Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο
Έρευνα Γενικές πληροφορίες προγράμματος – Εμπλεκόμενοι φορείς. ΥΠΠ ΠΙΚ Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (cyberethics) Έρευνα στην Κύπρο – Άρθρο στο Paideia-News: Γρηγόρης Παπαγρηγορίου «Ιαματική» 2014 – 2015

2 Προσδοκίες – Στόχοι του προγράμματος
Μαθητές – Εκπαιδευτικοί – Γονείς – Κοινότητα Ενεργός σχεδιασμός Ανάπτυξη δράσεων Αξιοποίηση δυνατότητων των ΤΠΕ Δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο Ανάπτυξη κουλτούρας χρήσης των ΤΠΕ στη σχολική μονάδα Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων Ασφαλή χρήση και αξιοποίηση δυνατοτήτων διαδικτύου Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων Πιστοποίηση ως Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο Γενικός στόχος η ενεργός συμμετοχή των εμπλεκομένων για ανάπτυξη κουλτούρας αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου. Ο ενεργός σχεδιασμός μέσα από τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που παρέχονται ή παρουσιάζονται, ο εντοπισμός των αδυναμιών καθώς και των αναγκών, μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη τέτοιων δράσεων που πρώτιστα θα εμπλέξουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και ακολούθως τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα. Η δράσεις που πρόκειται να αναπτυχθούν να δίδουν την ευκαιρία στους εμπλεκομένους να αξιοποιούν το διαδίκτυο και τις δυνατότητές του με τρόπο όμως ασφαλή, καινοτόμο και δημιουργικό με τελικό όφελος, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, τη δημιουργία κουλτούρας ορθής χρήσης των ΤΠΕ και του διαδικτύου στη σχολική μονάδα και κατ’ επέκταση τον εμβολιασμό με αυτή την κουλτούρα τόσο των γονέων όσο και του ευρύτερου κοινοτικού περιβάλλοντος. Για την ανάπτυξη δράσεων με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο έχουμε στα χέρια μας ένα πολύ καλό εργαλείο, το εκπαιδευτικό πακέτο του προγράμματος το οποίο λύνει τα χέρια μας στην ουσία αφού προσφέρει πληθώρα εισηγήσεων όπως σχέδια μαθημάτων προσαρμοσμένα για κάθε ηλικιακή ομάδα, και γενικά τέτοιο υλικό που ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους που προαναφέρθηκαν. Πιο κάτω θα παρουσιάσω το περιεχόμενο του πακέτου. Τώρα, η κύρια δράση είναι να γίνει σε κάθε τάξη ένα τουλάχιστο μάθημα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο δίνοντας έτσι την ευκαιρία σ’ όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως τάξης να εμπλακούν. Απώτεροι στόχοι του προγράμματος είναι η σχολική μονάδα να εντρυφήσει στην ασφαλή χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, να είναι ικανή στην πρόληψη και αντιμετώπιση συναφών προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν και η πιστοποίηση ως ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο.

3 Προσδοκίες – Στόχοι του προγράμματος
Μαθητές – Εκπαιδευτικοί – Γονείς – Κοινότητα εμπλοκή ενημέρωση δράση αξιοποίηση επιτυχία Οι στόχοι του προγράμματος κωδικοποιούνται μέσα από τέσσερις λέξεις κλειδιά: η εμπλοκή των ενδιαφερομένων η ενημέρωση τους η ανάπτυξη δράσεων η αξιοποίηση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου Η επιτυχία είναι δεδομένη!

4 Οι μαθητές ως ψηφιακοί πολίτες
Εφαρμόζουν δεξιότητες κριτικής σκέψης. Είναι ικανοί χρήστες των ΤΠΕ. Κατανούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Κατανοούν τα ευρύτερα θέματα που αφορούν στην τεχνολογία. Γνωρίζουν πως να είναι ασφαλείς. Διαχειρίζο-νται τους κινδύνους. Είναι υπεύθυνοι κοι ηθικοί. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να συνδεθούν με τον κόσμο έξω από το σχολείο και την κοινότητά τους. Προωθούν την ευγένεια και το σεβασμό. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία με θετικούς, καινοτόμους και δημιουργικούς τρόπους. Τώρα, μια μικρή επέκταση που αφορά στους μαθητές. 21ος αιώνας μπλα μπλα μπλα (Σχεδιάγραμμα)

5 Παρουσίαση του πακέτου

6 Εκπαιδευτικό πακέτο Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο
Εισαγωγικό βιβλιάριο Πρόγραμμα Βιβλιάριο με μαθησιακές εισηγήσεις Βιβλιάριο χρήσιμο υλικό

7 Εκπαιδευτικό πακέτο Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο
Πρόγραμμα: Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο Πιστοποίηση e-Safety Label Παιχνίδι: Play Decide (Προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο [ηλικίες 14-18])

8 Εισαγωγικό βιβλιάριο Κύριοι άξονες και φιλοσοφία του εκπαιδευτικού πακέτου. Σύνδεση με το ΑΠ. Παρεμφερή προγράμματα. Γενικές Δράσεις! Σημαντική η ένταξη της ασφάλειας στο διαδίκτυο στα μαθήματά μας

9 Πρόγραμμα Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο
Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Δράσεις του προγράμματος: Υποχρεωτικές Προαιρετικές

10 Βιβλιάριο με μαθησιακές εισηγήσεις
πρακτικές ιδέες για την εκπαίδευση σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου αξιοποίηση στη σχολική μονάδα και την τάξη

11 Βιβλιάριο χρήσιμο υλικό
Κατάλογος με εκπαιδευτικό υλικό από διάφορους φορείς Βίντεο Διαδραστικά Παιχνίδια Αυθεντικές ειδήσεις

12 Πρόγραμμα: Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο

13 Πιστοποίηση e-Safety Label
Θα αυτό-αξιολογηθούμε ως σχολείο. Σχέδιο δράσης προσαρμοσμένο στις ανάγκες μας. Παραπομπή σε χρήσιμο υλικό. Στήριξη για δημιουργία πολιτικής του σχολείου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και Πολιτικής Ορθής Χρήσης του διαδικτύου. Σύνδεση με την ευρωπαϊκή κοινότητα των σχολείων του eSafety. Διαπίστευση ως «e-Safety school».

