Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γυναίκα και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πάντα παρομοιάζω την πολιτική ζωή με το σπίτι και την οικογένειά μας και λέω ότι όπως αυτά τα κρατά η γυναίκα, δηλαδή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γυναίκα και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πάντα παρομοιάζω την πολιτική ζωή με το σπίτι και την οικογένειά μας και λέω ότι όπως αυτά τα κρατά η γυναίκα, δηλαδή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γυναίκα και Τοπική Αυτοδιοίκηση

2 Πάντα παρομοιάζω την πολιτική ζωή με το σπίτι και την οικογένειά μας και λέω ότι όπως αυτά τα κρατά η γυναίκα, δηλαδή αυτή φροντίζει για την καθαριότητα του σπιτιού, το μαγείρεμα, τη διαπαιδαγώγηση και το μεγάλωμα των παιδιών, για τη συνεισφορά στα οικονομικά της οικογένειας με την εργασία της και πολλές φορές για τη διαχείρισή τους, έτσι μπορεί να διαχειριστεί και τις διάφορες κρατικές υποθέσεις κατέχοντας οποιοδήποτε πολιτειακό αξίωμα.

3 Αναφερόμενη ειδικότερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, από την εννιάχρονη εμπειρία μου σαν Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού, μπορώ να πω ότι αυτή ταιριάζει στην γυναίκα. Οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, έχουν να διαχειριστούν πολεοδομικά θέματα, θέματα σχεδιασμού της πόλης και διοίκησης, αλλά πέραν από αυτά, σχεδόν καθημερινά έρχονται σε άμεση επαφή με τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι κοινωνικά, όπως τα προβλήματα των εξαρτωμένων ατόμων καθώς και άλλα που απαιτούν ιδιαίτερη ευαισθησία.

4 Από τη φύση της η γυναίκα είναι πιο ευαίσθητη, πιο πρακτική και επιστημονικές μελέτες έδειξαν ότι μπορεί να ασχολείται ταυτόχρονα με πολλά πράγματα. Εξάλλου στη σημερινή εποχή έχουμε ικανότατες, προσοντούχες και καταρτισμένες γυναίκες σε όλα τα θέματα των αρμοδιοτήτων των αιρετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

5 Συνδυάζοντας λοιπόν, τη γνώση με την ευαισθησία, πιστεύω ότι η γυναίκα μπορεί να διαχειριστεί με επιτυχία τα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επίλυση αρκετών προβλημάτων, στη διαμόρφωση πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων. Άλλωστε και η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι γένους θηλυκού και μια γυναίκα μπορεί να την καταλάβει καλύτερα απ’ ότι ένας άντρας!!!

6 Σχετικά με την εκλεξιμότητα των γυναικών στην Κύπρο, αν και κάναμε μεγάλα βήματα και αρχίσαμε να εμπιστευόμαστε τις γυναίκες, εντούτοις ο αριθμός των γυναικών που θέτουν υποψηφιότητα για κάποιο πολιτειακό αξίωμα και των γυναικών που εκλέγονται είναι πολύ μικρός συγκριτικά με αυτό των αντρών και αν λάβουμε υπόψη ότι παγκυπρίως ο πληθυσμός των γυναικών είναι πολύ μεγαλύτερος από τον πληθυσμό των αντρών, τότε ακόμα έχουμε μεγάλο δρόμο να διανύσουμε μέχρι να πετύχουμε την ισότητα των φύλων στην πολιτική ζωή.

7 Συμμετοχή των γυναικών στα Δημοτικά Συμβούλια Ενδεικτικά αναφέρω ότι στις τελευταίες Δημοτικές Εκλογές, εκλέγηκαν μόνο 86 γυναίκες παγκυπρίως ενώ οι θέσεις των Δημοτικών Συμβούλων είναι περίπου 500. Στους μεγαλύτερους δε Δήμους, αυτούς της Λεμεσού και του Στροβόλου, όπου συμμετέχουν 26 Δημοτικοί Σύμβουλοι στον καθένα, εκλέγηκαν μόνο 5 και 6 γυναίκες αντίστοιχα.

