Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νικήτας Κωνσταντέλλος Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICAP Group.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νικήτας Κωνσταντέλλος Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICAP Group."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νικήτας Κωνσταντέλλος Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICAP Group

2 Η ICAP Group με μια ματιά  Ίδρυση: 1964  Μέτοχοι:  SEEF Fund της Global Finance (77%)  Coface (13%)  Διοίκηση ICAP (10%)  Προσωπικό: 1.300 στην ICAP Group + 2.000 (outsourced)  Θυγατρικές στο εξωτερικό:  Σόφια – Βουλγαρία (2006)  Βουκουρέστι - Ρουμανία (2008)  Βελιγράδι - Σερβία (2009)  Λευκωσία - Κύπρος (2010)  Κωνσταντινούπολη - Τουρκία (2013)  Μπανια Λούκα – Βοσνία Ερζεγοβίνη (2014)  Ζάγκρεμπ – Κροατία (2014)  Έσοδα: 60 εκατ. ευρώ

3 ICAP Group: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Management Consulting Management Consulting Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στρατηγική εμβάθυνσης & βελτίωσης σχέσεων με πελάτες & πολιτικών Marketing Σχεδιασμός & Βελτίωση Οργανωτικών & Λειτουργικών δομών “Big Data” & έξυπνη Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων Υπηρεσίες Πληροφορικής & Τεχνολογίας Διοίκηση Έργων & Αναπτυξιακά Προγράμματα Credit Risk Services Credit Risk Services Επιχειρηματική Πληροφόρηση Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις (ICAP Credit Ratings) Διαχείριση Απαιτήσεων People & Employment Solutions Εξεύρεση & Επιλογή Στελεχών Υπηρεσίες Προσωρινής Απασχόλησης Επαγγελματική Εκπαίδευση Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού Υπηρεσίες Outsourcing Marketing Solutions Marketing Solutions Έντυποι & Ηλεκτρονικοί Επιχειρηματικοί Οδηγοί Κλαδικές Μελέτες Contact Center Βάσεις Δεδομένων Μάρκετινγκ Google AdWords Έρευνες Αγοράς (μέσω TNS ICAP)

4 Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων  Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) του Δήμου Αθηναίων  Ανάδοχος του Έργου: Κοινοπραξία των εταιρειών ICAP Group AE και ICAP Advisory AE με την επωνυμία «Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων»  Διάρκεια του έργου: Διετής  Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007 -2013 του ΕΣΠΑ και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο έργων του Δήμου Αθήνας υπό τον τίτλο «ΕΡΓΟ ΑΘΗΝΑ»  Τα εγκαίνια του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας πραγματοποιήθηκαν στις 7 Μαΐου 2014

5 Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων με σκοπό τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή του Δήμου. Το Κέντρο:  προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη και αξιόπιστη πληροφόρηση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων,  προσφέρει υποστήριξη σε υποψήφιους επενδυτές από το εξωτερικό προκειμένου να επενδύσουν στην Ελλάδα και το Δήμο,  υποστηρίζει τον Δήμο στη χάραξη στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα και στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί και συντονίζει το σύνολο των ενεργειών και δράσεων του Δήμου στον τομέα της επιχειρηματικότητας και εκπονεί σειρά μελετών και ερευνών για την παρακολούθηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του Δήμου

6 Φάσεις υλοποίησης έργου Φάση Α Οργάνωση Παροχή υποδομών (κτίριο, H/W, S/W) Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων Επιχειρήσειων Δήμου Αθήνας Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Φάση Β Λειτουργία Συμβουλευτική Υποστήριξης επιχειρήσεων του Δήμου Αθήνας Υποστήριξη επιχειρηματιών από το εξωτερικό Υποστήριξη στη διαμόρφωση στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής Φάση Γ Εκπαίδευση ΕΑΤΑ Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης Εκπαίδευση προσωπικού ΕΑΤΑ

7 Πορεία υλοποίησης έργου Η Α’ Φάση έχει ολοκληρωθεί:  Ανάπτυξη υποδομών, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις (Παπαδιαμαντοπούλου 7, 5 ος όροφος 11528 Αθήνα) εξοπλισμός γραφείου (έπιπλα, hardware, software)  Βάση Δεδομένων – μητρώο επιχειρήσεων (στοιχεία ταυτότητας για 18.750 επιχειρήσεις και οικονομικά στοιχεία για περίπου 6.000 επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων, αποτελέσματα ερευνών και μελετών που έχουν ολοκληρωθεί)  Διαδικτυακή Πύλη www.athensbsc.gr με όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για υποστήριξη των επιχειρήσεων και των επενδυτών, αποτελέσματα μελετών, κ.α.www.athensbsc.gr  Το Κέντρο έχει στελεχωθεί με τους απαραίτητους συμβούλους

