Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία, τη μεταφορά τεχνολογίας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία, τη μεταφορά τεχνολογίας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία, τη μεταφορά τεχνολογίας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

2 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 2 Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Θεσσαλικών Βιομηχανιών και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Μία στρατηγική συμμαχία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

3 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 3 Αποστολή  Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από την ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνολογίας  Προώθηση της χρήσης και ιδιαίτερα της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων  Προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και της επιχειρηματικότητας στα ερευνητικά εργαστήρια  Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των ελληνικών περιφερειών μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών  Ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ έρευνας - παραγωγής - επενδυτικών κεφαλαίων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο

4 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 4 Τεχνολογική, Επιχειρηματική και Ερευνητική συνεργασία Χρηματοδοτικάπρογράμματα ΔΙΕΘΝΗΣΔΙΚΤΥΩΣΗ Υπηρεσίες Προστιθέμενης αξίας Δραστηριότητες και Δίκτυα Εθνικά Σημεία Επαφής για ΕΤΑ Περιφερειακό Δίκτυο Συνεργασίας 71 Κέντρα Μεταφοράς Τεχνολογίας

5 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 5 Υπηρεσίες (1) 1. Υποστήριξη για την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων  Ενημέρωση πάνω σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, μεταφοράς και χρήσης τεχνολογίας  Συμβουλευτική υποστήριξη στην αξιοποίηση προγραμμάτων - Παρακολούθηση και εντοπισμός  Υποστήριξη στη δημιουργία των πιο απαιτητικών τμημάτων της πρότασης έτσι ώστε να αποκτήσει υψηλές πιθανότητες επιτυχίας  Εξεύρεση εταίρων από όλη την Ευρώπη  Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κατά την υλοποίηση των έργων (θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, δραστηριότητες διάδοσης αποτελεσμάτων, δημιουργία συμφωνητικού κοινοπραξίας) Το ΠΡΑΞΗ παρέχει υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (κυρίως μΜΕ αλλά και μεγάλες) και ερευνητικά εργαστήρια ακαδημαϊκών και ερευνητικών Ιδρυμάτων

6 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 6 Υπηρεσίες (2) 2. Υποστήριξη για την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων  Συμβουλευτική υποστήριξη πάνω στον κατάλληλο τρόπο αξιοποίησης (δημιουργία spin-off, συμφωνία μεταφοράς τεχνολογίας, περαιτέρω έρευνα, κλπ)  Δημιουργία σχεδίου αξιοποίησης τεχνολογίας  Διενέργεια έρευνας αγοράς και ανάλυση παγκόσμιου ανταγωνισμού  Υποστήριξη στην εξεύρεση συμπληρωματικής χρηματοδότησης  Δράσεις technology marketing (βλ. συνέχεια)  Διαμεσολάβηση με επενδυτές (Venture Capital, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, επιχειρηματίες)

7 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 7 Υπηρεσίες (3) 3. Προώθηση ελληνικών τεχνολογιών στο εξωτερικό  Εντοπισμός και αξιολόγηση ελληνικών τεχνολογικών καινοτομιών  Δράσεις technology marketing (δημιουργία φακέλου προώθησης, χρήση βάσεων δεδομένων, εκδόσεις-δημοσιεύσεις, επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς ημερίδες μεταφοράς τεχνολογίας, κλπ)  Εξεύρεση υποψήφιων επιχειρηματικών συνεργατών και διαμεσολάβηση  Αξιολόγηση και προώθηση στην Ελλάδα εισερχόμενων ζητήσεων τεχνολογίας  Υποστήριξη στην εξεύρεση συμπληρωματικής χρηματοδότησης

8 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 8 Υπηρεσίες (4) 4. Ζήτηση τεχνολογιών από το εξωτερικό για λογαριασμό επιχειρήσεων  Εντοπισμός και διάγνωση τεχνολογικών αναγκών ελληνικών επιχειρήσεων  Υποστηρικτικές υπηρεσίες ζήτησης τεχνολογίας (δημιουργία φακέλου ζήτησης τεχνολογίας, χρήση βάσεων δεδομένων, επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς εκθέσεις τεχνολογίας, κλπ)  Εξεύρεση υποψήφιων επιχειρηματικών συνεργατών και διαμεσολάβηση  Ενεργητική προώθηση ζητήσεων τεχνολογίας στο εξωτερικό καθώς και ανταπόκριση σε εισερχόμενες προσφορές τεχνολογίας κατόπιν αξιολόγησης  Υποστήριξη στην εξεύρεση συμπληρωματικής χρηματοδότησης

9 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Priority thematic areas  Nanotechnologies & nanosciences, knowledge based multifunctional materials and new production processes and devices  Aeronautics and space  Sustainable development, global change & ecosystems Specific activities  International co-operation activities Structuring ERA  Research and Innovation  Human Resources & mobility  Research infrastructures Strengthening ERA foundations  Co-ordination of research activities  Development of research/ innovation policies National Contact Point για το 6 ο ΠΠ

10 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 10 Δραστηριότητες σε σχέση με προγράμματα  Λειτουργία help-desk για άμεση εξυπηρέτηση σε θέματα συμμετοχής σε προγράμματα  Επισκέψεις σε εργαστήρια και επιχειρήσεις για διάγνωση των δυνατοτήτων τους σε θέματα ΕΤΑ  Έκδοση μηνιαίου δελτίου ΠΡΑΞΗ-Διάχυση τεχνολογίας από το 1996 με παρουσίαση νέων προκηρύξεων και ευκαιριών συνεργασίας  Λειτουργία του τεχνολογικού portal www.help-forward.gr για έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση πάνω σε θέματα προγραμμάτων και διεθνών συνεργασιών www.help-forward.gr  Οργάνωση ημερίδων πληροφόρησης με καλεσμένους ομιλητές από την ΕΕ και εθνικούς εκπροσώπους  Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω σε εξειδικευμένα θέματα συμμετοχής σε προγράμματα ΕΤΑ

11 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 11  Αναζήτηση συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό για λογαριασμό Ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών για κοινή συμμετοχή σε προτάσεις μέσω  300 συνεργαζόμενων γραφείων στην Ευρώπη  βάσεων δεδομένων  ειδικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό  Συμμετοχή σε πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την προώθηση συμμετοχής μΜΕ σε προγράμματα ΕΤΑ σε τομείς προτεραιότητας όπως:  Βιοτεχνολογία  Μηχατρονική  Νανοτεχνολογία  Πληροφορική  Περιβαλλοντικές τεχνολογίες  Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης προς τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (αντίστοιχη συνεργασία υπάρχει από το παρελθόν και με Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιορδανία) Δραστηριότητες σε σχέση με προγράμματα


Κατέβασμα ppt "Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία, τη μεταφορά τεχνολογίας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google