8 Οι περισσότερες γυναίκες στην Κύπρο, αποφάσισαν να αναμειχθούν ενεργά στην πολιτική διεκδικώντας πολιτειακά αξιώματα σε σχετικά μεγάλη ηλικία διότι είχαν θέσει σαν προτεραιότητα την οικογένειά τους και το μεγάλωμα των παιδιών τους, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρίσκεται σε δυσμενή θέση έναντι του άντρα. Όταν μια γυναίκα ξεκινά δειλά την πολιτική της σταδιοδρομία από χαμηλά αξιώματα και σε μεγάλη ηλικία, ένας άντρας της ίδιας ηλικίας έχει ήδη εκλεγεί τουλάχιστον δύο φορές Δημοτικός Σύμβουλος και τουλάχιστον μια φορά Βουλευτής.

9 Βέβαια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι αρκετές μόνο οι αιρετές γυναίκες, αλλά και οι γυναίκες – εργαζόμενες σ’ αυτήν.

10 Ποσοστά θέσεων που κατέχουν γυναίκες στα διάφορα Τμήματα του Δήμου Λεμεσού: Στη Γραμματεία το 63,33%, στο οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η θέση του Δημοτικού Γραμματέα που είναι η υψηλότερη στη βαθμίδα και στην ουσία ασκεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του Δήμου Λεμεσού. Στο Οικονομικό Τμήμα το 15,79% το οποίο μπορεί να είναι χαμηλό όμως σε αυτό μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται υψηλόβαθμες θέσεις όπως αυτή του Λογιστή, που είναι η δεύτερη στην τάξη και 2 από τις 3 θέσεις Λογιστικού Λειτουργού Α’. Στο Τεχνικό Τμήμα το 21,11% το οποίο μπορεί να είναι χαμηλό όμως και σ’ αυτό μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται υψηλόβαθμες θέσεις όπως αυτή του Ανώτερου Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας, που είναι η δεύτερη στην τάξη, μία από τις δύο θέσεις Τεχνικού Επιθεωρητή, μια από τις δύο θέσεις Ανώτερου Τεχνικού και μια από τις τρεις θέσεις Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας. Στο Υγειονομείο το 15,73% και Στο Πολιτιστικό Τμήμα το 63,33%.

11 Συνολικά οι γυναίκες κατέχουν το 24% των θέσεων εργασίας του Δήμου Λεμεσού. Θεωρούμε ότι αυτό το ποσοστό είναι ικανοποιητικό λαμβανομένων υπόψη των εξής δεδομένων: Αρκετές θέσεις (περίπου 180) είναι θέσεις εργατικού προσωπικού που απαιτούν μυϊκή δύναμη την οποία δεν έχουν οι γυναίκες και ως εκ τούτου δείχνουν ενδιαφέρον κατά κανόνα μόνον οι άντρες Αρκετές διευθυντικές και υψηλόβαθμες θέσεις όπως αυτή του Δημοτικού Γραμματέα, του Προϊσταμένου του Πολιτιστικού Τμήματος, του Λογιστή, του Ανώτερου Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τεχνικού Επιθεωρητή κατέχονται από γυναίκες.

12 Όπως έχω αναφέρει, η γυναίκα καλείται να επιτελέσει πολλούς ρόλους και σχεδόν πάντα δίνει προτεραιότητα στην οικογένειά της, δηλαδή στο μεγάλωμα των παιδιών της και στην φροντίδα των εξαρτωμένων μελών της οικογένειάς της. Έτσι η πολιτεία θα πρέπει να της δώσει όλες εκείνες τις διευκολύνσεις ώστε να την δώσει και το δικαίωμα στην εργασία με προοπτικές ανέλιξης αλλά και στην εμπλοκή στα κοινά συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής.

