Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα Π.Σ.Δ.Μ.Η –ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2003 Αίθουσα εκδηλώσεων Τ.Ε.Ε Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στα έργα προστασίας περιβάλλοντος (Πλεονεκτήματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα Π.Σ.Δ.Μ.Η –ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2003 Αίθουσα εκδηλώσεων Τ.Ε.Ε Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στα έργα προστασίας περιβάλλοντος (Πλεονεκτήματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα Π.Σ.Δ.Μ.Η –ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2003 Αίθουσα εκδηλώσεων Τ.Ε.Ε Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στα έργα προστασίας περιβάλλοντος (Πλεονεκτήματα και προβλήματα συνεργασίας Δημοτικού με Ιδιωτικό τομέα) Α.Κουσκούρης ΕΠΕΜ.ΑΕ

2 Δημοτικός ή Ιδιωτικός Φορέας Κλιμάκωση δαπανών Δ.Σ.Α προς τα άνω Αίτια: - Κανονιστικές ρυθμίσεις από την Ε.Ε (Οδηγία 99/31 & 94/62 (ν.2939/01) - Πολιτικές προκλήσεις γιά χωροθέτηση νέων χώρων εγκαταστάσεων Η συμμετοχή των ιδιωτών (χαμηλότερη τιμή συλλογής ή και διάθεσης, οδοκαθαρισμού που λειτουργούν κάτω από την εποπτεία των Ο.Τ.Α.

3 Ποιά είναι η κατάσταση στην Ευρωπαική Ενωση στην Δ.Σ.Α

4

5

6 Προκηρύξεις στον τομέα της ΔΣΑ από τον Δημόσιο Τομέα το 2003

7

8 Ιδιωτικός – Δημοτικός Τομέας Η Τ.Α σχεδιάζει άλλα θέματα γιά την εξυπηρέτηση των πολιτών Η Τ.Α αναθέτει σε ιδιώτη ένα τμήμα της πόλης ώστε να υπάρξει ανταγωνισμός με τον Ι.Τ και να βελτιωθούν οι αποδόσεις Συνιστάται γιά να υπάρχει οικονομία κλίμακος στην Σ-Μ οι αναθέσεις εργασιών να πραγματοποιούνται γιά > 5 έτη Η Τ.Α δεν ελέγχεται πλήρως σε θέματα συλλογής δημοτικών αποβλήτων ( ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/ΦΕΚ 1909/Β΄/ 22.12.2003 άρθρο 8 $ 1& 2 & Π.Δ 28/80 άρθρο 2).

9 Ιδιωτικός – Δημοτικός Τομέας Δεν υφίσταται θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών καθαριότητος γιά να μπορούν να ελεγχθούν οι ΟΤΑ. Ελλειψη μηχανισμού ελέγχου ανεξαρτητη από τον Δήμο (Δείκτες επίδοσης, benchmarking) Αντίθετα ο ιδιώτης υφίσταται έλεγχο από την επίβλεψη Ανεπαρκής επιβολή τελών καθαριότητας – δυσχερής σχεδιασμός, ενώ παράλληλα του ανατίθενται πάσης φύσεως εργασίες που δεν ανήκουν στην καθαριότητα, αλλά κοστολογούνται σαν καθαριότητα.

10 Ιδιωτικός – Δημοτικός Τομέας Μετακινήσεις υπαλλήλων σε άλλες θέσεις πλην καθ/τος Προσλήψεις προσωπικού με μειωμένες δυνάμεις Εργολαβικός τρόπος εργασίας Ελλειψη στοιχειωδών κανόνων εργονομίας Τα ταμεία ασφάλισης καταβάλουν πρόωρα μεγάλα ποσά.

11 Ιδιωτικός – Δημοτικός Τομέας Ηδη, μικροί Δήμοι ή ΟΤΑ νησιών αναθέτουν την εργασία σε ιδιώτες Μεγάλοι Δήμοι – Ισχυρά συνδικάτα – απεργιακές κινητοποιήσεις δεν απελευθερώνουν τον τομέα Δείκτες επίδοσης, ανεξάρτητος έλεγχος, βαθμολόγηση από τους κατοίκους Επαναπροδιορισμός στόχων από τους ΟΤΑ.

12 Πεδία που δύναται να συμμετάσχει επιτυχώς ο Ιδιωτικός Τομέας Κατασκευή και λειτουργία εγκ/σεων Συλλογή – Μεταφορά / Μεταφόρτωση Διαλογή στην πηγή – ΚΑΥ Κατάρτιση προσωπικού Οδοκαθαρισμό Σε υπέρβαση του κόστους σύμβασης πληρώνει ο ιδιώτης, γιά την Τ.Α ο δημότης

13 Πεδία που δύναται να συμμετάσχει επιτυχώς ο Ιδιωτικός Τομέας Κατασκευή και λειτουργία εγκ/σεων Συλλογή – Μεταφορά / Μεταφόρτωση Διαλογή στην πηγή – ΚΑΥ Κατάρτιση προσωπικού Οδοκαθαρισμό Σε υπέρβαση του κόστους σύμβασης πληρώνει ο ιδιώτης, γιά την Τ.Α ο δημότης Υπηρεσίες, εγκαταστάσεις ολοέν και συνθετότερες γιά ΟΤΑ

14 Εμπόδια στη συνεργασία με τον Ι.Τ Ελλειψη άμεσης επαφής με τους πολίτες Το πρόβλημα δημιουργίας μονοπωλίων Αδυναμία μεταφοράς τελών στον ιδιώτη Αδυναμία της ΔΕΗ γιά χρέωση τελών λόγω απελευθέρωσης ενέργειας Απαιτείται αλλαγή συστήματος χρέωσης αποβλήτων

15 Αναγκαιότητα της σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα Το σύστημα ΔΣΑ υστερεί σε Ευρωπαικό επίπεδο Η υλοποίηση έργων απιτεί 400 – 500 εκ € Αδυναμία άντλησης τέτοιων πόρων από ΤΑ Σχεδιασμός σε σχέση με επιδιοκόμενο αποτέλεσμα Οι επενδύσεις αποσβένονται σε σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα Π.Σ.Δ.Μ.Η –ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2003 Αίθουσα εκδηλώσεων Τ.Ε.Ε Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στα έργα προστασίας περιβάλλοντος (Πλεονεκτήματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google