Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μια διδακτική πρόταση για μαθητές Γ΄ Λυκείου Κωνσταντία Ζαφείρη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μια διδακτική πρόταση για μαθητές Γ΄ Λυκείου Κωνσταντία Ζαφείρη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μια διδακτική πρόταση για μαθητές Γ΄ Λυκείου Κωνσταντία Ζαφείρη
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ ΤΠΕ Μια διδακτική πρόταση για μαθητές Γ΄ Λυκείου Κωνσταντία Ζαφείρη

2 Επισκόπηση Ο «Επιτάφιος» του Θουκυδίδη δίνει την ευκαιρία πολύπλευρης προσέγγισης και διερεύνησης σε ζητήματα κοινωνικοπολιτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, που αναδεικνύουν την αξία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Ειδικά η προτεινόμενη διδακτική ενότητα αναφέρεται στην υψηλή ποιότητα ζωής των Αθηναίων πολιτών, που εξασφαλίζεται με την απόλαυση πνευματικών και υλικών αγαθών στα πλαίσια της Δημοκρατίας. Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν αυτά τα αγαθά αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία του κειμένου και επεκτείνοντας την αναζήτησή τους σε επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους.

3 Εισαγωγή Η διδακτική πρόταση, που ακολουθεί, βασίζεται στην ανάγκη πρόκλησης του ενδιαφέροντος των μαθητών ώστε να επικοινωνήσουν προσωπικά με το αρχαίο κείμενο, να το εντάξουν μέσα στο κοινωνικό πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής του, να το απολαύσουν ως ένα δημιούργημα τέχνης, αναλαμβάνοντας ενεργητικό ρόλο στην οικοδόμηση της νέας γνώσης. Μέσα σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής τάξης οι τελειόφοιτοι μαθητές του Λυκείου, συνεργάζονται κατά ομάδες, διερευνούν το ηλεκτρονικό κείμενο, αναζητούν συγκρίνουν, επιλέγουν και αξιοποιούν στοιχεία και πληροφορίες από το διαδίκτυο και αποδίδουν με δικό τους τρόπο το αποτέλεσμα της εργασίας τους, αξιοποιώντας δημιουργικά τη γνώση τους στη χρήση Η/Υ.

4 Θουκυδίδη ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
Διδακτική ενότητα  [2.38.1]

5 Η δομή του «Επιταφίου» ΘΟΥΚ 2.34.1–2.46.2: Ο Επιτάφιος του Περικλή
Το προοίμιον του Επιταφίου (35.1–3) Έπαινος του αθηναϊκού παρελθόντος, της σύγχρονης γενιάς και του δημοκρατικού πολιτεύματος (36.1–41.5) Έπαινος των νεκρών – Προτροπή στους επιζήσαντες (42.1–43.6) Παραμυθία( )

6 Το διδακτέο κείμενο    [2.38.1] «Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεθα, ἀγῶσι μέν γε καὶ θυσίαις διετησίοις νομίζοντες,ἰδίαις δὲ κατασκευαῖς εὐπρεπέσιν, ὧν καθ’ ἡμέραν ἡ τέρψις τὸ λυπηρὸν ἐκπλήσσει. ἐπεσέρχεται δὲ διὰ μέγεθος τῆς πόλεως ἐκ πάσης γῆς τὰ πάντα, καὶ ξυμβαίνει ἡμῖν μηδὲν οἰκειοτέρᾳ τῇ ἀπολαύσει τὰ αὐτοῦ ἀγαθὰ γιγνόμενα καρποῦσθαι ἢ καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων».