13 Τα κυριότερα προγράμματα και δράσεις του Δήμου Λεμεσού που αφορούν και βοηθούν τη γυναίκα Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας, ίδρυσε το 2004 το Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς Λεμεσού, μέσω του οποίου λειτουργεί ο παιδικός σταθμός Αντώνη και Ινώς Χατζηπαύλου, ο οποίος καθημερινά προσφέρει φιλοξενία σε παιδιά ηλικίας από 2 μισή μέχρι και 4 μισή ετών από τις 8π.μ μέχρι και τις 6μ.μ. Στον ίδιο χώρο του παιδικού σταθμού, λειτουργεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου η παιγνιοθήκη στην οποία απασχολούνται τις απογευματινές ώρες παιδιά ηλικίας από 5 μέχρι και 12 ετών.

14 Παιδικός Σταθμός Αντώνη & Ινώς Χατζηπαύλου

15 Λειτουργεί το Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο, το Δημοτικό Κέντρο Χορού και το Παιδικό Εργαστήρι Τέχνης. Ευχαριστώ τον φωτορεπόρτερ κ. Κυριάκο Ανδρέου για την ευγενική παραχώρηση των φωτογραφιών από το Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο, το Δημοτικό Κέντρο Χορού και το Παιδικό Εργαστήρι Τέχνης.

16 Παπαδάκειο Δημοτικό Ωδείο

17

18 Δημοτικό Κέντρο Χορού

19

20 Παιδικό Εργαστήρι Τέχνης

21

22 Λόγω της υπογραφής από τον Δήμαρχο Λεμεσού το 2008 του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας ανέλαβε την επεξεργασία και την εφαρμογή του. Ξεκινώντας, πραγματοποίησε το Σεπτέμβρη του 2008 σε συνεργασία με τις Γυναικείες Οργανώσεις των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, ημερίδα με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων και των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Εσωτερικών. Η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας, αφού επεξεργάστηκε τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις που έγιναν στην ημερίδα εξέδωσε τα πορίσματα αυτής τα οποία παρουσιάστηκαν στις 7.10.2009 και έχουν διαβιβαστεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς.

23 ΦΩΤΟ ΦΩΤΟ

24 ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (EUROPE FOR CITIZENS) -Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα «Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες αναφορικά με τα εξαρτώμενα άτομα (παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες)» -Ηγείται ο Δήμος Λεμεσού και συμμετέχουν οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης και Φιλιππούπολης Βουλγαρίας -Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2010 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2011. -Χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. με €150.000

25 EUROPE FOR CITIZENS ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Από τον Απρίλιο του 2010 ξεκίνησε το πρόγραμμα «Europe for Citizens» («Ευρώπη για τους Πολίτες») με θέμα την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες αναφορικά με τα εξαρτώμενα άτομα (παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες). Η εφαρμογή του προγράμματος εγκρίθηκε μετά από αίτηση του Δήμου Λεμεσού, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διαρκέσει 2 χρόνια. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Δήμοι Λεμεσού, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης και Φιλιππούπολης Βουλγαρίας. Ήδη ολοκληρώθηκαν οι 3 φάσεις του Προγράμματος, στη Λεμεσό τον Απρίλιο του 2010, στη Φιλιππούπολη τον Σεπτέμβριο του 2010 και στη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο του 2010 και θα ακολουθήσει η 4 η φάση στο Ηράκλειο Κρήτης τον Ιούνιο του 2011 και το πρόγραμμα θα κλείσει στη Λεμεσό τον Σεπτέμβριο του 2011.

