Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, 2ο Γραφείο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, 2ο Γραφείο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, 2ο Γραφείο
Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο Γραφείο Αναλυτικά Προγράμματα προς μια ολιστική κατεύθυνση Δρ. Σταμπολίδης Νίκος, Φυσικός – Ρ/Η, MSc, MA Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. Ν. Σταμπολίδης

2 Το νέο μαθησιακό περιβάλλον
Η μάθηση στην οικονομία της γνώσης Πριν Στο μέλλον Βασισμένη στην πληροφόρηση Δημιουργία γνώσης/εφαρμογές Δια μέσου της επανάληψης Ανάλυση και σύνθεση Καθοδηγούμενη από τον δάσκαλο Ομαδική μάθηση Με συγκεκριμένη σειρά (αναλυτικό πρόγραμμα) Στη δεδομένη περίσταση και με διαθεματικό τρόπο Έμφαση στην τυπική εκπαίδευση Ποικιλία μοντέλων μάθησης Κατευθυνόμενη Με λήψη πρωτοβουλίας Μάθηση σε συγκεκριμένη ηλικία Κίνητρο, ενδιαφέρον για μάθηση Τερματισμός μετά τις σπουδές Δια βίου Εκπαίδευση «Διά Βίου Εκπαίδευση» Ένα συνεχές (continuum) που διαρκεί όσο και η ζωή, και το οποίο διευρύνεται αδιάκοπα, περιλαμβάνοντας όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας. (Διεθνής Επιτροπή για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, Έκθεση UNESCO)

3 Σύνδεση με τον έξω κόσμο Συνεργατικές διαδικασίες
Στο μέλλον θα αναφερόμαστε σε:  Περιβάλλοντα – Δραστηριότητες &  Οργανισμούς μάθησης Κοινότητα Συμμετοχή Κοινωνία της γνώσης Ευρωπαϊκή Διάσταση Νέες Τεχνολογίες Διαθεματικότητα Σύνδεση με τον έξω κόσμο Δίκτυα Συνεργατικές διαδικασίες

4 Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, 2ο Γραφείο
Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο Γραφείο Να μαθαίνεις πώς να Αποκτάς τη Γνώση Να μαθαίνεις πώς να πράττεις Να μαθαίνεις να ζεις με τους άλλους Να μαθαίνεις να Υπάρχεις UNESCO, 1999, Εκπαίδευση: Ο Θησαυρός που κρύβει μέσα της . Έκθεση Της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα. Gutenberg Ν. Σταμπολίδης

5 ΤΕΕ Τα προβλήματα της ΤΕΕ Δομή και περιεχόμενο σπουδών
I. Οι αλλαγές στην ΤΕΕ Τα προβλήματα της ΤΕΕ Ειδικότητες που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες απασχόλησης Δομή και περιεχόμενο σπουδών προσανατολισμένο στην εξειδίκευση ΤΕΕ Έλλειψη πλαισίου για τη μετάβαση των νέων στην επαγγελματική ζωή Χαμηλός δείκτης ευελιξίας

6 Η ΤΕΕ σαν ένα σύστημα! Εργασιακός χώρος Μαθητές
Εκπαιδευτικό περιβάλλον Εργασιακός χώρος

7 Τρεις βασικές αλλαγές:
Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο Γραφείο Τρεις βασικές αλλαγές: Παραδοσιακή Συμπεριφοριστική Λειτουργική Ανθρωπιστική Α. Αλλαγές στη Γνώση Ο εκπαιδευόμενος καθοδηγεί ο ίδιος τον εαυτό του καθοδηγείται Β. Αλλαγές στην ταυτότητα και την κοινωνική σύνθεση Γ. Παγκοσμιότητα Έμφαση στη διαισθητική, συναισθηματική, αυθόρμητη Έμφαση στη διανοητική, λογική, επιστημονική διάσταση Ν. Σταμπολίδης

8 Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε;
Να εντάξουμε στην παιδαγωγική μας προοπτική της ενδυνάμωσης Καθηγητής διδασκαλία ενδυνάμωση ΕΦΑΡΜΟΖΩ Αγορά εργασίας Μαθητής ΜΑΘΗΣΗ περιεχόμενο ΑΝΑΛΥΩ

9 ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών και
Απαιτείται η δημιουργία ενός νέου Παιδαγωγικού Περιβάλλοντος στην Επαγγελματική Εκπαίδευση που θα στοχεύει στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών και ανάπτυξη της ικανότητά τους να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν». Έτσι, μέσα από τη στενότερη σύνδεση του περιεχομένου σπουδών με τις ανάγκες και τις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας θα διευκολύνεται η μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στη σύγχρονη επαγγελματική ζωή.

10 Στην εποχή μας, ζητείται από τους επαγγελματίες να εργάζονται αυτόνομα, συνεργατικά, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να προσαρμόζονται στις αλλαγές, να λύνουν προβλήματα στις απαιτήσεις των πελατών. Η αγορά εργασίας απαιτεί από τους εργαζόμενους περισσότερες δεξιότητες σε ότι αφορά τον επαγγελματικό τους τομέα αλλά και νοητικές δυνατότητες για να εκπαιδεύονται δια βίου, έτσι ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί στο χώρο της δουλειάς (Leat and Higgins, 2003, Chappell, Solomon, 2004). Με αυτό το σκεπτικό οι μαθητές της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης πρέπει να αποκτούν βασικές γνώσεις για το επάγγελμα, τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της άσκησης του επαγγέλματος και κοινωνικές δεξιότητες για να επικοινωνούν με το μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον (Kerka, 2003, Price and Feehily, 2004).