7 Μετάφραση: Ε.Κ. Βενιζέλος
Αλλ' επί πλέον επρονοήσαμεν κατά πολλούς τρόπους και δια την ανάπαυσιν του πνεύματος από τους κόπους. Διότι έχομεν και αγώνας και ιεράς πανηγύρεις καθιερωμένας καθ' όλον το έτος και κατοικίας ευπρεπείς. Και η καθημερινή τέρψις, την οποίαν ποριζόμεθα από αυτάς, αποδιώκει τας μερίμνας της ζωής. Χάρις εις το μεγαλείον της πόλεώς μας, εξ άλλου, τα πάντα συρρέουν εις αυτήν από όλα τα μέρη του κόσμου, και συμβαίνει τοιουτοτρόπως ν' απολαμβάνωμεν τ' αγαθά των άλλων ανθρώπων, ως να ήσαν τόσον ιδικά μας, όσον και τα προϊόντα της ιδίας ημών χώρας.

8 Μετάφραση: Ε. Λαμπρίδη »Έχομε ακόμα θεσπίσει στην πολιτεία μας πολλούς τρόπους ν' ανασαίνει ο καθένας μας από τους μόχτους, τελώντας αγώνες και δημόσιες θυσίες ταχτικές όλο το χρόνο, και με ιδιωτικές καλοσυσταζούμενες εγκαταστάσεις, που να τις χαίρεται κανείς κάθε μέρα τού διώχνει το βάρος της λύπης. Κι' επειδή είναι μεγάλη η πολιτεία μας, εισάγεται σ' αυτήν το κάθε τι απ' όλον τον κόσμο, και γι' αυτό συμβαίνει να μη χαιρόμαστε σαν πιο γνωστά τ' αγαθά που παράγονται στον τόπο μας από κείνα που βγάζουν οι άλλοι άνθρωποι.

9 Αντιπαραβολή μεταφράσεων
(Ε.Κ. Βενιζέλος) Αλλ' επί πλέον επρονοήσαμεν κατά πολλούς τρόπους και δια την ανάπαυσιν του πνεύματος από τους κόπους. Διότι έχομεν και αγώνας και ιεράς πανηγύρεις καθιερωμένας καθ' όλον το έτος και κατοικίας ευπρεπείς. Και η καθημερινή τέρψις, την οποίαν ποριζόμεθα από αυτάς, αποδιώκει τας μερίμνας της ζωής. Χάρις εις το μεγαλείον της πόλεώς μας, εξ άλλου, τα πάντα συρρέουν εις αυτήν από όλα τα μέρη του κόσμου, και συμβαίνει τοιουτοτρόπως ν' απολαμβάνωμεν τ' αγαθά των άλλων ανθρώπων, ως να ήσαν τόσον ιδικά μας, όσον και τα προϊόντα της ιδίας ημών χώρας. Ε. Λαμπρίδη Έχομε ακόμα θεσπίσει στην πολιτεία μας πολλούς τρόπους ν' ανασαίνει ο καθένας μας από τους μόχτους, τελώντας αγώνες και δημόσιες θυσίες ταχτικές όλο το χρόνο, και με ιδιωτικές καλοσυσταζούμενες εγκαταστάσεις, που να τις χαίρεται κανείς κάθε μέρα τού διώχνει το βάρος της λύπης. Κ' επειδή είναι μεγάλη η πολιτεία μας, εισάγεται σ' αυτήν το κάθε τι απ' όλον τον κόσμο, και γι' αυτό συμβαίνει να μη χαιρόμαστε σαν πιο γνωστά τ' αγαθά που παράγονται στον τόπο μας από κείνα που βγάζουν οι άλλοι άνθρωποι.

10 ΣΤΟΧΟΙ Γνωστικοί στόχοι
Να διερευνήσουν και να εμβαθύνουν στα νοήματα του κειμένου και με συγκριτική μελέτη των δεδομένων, να το ερμηνεύσουν εντάσσοντας το στα κοινωνικο-πολιτισμικά πλαίσια της εποχής του, χρησιμοποιώντας καινούργιους τρόπους και νέα μέσα Να γνωρίσουν διαδικτυακούς τόπους που προσφέρονται για τη ευρύτερη και ευκολότερη πρόσβαση με τα αρχαία κείμενα και το αρχαίο κόσμο γενικά Να διατυπώσουν και να γράψουν σκέψεις, και συμπεράσματα σχετικά με τα στοιχεία που προκύπτουν από το κείμενο σε συνάρτηση με τα στοιχεία της διαδικτυακής διερεύνησης. Να συγκρίνουν μεταφράσεις του κειμένου και να προτείνουν τη δική τους.