26 Σκοπός του προγράμματος είναι η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων Δήμων και πολιτικών που εφαρμόζονται σε σχέση με τα εξαρτώμενα άτομα, ώστε αυτά να κοινωνικοποιούνται και παράλληλα να «ελευθερώνονται» τα άτομα που έχουν την ευθύνη της φύλαξης και της φροντίδας τους που σχεδόν πάντα είναι η γυναίκα – μητέρα, η γυναίκα – αδελφή, η γυναίκα – σύζυγος, ή η γυναίκα – θυγατέρα. Το γεγονός ότι συνήθως την ευθύνη της φροντίδας και της φύλαξης των εξαρτωμένων ατόμων την έχει η γυναίκα, το αναγνωρίζει και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης, εφόσον αναφέρεται ρητά στις πρόνοιές του. Στην αντιπροσωπεία του ο Δήμος Λεμεσού μέσω της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας αποφάσισε εκτός από τους Δημοτικούς Συμβούλους, να συμπεριλάβει οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα το προγράμματος, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να δουν από κοντά τις πολιτικές που εφαρμόζονται από τους άλλους συμμετέχοντες Δήμους, αλλά και να μεταδώσουν και τις δικές τους εμπειρίες και πολιτικές.

27 Συμμετέχοντες στην αντιπροσωπεία του Δήμου Λεμεσού -Οι Γυναικείες Οργανώσεις των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων -Τα Γυναικεία Τμήματα των Συντεχνιών -η Οργάνωση Γυναικών Επιχειρηματιών – Επαγγελματιών Λεμεσού -Η Οργάνωση Νέων Π.Ο.Α.Α «Ήφαιστος» -Ο Όμιλος Κωφών Λεμεσού -Το Ίδρυμα «Άγιος Στέφανος» -Το Ίδρυμα «Θεοτόκος, -Το Ίδρυμα ατόμων με ειδικές ανάγκες «Άγιος Στυλιανός» -Ο Σύνδεσμος γονέων ενηλίκων «Απόστολος Λουκάς» -Ο Σύνδεσμος γονέων και φίλων παιδιών με ειδικές ανάγκες -Ο Σύνδεσμος για άτομα με αυτισμό -Η Πρόσβαση, -Η Εστία Ενηλίκων Λεμεσού -Το Παττίχειο Κέντρο Απασχόλησης Ενηλίκων -Ο Παιδικός Σταθμός Αντώνη και Ινώς Χατζηπαύλου.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΧΕΡΙΑ Αυτό το πρόγραμμα είναι ένα από τα δύο προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο του μέτρου επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων. Στόχος του προγράμματος είναι η υγιής απασχόληση των παιδιών κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμένου οι γονείς και ιδίως οι μητέρες να είναι ελεύθερες να βγουν στην αγορά εργασίας, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά τους βρίσκονται σε ασφαλή χέρια.

51 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ Το άλλο πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η κοινωνική εργασία στον δρόμο. Συγκεκριμένα ο Δήμος Λεμεσού πριν από 8 μήνες περίπου προσέλαβε μια κοινωνική λειτουργό η οποία συχνάζει τις απογευματινές ώρες σε χώρους όπου μαζεύεται η νεολαία με σκοπό να προλαμβάνει τα φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του προγράμματος είναι εξαιρετικά και μέσω αυτού εκτός από την νεολαία μας έχουν βοηθηθεί και αρκετοί αλλοδαποί να ενταχθούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

52

53

54

55

56 ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Λειτουργούν δύο κέντρα απασχόλησης ενηλίκων τα οποία εκτός από τη ψυχαγωγία στους χώρους τους, προσφέρουν και κατ’ οίκον φροντίδα. Αυτά είναι η Εστία Ενηλίκων Λεμεσού η οποία λειτουργεί σε συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας και το Παττίχειο Κέντρο Απασχόλησης Ενηλίκων το οποίο δημιουργήθηκε με την ευγενή χορηγία του Ιδρύματος Νίκου και Δέσποινας Παττίχη. Στεγάζεται σε χώρο εντός του παλιού Νοσοκομείου και πρόκειται να μεταστεγαστεί σε καινούργιο οικημα το οποίο θα ανεγερθεί σε τεμάχιο του Δήμου Λεμεσού στην οδό Βορείου Ηπείρου με έξοδα του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού.

