Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΕΥΡΩΠΑïΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δια Βίου Μάθηση: Πραγματικότητες, Προκλήσεις και Προοπτικές στην Κύπρο και την Ευρώπη 16-17 Απριλίου 2004 ¨ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΕΥΡΩΠΑïΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δια Βίου Μάθηση: Πραγματικότητες, Προκλήσεις και Προοπτικές στην Κύπρο και την Ευρώπη 16-17 Απριλίου 2004 ¨ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1 ΕΥΡΩΠΑïΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δια Βίου Μάθηση: Πραγματικότητες, Προκλήσεις και Προοπτικές στην Κύπρο και την Ευρώπη 16-17 Απριλίου 2004 ¨ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ¨ Εισηγήτρια:Κλαίλια Σουρμελή-Σκοτεινού

3 2 Η Διαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου σε περιόδους όπως : περίοδος παιδικής και νεανικής ηλικίας που αφιερώνονται στην εκπαίδευση περίοδος της ζωής του ενήλικα που αφιερώνεται στην επαγγελματική δραστηριότητα περίοδος της συνταξιοδότησης δεν ικανοποιεί πλήρως πια τα δεδομένα της σύγχρονης ζωής και δεν εξυπηρετεί τις απαιτήσεις του μέλλοντος

4 3 «Διά Βίου Εκπαίδευση» Ένα συνεχές (continuum) που διαρκεί όσο και η ζωή, και το οποίο διευρύνεται αδιάκοπα, περιλαμβάνοντας όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας. (Διεθνής Επιτροπή για την Εκπαίδευση στον 21 ο αιώνα, Έκθεση UNESCO)

5 4 «κάθε μαθησιακή δραστηριότητα η οποία αναλαμβάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωή με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής και κοινωνικής θεώρησης, μια οπτικής που σχετίζεται με την απασχόληση» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Φέιρα, Ιούνιος 2000 ) Ορισμός της διά βίου μάθησης

6 5 Έρευνα εργατικού δυναμικού το 2000, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρήκε μόνο το 8% των ατόμων ηλικίας 25-60 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχουν στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση – μια σημαντική απόκλιση σε σχέση με το όραμα της δια βίου εκπαίδευσης.

7 6 Να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική και δυναμική κοινωνία της γνώσης στον κόσμο. (Λισσαβόνα, Μάρτιος 2000) Στρατηγικός στόχος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου :

8 7 Ενέργειες που προτείνονται για υποστήριξης νέων στρατηγικών για τη διά βίου μάθηση: Αποτίμηση της μάθησης Ενίσχυση των υπηρεσιών πληροφόρησης, προσανατολισμού και παροχής συμβουλών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Μεγαλύτερες επενδύσεις χρόνου και χρημάτων στη μάθηση Σύνδεση μαθητευομένων και μαθησιακών ευκαιριών Πρόσβαση όλων στις βασικές δεξιότητες Υποστήριξη της έρευνας καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων

9 8 Μνημόνιο για τη Διά Βίου Εκπαίδευση Βασικές αρχές: Βασικές Δεξιότητες για συμμετοχή σε μια κοινωνία της γνώσης Μεγαλύτερη Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό Καινοτομίες στη Διδασκαλία και Μάθηση Η αποτίμηση της εκπαίδευσης Αναθεωρητική Καθοδήγηση Μεταφορά της εκπαίδευσης πιο κοντά στο άτομο

10 9 Στατιστικοί δείκτες για παρακολούθηση επιτυχημένων πρακτικών σε ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τη δια βίου εκπαίδευση Ανάγνωση και αριθμητική Νέες δεξιότητες σε μια κοινωνία μάθησης Δεξιότητες για να μαθαίνεις πώς να μαθαίνεις Ενεργός πολιτότητα, πολιτιστικές και κοινωνικές δεξιότητες Πρόσβαση και συμμετοχή στην εκπαίδευση Επένδυση στη δια βίου εκπαίδευση Εκπαιδευτές και μάθηση Χρήση ΗΥ στην εκπαίδευση Συνοχή στην προσφορά εκπαίδευσης Ποιοτική εξασφάλιση Αναγνώριση και πιστοποίηση Καθοδήγηση και συμβουλευτική