11 ΣΤΟΧΟΙ Παιδαγωγικοί Να οικοδομήσουν την γνώση που προκύπτει από τη μελέτη του κειμένου, αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας μέσω της διερευνητικής εργασίας και της ανταλλαγής και σύνθεσης απόψεων, κρίσεων και ερμηνειών σχετικά με το κείμενο. Να επικοινωνήσουν με το κείμενο και μέσω της ερμηνευτικής διαδικασίας να αντιληφθούν την αξία του ως δημιούργημα της τέχνης του λόγου και ως πηγή αρχαιογνωσίας.

12 ΣΤΟΧΟΙ Τεχνολογικοί Να αξιοποιήσουν με δημιουργικό και κριτικό τρόπο τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, επιλογής διαχείρισης και αξιολόγησης πληροφοριών από το διαδίκτυο. Να ασκηθούν στην παραγωγή ηλεκτρονικού λόγου διατυπώνοντας απόψεις και επιχειρήματα.

13 Εργαλεία / διδακτικό υλικό
Εργαλεία / διδακτικό υλικό Ικανός αριθμός Η/Υ για αξιοποίηση επεξεργαστή κειμένου και λογισμικού παρουσίασης. Πρόσβαση στο διαδίκτυο Επιλεγμένες ιστοσελίδες για διερεύνηση κειμενικού και εικονιστικού υλικού. Προβολέας για την παρουσίαση Σχολικό εγχειρίδιο και σχετική βιβλιογραφία Φύλλα εργασίας.

14 Προσδοκώμενη διαδικασία μάθησης
Για τη οικοδόμηση της νέας γνώσης πρόκειται να ακολουθηθεί η ερευνητική ανακαλυπτική μέθοδος και το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης. Οι μαθητές προβαίνουν στην αναζήτηση, τη σύγκριση, την επιλογή και την αξιολόγηση της πληροφορίας, ανακαλούν την προϋπάρχουσα γνώση τους και, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ΤΠΕ, συνεργάζονται, «συναντώνται» και «διαλέγονται» με το κείμενο, στο πλαίσιο της ερευνητικής τους προσπάθειας. Η συνεργασία και η ανάληψη ρόλων από τους μαθητές μέσα στην ομάδα, δίνει προσωπικό νόημα στην αναζήτηση και βιωματικό χαρακτήρα στην οικοδόμηση της αρχαιογνωσίας. Σύμφωνα με τις αρχές του «οικοδομισμού» αναδεικνύεται, μέσα στην ομάδα, ο ιδιαίτερος τρόπος, που ο καθένας αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει την πληροφορία και παράλληλα, στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης, οικοδομείται επαγωγικά και συλλογικά η πορεία προς την κατανόηση και τη γνώση του αρχαίου κόσμου .

15 Διδακτική διαδικασία Δεδομένου ότι το σχέδιο διδασκαλίας βασίζεται στην κινητοποίηση της πρωτοβουλίας των μαθητών (μαθητοκεντρικό μοντέλο) και στις αρχές της διερευνητικής- ανακαλυπτικής μάθησης, o διδάσκων, σε κάθε φάση της διδακτικής διαδικασίας και στο πλαίσιο ομαδικής συνεργασίας των μαθητών με ενδιάμεσο εργαλείο τον Η/Υ, παίρνει το ρόλο του συντονιστή, παρατηρητή, συμβούλου, συνεργάτη και υποστηρικτή. Επομένως: Δίνει σαφείς πληροφορίες και διευκρινήσεις. Ενεργοποιεί τις ανταποκρίσεις των μαθητών, στην ανάκληση της προϋπάρχουσας γνώσης. Δημιουργεί ερείσματα για κινητοποίηση της σκέψης τους. Επεξηγεί, διευκολύνει, ανατροφοδοτεί. Παρέχει τα απαραίτητα στηρίγματα και εξομαλύνει ενδεχόμενες δυσκολίες. Παρεμβαίνει διορθωτικά στην έκφραση λόγου και στη δημιουργία των τελικών πολυτροπικών κειμένων των μαθητών. Συντονίζει την εργασία των ομάδων, ώστε να φτάσουν στην τελική μορφή των συμπερασμάτων και των απαντήσεων, μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

