνολογία για την παραγωγή Οπτική εποχή Εθνική συνείδηση Προώθηση θέσεων Ατομικισμός Εθνική συνείδηση Προώθηση θέσεων Ατομικισμός Αντίδραση από την εκκλησία

12 Ιστορική συστηματική κατηγοριοποίηση των Μέσων πρωτογενήδευτερογενήτριτογενήτεταρτογενή Τεχνολογία για την παραγωγή και τη χρήση Ηλεκτρονική εποχή Τεχνολογία για την παραγωγή και τη χρήση Ηλεκτρονική εποχή Οπτικοακουστική επικοινωνία ΜΜΕ Διαμεσολαβούμενες εμπειρίες Οπτικοακουστική επικοινωνία ΜΜΕ Διαμεσολαβούμενες εμπειρίες Κινηματογράφος Τηλεόραση βίντεο Κινηματογράφος Τηλεόραση βίντεο

13 Τεταρτογενή μέσα πρωτογενήδευτερογενήτριτογενήτεταρτογενή Τεχνολογία για την παραγωγή και τη δημιουργία Ψηφιακή εποχή Τεχνολογία για την παραγωγή και τη δημιουργία Ψηφιακή εποχή Χρήστης παραγωγός Ενοποίηση κοινωνικών πεδίων (εργασία, διασκέδαση) Υποκατάσταση, διεύρυνση και ταυτόχρονη εξαφάνιση Χρήστης παραγωγός Ενοποίηση κοινωνικών πεδίων (εργασία, διασκέδαση) Υποκατάσταση, διεύρυνση και ταυτόχρονη εξαφάνιση Άχρηστες πληροφορίες Επικίνδυνα περιεχόμενα Βίαια παιχνίδια Άχρηστες πληροφορίες Επικίνδυνα περιεχόμενα Βίαια παιχνίδια

14 Πως αξιοποιούνται στην εκπαίδευση  την παροχή κινήτρων και ενδιαφέροντος,  την αποδοτική εργασία και διδασκαλία,  την άμβλυνση μειονεξιών στη διδασκαλία και μάθηση για μαθητές με ιδικές ανάγκες  τη βελτίωση ικανοτήτων και κατανόηση εννοιών από τη μεριά των μαθητών,  τον έλεγχο και την αξιολόγηση της μάθησης από τον εκπαιδευτικό  την αυτοάσκηση και εξάσκηση από το μαθητή σε συγκεκριμένες περιοχές και μαθήματα  την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για θέματα του μαθήματος  την οργάνωση ιδεών σε ένα θέμα ή των βημάτων εργασίας, π.χ. εννοιολογική χαρτογράφηση  την πληροφόρηση ή την παρουσίαση αποτελεσμάτων δημιουργώντας, π.χ. PowerPoint, sites  την επικοινωνία με άλλους και την ανταλλαγή απόψεων μέσα από το email, chat,skype  τη συνεργασία μέσω διαδικτύου με στόχο, κοινές εργασίες και το διαμοιρασμός της γνώσης  την εξερεύνηση και τη μάθηση μέσα από προσομοίωση, ηλεκτρονικά πειράματα κ.α.  την οπτικοποίηση ενός θέματος και την επίδειξη μιας διαδικασίας ή τεχνικής  την επίλυση προβλημάτων, την ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών  την κατασκευή, την έκφραση, τη δημιουργία προϊόντων, π.χ. φωτοϊστορία, αφίσα  την ενασχόληση με εκπαιδευτικά παιχνίδια και αντίστοιχες δραστηριότητες  τη εξ αποστάσεως μάθηση σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, (e-learning)  την απόκτηση λειτουργικού/τεχνολογικού γραμματισμού,  την καλλιέργεια και στήριξη μεταγνώσης,  την κριτική αξιολόγηση δεδομένων, πληροφοριών, λύσεων, θεωριών και ιδεών

