Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η διαφήμιση ως πεδίο αναγνωστικής και συγγραφικής πρακτικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η διαφήμιση ως πεδίο αναγνωστικής και συγγραφικής πρακτικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η διαφήμιση ως πεδίο αναγνωστικής και συγγραφικής πρακτικής
Κριτικός Γραμματισμός και γλωσσική εκπαίδευση: παιδαγωγικοί συσχετισμοί και διδακτικές προεκτάσεις Η διαφήμιση ως πεδίο αναγνωστικής και συγγραφικής πρακτικής Επιμέλεια Δρ. Δήμητρα Καυκά Σχολική Σύμβουλος Δρ. Μαρία Νέζη Φιλόλογος Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο

2 Οι διαδρομές του εργαστηρίου
Στόχος: η καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικού γραμματισμού Θα έρθουμε σε επαφή με κείμενα διαφημιστικού λόγου και θα επιχειρήσουμε να τα αποδομήσουμε Θα εργαστούμε σε ομάδες και θα σχεδιάσουμε διδακτικές δραστηριότητες με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικού γραμματισμού Θα αναστοχαστούμε πάνω στην κοινή εμπειρία μας

3 Φάκελος φύλλων εργασίας
Η διαφήμιση ως πεδίο αναγνωστικής και συγγραφικής πρακτικής

4 Από την.. παρατήρηση στην .. στην κατανόηση

5 Οδηγός εργασίας Συσχετίζουμε τα τρία επίπεδα και οργανώνουμε το μαθησιακό περιβάλλον
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΗ ΔΟΜΗ Πεδίο (θέμα) Συνομιλιακοί ρόλοι (βαθμός οικειότητας ή εξουσίας) και περιστάσεις επικοινωνίας Τρόπος ( γραπτό /προφορικό /πολυτροπικό κείμενο) ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Λεξιλογικές και γραμματικές και συντακτικές επιλογές, μηχανισμοί συνοχής και συνεκτικότητας κ.λπ. Λεξιλόγιο Εικονόλεξα Γραμματική Συνοχή Συνεκτικότητα Οργάνωση πληροφοριών ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι κειμενικές επιλογές ως μηχανισμοί δόμησης κοινωνικοπολιτισμικών ταυτοτήτων και σχέσεων εξουσίας Προθετικότητα Ιδεολογικά μηνύματα

6 Διερεύνηση στην ολομέλεια
Τα σχολικά εγχειρίδια στο μάθημα της Γλώσσας και στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης προωθούν, σε κάποιο βαθμό, δεξιότητες κριτικού γραμματισμού. Μπορείτε να φέρετε κάποιο παράδειγμα που σας έρχεται αυθόρμητα στο νου; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7 1ο Φύλλο ομαδικής εργασίας ομάδα [……]
1ο Φύλλο ομαδικής εργασίας ομάδα [……] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ/ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ κ.α ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Αναζητήστε ένα κείμενο διαφημιστικού λόγου στα σχολικά εγχειρίδια και των δυο βαθμίδων. Επιλέξτε ένα για να το επεξεργαστείτε στην ομάδα σας ως προς τα τρία επίπεδα. Συμπληρώστε τον πίνακα αποδομώντας το κείμενο

8 Διερεύνηση στην ολομέλεια 1ο Φύλλο ομαδικής εγασίας ομάδα [……]
Διερεύνηση στην ολομέλεια 1ο Φύλλο ομαδικής εγασίας ομάδα [……] ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Υλικό [ ]

9 2ο Φύλλο ομαδικής εγασίας Παρατηρήσεις και παρεμβάσεις ομάδα [……]
2ο Φύλλο ομαδικής εγασίας Παρατηρήσεις και παρεμβάσεις ομάδα [……] Ας σχεδιάσουμε διδακτικές δραστηριότητες με βάση το συγκεκριμένο διαφημιστικό κείμενο, έτσι ώστε να ασκήσουμε τους μαθητές/τριες μας σε δεξιότητες κριτικού γραμματισμού. Κατά το σχεδιασμό, ας παρατηρήσουμε σε ποιον άξονα κάθε βαθμίδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση.

10 2ο Φύλλο ομαδικής εγασίας Παρατηρήσεις και παρεμβάσεις ομάδα [……]
2ο Φύλλο ομαδικής εγασίας Παρατηρήσεις και παρεμβάσεις ομάδα [……] ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΩΜΕΝΗ ΔΟΜΗ Πεδίο (θέμα) Περιστάσεις επικοινωνίας Συνομιλιακοί ρόλοι (βαθμός οικειότητας ή εξουσίας) Τρόπος ( γραπτό /προφορικό/ πολυτροπικό κείμενο) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΕΣ

11 Σημειώσεις

12 2ο Φύλλο ομαδικής εγασίας Παρατηρήσεις και παρεμβάσεις ομάδα [……]
2ο Φύλλο ομαδικής εγασίας Παρατηρήσεις και παρεμβάσεις ομάδα [……] ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Λεξιλογικές και γραμματικές επιλογές, μηχανισμοί συνοχής και συνεκτικότητας κ.λπ. Λεξιλόγιο Εικονόλεξα Γραμματική Συνοχή Συνεκτικότητα Οργάνωση πληροφοριών ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΕΣ

13 Σημειώσεις

14 2ο Φύλλο ομαδικής εγασίας Παρατηρήσεις και παρεμβάσεις ομάδα [……]
2ο Φύλλο ομαδικής εγασίας Παρατηρήσεις και παρεμβάσεις ομάδα [……] ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι κειμενικές επιλογές ως μηχανισμοί δόμησης κοινωνικοπολιτισμικών ταυτοτήτων και σχέσεων εξουσίας Προθετικότητα Ιδεολογικά μηνύματα ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΕΣ

15 Σημειώσεις

16 Ας αναστοχαστούμε Ποιες δυσκολίες συναντήσαμε κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μας; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Συνήθως σε ποιον από τους τρεις άξονες δίνουμε έμφαση κατά την επεξεργασία τέτοιων κειμένων ; …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17 Ας αναστοχαστούμε Κατά τη συνεργασία σας με συναδέλφους της άλλης βαθμίδας εντοπίσαμε κάποια κοινά σημεία στον τρόπο διδακτικής προσπέλασης του κειμένου; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

18 Σημειώσεις


Κατέβασμα ppt "Η διαφήμιση ως πεδίο αναγνωστικής και συγγραφικής πρακτικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google