Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης ΣΤΕΛΙΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης ΣΤΕΛΙΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 31ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

2 δείγμα της διερεύνησης Ν = 108 εκπαιδευτικοί σχολείων τα οποία βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Γ΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών (2ο, 11ο, 20ο δημόσια Δημοτικά Σχολεία) και του 1ου Γραφείου Π.Ε. της Γ΄ Αθηνών (3ο, 9ο, 10ο, 12ο, 14ο δημόσια Δημοτικά Σχολεία και το ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ι. Διαμαντοπούλου), στο Δήμο του Αιγάλεω

3 Σχήμα 1: Διάγραμμα ποσοστιαίας κατανομής των 108 συμμετεχόντων ως προς το φύλο

4 Σχήμα 2: Διάγραμμα ποσοστιαίας κατανομής των 108 συμμετεχόντων ως προς τα έτη υπηρεσίας

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Παρουσίαση των πεδίων στα οποία, μετά την ανάλυση περιεχομένου, κατανέμονται τα προβλήματα που δήλωσαν οι 108 συμμετέχοντες 1. 1.υλικοτεχνική υποδομή – κτιριακό – λειτουργία Ολοήμερου – πολυπληθείς τάξεις – συχνές εφημερίες – συνεργασία συλλόγου διδασκόντων 2. 2.προβλήματα συμπεριφοράς – μαθησιακά προβλήματα μαθητών 3. 3.αλλοδαποί μαθητές 4. 4.υποστηρικτικές υπηρεσίες – τμήματα ένταξης 5. 5.συνεργασία – επικοινωνία με τους γονείς 6. 6.πληθώρα ύλης – ακαταλληλότητα διδακτικών εγχειριδίων – αναμόρφωση ΕΩΠ και ΑΠ 7. 7.έλλειψη επιμόρφωσης 8. 8.κανένα – κανένα άλλο

6 Σχήμα 3: Διάγραμμα ποσοστιαίας κατανομής δεδομένων του Πίνακα 1: πρόβλημα ιεραρχημένο ως 1ο από τους εκπαιδευτικούς

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Προτεινόμενα θέματα ενημέρωσης 1. Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης [ΚΠΣ] 2. Θέματα Ολοήμερου Σχολείου 3. Θέματα Ευέλικτης Ζώνης - ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΕΠΠΣ 4. Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση 5. Η πολυπολιτισμική προέλευση του μαθητικού πληθυσμού 6. Αναλυτικά Προγράμματα – Προγράμματα Σπουδών 7. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής στο σχολείο

8 Σχήμα 4: Διάγραμμα ποσοστιαίας κατανομής δεδομένων του Πίνακα 2: ανάγκες σε θέματα ενημέρωσης

9 Πίνακας 3: Προτεινόμενα θέματα επιμόρφωσης με άξονα τη Διδακτική Μεθοδολογία 1. Θέματα διδακτικής στη Γλώσσα - Λογοτεχνία 2. Θέματα διδακτικής στα Μαθηματικά 3. Θέματα διδακτικής στις Φυσικές Επιστήμες – Γεωγραφία – Μελέτη 4. Θέματα διδακτικής στις Κοινωνικές Επιστήμες (Ιστορία – Θρησκευτικά – Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή) 5. Ευέλικτη Ζώνη – Εξειδικευμένες διδακτικές μέθοδοι & στρατηγικές

10 Σχήμα 5: Διάγραμμα ποσοστιαίας κατανομής δεδομένων του Πίνακα 3: ανάγκες επιμόρφωσης σε θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας

11 Πίνακας 4: Προτεινόμενα θέματα επιμόρφωσης με άξονα την Παιδαγωγική και την Ψυχολογία 1. Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών – υπερκινητικότητα 2. Μαθησιακά προβλήματα 3. Ένταξη παιδιών από άλλες χώρες 4. Θέματα ανάπτυξης προσωπικότητας του παιδιού 5. Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας 6. Ψυχοπαιδαγωγικές Θεωρίες & πρακτικές

12 Σχήμα 6: Διάγραμμα ποσοστιαίας κατανομής δεδομένων του Πίνακα 4: ανάγκες επιμόρφωσης σε θέματα Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας

13 Σχήμα 7: Διάγραμμα ποσοστιαίας κατανομής δεδομένων: ενδιαφέρον επιμόρφωσης των συμμετεχόντων σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

14 συμπεράσματα αιτημάτων - προβλημάτων προβληματική συμπεριφορά –μαθησιακά προβλήματα μαθητών προβληματική συμπεριφορά –μαθησιακά προβλήματα μαθητών ενημέρωση σε θέματα πολυπολιτισμικότητας, Αναλυτικά Προγράμματα, θέματα τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση και θέματα Ευέλικτης Ζώνης (17,6%) ενημέρωση σε θέματα πολυπολιτισμικότητας, Αναλυτικά Προγράμματα, θέματα τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση και θέματα Ευέλικτης Ζώνης (17,6%) διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Ευέλικτη Ζώνη, διδακτική στη Γλώσσα – Λογοτεχνία διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Ευέλικτη Ζώνη, διδακτική στη Γλώσσα – Λογοτεχνία

15 πλαίσιο  Οι επιμορφωτικές ενότητες, θα κινούνται σε θεματικούς άξονες πρακτικού (κυρίως) και θεωρητικού (όπου χρειάζεται) ενδιαφέροντος (μαθησιακές δυσκολίες – προβλήματα συμπεριφοράς – διδακτικές προσεγγίσεις).  Παράλληλα εξετάζεται και η διοργάνωση εργαστηριακής ενημέρωσης – επιμόρφωσης σε θέματα νέων τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαίδευση (χρήση Η/Υ ως εργαλείου άντλησης πληροφορίας – επικοινωνίας, παγκόσμιος ιστός, πολυμέσα και εποπτικό υλικό).


Κατέβασμα ppt "ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης ΣΤΕΛΙΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google