Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχόλια για τον επιστημονικό εγγραμματισμό

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχόλια για τον επιστημονικό εγγραμματισμό"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχόλια για τον επιστημονικό εγγραμματισμό

2 literacy Αλφαβητισμός Γραμματισμός: ευρύτερη έναντι του αλφαβητισμού
Εγγραμματισμός : ενισχυμένη έναντι του γραμματισμού

3 εγγραμματισμός Ορίζεται μέσα από τη γλώσσα, η οποία είναι ένα σύστημα κοινωνικής σημειωτικής μέσα από το οποίο ο άνθρωπος νοηματοδοτεί την εμπειρία του

4 Είδη Εγγραμματισμού 1 Αλφαβητικός εγγραμματισμός
Λειτουργικός εγγραμματισμός Γλωσσικός εγγραμματισμός Σχολικός εγγραμματισμός Κριτικός εγγραμματισμός κριτικός Αλφαβητικός: κατανόηση γραπτού λόγου Λειτουργικός: κατασκευή από κοινού με το κείμενο, του νοήματος Σχολικός: να γράφουν και να διαβάζουν διαφορετικά είδη σχολικών κειμένων, και μέσα από την αποκωδικοποίηση, ερμηνεία και κριτική ανάλυση αυτών καθώς και την παραγωγή κειμένων, να οικοδομούν τη γνώση Κριτικός: είναι η μορφή διδασκαλίας και μάθησης που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κείμενα, αναδεικνύει τους στόχους των κειμένων και εμπλέκει ενεργά τους μαθητές. σχολικός γλωσσικός λειτουργικός αλφαβητικός

5 Αλφαβητικός, Λειτουργικός, Γλωσσικός Σχολικός, Κριτικός εγγραμματισμός
Είδη Εγγραμματισμού 2 φυσικές επιστήμες πληροφορική Είδη εγγραμματισμού ιστορία άλλα Γνωστικά αντικείμενα Αλφαβητικός: κατανόηση γραπτού λόγου Λειτουργικός: κατασκευή από κοινού με το κείμενο, του νοήματος Σχολικός: να γράφουν και να διαβάζουν διαφορετικά είδη σχολικών κειμένων, και μέσα από την αποκωδικοποίηση, ερμηνεία και κριτική ανάλυση αυτών καθώς και την παραγωγή κειμένων, να οικοδομούν τη γνώση Κριτικός: είναι η μορφή διδασκαλίας και μάθησης που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κείμενα, αναδεικνύει τους στόχους των κειμένων και εμπλέκει ενεργά τους μαθητές. Αλφαβητικός, Λειτουργικός, Γλωσσικός Σχολικός, Κριτικός εγγραμματισμός

6 Παιδαγωγικές σχολές <-> επιστημονικός εγγραμματισμός
Εκδοχές του Επιστημονικού Εγγραμματισμού ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ: προτάσσεται η επιστημονική γνώση στο αναλυτικό πρόγραμμα. Με αυτή οδηγηθήκαμε στην αποξένωση των μαθητών από τις φυσικές επιστήμες, λόγω του υψηλού βαθμού αφαίρεσης και της μαθηματικοποιημένης εκδοχής της γνώσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ: το κριτήριο επιλογής είναι η κοινωνική χρησιμότητα των διδασκομένων. Τυγχάνει ευρείας αποδοχής, εντούτοις ελλοχεύει ο κίνδυνος να υποταχθεί η επιστημονική γνώση στην αγορά εργασίας. “using science, not doing science is the core of scientific literacy” ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ: η επιστημονική γνώση αποτελεί θεμέλιο μιας ανθρωπιστικής παιδείας. Τα αναλυτικά προγράμματα περιέχουν ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία, ώστε να γίνει κατανοητό ότι η επιστήμη είναι μια κοινωνική κατασκευή με κοινωνικές προεκτάσεις.

