Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ecotec 08 ΣΔΙΤ & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Α.Κουσκούρης Πρόεδρος ΠΑ.ΣΕ.Π.ΠΕ Ανακύκλωση 30 %, Κομποστοποίηση 45 %, Ταφή 25 %

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ecotec 08 ΣΔΙΤ & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Α.Κουσκούρης Πρόεδρος ΠΑ.ΣΕ.Π.ΠΕ Ανακύκλωση 30 %, Κομποστοποίηση 45 %, Ταφή 25 %"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ecotec 08 ΣΔΙΤ & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Α.Κουσκούρης Πρόεδρος ΠΑ.ΣΕ.Π.ΠΕ Ανακύκλωση 30 %, Κομποστοποίηση 45 %, Ταφή 25 %

2 Εισαγωγή VIDEO http://tinyurl.com/4en8x7 •Οι χώρες της Ε.Ε θα πρέπει να αλλάξουν τις πεπαλαιωμένες υποδομές τους για να γίνουν ανταγωνιστικές και τα κεφάλαια θα βρεθούν από τον Ι.Τ  Όταν αναφερόμαστε σε διεθνείς τάσεις στην ανάπτυξη υποδομών, εννοούμε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις και χρέωση απ’ ευθείας στους χρήστες.  To κόστος της ΔΣΑ θα αυξηθεί ουσιαστικά τα επόμενα έτη και θα πρέπει η ΤΑ να διαθέτει μακροπρόθεσμη στρατηγική για να πιάσει τους εν λόγω στόχους.  Για να παράγει αποτελέσματα θα πρέπει να διαθέτει στρατηγική διαγωνιστικών διαδικασιών για άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεμους στόχους.

3 Εισαγωγή •Ο ΙΤ κατέχει τα απόβλητα και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ; •Όταν ο Ι.Τ υπογράφει σύμβαση για ένα έργο ΣΔΙΤ,ελέγχει το όλο σύστημα; •Για ορισμένους μία σύμπραξη θεωρείται ότι αποτελεί μόνο την λειτουργία μίας εγκατάστασης επεξεργασίας αποβλήτων για μεσο – μακροπρόθεσμο διάστημα. Είναι αυτό αληθές;

4 Τι είναι ΣΔΙΤ •Διαγωνιστική διαδικασία που ο Ι.Τ συμμετέχει στην ανάπτυξη και διαχ/ση υποδομών συνήθως για 20 – 25 ετη. •Τα τελευταία 15 έτη υπεγράφησαν στην ΕΕ περισσότερες από 1000 συμβάσεις •Το κόστος για να κατασκευαστούν έργα ύδρευσης και αποβλήτων μέχρι το 2020 απαιτούν 500 δισ € •Οι ΣΔΙΤ είναι καθαρά θέμα προυπολογισμού. Ο Ι.Τ θα επενδύσει, το θέμα είναι ο ΔΤ να δημιουργήσει αξία από το έργο.

5 Τι είναι ΣΔΙΤ •Οσο πιό σωστά χρησιμοποιηθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση μέχρι και του 1/3 της επένδυσης.

6 Οι τάσεις των ΣΔΙΤ στην Ε.Ε •Η Ευρωπαική αγορά των ΣΔΙΤ για έργα που έχουν δρομολογηθεί από 2006 μέχρι 2008 ανέρχονται σε 100 δις. € •Μεγάλη αύξηση αναμένεται για έργα ΔΣΑ και διαχείρισης υδατίνων πόρων με ΣΔΙΤ •Η αύξηση στην ευρωπαική αγορά των ΣΔΙΤ ανήλθε σε 37 % μεταξύ 2005-2006 •Τα παραπάνω ερμηνεύονται λόγω του ότι τα κράτη μέλη έθεσαν σε διαγωνιστική διαδικασία περισσότερα έργα ανά χώρα •Το ποσοστό αύξησης των έργων που ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η διαγωνιστική διαδικασία ήταν με αργότερους ρυθμούς (είναι ευκολότερο να τα αναγγέλεις από το να φθάσεις σε συμφωνία)

