Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Υπεύθυνος Ανάπτυξης ZEOLOGIC AE

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Υπεύθυνος Ανάπτυξης ZEOLOGIC AE"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Υπεύθυνος Ανάπτυξης ZEOLOGIC AE
Σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη από την χρήση της καινοτόμου μεθόδου των ενεργών αργιλικών ιζημάτων, στην επεξεργασία των υγρών και στερεών αποβλήτων Κυριακίδης Παύλος Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Υπεύθυνος Ανάπτυξης ZEOLOGIC AE

2 Χαρακτηριστικά της Μεθόδου
Ελληνική καινοτόμος μέθοδος Παγκόσμια πατέντα Χρήση φυσικών υλικών Το μίγμα των υλικών προσαρμόζεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αποβλήτου Εφαρμόζεται σε κάθε είδος αποβλήτου (επικίνδυνου, νη επικίνδυνου, τοξικού, ραδιενεργού) Ποσοστό δέσμευσης ρυπογόνου φορτίου > 90% Διακοπτόμενη λειτουργία (Batch) με απόλυτο έλεγχο διεργασιών Ανακύκλωση του νερού σε ποσοστό μέχρι 100% κατά περίπτωση

3 Η γεωχημική μέθοδος επεξεργασίας των ενεργών αργιλικών ιζημάτων
Γραμμή Υγρών Αποβλήτων Επεξεργασμένο καθαρό νερό Είσοδος Υγρού Αποβλήτου Στάδια επεξεργασίας Κύριο στάδιο επεξεργασίας Αδρανοποιημένη λάσπη Γραμμή Στερεών Αποβλήτων Είσοδος Στερεού Αποβλήτου Στάδια επεξεργασίας Κύριο στάδιο επεξεργασίας Αδρανοποιημένη λάσπη

4 Υγρά απόβλητα Εφαρμογή της Μεθόδου Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα:
Ξενοδοχειακών μονάδων, ελαιοτριβείων, μονάδων επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, τυροκομείων κλπ Επικίνδυνα υγρά απόβλητα: Ορυκτέλαια, πετρελαιοειδή, φυτοφάρμακα κλπ

5 Στερεά απόβλητα Μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα:
Λάσπες από ΕΕΛ, μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων Επικίνδυνα στερεά απόβλητα: Επικίνδυνες λάσπες από επεξεργασία επικινδύνων αποβλήτων, επικίνδυνες λάσπες και στερεό υπόλειμμα από παραγωγικές διαδικασίες

6 Παράδειγμα 1: Περίπτωση αστικών αποβλήτων
Γεωχημική Μέθοδος 1. Διακοπτόμενη Λειτουργία. 2. Χρήση φυσικών υλικών. 3. Μικρός χρόνος λειτουργίας της εγκατάστασης, προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις της επιχείρησης. 4. Σταθερή εκροή. Τήρηση νομοθεσίας 5. Ανοχή στις διακυμάνσεις της εισόδου. 6. Μηδενική παραγωγή οσμών 7. Αδρανοποιημένη λάσπη. 8. Χαμηλό λειτουργικό κόστος. 9. Χαμηλό ενεργειακό κόστος 10. Περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα. 11. Αξιοποίηση του νερού για κάθε αναγκαία χρήση Βιολογική Μέθοδος 1. Συνεχής λειτουργία. 2. Χρήση χημικών. 3. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας της εγκατάστασης. 4. Μη σταθερή εκροή. 5. Ευπρόσβλητο σύστημα. 6. Οσμές 7. Μη αδρανοποιημένη λάσπη. 8. Υψηλό λειτουργικό Κόστος. 9. Υψηλή κατανάλωση φυσικών πόρων.

7 Παράδειγμα 2: Περίπτωση υγρών αποβλήτων επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς
Γεωχημική Μέθοδος 1. Χρήση φυσικών υλικών 2. Μικρός χρόνος λειτουργίας της εγκατάστασης προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις της επιχείρησης 3. Αδρανοποιημένη λάσπη, όχι επιπλέον κόστος διαχείρισης των παραπροϊόντων 4. Έως 5 φορές χαμηλότερο λειτουργικό κόστος 5. Περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα 6. Ριζική αντιμετώπιση του άλυτου μέχρι σήμερα ζητήματος επεξεργασίας του κατσίγαρου Αντίστροφη ώσμωση 1. Χρήση χημικών 2. Υψηλή κατανάλωση ενέργειας 3. Επιπλέον κόστος από τη διαχείριση του συμπυκνώματος 4. Υψηλό κόστος αναλωσίμων Υψηλό λειτουργικό Κόστος 5. Υψηλή κατανάλωση φυσικών πόρων

8 Περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της γεωχημικής μεθόδου
Περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της γεωχημικής μεθόδου Χρήση φυσικών υλικών – ελάχιστων χημικών Μικρός χρόνος επεξεργασίας – μικρή κατανάλωση ενέργειας Σταθερή ποιότητα εκροής Βελτιστοποίηση κατανάλωσης αναλωσίμων Παραγωγή αδρανοποιημένης λάσπης με δυνατότητα άμεσης διάθεσης Ανακύκλωση του νερού σε μέγιστο δυνατό βαθμό

9 Nομοθετικό πλαίσιο Ν. 4014/2011 ΦΕΚ209/τεύχος Β/21-09-2011
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Ν. 4042/2012 ΦΕΚ24/τεύχος Α/ Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ. ΚΥΑ οικ / ΦΕΚ354/τεύχος Β/ Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις.

10 ZEOLOGIC AE Διαθέτει την καινοτόμο μέθοδο επεξεργασίας των ενεργών αργιλικών ιζημάτων Δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων Σχεδιάζει – Αδειοδοτεί – Κατασκευάζει – Λειτουργεί Παρέχει εργαλεία χρηματοδότησης

11 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Υπεύθυνος Ανάπτυξης ZEOLOGIC AE"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google