15 Πως εντάσσονται στη διδασκαλία  ως αντικείμενο έμμεσης διδασκαλίας, σε θεωρητικό επίπεδο π.χ. τι είναι ασφαλές διαδίκτυο,  ως αντικείμενο άμεσης διδασκαλίας, π.χ. εκμάθηση του exel, στο πλαίσιο των μαθηματικών  ως αντικείμενο άμεσης διδασκαλίας, π.χ. για την κατανόηση και γνώση λειτουργίας του Η/Υ και περιφερικών συσκευών, στο ολοήμερο ή στην ευέλικτη ζώνη ή κάπου αλλού  ως εποπτικό μέσο για την υποβοήθηση της διδασκαλίας  ως εργαλείο πληροφόρησης και καταγραφής  ως εργαλείο ηλεκτρονικής επικοινωνίας  ως εργαλείο ηλεκτρονικής συνεργίας  ως βοηθητικό εργαλείο εργασίας (κειμενογράφος, υπολογιστικά φύλλα)  ως εργαλείο οργάνωσης ιδεών, διαδικασιών και αναστοχασμού (νοητικό εργαλείο)  ως εργαλείο κατασκευής, δημιουργίας και έκφρασης (δημιουργίας, έκφρασης)  ως εργαλείο διερεύνησης και ανακάλυψης (εξερευνήσεις, προσομοιώσεις, πειράματα, e- learning )  ως αφορμή για να δούμε κριτικά τις επιπτώσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στη ζωή μας  ως μοχλό για την κάλυψη σχολικών αναγκών, π.χ. υλικοτεχνικές υποδομές μέσα από πρόγραμμα  ως αναγκαίο μέσο για τη στήριξη σχολικής φιλοσοφίας και την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας,

16 Ποιες μορφές διδασκαλίας μπορούν να εφαρμοστούν με τα εκπαιδευτικά μέσα;  τύπου εισήγησης, π.χ. εισήγηση, παρουσίαση, επίδειξη κ.α.  τύπου συζήτησης, π.χ. κατευθυνόμενη συζήτηση, συνέντευξη, διαγνωστική/εξεταστική συζήτηση  τύπου σκηνοθεσίας, π.χ. παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση αποφάσεων, ανάλυση περίπτωσης κ.α.  τύπου παραγωγής, π.χ. δημιουργία αφίσας, ιστοσελίδας, φωτοϊστορίας, κόμικς κ.α.  τύπου ατομικής εργασίας, π.χ. πρακτική άσκηση, ατομική μάθηση σε Η/Υ, εξάσκηση κ.α.  τύπου ανατροφοδότησης, π.χ. ατομική στήριξη, συμβουλευτική, φροντιστηριακή κ.α  τύπου επεξεργασίας/στοιχειοθέτησης, π.χ. αναζήτηση σε λεξικό, βιβλιοθήκη καταγραφή στοιχείων  τύπου ελέγχου, π.χ. τεστ, ορθογραφία, διαγώνισμα, προφορική εξέταση κ.α.

17 Σε ποια φάση της διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκαν ο Η/Υ ή το διαδίκτυο;  κινητοποίηση ενδιαφέροντος/διαπραγμάτευση στόχων  Εισαγωγή/προσανατολισμός, παρουσίαση πληροφοριών και του θέματος  Επεξεργασία θέματος/προβλήματος/ζητήματος  Σύνταξη αποτελεσμάτων και παρουσίαση τους  Αξιολόγηση και έλεγχος  Εμπέδωση και επέκταση

18 Τα Μέσα αποτελούν πολιτισμικές αντικειμενοποιήσεις που συχνά δεν είναι θεσμικά συμβατές και προγραμματισμένες Η κοινωνική παραδοχή τους σχετίζεται με το πολιτισμικό, πολιτικό, οικονομικό υπόβαθρο, π.χ. μηχανή Αντικυθήρων Έχουν κοινωνικές προεκτάσεις και δημιουργούν διευρυμένα πεδία δράσης Συνδέονται με δομές εξουσίας τις οποίες διευρύνουν ή ανατρέπουν Συνοδεύονται με κριτικές προσεγγίσεις που πηγάζουν από τις σχέσεις εξουσίας και τη δυνατότητα προώθησης των συμφερόντων Βιώνονται στην καθημερινότητα ως πολιτισμικό σοκ (ολότητα μη αντιστρεψιμότητα και εντροπία) Η εκμάθηση των πολιτισμικών τεχνουργημάτων ή η αποχή από αυτές δημιουργεί ανισότητες (κοινωνικές, μορφωτικές, επαγγελματικές) Το σχολείο είτε θεωρεί τα νέα πολιτισμικά τεχνουργήματα ως πολυτέλεια και παίρνει μια προσθετική ή αφομοιωτική στάση είτε ως προϋπόθεση ιας ισότιμης πρόσβασης στην κοινωνία της γνώσης προωθώντας 1.

