Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της θεωρίας της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) Οι άνθρωποι είναι δημιουργοί των οργανισμών και συνδετικός κρίκος μεταξύ όλων των ενεργειών και δράσεων του οργανισμού. Χωρίς αυτούς δε μπορεί να υπάρξει οργανισμός ούτε εκπαιδευτικός ούτε άλλου είδους.

2 EDG653 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ - ΡΕΠΠΑ

3 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Γιατί ορισμένοι οργανισμοί και σχολεία είναι περισσότερο αποτελεσματικά;;; Την διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι είτε διοικούν είτε απλά εκτελούν

4 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων; Διοίκηση Προσωπικού; ή
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού;

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Σχεδιασμός και προγραμματισμός του συνολικού οργανογράμματος του οργανισμού καθώς και των θέσεων εργασίας Εξεύρεση και στελέχωση του οργανισμού με ανθρώπινο δυναμικό (προγραμματισμός κάλυψης αναγκών και επιλογή προσωπικού) Ένταξη, παραμονή στο επάγγελμα και Ανάπτυξη /επιμόρφωση προσωπικού Διαχείριση της απόδοσης (παρακολούθηση, αξιολόγηση, βελτίωση) Παρώθηση εργαζομένων (παροχή κινήτρων)

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Καθορισμός αμοιβών Χειρισμός του ανθρώπινου παράγοντα και των ανθρώπινων σχέσεων Βελτίωση των εργασιακών σχέσεων Φροντίδα για την υγιεινή και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας

7 Στόχοι Διοίκησης ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Στo πλαίσιοo εκπαιδευτικού οργανισμού, το σύστημα διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στοχεύει Στην επιλογή και επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού Στην ενίσχυση της δυνατότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού να λειτουργεί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον Στη δημιουργία συνθηκών εργασίας και εργασιακού κλίματος που διαφυλάσσουν την εργασιακή ειρήνη και ευνοούν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα

8 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ο όρος «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων», αν και παραπέμπει σε επιχειρησιακό τεχνοκρατικό περιβάλλον που τείνει να ταυτίσει το άτομο με τα άλλα είδη πόρων π.χ οικονομικών, τεχνικών, χρηματικών, εν τούτοις τυγχάνει ευρείας αποδοχής στην επιχειρησιακή διοίκηση διότι: Θεωρείται ευρύτερος του προσωπικού και δυναμικού και δίνει στρατηγική έμφαση στη διοίκηση των εργαζομένων (Χυτήρης 2001:18) Αντιμετωπίζει το προσωπικό όχι ως κόστος αλλά ως «περιουσιακό στοιχείο» (Χατζηπαντελή 1999:20) Είναι υιοθέτηση του όρου «Human Resource Management» «Πόρος» «Πηγή»

9 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Στην εκπαίδευση η αναφορά γίνεται στα πρόσωπα και στο ανθρώπινο δυναμικό, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις, όπου επικρατεί η οικονομική και τεχνοκρατική αντίληψη του «πόρου». Άτομο =πρόσωπο Δυναμικό =σύνολο εμπλεκομένων στην μαθησιακή Διαδικασία

10 Από τη διοίκηση προσωπικού στη διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Απαρχές βιομηχανική ανάπτυξη τέλη 18ου αιων. Τμήματα προσωπικού για στρατολόγηση και εκπαίδευση εργαζομένων στη λειτουργία μηχανών Σταδιακά έμφαση στις σχέσεις εργοδότη – εργαζόμενου Αμερική 1914 τμήμα προσωπικού σε μεγάλες βιομηχανίες επονομαζόμενο: Κοινωνιολογικό τμήμα – με στελέχη πρόνοιας για βοήθεια με επιδόματα σε περιπτώσεις ασθένειας, ανεργίας, ατυχήματος (Ιορδάνογλου, 2008)

11 Παραδοσιακά το τμήμα διοίκησης προσωπικού χρησιμοποιούνταν ως γραφειοκρατικός μηχανισμός ελέγχου για την ενίσχυση της αποδοτικότητας ενός οργανισμού, εστίαζε σε βραχυπρόθεσμους στόχους και επικέντρωνε την προσοχή στο άτομο και όχι στην ομάδα. Δεν υπήρχε ολιστική φιλοσοφία στη διοίκηση προσωπικού. Μέσα δεκαετίας 1970 μετατίθεται το κέντρο βάρους από τη διοίκηση προσωπικού στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ)

12 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ- ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ
Η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού συγκροτήθηκε ως θεωρία μετά τη δεκαετία του 1960. Κυριότεροι εκπρόσωποι: ικανοποίηση Bernard αποτελεσματικότητα επάρκεια Simon θέτει τα όρια ανάπτυξης της ικανοποίησης

13 Ανθρώπινο κεφάλαιο και δια βίου μάθηση.
Δεκαετία 1970 σύνδεση ανθρώπινου κεφαλαίου με επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό Δια βίου μάθηση περιορίζεται σε κατάρτιση/δεξιότητες για ανταγωνιστικότητα Μετασχηματισμός δια βίου μάθησης από παγκόσμιους οργανισμούς (Gustavsson, 2002)

14 Ανθρώπινο κεφάλαιο και δια βίου μάθηση.
Από ανθρωπιστική, με κοινωνικές διαστάσεις, μετατράπηκε σε έννοια που καθορίζεται από την άποψη του ανθρώπινου κεφαλαίου ως οικονομικού πόρου. Gustavsson, (2002), έννοιες όπως άνθρωπος - γνώση και εκπαίδευση- στο πλαίσιο της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου χάνουν βαθμιαία το ανθρωπιστικό και δημοκρατικό περιεχόμενό τους εστιάζοντας στην οικονομική πτυχή

15 Κοινωνικό κεφάλαιο : δίκτυα, νόρμες και εμπιστοσύνη που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ενεργήσουν συλλογικά πιο αποτελεσματικά για την επίτευξη κοινών στόχων. Πολιτισμικό κεφάλαιο.

16 Ανθρώπινο κεφάλαιο και δια βίου μάθηση.
«Εάν τα έθνη μοιράζονταν την εκπαίδευση, θα είχαμε μια πιο ενοποιημένη και συνεκτική παγκόσμια κοινότητα» (Gouthro, 2005,p.1) « Χωρίς τη μάθηση , ο σοφός γίνεται ανόητος . Με τη μάθηση ο ανόητος γίνεται σοφός» Κομφούκιος ( π.Χ. )

17


Κατέβασμα ppt "ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google