Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης
.

2 Η ΕΤΕΑΝ και ο ρόλος της στην αγορά των ΜΜΕ
Μοναδικός οργανισμός ελληνικών συμφερόντων με τεχνογνωσία και εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμβατών με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τις πολιτικές των Διαρθρωτικών Ταμείων. Αδιάλειπτη παρουσία στην εγχώρια αγορά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από το έως σήμερα. Περισσότερες από επιχειρήσεις στα προγράμματά της. Ο Μοναδικός χρηματοπιστωτικός θεσμός δημοσίου συμφέροντος, με υγιή κεφαλαιακή δομή μετά από την αναδιάρθρωση της καθαρής του θέσης το 4ο τρίμηνο του Ο μοναδικός δημόσιος φορέας με σταθερές σχέσεις συνεργασίας με το τραπεζικό σύστημα.

3 Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ . Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα ΤΕΠΙΧ – Ταμείο Εγγυοδοσίας Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας Εγγύηση για Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον

4 Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
ETEAN: Παρουσίαση Δράσεων Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

5 ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
Σκοπός: Η παροχή δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης και δάνεια επενδυτικού σκοπού) στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πηγές Κεφαλαίων (Συγχρηματοδότηση): Ταμείο Επιχειρηματικότητας €275 εκ – Συνεργαζόμενες Τράπεζες €275 εκ Πλεονέκτημα – Όφελος για την επιχείρηση: 50% Επιδότηση επιτοκίου του δανείου Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υποπρόγραμμα 1: Δάνεια επενδυτικού σκοπού Ύψος δανείου: € € Διάρκεια: 5-12 έτη, με περίοδο χάριτος 6-24 μήνες Υποπρόγραμμα 2: Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης) Ύψος δανείου: € € Διάρκεια: έως 48 μήνες

6 Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)
ETEAN: Παρουσίαση Δράσεων Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

7 ΤΕΠΙΧ- Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα
Πηγές Κεφαλαίων ( Συγχρηματοδότηση) : Ταμείο Επιχειρηματικότητας : €80 εκ, έναντι του 70% των επιλέξιμων δαπανών + Ιδιωτικός τομέας €26 εκ έναντι του 30% των επιλέξιμων δαπανών Επιλέξιμες επιχειρήσεις: Υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της νησιωτικής χώρας που ασχολούνται με τον Τουρισμό. Χαρακτηριστικά της Δράσης: Δάνεια επενδυτικά ή κεφαλαίου κινήσεως Ύψος δανείου: € €30.000 Διάρκεια: έως 4 έτη Επιτόκιο: Νησιά με πληθυσμό <3100 κατοίκων: 0% (άτοκο δάνειο) Νησιά με πληθυσμό >3100 κατοίκων: 2,8%

8 Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΤΕΠΙΧ – Ταμείο Εγγυοδοσίας
ETEAN: Παρουσίαση Δράσεων Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ΤΕΠΙΧ – Ταμείο Εγγυοδοσίας

9 ΤΕΠΙΧ – Ταμείο Εγγυοδοσίας
Σκοπός: Εγγύηση δανείων για χρηματοδότηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και επιχειρηματικών σχεδίων σε τελικό στάδιο υλοποιήσεως. Περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και  προκαταβολές έναντι κρατικών ενισχύσεων (επιχορηγήσεων). ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1 Δάνεια για επενδυτικά σχέδια € € 5-10 έτη περίοδος χάριτος 6 -24 μήνες 70% 2 Δάνεια έναντι επιχορήγησης επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ & Επενδυτικό Νόμο) € € * 24-36 μήνες 6 μήνες 80% 3 Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή/και δάνεια χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων σε τελικό στάδιο υλοποιήσεως € € ** 2-10 έτη

10 Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
ETEAN: Παρουσίαση Δράσεων Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

11 Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ)
Σκοπός: Χρηματοδότηση και στήριξη των πολιτικών για την αγροτική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα, την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των αγροτικών περιοχών Πηγές Κεφαλαίων (Συγχρηματοδότηση) : Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)/ Εθνικοί Πόροι: €116 εκ. + Συνεργαζόμενες τράπεζες: €138 εκατ. Πλεονέκτημα – Όφελος για την επιχείρηση: 50% Επιδότηση επιτοκίου Επιλεξιμότητα: Επενδυτικά σχέδια ενταγμένα σε συγκεκριμένα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης: Μέτρο : Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Μέτρο 123 Α: Επενδύσεις στην Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 311 : Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες Μέτρο 312 : Στήριξη δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων Μέτρο 313Β: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 11 11

12 Εγγύηση για Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών
ETEAN: Παρουσίαση Δράσεων Εγγύηση για Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

13 Εγγύηση για Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών
Πηγές Κεφαλαίων: €45 εκ. από ίδια διαθέσιμα ΕΤΕΑΝ για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών συνολικής αξίας €90 εκ. Χαρακτηριστικά Προγράμματος: Διάρκεια: έως 2 έτη Ύψος αιτούμενου ορίου Ε/Ε: € € Αποδεκτή η χρήση του προγράμματος για λήψη εγγυητικής για προκαταβολή κοινοτικής ενίσχυσης Σκοπός: Η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της χρήσης Εγγυητικών Επιστολών εκδόσεως Τραπεζών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μία μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων. 13

14 Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον
ETEAN: Παρουσίαση Δράσεων Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον

15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον Σκοπός: H ενίσχυση των νοικοκυριών (φυσικών προσώπων) για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους. Επιλέξιμες κατοικίες : μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που : Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των €/τ.μ. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Α1 Α2 Β Ατομικό εισόδημα Α.Ε. ≤12.000€ 12.000€ < Α.Ε. ≤ € 40.000€ < Α.Ε. ≤ € Οικογενειακό εισόδημα Ο.Ε. ≤ € 20.000€ < Α.Ε. ≤ € 60.000€ < Ο.Ε. ≤ € Κίνητρο 70% Επιχορήγηση 30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100%) 35% Επιχορήγηση 65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100%) 15% Επιχορήγηση 85% Άτοκο Δάνειο

16 Αναδιαρθρώσεις – Παρατάσεις Δανείων
Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με σκοπό την υποβοήθηση των επιχειρήσεων στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων, επιμελήθηκε και υλοποιεί τη δυνατότητα παροχής παρατάσεως αποπληρωμής οφειλών από δάνεια με την εγγύηση της πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Ο αριθμός των δανείων που έχουν ρυθμισθεί υπερβαίνει τις 5.000

17 e-mail: info@etean.com.gr
ΞΕΝΙΑΣ 24 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ ΦΑΞ


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google