19 II. επτά θέσεις σχετικά με το διαδίκτυο II. επτά θέσεις σχετικά με το διαδίκτυο 1. Το διαδίκτυο είναι κάτι περισσότερο από μια τελειοποίηση των υπαρχόντων μέσων 2. Το διαδίκτυο δεν περιθωριοποιεί τα «κλασικά» μέσα 3. Το διαδίκτυο τινάζει τα όρια των υφισταμένων κανόνων 4. Το διαδίκτυο έχει την τάση να καταργεί όρια μεταξύ 5. Το διαδίκτυο προωθεί την κοινωνική ανισότητα 6. Το διαδίκτυο δημιουργεί φόβους 7. Η είσοδος του διαδικτύου συνοδεύεται από ένα πολιτισμικό σόκ

20 1. Το διαδίκτυο είναι κάτι περισσότερο από μια τελειοποίηση των υπαρχόντων μέσων Ενώ στη δεκαετία του 70 και του 80 η τηλεόραση ήταν το κυρίαρχο μέσο από τα μέσα του 90 το διαδίκτυο παίρνει τη σκυτάλη. Οι πολυμεσικές και οι διαδραστικές του διαδικτύου το καθιστούν διακριτό μέσο σε σχέση με την τηλεόραση.

21 2. Το διαδίκτυο δεν περιθωριοποιεί τα «κλασικά» μέσα Ραδιόφωνο versus έντυπα μέσα, τηλεόραση versus ραδιόφωνο, βίντεο versus κινηματογράφος Κλασικά και νέα μέσα σχετίζονται συστημικά μεταξύ τους, π.χ. τηλεόραση στο διαδίκτυο και τηλεόραση συμβατή με το διαδίκτυο

22 Δύο νόμοι συσχετισμού κλασικών και νέων Μέσων Merten 1985 … το αρχαιότερο το μέσο, π.χ. κείμενο σε σχέση με το νεότερο, π.χ. διαδίκτυο χρησιμοποιείται ως μέσο για την ενημέρωση και τον αναστοχασμο του δευτέρου, π.χ. έντυπα περιοδικά για το διαδίκτυο McLuhan 1995 A Μορφή Γ Μορφή Δ Δομή B Δομή επέκταση διεύρυνση λειτουργιών αναστροφή όρια παλαίωση υπέρβαση επικαιροποίηση επανάκτηση Το μέσο είναι το μήνυμα ρυθμοί καθημερινότητας κοινωνικές σχέσεις χώρος χρόνος επικοινωνία

23 3. Το διαδίκτυο τινάζει τα όρια των υφισταμένων κανόνων Διαπροσωπική επικοινωνία Επικοινωνία σε μικρές ομάδες Επικοινωνία σε θεσμούς και οργανισμούς Μέσα μαζικής επικοινωνίας δημόσια Τεχνολογικά διαμεσολαβούμενη Έμμεση Χώρος χρόνος Μονόδρομη αναγνώστης συγγραφέας διαπροσωπική Υπέρβαση Τόπου - χρόνου διαδρασική αναγνώστης συγγραφέας

24 4. Το διαδίκτυο έχει την τάση να καταργεί όρια μεταξύ Μέσων οριζόντια Χώρου και χρόνου Μέσων και πεδίων κοινωνικής επικοινωνίας Παγκόσμιο χωριό (αμεσότητα) Έβδομη/εικονική ήπειρος Απεθνοποίηση - Απόστολος Παύλος Υφισταμένων ιεραρχιών, κοινωνικών στρωμάτων (Ουμπέρο Έκο) Ενεργητικοί χρήστες και παραγωγοί Μικροαστική τάξη παθητικών χρηστών Προλετάριοι που θα βλέπουν τηλεόραση Πραγματικοτήτων Καθημερινή πραγματικότητα Δυνητική Δυνητική Second Life – Μυθιστόρημα χωρίς λέξεις