7 Διαστάσεις του Επιστημονικού Εγγραμματισμού
Γνωσιακή Διάσταση Κειμενική Διάσταση Στοχαστικο- κριτική Διάσταση Εννοιολογική Γνώση (Conceptual Knowledge) Εννοιολογική Γνώση (Conceptual Knowledge) Α. Ερωτήματα Επιστήμης Β. Έννοιες Επιστήμης Γ. Αρχές και Γενικεύσεις Ανάλυση Τυπικότητας Ανάλυση Τυπικότητας Λεξιλόγιο, Όροι, Σύμβολα, Γραφήματα, Τύποι, Πίνακες, Ονοματοποίηση, Υποτακτική Σύνταξη, Παθητική Φωνή, κ.ά Επιστημονικός Στοχασμός Α. φύση της γνώσης Β. Κοινωνικές ορίζουσες της γνώσης Γ. μεθοδολογία επιστήμης Δ. οργάνωση γνωσιακού περιεχομένου Ε. επαναδιατύπωση νοημάτων κειμένου ΣΤ. εναλλακτικοί τρόποι νοηματοδότησης και ερμηνεία κειμένου Ζ. Διδακτική λειτουργικότητα κειμένου Η. μαθησιακή λειτουργικότητα κειμένου Επιστημονικός Στοχασμός Ανάλυση Γλωσσικής Συνοχής Επαναλήψεις, αντωνυμικές αναφορές, αντικαταστάσεις, χρήσεις συνωνυμίας, υπερωνυμίας, κ.ά Ανάλυση Γλωσσικής Συνοχής Πραγματολογική Γνώση (Factual Knowledge) Κριτική του Τρόπου Αναπαράστασης Επιστημονικής Γνώσης Διαδικαστική Γνώση (Procedural Knowledge) Διαδικαστική Γνώση (Procedural Knowledge) Α. ΜεθοδολΠραγματολογική Γνώση (Factual Knowledge) Α. Κατανόηση Β. Συσχέτιση με εμπειρίες Γ. Αρχές και Γενικεύσεις ογικές δεξιότητες Β. Συλλογιστικές διαδικασίες Γ. συλλογικές διαδικασίες Δ. Τεχνολογικές εφαρμογές Ανάλυση Νοηματικής Συνεκτικότητας Ανάλυση Νοηματικής Συνεκτικότητας Σκοπός και τύπος του κειμένου Δομικά στοιχεία Προτυπική Δομή Άξονας Συσχέτισης Ηθική Διάσταση Επιστημονικών θεμάτων Τεχνολογική Γνώση Τεχνολογική Γνώση Α. Κατανόηση Τεχνολογικών Εφαρμογών Β. Δεξιότητες Εφαρμογών Δηλαδή μικρομάθημα γλώσσας σε όλα τα επίπεδα Κοινωνική Ευθύνη Ατόμων και Ομάδων

8 Ποια πόρτα να χτυπήσω; (1)
Όλες οι προσεγγίσεις, μοντέλα, στρατηγικές και μέθοδοι είναι κατάλληλα Εξαρτάται από: το παιδαγωγικό πλαίσιο, τον εκπαιδευτικό, τους στόχους διδασκαλίας, τη φύση του αντικειμένου, τους μαθητές και τα χαρακτηριστικά της τάξης

9 Ποια πόρτα να χτυπήσω; (2)
Για τις Φυσικές Επιστήμες: Χατζηγεωργίου: στρατηγικές άμεσης και εμπεδωτικής μάθησης του προκαταβολικού οργανωτή, της καθοδηγούμενης διερεύνησης και της επικοδομητικής προσέγγισης Σέρογλου: θέατρο, αντιπαράθεση επιχειρημάτων, παιχνίδι ρόλων, δημιουεργία αφίσας, μελέτη και ανάλυση κειμένων φιλοσοφίας, ποίησης, λογοτεχνίας, συζήτηση άρθρων τρέχουσας επικαιρότητας, στήσιμο ιστοσελίδας αλλά και εργασία σε ομάδες, κυκλικό εργαστήριο, κ.ά

10 Πόσο εγγράμματος είμαι;
Είναι ο εγγραμματισμός ένα κριτήριο με βάση το οποίο διχοτομείται ο κόσμος σε εγγράμματους και όχι; Κλίμακα Bybee (1997) Επιστημονικά αγγράμματος Ονοματικός Επιστημονικός Εγγραμματισμός Λειτουργικός Επιστημονικός Εγγραμματισμός Εννοιολογικός Επιστημονικός Εγγραμματισμός Πολλαπλών διαστάσεων Επιστημονικός Εγγραμματισμός


Κατέβασμα ppt "Σχόλια για τον επιστημονικό εγγραμματισμό"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google