57 Εστία Ενηλίκων Λεμεσού

58

59 Παττίχειο Κέντρο Απασχόλησης Ενηλίκων

60

61 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Από τον Μάρτιο του 2010 ξεκίνησε η λειτουργία του Εργαστηρίου Ενδυνάμωσης Γυναικών με τη συμμετοχή 36 ενήλικων γυναικών ηλικίας από 20 μέχρι 70+ ετών. Αυτό το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα δικαιώματα της Γυναίκας που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και υλοποιείται σε συνεργασία με το LC Educational. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα της γυναίκας όπως σχέσεις γονέων - παιδιών, σχέσεις ζευγαριού, διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση άγχους, ενδοοικογενειακή βία/βία κατά των γυναικών, διαζύγιο και συνέπειες, γυναίκες και εργασία, διατροφικές διαταραχές, σεξουαλική παρενόχληση κ.α Η λειτουργία του εργαστηρίου ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο και τα αποτελέσματά του θα παρουσιαστούν στις 19 Μαρτίου σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, με θέμα «η συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου».

62 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ θεματικές Ενότητες Α’ ΜΕΡΟΣ: 1.Εισαγωγή στις βασικές αρχές ισότητας των φύλων 2.Η διάσταση του φύλου στην ενδυνάμωση των γυναικών 3.Αυτοεικόνα/Αυτοβελτίωση 4.Διαχείριση σχέσεων 5.Σχέσεις γονέων – παιδιών 6.Σχέσεις ζευγαριού 7.Σεξουαλικότητα χωρίς προκαταλήψεις 8.Διαχείριση συγκρούσεων 9.Διαχείριση άγχους 10.Ενδοοικογενειακή βία/βία κατά των γυναικών 11.Ανοιχτή συζήτηση: Αξιολόγηση προγράμματος από τις συμμετέχουσες

63 Β’ ΜΕΡΟΣ: 1.Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 2.Διαζύγιο και συνέπειες 3.Γυναίκες και υγεία: Συμβουλευτική χωρίς σεξισμό 4.Ανοιχτή συζήτηση: Συχνά προβλήματα των γυναικών 5.Διατροφικές διαταραχές 6.Γυναίκες και εργασία: Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 7.Σεξουαλική παρενόχληση 8.Γυναίκα και ανεργία 9.Τεχνολογία και γυναίκες 10.Αναγκαιότητα κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες 11.Ανοιχτή συζήτηση; Αξιολόγηση προγράμματος από τις συμμετέχουσες

64

65 ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Στις 8 Ιουλίου 2009 δόθηκε διάλεξη από τον Δρα Λιασίδη με θέμα «Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας και μέθοδοι πρόληψής του». Στις 2 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε ημερίδα σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου με θέμα «Ισότητα για όλους και όλες, μάθε τα δικαιώματά σου και διεκδίκησέ τα»

66 Όσο κι’ αν βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, εξακολουθεί να είναι ένας καθημερινός αγώνας για την γυναίκα η καθιέρωσή της στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου κάτι το οποίο την υποχρεώνει να συνεχίσει να αγωνίζεται για την εξασφάλιση από την Πολιτεία όλων εκείνων των εφοδίων που θα την βοηθήσουν αφενός να προβάλει τις ικανότητες και τα προσόντα της και αφετέρου εφόσον πετύχει την καθιέρωση, να μπορέσει να αντεπεξέλθει με επιτυχία σε όλες τις υποχρεώσεις της.

67 Σας ευχαριστώ Εύη Φ. Τσολάκη Δικηγόρος Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού – Επικεφαλής της Ομάδας του ΔΗ.ΚΟ Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας


Κατέβασμα ppt "Γυναίκα και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πάντα παρομοιάζω την πολιτική ζωή με το σπίτι και την οικογένειά μας και λέω ότι όπως αυτά τα κρατά η γυναίκα, δηλαδή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google