25 5. Το διαδίκτυο προωθεί την κοινωνική ανισότητα Διαδίκτυο αποτελεί ένα ηλεκτρονικό πεδίο πρόσβασης, χρήσης επιχείρησης Τεκμήριο αποκλεισμού αποτελεί η δυνατότητα πρόσβασης ή όχι στο διαδίκτυο λόγω παραγόντων, όπως: ◦ Οικονομικοί παράγοντες ( αγορά, συντήρηση, πρόσβαση, ανανέωση ) ◦ Κοινωνικοί φραγμοί ( Ευρώπη- Β. Αμερική, τεχνοφοβία, γήρανση, ευάλωτες ομάδες, αρχή της οικουμενικής πρόσβασης μέχρι το 80 εγκαταλείπεται ) ◦ Προϋποθέσεις υποδομής ( δίκτυο ενέργειας, καλωδίωση -δεδομένων, κόστος σύνδεσης ) ◦ Ατομικοί-μορφωτικοί παράγοντες ( αναλφαβητισμός, γνώση αγγλικής, ατομική επένδυση για την εκμάθηση των υπηρεσιών )

26 6. Το διαδίκτυο δημιουργεί φόβους Πληροφοριακή περι τ τεία και υπερφόρτωση Αποπροσανατολισμό και χειραγώγηση Εξάρτηση Μοναξιά και αποξένωση Όπως και στο παρελθόν Γραφή ( τα γράμματα προκαλούν λήθη στ η ψυχή. Διάλογος Θεύθ και Θαμούς ) Τυπογραφία (αδυναμία ερμηνεία των ιερών κειμένων) Αλφαβητισμός (διαστρέβλωση της νόησης) Τηλεφωνία (ηθικός ξεπεσμός λόγω έλλειψης κοινωνικού ελέγχου) Δίσκοι γραμμοφώνου (επιφανειακή και αλόγιστη διασκέδαση,) Κινηματογραφία (διαστρέβλωση του ήθους, ασθένεια του εγκεφάλου, εγκληματικότητα) Ραδιόφωνο (επιφανειακή ψυχαγωγία, απομόνωση ) Τηλεόραση (κοινωνική απομόνωση, εμποδίζει την ανάπτυξη της νοημοσύνης ) Βίντεο (εθίζει στη βία, πορνογραφία)

27 7. Η είσοδος του διαδικτύου συνοδεύεται από ένα πολιτισμικό σόκ η ολικότητα (Totalität), δηλαδή η παγκόσμια ισχύ των μεταβολών από τη Ν. Αμερική μέχρι την Κίνα, η εντροπία (Entropie) που χαρακτηρίζει την αταξία ενός συστήματος και συγκεκριμένα την ανατροπή κατεστημένων δυνάμεων και τον αναπροσδιορισμό νέων κέντρων ισχύος και επιρροών και η μη αντιστρεψιμότητα (Irreversibilität) των μεταβολών

28 Νέα Μέσα ως κινητήρια δύναμη της ετερότητας στην μετα-νεωτερικότητα Χαρακτηριστικά της μετα-νεωτερικότητας Δομικά στοιχεία του κοινωνικού μετασχηματισμού Διαφοροποιήσεις στον τρόπο οργάνωσης της επικοινωνίας Το «νέο» των Νέων Μέσων

29 III. Τα Νέα Μέσα στην εποχή της μετα- νεωτερικοτητας Τέλος των μεταδιηγήσεων, δηλαδή των φιλοσοφικών, θρησκευτικών, πολιτικών μοντέλων εξήγησης και νομιμοποίησης του κόσμου. Η πτώση των μεγάλων μεταδιηγήσεων δεν οδήγησε στην εξαφάνιση τους αλλά σε ένα ριζικό πλουραλισμό όπου κάθε μια έχει δικαίωμα ύπαρξης Παράλληλα εμφανίζεται μια αντιπαλότητα μεταξύ των συλλήψεων αυτών αφού δεν υπάρχει πια μια νομιμοποίηση σε ένα ανώτερο επίπεδο Lyotard1987

