Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΕΙΡΗΝΗ ΡΗΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

2 EΙΣΑΓΩΓΗ ● Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη:
σε 1860 συνολικά στελέχη της Δ.Δ στη διάρκεια επιμορφωτικών προγραμμάτων Διευθυντικών Στελεχών που υλοποιήθηκαν από τον Τομέα Δημοσίου Μάνατζμεντ του ΙΝ.ΕΠ.- ΕΚΔΔΑ. ● Η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπεί : 1ο Στον Αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των προγραμμάτων Δ/ντικών Στελεχών. 2ο Στη συλλογή πληροφοριών του οργανωσιακού περιβάλλοντος των στελεχών.

3 ΣΥΜΜΕΤOΧH: Βουλή των Ελλήνων (Διοικητικό Προσωπικό) Υπουργεία: Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Υγείας, Απασχόλησης, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού. Οργανισμοί : ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Καθορισμός των ομάδων εργασίας ( 5-7 άτομα ανά ομάδα ), 4-5 ομάδες ανά πρόγραμμα. Επεξήγηση και ανάλυση των ερωτημάτων που τίθενται. Επεξεργασία των ερωτημάτων από την ομάδα. Επιγραμματική καταγραφή των απαντήσεων της κάθε ομάδας από μέλος της που έχει καθορίσει η ομάδα. Παρουσίαση των απαντήσεων από τον εκπρόσωπο της κάθε ομάδας στην ολομέλεια Σύνοψη των απαντήσεων όλων των ομάδων.

5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΑΣ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΠΟΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΑΣ.

6 1Ο ΕΡΩΤΗΜΑ:ΑΝΑΓΚΕΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Α. Οργανωτικές ανάγκες : ● Σωστή οργανωτική διάρθρωση. ● Μηχανοργάνωση υπηρεσιών. ● Αναλυτικό καθηκοντολόγιο. ● Ορθολογιστικός καταμερισμός εργασίας. ● Κωδικοποίηση ισχύουσας νομοθεσίας. ● Εναλλαγή αντικειμένου εργασίας. ● Αξιοκρατική επιλογή προσωπικού.

7 Β. Συμπεριφορικές ανάγκες :
● Περισσότερη ενημέρωση ειδική και σφαιρική. ● Εμψύχωση του προσωπικού. ● Γνώσεις στις Διαπροσωπικές σχέσεις Προϊσταμένων/ Υφισταμένων. ● Ευελιξία στην επίλυση προβλημάτων ● Συνεχή επανεκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα. ● Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας. ● Πρωτοβουλία και ανάληψη ευθυνών. ● Δυνατότητα εκχώρησης αρμοδιοτήτων από τους προϊσταμένους. ● Καλυτέρευση των επικοινωνιακών σχέσεων με την ιεραρχία.

8 2Ο ΕΡΩΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
2Ο ΕΡΩΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ● Βελτίωση τρόπου διοίκησης στη συνεργασία και στη συμπεριφορά προϊσταμένων- υφισταμένων-πολιτών. ● Ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών. ● Ενημέρωση για το σύγχρονο Μάνατζμεντ. ● Απόκτηση γνώσεων σε θέματα διοίκησης προσωπικού - κατανομής εργασίας - διαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων- κοινοτικού δικαίου- οργάνωσης – προγραμματισμού εργασιών και λήψης αποφάσεων. ● Χειρισμός συσκέψεων, κρισίμων επιλογών και τρόποι αντιμετώπισης υπηρεσιακών προβλημάτων. ● Τρόποι επικοινωνίας με συναδέλφους του ιδίου χώρου σε όλα τα επίπεδα.

9 ● Ενημέρωση επί της δημοσιουπαλληλικής νομοθεσίας
● Εξεύρεση τρόπων αύξησης παραγωγικότητας, ● Οργάνωση εργασίας σε ατομικό – ομαδικό επίπεδο. ● Βελτιστοποίηση εργασιακών συνθηκών. ● Χρήση Η/Υ. ● Σωστή διαχείριση χρόνου. ● Στοχοθεσία.

10 3ο ΕΡΩΤΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
● Έλλειψη καθηκοντολογίου. ● Έλλειψη σχεδιασμού - ανακατανομής αρμοδιοτήτων. ● Έλλειψη επαρκούς υποδομής. ● Έλλειψη προσωπικού. ● Έλλειψη μηχανοργάνωσης. ● Έλλειψη δικτύων επικοινωνίας και ενδοδικτύων, ● Η υπάρχουσα δομή ιεραρχίας. ● Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. ● Αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων.

11 ● Έλλειψη κινήτρων. ● Έλλειψη εκπαίδευσης χειρισμού Η/Υ. ● Έλλειψη σταθερής στρατηγικής στόχων. ● Έλλειψη εκπαίδευσης-επιμόρφωσης. ● Έλλειψη παραγόντων υποκίνησης υφισταμένων. ● Έλλειψη ευελιξίας για συνεργασία με άλλους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. ● Έλλειψη σωστής αξιοποίησης προσωπικού. ● Έλλειψη αναβάθμισης και εξέλιξης προσωπικού.

12 ● Έλλειψη συνεργασίας του προσωπικού μεταξύ του.
● Έλλειψη αναγνώρισης των παρεχομένων υπηρεσιών από τους αρμόδιους. ● Έλλειψη εξέλιξης και σταδιοδρομίας του προσωπικού Δ.Δ. ● Άρνηση εφαρμογής τεχνογνωσίας από φόβο προσθήκης νέας δουλειάς. ● Άνιση μισθολογική κατανομή από τον ένα φορέα του δημοσίου στον άλλο. ● Μη αξιοκρατική επιλογή προϊσταμένων με εξασφάλιση της επιστημονικής επάρκειας.

13 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ο Προτεραιότητα να ληφθεί υπόψη το σύστημα σταδιοδρομίας και κινήτρων για την βελτίωση της απόδοσης των στελεχών της Δ.Δ. 2ο Αναδιοργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος. 3ο Αναβάθμιση ρόλων και καθηκόντων. 4ο Συνεχής επανεκπαίδευση όλου του προσωπικού της Δ.Δ.


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google