16 Εφαρμογή στη σχολική μονάδα
Το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον για την πραγματοποίηση του μαθήματος. Σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας, το προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας λόγω ιδιαίτερων ερευνητικών απαιτήσεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε δύο δίωρες συναντήσεις στο εργαστήριο και μίας μονόωρης στην αίθουσα για ολοκλήρωση της παρουσίασης και την αξιολόγηση. Κρίνεται απαραίτητο να προηγηθεί συνεννόηση με τον καθηγητή πληροφορικής, με σκοπό να οργανωθεί η διδασκαλία με τέτοιο τρόπο, ώστε η τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος και η συνεργασία στο εργαστήριο να αποβεί εις όφελος και των δύο μαθημάτων. Προτείνεται να διατεθούν οι παραπάνω ώρες από το μάθημα της πληροφορικής, ως άσκηση πλοήγησης στο διαδίκτυο και αξιοποίησης λογισμικού γενικής χρήσης.

17 Οργάνωση της τάξης Ο χώρος του εργαστηρίου πληροφορικής έχει προετοιμασθεί κατάλληλα. Στους υπολογιστές έχει δημιουργηθεί η σχετική με τη διδακτική ενότητα «βάση δεδομένων», (δηλ. φάκελος με το κείμενο, τις μεταφράσεις και και τις προτεινόμενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις). Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 3 ή 4 ατόμων - ανάλογα με το σύνολο των μαθητών της τάξης - που συνεργάζονται σταθερά σε κάθε φάση της διδασκαλίας. Κρίνεται σκόπιμο να αντιπροσωπεύονται και τα δύο φύλα στη σύσταση των ομάδων. Τα μέλη ορίζουν συντονιστή της ομάδας και εναλλάσσονται μεταξύ τους στη χρήση του υπολογιστή ή κρατούν σημειώσεις ή συμβουλεύονται έντυπο υλικό (π.χ. σχολικό εγχειρίδιο), όταν κρίνεται απαραίτητο. Στην ομάδα επιδιώκεται αμοιβαιότητα και ισομερής κατανομή της εργασίας. Σε κάθε ομάδα αντιστοιχούν δύο «φύλλα εργασίας», που θα δοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Οι ομάδες θα μελετήσουν τα «φύλλα εργασίας» , θα πάρουν τις απαραίτητες οδηγίες και θα εργάζονται ταυτόχρονα, παίρνοντας υποστήριξη από το διδάσκοντα, κάθε φορά που τη χρειάζονται.

18 Προετοιμασία /Προαπαιτούμενα
Για μια ικανοποιητική διεξαγωγή της διδακτικής πρότασης κρίνεται απαραίτητο: Να είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές και ο διδάσκων στη χρήση Τ.Π.Ε. Να υπάρχει εμπειρία των μαθητών σε συνεργατικές δραστηριότητες. Να έχει προηγηθεί συνεργασία με τον καθηγητή της πληροφορικής. Να έχει εξασφαλισθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Να έχει προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία στο εργαστήριο δηλ. να έχει δημιουργηθεί στη επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών «φάκελος» με αρχεία που περιέχουν το αρχαίο κείμενο, τις μεταφράσεις, τις προτεινόμενες ιστοσελίδες καθώς και αρχεία με τα «φύλλα εργασίας», που θα δοθούν και σε έντυπη μορφή. Να έχουν προειδοποιηθεί οι μαθητές για τον τρόπο εργασίας στο εργαστήριο. Να έχει προηγηθεί η σύσταση των ομάδων ώστε, με την είσοδό τους στο εργαστήριο, να πάρουν αμέσως τη θέση τους μπροστά στον υπολογιστή. Να έχει προηγηθεί στην τάξη συζήτηση και προϊδεασμός σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας, ώστε οι μαθητές μπαίνοντας στο εργαστήριο, να αξιοποιήσουν την προϋπάρχουσα γνώση τους

