Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακή Στρατηγική & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Αθήνα 15.12.2011 Αντώνης Μαρκόπουλος, Ph.D. Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού 13.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακή Στρατηγική & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Αθήνα 15.12.2011 Αντώνης Μαρκόπουλος, Ph.D. Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού 13."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακή Στρατηγική & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Αθήνα 15.12.2011 Αντώνης Μαρκόπουλος, Ph.D. Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού 13 ο Greek ICT FORUM

2

3 1985 - Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα

4 unless you allow it to

5 Αλλαγή κουλτούρας περί δημόσιων έργων τρόπου υλοποίησης έργων στο ρόλο του Κράτους σε σχέση με την Επιχειρηματικότητα

6 Έργα, έργα, έργα

7 25 υποέργα 22,32 εκ € Αρνητική Γνώμη Δημοπράτησης 19 υποέργα 52,45 εκ € Σύμφωνη Γνώμη Δημοπράτησης 10 υποέργα 8 εκ € Προέγκριση Σύμβασης 6 υποέργα 4 εκ € Σύμφωνη/ Αρνητική Γνώμη Σύμβασης Δημόσια Έργα Πρόοδος μέσα από την οπτική των αριθμών 699 υποέργα 591 εκ € Λεπτομέρειες στο www.digitalplan.gov.gr www.digitalplan.gov.gr 8 υποέργα 12,12 εκ € Σύμβαση 99 υποέργα 172,6 εκ € Διαγωνιστική Διαδικασία 342 υποέργα 185,14 εκ € Μη ενεργοποιημένα 109 υποέργα 55,89 εκ € Δημόσια Διαβούλευση 81 υποέργα 78,75 εκ € Προέγκριση Δημοπράτη σης

8 Ευρυζωνικότητα στις Αγροτικές Περιοχές μέσω ΣΔΙΤ Δημόσια Data Centers ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

9 Νέα Εταιρική Μορφή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Ίδρυση Επιχείρησης σε μιας στάση - ΓΕΜΗ Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο 180 εκ Επενδυτικά Δάνεια Jememie 90 εκ Equity Funding Seed and Early Stage 240 εκ Χρηματοδότηση Νέων Θέσεων Εργασίας Και Εξωστρέφειας ICT4Growth Επιλέξιμότητα Κεφαλαίου Κίνησης 270 εκ Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων Retail, Content, Mobile

10 (αυτό)Κριτική

11 Δημόσιες προμήθειες – Νέο Πλαίσιο Προμηθειών Ενστάσεις, Προσφυγές, Δικαιοσύνη – Νέο Ειδικό Τμήμα για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα Επιτροπές Αξιολόγησης – Ένταξη των αμοιβών στο χρηματοδοτούμενο σκέλος και εξαίρεση της ανώτατης αμοιβής για τους δημόσιους υπαλλήλους Διαχειριστικές Αρχές – Ενίσχυση με ανρθώπινο δυναμικό, εύκολες και γρήγορες αποσπάσεις επιστημόνων και τεχνοκρατών Προσλήψεις, Συμβάσεις Έργου – Εξαίρεση από νόμο περί ΑΣΕΠ για συμβάσεις έργου στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Ρευστότητα Επιχειρήσεων – Αλλαγή κανονισμού κρατικών Ενισχύσεων, Επιλεξιμότητα κεφαλαίου κίνησης και εγγυητικών επιστολών Προβλήματα και Λύσεις

12 Αμφιβολία

13 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακή Στρατηγική & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Αθήνα 15.12.2011 Αντώνης Μαρκόπουλος, Ph.D. Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού 13."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google