Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΪΣΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΑΘΗΝΑ

2 Στόχοι Μείωση κόστους επικοινωνιών με «άθροιση της ζήτησης»
Αύξηση ταχύτητας & ασφάλειας επικοινωνιών Αποτελεσματική εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες που απαιτούν εμπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέων (one-stop shopping) Διαχείριση της διακίνησης δεδομένων των φορέων του Δημοσίου

3 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Το Δίκτυο των Δημοσίων Υπηρεσιών

4 Αντικείμενο Του Έργου Η δημιουργία Εθνικού δικτύου επικοινωνιών για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες διακίνησης : Φωνής / Fax Δεδομένων Εικόνας

5 Τηλεφωνία

6 Τηλεφωνία Εσωτερική τηλεφωνία με κόστος που καλύπτεται από το έργο (μηδενικό κόστος για τους συμμετέχοντες δημόσιους φορείς). Εξερχόμενη τηλεφωνία με μειωμένο προσυμφωνημένο κόστος ανά περίπτωση

7 ΦΑΞ

8 Υπηρεσίες εικόνας (video)
Τηλεδιάσκεψη. Video-τηλέφωνο

9 Ηλεκτρονική εκπαίδευση (E-learning)

10 Ηλεκτρονική εκπαίδευση (E-learning)
Το Μοντέλο κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου υιοθετεί τις αρχές των μοντέλων μικτής κατάρτισης Συγκεκριμένα τα προγράμματα κατάρτισης εμπλέκουν μια σειρά από διαδικασίες και μεθόδους κατάρτισης όπως: Παράδοση μαθημάτων σε αίθουσα διδασκαλίας (face to face)

11 Ηλεκτρονική εκπαίδευση (E-learning)
Ασύγχρονα <<μαθήματα>> κατάρτισης στο χώρο του Διαδικτύου (asynchronous web based training) Σύγχρονα μαθήματα κατάρτισης στο χώρο του Διαδικτύου (synchronous web based training)

12 Ασφαλής πρόσβαση στο Ιnternet
INTERNET

13 Πρόσβαση στο διευρωπαϊκό δίκτυο TESTA

14 Δίκτυο ΤESTA Tο Δίκτυο TESTA(TRANS-EUROPIAN SERVICES FOR TELEMATICS BETWEEN ADMINISTRATIONS) Αποτελεί έργο στα πλαίσια του προγράμματος IDA (INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS), ξεκίνησε το 1996 και μπήκε στη δεύτερη φάση του (ΤΕSΤΑ ΙΙ) στις αρχές του 2000.Ανταποκρίνετε στην αυξανόμενη ανάγκη ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διοικήσεων .Το έργο προσδοκά τη διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού δια-διοικητικού ΙP δικτύου, παρόμοιο με το Ιnternet σε ότι αφορά στην εξάπλωση και την πρόσβαση, προσαρμοσμένου όμως στις δια-διοικητικές απαιτήσεις παρέχοντας εγγυημένο επίπεδο απόδοσης

15 Ενδοεπικοινωνία των υπολογιστικών συστημάτων του Ελληνικού Δημοσίου
Πρόσβαση, εξ’ αποστάσεως σε βάσεις δεδομένων Ανταλλαγή δεδομένων Δυνατότητες ηλεκτρονικής διοίκησης

16 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και φιλοξενία δικτυακών τόπων δημοσίων υπηρεσιών
WWW

17 Υποδομή Ψηφιακής υπογραφής στο Ελληνικό Δημόσιο (PKI Public Key Infrastructure) με ψηφιακά πιστοποιητικά σε έξυπνες κάρτες

18 Ψηφιακή Υπογραφή Θα αναλαμβάνει την έκδοση των ψηφιακών Πιστοποιητικών για εξουσιοδοτημένους χρήστες με ενσωμάτωση της πληροφορίας σχετικά με το χρήστη και το αντίστοιχο Φορέα στον οποίο ανήκει

19 Πόσοι είναι οι φορείς; 1800 φορείς !!!