19 Εξέλιξη της δραστηριότητας Φάση 1η ( δύο διδακτικές ώρες)
Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο, χωρίζονται σε ομάδες 3-4 ατόμων και παίρνουν τη θέση τους, με την προϋπόθεση ότι θα εναλλάσσονται στη χρήση του υπολογιστή. Ο διδάσκων εξηγεί το σκοπό και τους στόχους της διδασκαλίας, τη διαδικασία και τους ρόλους, που θα κληθεί κάθε ομάδα να αναλάβει. Στη συνέχεια μοιράζει τα σχετικά «φύλλα εργασίας», που είναι κοινά για όλες τις ομάδες, Διευκρινίζει ότι, στην πρώτη φάση, τα μέλη των ομάδων θα μελετήσουν το κείμενο και τις σχετικές μεταφράσεις, θα εντοπίσουν λέξεις -κλειδιά, θα επισκεφθούν τον προτεινόμενο δικτυακό τόπο. Θα επιλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ερωτήσεις του κοινού «φύλλου εργασίας», αντιστοιχεί. Ο διδάσκων επισημαίνει ότι ο δικός του ρόλος θα είναι συντονιστικός και υποστηρικτικός. Οι μαθητές τέλος καταγράφουν και «αποθηκεύουν» τις απαντήσεις τους ηλεκτρονικά.

20 Εξέλιξη της δραστηριότητας Φάση 2η ( δύο διδακτικές ώρες)
Στη φάση αυτή οι μαθητές της κάθε ομάδας, διατηρώντας την αρχική τους σύνθεση, επισκέπτονται τις προτεινόμενες ιστοσελίδες. Διερευνούν, μελετούν, διασταυρώνουν και επιλέγουν τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να απαντήσουν στις ερωτήσεις του «φύλλου εργασίας», που τους αντιστοιχεί. Στη συνέχεια επεξεργάζονται το υλικό τους και συνθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή το τελικό κείμενο, κάνοντας χρήση του επεξεργαστή κειμένου ή του λογισμικού παρουσίασης. Ο καθηγητής παρεμβαίνει επικουρικά και διορθωτικά σε επιμέρους ζητήματα επεξεργασίας του ηλεκτρονικού πολυτροπικού κειμένου και συντονίζει την όλη προσπάθεια ώστε να προκύψουν αξιόλογες ομαδικές εργασίες. Οι εργασίες εκτυπώνονται και ανταλλάσσονται μεταξύ των ομάδων για μελέτη και αξιολόγηση.

21 Εξέλιξη της δραστηριότητας Φάση 3η (μία διδακτική ώρα)
Στη φάση αυτή, οι ομάδες, έχοντας ορίσει εκπρόσωπό τους, παρουσιάζουν τις εργασίες τους, με προβολέα. Ακολουθεί συζήτηση κατά την οποία διατυπώνονται ερωτήματα, εκφράζονται κρίσεις ή αντιρρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των απαντήσεων και δίδονται διευκρινίσεις. Ο καθηγητής συντονίζει το διάλογο ώστε να αναδειχθεί το αποτέλεσμα της ερευνητικής προσπάθειας των μαθητών από διαφορετικές οπτικές και σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους. Στο τέλος της διδακτικής ώρας οι ομάδες παραδίδουν τις εργασίες τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