11 Αναλυτικά Προγράμματα π.χ. Ηλεκτρονικών
Αναλυτικά Προγράμματα π.χ. Ηλεκτρονικών Καμία αναφορά δε γίνεται στον Συναισθηματικό Τομέα δηλαδή στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης μέσα από καταστάσεις προβληματισμού, στην καλλιέργεια της επιθυμίας και του ενδιαφέροντός τους για μάθηση μέσα από τη σύνδεση του μαθήματος με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά της καθημερινής ζωής – που ανέκαθεν αποτελούσαν πόλο έλξης για τις νεαρές ηλικίες- καθώς και στην ανάπτυξη μίας θετικής στάσης σχετικά με μορφές ενέργειας και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον την οποία θα υιοθετήσουν ως αυριανοί πολίτες. Ιδιαίτερα παραμελημένος είναι ο Ψυχοκινητικός Τομέας που αναφέρεται στην απόκτηση δεξιοτήτων, στην ικανότητα κατασκευής και χειρισμού καθώς και στην αποδοτική ομαδική συνεργασία.

12 Παρέχεται στους μαθητές:
κατακερματισμένη γνώση που δεν τους επιτρέπει να ανακαλύψουν τις σχέσεις που συνδέουν τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα καθώς και τη σχέση αυτών που μαθαίνουν με τον έξω κόσμο. ΔΕΝ έρχονται σε επαφή με προβλήματα που αφορούν το πραγματικό εργασιακό τους περιβάλλον, όπως αυτό του εντοπισμού της βλάβης σε μία ηλεκτρονική συσκευή και της αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, της σχεδίασης και κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών.

13 Τι πρέπει να κάνουμε; Το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να προσανατολιστούμε σε μία περισσότερο ανοιχτή μαθησιακή διαδικασία, στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές αναπτύσσουν ικανότητες έρευνας, συλλογής, αξιολόγησης και ορθής χρήσης της πληροφορίας. Η μελέτη και η σύνθεση κατασκευών που συνδέονται με τα πραγματικά προβλήματα της εργασίας, στα πλαίσια της διδακτικής διαδικασίας, αποτελούν τόσο το μέσο καλλιέργειας και βελτίωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων όσο και της ανάπτυξης στάσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων.

14 Τι κάνουν οι άλλοι; Παράδειγμα Σουηδία

15 Συνθετική εργασία που αξιολογείται σαν μάθημα για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση!

16 Επομένως Η οργάνωση και διαχείριση ενός κατασκευαστικού project, σε κάθε τάξη και για κάθε μαθητή, θα πρέπει να αποτελεί το βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας σχεδίασης ενός Αναλυτικού Προγράμματος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση. Αλλαγή του άρθρου 7 του 323/2003 Από προαιρετικό πρέπει να γίνει υποχρεωτικό!

17 Επομένως (όπως προβλέπεται από το Action Plan)
2. Πρακτική άσκηση (όπως προβλέπεται από το Action Plan) Ο μαθητής βιώνει το ‘όλον’, τον πραγματικό κόσμο, αξιοποιεί δεξιότητες και ανακαλεί διαδικασίες

18 Παράδειγμα: Κύπρου, με την εισαγωγή θεμάτων άλλων τομέων
Επομένως 3. Διαθεματικότητα Π.χ. Σύμπτυξη Τομέων ηλεκτρονικών-ηλεκτρολόγων-πληροφορικής Παράδειγμα: Κύπρου, με την εισαγωγή θεμάτων άλλων τομέων

19 Μελέτη και σύνθεση τεχνολογικού έργου από ολιστική σκοπιά
Λειτουργική ανάλυση του συστήματος (η κατασκευή στο σύστημα) Μελέτη του τεχνολογικού πεδίου που ανήκει η κατασκευή Ανίχνευση του τεχνολογικού πεδίου Σύνθεση της δομής Λειτουργική ανάλυση της κατασκευής Δομική ανάλυση της κατασκευής Λειτουργική σύνθεση της κατασκευής Κατανόηση Σύλληψη και βελτίωση Δομική σύνθεση της νέας κατασκευής Μελέτη του συστήματος Μελέτη του αντικειμένου Μελέτη και σύνθεση τεχνολογικού έργου από ολιστική σκοπιά

20 Τελικά! Η ολιστική προοπτική της πρότασης βασίζεται κατ’ αρχήν μέσα από τη σύνδεση του Εαυτού του μαθητή με ένα πρόβλημα που συνδέεται με τις ανάγκες του περιβάλλοντος εργασίας, όπου τα προβλήματα είναι σύνθετα και ολιστικά. Μέσα από τη διαδικασία της διερεύνησης ενός προβλήματος και μέσα από τα σφάλματα που προκύπτουν, οι μαθητές συνειδητοποιούν την αβεβαιότητα της γνώσης.

21 Τι πρέπει να κάνουμε; Συστημική αναδόμηση και αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού ως φορέα ανάπτυξης προγραμμάτων

22 Τι θα πετύχουμε; - Μια ευρεία γενική παιδεία: Περιεχόμενο της γνώσης
- Δεξιότητες και στρατηγικές: Βασικές γνώσεις για το επάγγελμα Γνώσεις για τη διαδικασία της άσκησης του επαγγέλματος - Στάσεις και συναισθηματική αγωγή: Ανάπτυξη του εαυτού σε σχέση με τους άλλους


Κατέβασμα ppt "Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, 2ο Γραφείο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google