30 Δομικά στοιχεία της μετα- νεωτερικότητας Νέα Μέσα ψηφιοποίηση σύγκληση παγκοσμιοποίηση

31 Νέα Μέσα ψηφιοποίηση σύγκληση παγκοσμιοποίηση Προσβασιμότητα σε τεχνολογίες και περιεχόμενα Τοπική διαφοροποίηση Χωροχρονική υπέρβαση και γενίκευση Συνδυασμός Μέσων Πολλαπλασιασμός (chat, MSN, email) Δυνητική πραγματικότητα Δυναμική επικοινωνία, αλληλεπίδραση Το «νέο» των Νέων Μέσων

32 Νέα Μέσα ψηφιοποίηση σύγκληση παγκοσμιοποίηση το παράδοξο της εξειδίκευσης το παράδοξο της ορθολογικής οργάνωσης το παράδοξο της εξατομίκευσης το παράδοξο της χειραφέτησης διαφοροποίηση σύγκλιση πλουραλισμός γενίκευση απεξάρτηση από τη φύση δημιουργία νέων εξαρτήσεων Δημιουργία ταυτότητας κολάζ Επανένταξη και ελευθερία επιλογή Επανένταξη και ελευθερία επιλογή

33 ΙV. Παιδαγωγικά ζητήματα Αντιλήψεις σχετικά με την παιδική ηλικία και τα Νέα Μέσα Παιδαγωγικές προκλήσεις Επίπεδα μιντιακής ικανότητας των μαθητών

34 Παιδική ηλικία και Νέα Μέσα Αρνητικός τεχνολογικός ντετερμινισμός Εξαφάνιση της παιδικής ηλικίας H. von Hentig Neil Postaman Θετικός τεχνολογικός ντετερμινισμός ΤΠΕ δημιουργούν συνθήκες ενεργής συμμετοχής, διερεύνησης και αυτονόμησης Ton Tapscott Πολυδιάστατος συσχετισμός εξελίξεων Τεχνικές και τεχνολογικές Καινοτομίες, π.χ. οπτική ίνα Οικονομικές εξελίξεις π.χ. διεθνοποίηση Πολιτικές αποφάσεις π.χ. ΤΠΕ στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης Οργανωτικές δομές π.χ. τηλεκπαίδευση, τηλεργασία

35 Παιδαγωγικές προκλήσεις Διαμόρφωση περιβαλλόντων εργασίας με στόχο την προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της κοινωνικής πραγματικότητας εξειδίκευση ορθολογικής τεκμηρίωση εξατομίκευση χειραφέτ η ση Διαμόρφωση περιβαλλόντων και δραστηριοτήτων με στόχο την προώθηση της επικοινωνιακής και διαλογικής ικανότητας Διαμόρφωση περιβαλλόντων και δραστηριοτήτων με στόχο τη στήριξη της ατομικής ταυτότητας και τη συνειδητοποίηση των κριτηρίων επιλογής των αποφάσεων Διαμόρφωση περιβαλλόντων και δραστηριοτήτων με στόχο την προώθηση της αναστοχαστικής στάσης τους απέναντι στα Νέα Μέσα

36 Επίπεδα μιντιακής ικανότητας Μιντιακή ικανότητα εκμάθηση δεξιοτήτων Αναπτυξιακές δραστηριότητες Αντιμετώπιση προβλημάτων καταστάσεων

37 Κατηγορίες στόχων 1. Γνώση, επιλογή και χρήση μέσων και περιεχομένων – Γνωστική διάσταση 2. Έκφραση, επεξεργασία, διαμόρφωση, επικοινωνία και συνεργασία - Δρασιακή διάσταση 3. Κατανόηση και ερμηνεία των περιεχομένων (γλώσσα των μέσων) Επικοινωνιακή εκφραστική διάσταση 4. Αναγνώριση, επεξεργασία επιδράσεων και αξιολόγηση της διαδικασίας - Συναισθηματική/κοινωνική διάσταση 5. Αναγνώριση προϋποθέσεων παραγωγής μιντιακών περιεχομένων - Κριτική διάσταση


Κατέβασμα ppt "Νέα Μέσα και Διαδίκτυο και οι συνέπειες τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα Σοφός Αλιβίζος Ρόδος 19.0 4.2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google