22 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση της εργασίας των ομάδων προτείνεται να γίνει και από το διδάσκοντα και από τους μαθητές, ατομικά ή ομαδικά, με κριτήρια: την ανταπόκριση στους αρχικούς στόχους τον τρόπο συνεργασίας και της ανταπόκρισης στην απαιτούμενη αμοιβαιότητα και εναλλαγή των ρόλων των μελών της ομάδας την ευστοχία και την πληρότητα των συμπερασμάτων και των απαντήσεων Τον «πολυτροπικό» χαρακτήρα της τελικής παρουσίασης με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

23 Κριτική προσέγγιση /επέκταση
Η διδακτική αυτή πρόταση μπορεί να τροποποιηθεί και να επεκταθεί σε διακειμενική προσέγγιση σε συνδυασμό με άλλα κείμενα, αρχαία ή μεταγενέστερα, βυζαντινά μεσαιωνικά ή νεοελληνικά, με βάση τον όρο « επιτάφιος» και άλλους συγγενείς όρους, όπως ελεγεία, κομμός, θρήνος, μοιρολόι, τραγούδια του χάρου ή του κάτω κόσμου Μέσα από παρόμοια κείμενα που αναφέρονται στο θάνατο ή αφιερώνονται σε αγαπημένους νεκρούς αναδεικνύεται: Η τραγωδία της ανθρώπινης ύπαρξης Η αξία και η χαρά της Ζωής Η κοινή μοίρα των ανθρώπων ως αφορμή καλλιτεχνικής δημιουργίας Τίτλος μιας τέτοιας προσέγγισης θα μπορούσε να είναι: « Από τον Επιτάφιο του Θουκυδίδη στον Επιτάφιο του Ρίτσου» Η χρήση ΤΠΕ σε μια τέτοια εργασία έχει ασφαλώς το λόγο της…..

24 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - κοινό για όλες τις ομάδες Φάση 1η
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - κοινό για όλες τις ομάδες Φάση 1η Να υπογραμμίσετε τους ρηματικούς τύπους στο ηλεκτρονικό κείμενο και στη συνέχεια να τους αναζητήσετε στους συμφραστικούς πίνακες του Ιστοτόπου Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα: Να διαπιστώσετε τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται, την ιδιαίτερη σημασία τους και τη συντακτική σχέση τους με τα συμφραζόμενα και να γράψετε ηλεκτρονικά το αποτέλεσμα της αναζήτησής σας. Να δημιουργήσετε, με τα ηλεκτρονικά «εργαλεία σχεδίασης», νοηματικούς πίνακες, για να χαρακτηρίσετε τη συντακτική σχέση των όρων των κυρίων προτάσεων του κειμένου, με κέντρο το ρήμα. Να συγκρίνετε τις δύο μεταφράσεις και να εντοπίσετε διαφορές και αναλογίες. Να προτείνετε τη δική σας μετάφραση, με χρήση επεξεργαστή κειμένου.

25 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄- Ομάδες 1και 2 Φάση 2η
«Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεθα, ἀγῶσι….. νομίζοντες» Με βάση την παραπάνω φράση του κειμένου: Να διερευνήσετε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού – Η ελληνική Ιστορία στο διαδίκτυο – Κλασική εποχή Να επιλέξετε πληροφορίες σχετικά με τους δραματικούς αγώνες και τα «Παναθήναια». Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο με λογισμικό παρουσίασης, που να αναδεικνύει τη σημασία που είχε η παρακολούθηση αρχαίου δράματος η συμμετοχή στους αγώνες για την πνευματική καλλιέργεια και ψυχική ανάταση των πολιτών της αρχαίας Αθήνας Να παρουσιάσετε στην τάξη το αποτέλεσμα της διερευνητικής ομαδικής εργασίας σας

26 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β΄–Ομάδες 3 και 4 Φάση 2η
«Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεθα, ἀγῶσι καὶ θυσίαις διετησίοις νομίζοντες» Με βάση την παραπάνω φράση του κειμένου: Να διερευνήσετε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού – Η ελληνική Ιστορία στο διαδίκτυο – Κλασική εποχή Να επιλέξετε πληροφορίες σχετικά με τις θρησκευτικές γιορτές στην κλασική Αθήνα Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο με λογισμικό παρουσίασης, που να αναδεικνύει πώς οι Αθηναίοι πολίτες με τη συμμετοχή τους στις γιορτές αυτές, εξασφάλιζαν «πλείστας ἀναπαύλας τῇ γνώμῃ», ήτοι την πνευματική τους ανάπαυση και ψυχαγωγία. Να παρουσιάσετε στην τάξη το αποτέλεσμα της διερευνητικής ομαδικής εργασίας σας