7 Οι τάσεις των ΣΔΙΤ στην Ε.Ε •Από το 2004 και μετά οι διαγωνισμοί έργων ΣΔΙΤ είχαν 2 υποψηφίους, έκτοτε α αριθμός αυτός υπερδιπλασιάσθηκε. •Ο χρόνος διαγωνιστικής διαδικασίας κυμαίνεται κατά μέσο όρο στους 33 μήνες •Το ένα τρίτο των ομάδων του ΔΤ αφού ήδη είχε επιλέξει τον ένα προτεινόμενο διαγωνισθέντα υποψήφιο, έκαναν αλλαγές στο έργο •Η ΤΑ έχουν βρεθεί σε δυσκολίες να δώσουν αξιόπιστα στοιχεία στους διαγωνιζόμενους καθιστώντας δύσκολες τις διαπραγματεύσεις •Υπάρχει συνεχή έλλειψη έμπειρου προσωπικού στον ΔΤ που να μπορεί να συμβάλει στην διαγωνιστική διαδικασία.

8 Παράγοντες που συντελούν στην δημιουργία έργων ΔΣΑ με ΣΔΙΤ •Ανάγκες που προκύπτουν από την οδηγία 99/31 για την ταφή των αποβλήτων (εκτροπές – εγκ/σεις επεξ/σίας αποβλήτων).  Ανάγκη για παραγωγή και επεξεργασία δευτερογενών καυσίμων με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και θερμογόνο δύναμη •Μέσα από την οδηγία πλαίσιο Η οδηγία πλαίσιο θέτει στόχους μείωσης,και ανακύκλωσης και η οδηγία για την ταφή στόχους εκτροπής ΒΑΑ. •γιατί το 10 % των στόχων των κλιματικών αλλαγών μέχρι το 2020 θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν ανακτώντο και ανακυκλώνονταν περισσότερα απόβλητα. •Οι χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ είναι υποπολαπλάσιες των αναγκών, που οδηγούν νομοτελειακά σε έργα ΣΔΙΤ (400 εκ € μέχρι 2013 ενώ απαιτούνται > 1 δισ €

9 Παράγοντες που συντελούν στην δημιουργία έργων ΔΣΑ με ΣΔΙΤ •Άμεση ανταπόκριση των καθυστερημένων •Έλλειψη δημόσιου χρήματος •Η φύση των έργων επεξεργασίας (τεχνολογίες, πολυπλοκότητα, αβεβαιότητες κλπ) •Λόγω της αρχής της εγγύτητος με όμορα κράτη •Η Ε.Ε ζητεί τα διαχειριστικά σχέδια να είναι ολοκληρωμένα και να περιλαμβάνουν το σύνολο των στερεών αποβλήτων και όχι μόνο αστικών

10 Συντελεστές έργων ΔΣΑ με Σ.Δ.Ι.Τ •Βέβαια οι ΦΟΔΣΑ θα πρέπει ννα στελεχωθούν με το κατάλληλο επιστημονικο - τεχνικό προσωπικό για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το θέμα των ΣΔΙΤ. •Θα πρέπει να δημιουργηθούν δείκτες επίδοσης που θα περιγράφουν τις υποχρεώσεις των ιδιωτών.

11 Συμπληρωματικοί παράγοντες για την δημιουργία έργων ΔΣΑ με ΣΔΙΤ •Η Διεύρυνση των γεωγραφικών περιοχών που να καλύπτουν ευρύτερη συμμετοχή εμπλεκομένων ΧΥΤΥ,ΣΜΑ,Εγκ/σεις επεξεργασίας,ανακύκλωσης για μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση •Τα έργα θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ για κατασκευή (εμπόδιο για ΣΔΙΤ ) και εν συνεχεία για την λειτουργία και συντήρηση μέσω ΣΔΙΤ (μεγαλύτερος ρίσκος) •Μελέτες προετοιμασίας χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ του ΥΠ.ΕΣ. •Ανεπαρκή τυποποίηση των τευχών δημοπράτησης και συμβάσεων (risk)