11 10 Προγράμματα για εκπαίδευση ενηλίκων στην Κύπρο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΙΔΡΥΜΑΤΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ Εκπαίδευση/κατάρτιση στις γλώσσες, τις νέες τεχνολογίες ή άλλους τομείς ΚΙΕ, Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές (Παν/μιο Κύπρου) Φροντιστήρια, Επιμορφωτικά Κέντρα Υπουργείου Παιδείας κ.α. Συμπλήρωση σπουδών στη Μέση Εκπαίδευση Εσπερινά Γυμνάσια ή Εσπερινές Τεχνικές Σχολές

12 11 Προγράμματα για εκπαίδευση ενηλίκων στην Κύπρο (συνέχεια) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΙΔΡΥΜΑΤΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ Προγράμματα κατάρτισης ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος μικρής ή μεγάλης έκτασης Ακαδ. Δημόσιας Διοίκησης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Σχολές Ανώτερες ή Ανώτατες, Τεχνικές Σχολές Παρακολούθηση προγραμμάτων ακαδημαϊκών σπουδών για πρώτο ή για μεταπτυχιακούς τίτλους Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα ΑΑΕΙ δημόσια ή ιδιωτικά, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ικανοποίηση προσωπικών αναγκών μόρφωσης Επιμορφωτικά Κέντρα Υπουργείου Παιδείας

13 12 Ανάγκη για προώθηση το προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για την τρίτη ηλικία ώστε αφενός να βοηθηθεί στην κοινωνική της δραστηριοποίηση και αφετέρου να αποτελέσει μέρος της παραγωγικής προσπάθειας ιδιαίτερα ενόψει της αύξησης του μέσου όρου ζωής

14 13 Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης από έρευνα Στατιστικής υπηρεσίας, 2000 Διευθυντικό και προσοντούχο προσωπικό9,5%-9,9% Τεχνικοί3,6%-5,2% Γραμματειακό προσωπικό:2,2%-2,8% Τεχνίτες και χειριστές μηχανώνκάτω από 0,5 %

15 14 Ευρωπαïκά Προγράμματα  Το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ με τις δράσεις του: Comenius 2, Erasmus, Linqua, Grundtvig, Arion  Το πρόγραμμα Leonardo DaVinci

16 15 Γενική Διάρθρωση του προγράμματος GRUNDTVIG Διαιρείται σε τέσσερις επιμέρους δράσεις: 1.Grundtvig 1: Σχέδια Ευρωπαϊκής συνεργασίας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Δια Βίου Εκπαίδευση 2.Grundtvig 2: Εκπαιδευτικές Συμπράξεις 3.Grundtvig 3: Ατομικές υποτροφίες για την κατάρτιση προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων 4.Grundtvig 4: Δίκτυα Grundtvig Διαχείριση των δράσεων 1, 4 κεντρικά από ΕΕ ενώ των 2, 3 από Εθνικούς φορείς

17 16 «΄Όταν σχεδιάζεις για ένα χρόνο, να σπέρνεις σιτάρι. ΄Όταν σχεδιάζεις για μια δεκαετία, να φυτεύεις δέντρα. ΄Όταν σχεδιάζεις για μια ζωή, να καταρτίζεις και να εκπαιδεύεις ανθρώπους» Κινέζικη παροιμία


Κατέβασμα ppt "1 ΕΥΡΩΠΑïΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Δια Βίου Μάθηση: Πραγματικότητες, Προκλήσεις και Προοπτικές στην Κύπρο και την Ευρώπη 16-17 Απριλίου 2004 ¨ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google