27 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ΄- Ομάδες 5 και 6 φάση 2η
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ΄- Ομάδες 5 και 6 φάση 2η «ἰδίαις δὲ κατασκευαῖς εὐπρεπέσιν, ὧν καθ’ ἡμέραν ἡ τέρψις τὸ λυπηρὸν ἐκπλήσσει». Με βάση την παραπάνω φράση του κειμένου: Να διερευνήσετε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού – Η ελληνική Ιστορία στο διαδίκτυο – Κλασική εποχή Να επιλέξετε πληροφορίες σχετικά με την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία εστιάζοντας την αναζήτησή σας κυρίως στους τύπους της κατοικίας, τη διαμόρφωση των χώρων και τη λειτουργικότητα τους. Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο με λογισμικό παρουσίασης, που να αναδεικνύει τον ευχάριστο τρόπο ζωής των Αθηναίων μέσα στα άνετα, «ευπρεπή» σπίτια τους. Να παρουσιάσετε στην τάξη το αποτέλεσμα της διερευνητικής ομαδικής εργασίας σας

28 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ΄– Ομάδες 7 και 8 Φάση 2η
«ἐπεσέρχεται δὲ διὰ μέγεθος τῆς πόλεως ἐκ πάσης γῆς τὰ πάντα, καὶ ξυμβαίνει ἡμῖν μηδὲν οἰκειοτέρᾳ τῇ ἀπολαύσει τὰ αὐτοῦ ἀγαθὰ γιγνόμενα καρποῦσθαι ἢ καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων». Με βάση την παραπάνω φράση του κειμένου: Να διερευνήσετε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού – Η ελληνική Ιστορία στο διαδίκτυο – Κλασική εποχή Να επιλέξετε πληροφορίες σχετικά με την οικονομία και το εμπόριο Να δημιουργήσετε ένα πολυτροπικό κείμενο με λογισμικό παρουσίασης, που να αναδεικνύει πώς το εμπόριο με την εισαγωγή προϊόντων εξασφάλιζε την αφθονία και την υλική ευημερία στους Αθηναίους πολίτες. Να παρουσιάσετε στην τάξη το αποτέλεσμα της διερευνητικής ομαδικής εργασίας σας

29 Συμπερασματικά Η χρήση των εργαλείων της Πληροφορικής στο μάθημα των Αρχαίων ελκύει το ενδιαφέρον των νέων, δημιουργεί θετικό κλίμα για συνεργατική μάθηση και καθιστά τη διαδικασία της ερμηνευτικής προσέγγισης του πιο αποτελεσματική, δεδομένου ότι προσφέρει δυνατότητες εύκολης και άμεσης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές, ψηφιακές βιβλιοθήκες, λεξικά και συμφραστικούς πίνακες και άλλες πηγές αρχαιογνωσίας. Παράλληλα το μάθημα των αρχαίων, με διακειμενική προσέγγιση, προσφέρει πλούσιο υλικό για άσκηση στο μάθημα της Πληροφορικής, σχετικά με τη δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου, των λογισμικών και την παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών. Τέλος ένα μάθημα αρχαίων με χρήση ΤΠΕ, δίνει μια ενδιαφέρουσα διάσταση στην καθημερινότητα των μαθητών της Γ΄ Λυκείου μέσα το άγχος της κάλυψης της εξεταστέας ύλης και των επικείμενων γενικών εξετάσεων…


Κατέβασμα ppt "Μια διδακτική πρόταση για μαθητές Γ΄ Λυκείου Κωνσταντία Ζαφείρη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google