12 Προνομιακός Δανεισμός •Στην Μ.Β υπάρχει το prudential borrowing που στην πραγματικότητα είναι συμπληρωματικός μηχανισμός δανεισμού χαμηλού ρίσκου π.χ εγκαταστάσεων ΚΔΑΥ, γηπέδων κ.α. •H ΤΑ χρησιμοποιεί το P.Β για να χρηματοδοτεί επενδύσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων προυπολογισμού <= 30 εκ €. •Εργα τα οποία δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες ή υπερβαίνουν το κατώφλι των 30 εκ €, αλλά εντάσσονται σε χαμηλό επίπεδο τεχνολογιών (π.χ αναερόβια αποδόμηση) ή βρίσκονται κάτω από το κατώφλι των 30 εκ € αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να εξεταστούν ανά περίπτωση. •Με το P.B μπορεί να συμβάλουν στην μείωση του gate fee αλλά όχι πάνω από το 10 % του συνολικού κόστους. •Το δάνειο θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι μπορεί να αποπληρωθεί.

13 Προνομιακός Δανεισμός •Δείκτες •Οι διαχρονικές επιπτώσεις της χρηματοδότησης στην φορολόγηση των Δημοτών •P.B πάνω από 400.000 € θα πρέπει να δείχνει τον βαθμό ανταποδοτικότητας του έργου •Ετησία Αποπληρωμή στο 4 % του P.D και με αυτό τον τρόπο δύναται να δανείζεται πάλι. •Μείωση των κινδύνων από τον δανεισμό με σταθερά ή μεταβλητά επιτόκια και με δανεισμό για διαφορετικές χρονικές περιόδους. • Ετήσια πρόβλεψη δαπανών

14 Δευτερογενή καύσιμα •Δευτερογενή καύσιμα: - Η σημερινή παραγωγή δευτερογενών καυσίμων (RDF/SRF) από τον ΕΣΔΚΝΑ στην περιοχή Αττικής ανέρχεται σε 110.000 τόννων/έτος και η διάθεση τους προβληματική με περαιτέρω όξυνση στο μέλλον από την λειτουργία άλλων παρόμοιων μονάδων - Εχουν προκηρυχθεί νέες μονάδες στην Ημαθία και Σέρρες. - Αναμένεται η παραγωγή επιπρόσθετων ποσοτήτων δευτερογενών καυσίμων με την αν/ση των Βιομ και Εμπορικών αποβλήτων (προωθείται η κατασκευή τριών παρόμοιων μονάδων στην περιοχή του Ν.Αττικής) και των υλικών συσκευασίας από την ΕΕΑΑ

15 Δευτερογενή καύσιμα Θα πρέπει να δοθεί επιδότηση στην παραγόμενη kwh αναλογική εκείνης της βιομάζας γιατί με την αξιοποίηση των δευτερογενών καυσίμων επιτυγχάνονται: α) Η συμόρφωση της χώρας μας στην μείωση των ΒΑΑ σε ΧΥΤΑ (Οδηγία 99/31) β) Αυξάνονται (με την συναξιοποίηση της με δευτερογενή καύσιμα) οι δυνατότητες αξιοποίησης της στερεάς αγροτικής (κυρίως) βιομάζας σε υπάρχουσες μονάδες υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας γ) Δίδεται ένα ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της διείσδησης της εγχώριας παραγόμενης βιομάζας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.Διείσδυση επι του παρόντος βιομάζας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας είναι μηδενική, με αποτέλεσμα ευεργετικά αποτελέσματα ιδιαίτερα για τον αγροτικό τομέα. δ) Προωθούνται οι επιδιώξεις της χώρας με την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό της ισοζύγιο με αντίστοιχη μείωση αερίων του θερμοκηπίου.