8 Πορεία υλοποίησης έργου Β’ Φάση σε εξέλιξη - Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα:  Υποστήριξη επιχειρήσεων Εξειδίκευση διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής επιχειρήσεων Οριστικοποίηση των υπηρεσιών που θα παρέχει το Κέντρο Στήριξης σε επιχειρήσεις, οριστικοποίηση διαδικασίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και πληροφοριακού υλικού για την παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και επενδυτές εξωτερικού Υποδοχή των πρώτων ωφελούμενων  Υποστήριξη επενδυτών εξωτερικού Οριστικοποίηση υπηρεσιών, εντύπων, πληροφοριακού υλικού Επιλογή χωρών στόχων

9 Πορεία υλοποίησης έργου Β’ Φάση σε εξέλιξη - Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα:  Καταρτίζεται το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου για την επιχειρηματικότητα (σε εξέλιξη)  Έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες μελέτες: Ανάλυση μικροοικονομικών δεδομένων ΑΕ και ΕΠΕ Παρακολούθηση εξελίξεων και τάσεων της αγοράς Μελέτη θεσμικών θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα Έρευνα συγκυρίας και επιχειρηματικού κλίματος  Αρκετές μελέτες είναι σε φάση ολοκλήρωσης Προσδιορισμός χωρών στόχων για την προσέλκυση επενδυτών Έρευνα αποτελεσμάτων σε μικρότερες επιχειρήσεις  Παρακολούθηση πορείας έργων επιχειρηματικότητας του Δήμου

10 Στοιχεία επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθήνας – Πρώτα αποτελέσματα Σύμφωνα με την Βάση Δεδομένων του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας περισσότερες από 18.750 εταιρείες δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων. Από αυτές:  το 50% περίπου λειτουργεί υπό τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)  το 35% περίπου δραστηριοποιείται στον εμπορικό τομέα  το 85% περίπου απασχολεί λιγότερο από 10 εργαζομένους  το 55% περίπου ιδρύθηκε μετά το 2000  η συντριπτική πλειοψηφία δεν παρουσιάζει εξαγωγική δραστηριότητα

11 Η αρνητική οικονομική συγκυρία έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθήνας. Η τετραετία 2009-2012 χαρακτηρίζεται από:  Σημαντική υποχώρηση του συνολικού κύκλου εργασιών  Ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ρευστότητας  Μείωση του επιπέδου των αποθεμάτων ως αποτέλεσμα των επιδεινούμενων συνθηκών ρευστότητας Στοιχεία επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθήνας – Πρώτα αποτελέσματα

12 Για το διάστημα 2012-2013 αναλύθηκαν 2.800 ισολογισμοί επιχειρήσεων από τη Βάση Δεδομένων του Κέντρου Στήριξης (εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα), από τους οποίους προκύπτουν τα εξής:  Μείωση του ρυθμού συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών από 8% σε 2,3% το 2013, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα €9,4 δις  Υψηλός καταγράφεται ο βαθμός συγκέντρωσης, με το 5,6% των επιχειρήσεων να συμβάλει στη διαμόρφωση του 70% του κύκλου εργασιών  Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αν και αποτελούν το 79% του συνόλου, συμβάλλουν στη διαμόρφωση του 10,3% του κύκλου εργασιών Στοιχεία επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθήνας – Πρώτα αποτελέσματα

13  Περιορισμός ζημιών: Οι ζημίες από περίπου €1 δις το 2012 ανήλθαν σε €540 εκ. το 2013 Σε αρνητικά επίπεδα εξακολουθεί να διαμορφώνεται ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους Θετικό αλλά σε χαμηλά επίπεδα το EBITDA Μικρή αύξηση μεριδίου κερδοφόρων επιχειρήσεων (από 50% σε 54%)  Η περιορισμένη πρόσβαση επιχειρήσεων σε δανειακά κεφάλαια αποτυπώνεται στην εξέλιξη του δείκτη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια (από 41% το 2012 διαμορφώθηκε σε 33% το 2013)  Σε σταθερό επίπεδο παραμένει η ρευστότητα των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα αντίστοιχης μείωσης των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Στοιχεία επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθήνας – Πρώτα αποτελέσματα

14  Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία: έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες υποδομές η Βάση Δεδομένων και η Διαδικτυακή Πύλη είναι σε πλήρη λειτουργία το Κέντρο έχει στελεχωθεί από 15 έμπειρους συμβούλους οι οποίοι θα υποστηρίξουν επιχειρήσεις και επενδυτές εξωτερικού.  Καλούμε τις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων αλλά και τους υποψήφιους επιχειρηματίες και επενδυτές να επισκεφτούν τι διαδικτυακή μας πύλη www.athensbsc.gr ώστε να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες μαςwww.athensbsc.gr να επικοινωνήσουν μαζί μας ή να επισκεφτούν τα γραφεία του Κέντρου (Παπαδιαμαντοπούλου 7, 211-1077600, info@athensbsc.gr) όπου εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα τους ενημερώσουν για τις δυνατότητες στήριξης που παρέχει το Κέντρο.info@athensbsc.gr Συνοψίζοντας:

15 Σας ευχαριστώ Νικήτας Κωνσταντέλλος CEO ICAP Group


Κατέβασμα ppt "Νικήτας Κωνσταντέλλος Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICAP Group."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google