14 Δράσεις Προγράμματος Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο - Υποχρεωτικές δράσεις
Εκδήλωση ενδιαφέροντος. Εναρκτήρια ενημερωτική συνάντηση με τους συντονιστές Π.Ι.Κ. Ανάπτυξη σχεδίου δράσης. Ολοκλήρωση μαθημάτων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Διευθέτηση μιας παρουσίασης από φορέα που ασχολείται με θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού. Δημιουργία Πολιτικής Ορθής Χρήσης του σχολείου Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Τελική εκδήλωση. Συμπλήρωση εντύπων και υποβολή τους στο Π.Ι.K. Συμπλήρωση και υποβολή του Εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, η οποία θα ανακοινώνει το Πρόγραμμα. Τα σχολεία, τα οποία θα επιλεγούν για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, θα επικοινωνήσουν με τους συντονιστές του Προγράμματος, του Π.Ι.Κ. για διευθέτηση της συνάντησης. Συμπλήρωση και υποβολή του Εντύπου για το σχέδιο δράσης. Για την πιστοποίηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα τουλάχιστον μάθημα για κάθε τμήμα της κάθε τάξης του σχολείου. Για κάθε μάθημα που υλοποιείται, χρειάζεται να συμπληρωθεί το έντυπο Ημερολόγιο δράσεων. Το εκπαιδευτικό πακέτο Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο περιλαμβάνει αρκετά σχέδια μαθήματος (Βιβλιάριο Μαθησιακές εισηγήσεις) αλλά και επιπλέον υλικό και εισηγήσεις (Βιβλιάριο Χρήσιμο υλικό), από το οποίο μπορείτε να πάρετε ιδέες για να οργανώσετε το δικό σας μάθημα. Επικοινωνήστε με κάποιον από τους εμπλεκόμενους φορείς (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Cyta, Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου – CyberEthics, Αστυνομία Κύπρου), για να διοργανωθεί μια τουλάχιστον παρουσίαση, σεμινάριο ή βιωματικό εργαστήρι για μαθητές, γονείς ή εκπαιδευτικούς. Δημιουργία από τους μαθητές ενημερωτικού υλικού, για μια τουλάχιστον δράση (π.χ. φυλλάδιο, διαφημιστικό φυλλάδιο, βίντεο, ενημερωτικό δελτίο, εφημερίδα, αφίσα, ημερολόγιο, blog, ιστοσελίδα), με αποδέκτες μαθητές, γονείς ή εκπαιδευτικούς, και διανομή/διάχυσή του). Δημιουργία Πολιτικής Ορθής Χρήσης (Κώδικας Ασφαλούς Χρήσης του Διαδικτύου ή Καλές πρακτικές για Ορθή Χρήση του Διαδικτύου) για όλους τους εμπλεκομένους στη σχολική μονάδα. Παραδείγματα δράσεων για συμμετοχή στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου:  Παρακολούθηση/συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, π.χ. πανηγύρια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ημερίδα (παρακολούθηση από κοντά ή μέσω livestreaming) - Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις θα δοθούν μέσω εγκυκλίου.  Διοργάνωση εκδήλωσης στο σχολείο  Ετοιμασία ενημερωτικών φυλλαδίων  Διοργάνωση δρωμένων, κατά τα διαλείμματα (π.χ. σύντομα θεατράκια, προβολή βίντεο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, διοργάνωση παιχνιδιού, έρευνας, συζήτησης σε μορφή debate, κουίζ κτλ.). Τελική εκδήλωση (με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, συντονιστές Π.Ι.Κ.) Ιδέες για την εκδήλωση:  Διοργάνωση της εκδήλωσης από τους μαθητές  Παρουσίαση αποτελεσμάτων σχολικού διαγωνισμού για την ασφάλεια στο διαδίκτυο  Θεατρικό δρώμενο /τραγούδι  Διοργάνωση κουίζ ή παιχνιδιού με τους μαθητές του σχολείου  Διοργάνωση συζήτησης με θέματα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο  Παρουσιάσεις από τα παιδιά  Εργαστήρια σε σταθμούς Στο πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο που θα ανακοινώνει το Πρόγραμμα προς το τέλος της σχολικής χρονιάς.

15 Δράσεις Προγράμματος Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο - Προαιρετικές δράσεις
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα πιστοποίησης eSafety (eSafety Label). Διοργάνωση σχολικού διαγωνισμού με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Συμμετοχή στον διαγωνισμό παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Συμμετοχή στον διαγωνισμό για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία.

16 Ανάπτυξη σχεδίου δράσης
Περιγραφή δράσεων. Ανάληψη ρόλων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Επιλογή υλικού από το εκπαιδευτικό πακέτο – αξιοποίησή του. Εντοπισμός θεμάτων στα οποία θα εστιαστούν οι δράσεις στο σχολείο. Για την πιστοποίηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα τουλάχιστον μάθημα για κάθε τμήμα της κάθε τάξης του σχολείου. Θα αναρτηθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα.

17 Ιστοσελίδες για ενημέρωση και υλικό

18 Ευχαριστώ! Ένα κορίτσι διηγείται…


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google