16 Δευτερογενή καύσιμα •Το CEN ανέλαβε να αναπτύξει ένα αριθμό προτύπων για τα στερεά ανακτώμενα καύσιμα (SRF) που προέρχονται από μη επικίνδυνα απόβλητα. •Το 50 % των πρωτογενών καυσίμων που χρησιμοποιούν οι τσιμεντοβιομηχανίες,άνθρακα και λιγνίτη για παραγωγή ενέργειας δύναται να υποκατασταθεί από απόβλητα. •Εφαρμόζωντας τα πρότυπα αυτά για το SRF δίδεται η δυνατότητα για εγκρίσεις διασυνορικής μεταφοράς και δημιουργίας ευρωπαικού δικτύου χρήσης SRF •Το δυναμικό των στερεών ανακτώμενων καυσίμων (SRF) σε ευρωπαικό επίπεδο το 2005 υπολογίζεται πάνω από 10 Mt/a το οποίο αντιστοιχεί σε μείωση CO2 πάνω από 10 εκατ. Τόννους το έτος.

17 Ποιά είναι η πρόοδος έργων ΔΣΑ με ΣΔΙΤ μέχρι σήμερα •Εγκριση από την ΔΕΣΔΙΤ του έργιου «Υλοποίηση δικτύων αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Ραφήνας Ν.Α Α.Αττικής» •Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση ΟΣΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας •Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την υλοποίηση (ΟΣΔΑ) Νομού Θεσσαλονίκης με ΣΔΙΤ •Το σύνολο των κοιν. Χρημ/σεων από το Δ΄ΚΠΣ είναι το ίδιο με τον προυπ/σμό των παραπάνω 3 έργων με ΣΔΙΤ •Χρηματοδότηση Ελληνικού Δημοσίου – Δημοτικού φορέα 50%-50%

18 Παροχή υπηρεσιών Δ.Σ.Α μέσω Σ.Δ.Ι.Τ •Μεταφορά Προσωπικού από τον Δημόσιο στον Ιδιωτικό τομέα Η κατά περίπτωση μεταφορά προσωπικού από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στον ιδιωτικό τομέα, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότητα των έργων / υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μέσα από ΣΔΙΤ και η Κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει τις σχετικές θεσμικές πρωτοβουλίες.

19 Διαρκή ενημέρωση

20 Σας ευχαριστώ •http://www.paseppe.gr,http://www.paseppe.gr •E-mail:akousk@paseppe.gr

21 Βιβλιογραφία Θα κάνετε κλικ στις http και download της μπάρας που θα εμφανισθεί 1. Hμερίδα ΕΕΔΣΑ στα πλαίσια της POLIS 2005 “Η προσέγγιση του ΠΑΣΕΠΠΕ σε έργα και υπηρεσίες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που υλοποιούνται μέσα από ΣΔΙΤ - (Προβλήματα – Προτάσεις) Εισηγητής: Ανδρέας Κουσκούρης Α΄Αντ/δρος Δ.Σ ΠΑ.ΣΕ.Π.ΠΕ http://tinyurl.com/57n6kr ΟΙ ΣΔΙΤ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αντώνης Μαυρόπουλος, Ανδρέας Κουσκούρης, Άννα Καρκαζή ΕΠΕΜ ΑΕ, akousk@epem.grakousk@epem.gr http://tinyurl.com/68uv49

22 Βιβλιογραφία 3. ΣΔΙΤ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Αντώνης Μαυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΠΕΜ ΑΕ http://tinyurl.com/6ezvg3 4. Οι εξελίξεις των ΣΔΙΤ στην Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ιανουάριος 2007 HILTON – Money Show Ανδρέας Κουσκούρης – Αντιπρόεδρος ΠΑ.ΣΕ.Π.ΠΕ http://tinyurl.com/58k9jr


Κατέβασμα ppt "Ecotec 08 ΣΔΙΤ & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Α.Κουσκούρης Πρόεδρος ΠΑ.ΣΕ.Π.ΠΕ Ανακύκλωση 30 %, Κομποστοποίηση 45 %, Ταφή 25 %"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google