20 Ποιες κατηγορίες φορέων μετέχουν ;
Υπουργείο Εσωτερικών (VPN-1) Κεντρική & Περιφερειακή Διοίκηση Τοπική αυτοδιοίκηση 1ου & 2ου βαθμού. Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (KEΠ) Υπουργείο Υγείας (VPN-2) Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας – ΔΥΠΕ – Φορείς Πρόνοιας Υπουργείο ΕΘν. Αμύνης (VPN-3) Στρατολογικά Γραφεία Υπουργείο Οικονομίας (VPN-4) Διαχειριστικές Αρχές 3ου ΚΠΣ.

21 6 Νησίδες

22 6 Νησίδες Νησίδα 1 (Αττική-1):Τα Υπουργεία, οι Γενικές Γραμματείες ,οι Διαχειριστικές Αρχές και τα Στρατολογικά γραφεία –υπηρεσίες που βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής Νησίδα 2(Αττική-2):Η Περιφέρεια Αττικής, οι φορείς της Α και Β Βαθμίδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ΚΕΠ της περιφέρειας Αττικής καθώς και τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της ίδιας περιφέρειας Αττικής καθώς και τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της ίδιας Περιφέρειας Νησίδα3(Ν.Θεσσαλονίκης):Οι φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης

23 6 Νησίδες Νησίδα 4(Κρήτη):Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Κρήτης Νησίδα 5 (Β. Ελλάδα) :Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας Νησίδα 6(Ν.Ελλάδα): Οι φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Νοτίου Αιγαίου

24 Χρονοδιάγραμμα (σε έτη)
κατασκευή 1 2005 3 λειτουργία Έναρξη συμβάσεων έργου Έναρξη Δοκιμαστικής λειτουργίας 1 Ιανουαρίου 2006 Έναρξη Κανονικής Λειτουργίας 1 Απριλίου 2006

25 Προϋπολογισμός 75 εκατομμύρια euro

26 Ανάδοχοι δικτύου OTE A.E. - Νησίδες 2,4,5,6 και Δίκτυο κορμού
Forthnet A.E. - Νησίδα 3 Altectelecoms - Νησίδα 1

27 Φορέας Yλοποίησης Του Έργου Κύριος Του Έργου
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Κύριος Του Έργου Υπουργείο Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης Γεν. Γραμματεία Δημ. Διοίκησης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης www. syzefxis.gov.gr

28 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Νοέμβριος Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης ,κατάσταση δικτύου από τους αναδόχους, συνεργασία με τους υπεύθυνους των φορέων. Μάρτιος 2005 – Μελέτες εφαρμογής (2-3 μήνες παράδοση με βάση τα ερωτηματολόγια για την τελική οριστικοποίηση )

29 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Παράλληλα Μάιος – Δεκέμβριος 2005 : Παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού. Ιούλιος 2005 – Αποστολή αναλυτικού πίνακα εξοπλισμού σε κάθε φορέα καθώς και παροχή πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS)

30 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Help Desc Εκπαίδευσης ,Help Desc Νησίδας 1,Νησίδας 2, Νησίδα 3,Νησίδας4,Νησίδας5,Νησίδας6 Κοινωνία της πληροφορίας. Ομάδα Λειτουργικής Υποστήριξης η οποία παίρνει πρωτοβουλίες για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε κάθε φορέα.

31 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το σύζευξις έχει διπλό στόχο: 1) Μείωση του κόστους 2)Αύξηση των υπηρεσιών μέσω της παροχής ευρυζωνικότητας η οποία είναι ικανή να υποστηρίξει έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως: Έργα ΔΥΠΕ (Υγεία)

32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Εργα Νομαρχιών Ολοκληρωμένο σύστημα Στρατολογικής Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΟΠΛΗΣΥΣ) Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (Αριάδνη) Το έργο του εθνικού Δηματολογίου Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ειδικού Ληξιαρχείου

33 τηλ. υποδομή για την Κοινωνία της Πληροφορίας
εγγύηση ασφάλεια ταχύτητα διαχείριση μειωμένο κόστος


Κατέβασμα ppt "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google