Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιούνιος 2010 Αντώνιος Αγγελάκης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιούνιος 2010 Αντώνιος Αγγελάκης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιούνιος 2010 Αντώνιος Αγγελάκης antaggel@liaison.uoc.gr

2 Τo Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚεΜεΤΑ) λειτουργεί ως μια δομή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης της ερευνητικής και τεχνολογικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς παράλληλα συνιστά έναν θεσμό διαμεσολάβησης ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, συμβάλλοντας: o στην παρακολούθηση και καταγραφή της επιστημονικής αριστείας του Πανεπιστημίου και στη σύνδεση της με τις περιφερειακές κοινωνικές ανάγκες και την ευρύτερη τεχνολογική ζήτηση o στην αξιοποίηση των ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων καθώς και στη συνεχή συνάρθρωση και κεφαλαιοποίηση της γνώσης που παράγεται στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου o στην συνεχή καταγραφή των τοπικών συστημάτων καινοτομίας, των αναγκών και των εμφανών ή λανθανουσών δυναμικών o στην προώθηση της τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας o στη δικτύωση των αναπτυξιακών περιφερειακών φορέων o στη διαμόρφωση και υποστήριξη συνεργατικών παρεμβάσεων σε επίπεδο περιφερειακών στρατηγικών και ‘περιφερειακού συστήματος καινοτομίας’ o στην στοχευμένη και ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη, μέσα από την ανάληψη πρωτοβουλιών ή συμμετοχή σε ενέργειες προώθησης καινοτόμων δραστηριοτήτων, ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων αλλά και διεθνοποίησης της ερευνητικής προσφοράς του Ιδρύματος.

3  συντονισμένη και ολοκληρωμένη καταγραφή και παρακολούθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης  χαρτογράφηση των υφιστάμενων κοινωνικών και παραγωγικών αναγκών δυνητικών περιοχών ανάπτυξης συνεργασίας και αξιοποίησης γνώσεων  μεθοδική και συνεχής υποστήριξη του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για πιθανές συνεργασίες, με σκοπό την αξιοποίηση των παραγόμενων επιστημονικών αποτελεσμάτων  παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας προς ερευνητές, εργαστήρια και Τμήματα του Πανεπιστημίου (διανοητική ιδιοκτησία, σύσταση τεχνοβλαστών, συνεργασίες)  υλοποίηση σεμιναρίων επιχειρηματικότητας προς φοιτητές του Πανεπιστημίου σε θεματικές τεχνολογικής ανάπτυξης και οργάνωσης, νομικά θέματα, θέματα χρηματοδότησης  ενίσχυση της δικτύωσης ανάμεσα στα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και το ευρύτερο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον  στοχευμένη ενημέρωση και υποβοήθηση της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου για προγράμματα Ε&ΤΑ, καινοτομίας, περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και στη διαμόρφωση συνεργατικών σχηματισμών και πρωτοβουλιών.

4 Το Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης (ΚΚΚ) αναπτύσσει τις δραστηριότητες του με έμφαση στη διαχείριση φυσικών πόρων και συγκεκριμένα, την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πιέσεων που δημιουργεί ο πρωτογενής τομέας, και την αξιοποίηση των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης με την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ προωθείται: ◦ η πιλοτική επίδειξη καινοτόμων ευρημάτων των συνεργαζόμενων ερευνητικών φορέων καθώς και η ενημέρωση τοπικών φορέων και επιχειρήσεων για περιβαλλοντικά μέτρα και πρακτικές που απαιτούνται για μία βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Το Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης υποστηρίζει παράλληλα καινοτόμες λύσεις/προϊόντα που αναπτύσσουν οι ερευνητικοί φορείς της Κρήτης και λειτουργεί ως δίαυλος για την μεταφορά τεχνολογίας και τον συντονισμό αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στη διαχείριση των φυσικών πόρων της Κρήτης. Εταίροι: Πολυτεχνείο Κρήτης (συντονιστής εταίρος), Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς - ΕΘΙΑΓΕ, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων – ΜΑΙΧ, ΕΔΟΕΕ, Euro Innovation Partnership AS (Norway) – ΕΙΡ. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

5 1.0 Δημιουργία και Λειτουργία ΚΚΚ 2.0 Παρουσίαση καινοτομικών περιβαλλοντικών τεχνολογιών (11 δράσεις) 3.0 Παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογικών υπηρεσιών (6 δράσεις) 4.0 Παρουσίαση και επίδειξη καινοτομιών (3 δράσεις) 5.0 Διοίκηση έργου

6 Δ2.3.5 Επίδειξη συστήματος κροκίδωσης/προσρόφησης αποβλήτων από ελαιουργεία Στόχος: Η πιλοτική επίδειξη καινοτόμου μεθόδου καθαρισμού και επαναχρησιμοποίησης των υδατικών αποβλήτων ελαιουργείων με χρήση κροκίδωσης, φίλτρανσης και προσρόφησης σε ρητίνες. Επιστημονικός υπεύθυνος: Ηλίας Καστανάς (Καθηγητής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης) Δ3.1 Επίδειξη συστήματος πιστοποίησης ποιότητας παραγωγής & εντοπιότητας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Κρήτης Στόχος: Η επίδειξη καινοτόμου μεθόδου για την (1) Πιστοποίηση Εντοπιότητας των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών της Κρήτης και την (2) Πιστοποίηση της Συνέχειας και Συνέπειας στην Ποιότητα Παραγωγής Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών της Κρήτης. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Κατερινόπουλος, (Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης) Δ3.4 Τυποποίηση– έλεγχος ποιότητας προϊόντων τυρογάλακτος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης Στόχος: α. εκτίμηση και καταγραφή των Μικροβιολογικών και Χημικών Παραμέτρων που επηρεάζουν την Μικροβιολογική και Χημική Ασφάλεια των προϊόντων β. δημιουργία μαθηματικών Μοντέλων πρόβλεψης που θα περιγράφουν και θα εκτιμήσουν την συμπεριφορά των παθογόνων μικροοργανισμών, σε διάφορες φάσεις παραγωγής και τη βελτίωση των προδιαγραφών ασφαλείας, εμπορίας και τυποποίησης. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Ι. Τσελέντης και Δρ. Α. Ψαρουλάκη (Τομέας Επιστημών Υγείας, Μονάδα Τροφίμων, Υδάτων και Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης).

7 A. Δίκτυο Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας ως αποθετήριο γνώσης και πλέγμα παροχής υπηρεσιών B. Υπηρεσίες υποστήριξης σε τεχνοβλαστούς και σε υπάρχουσες επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα Γ. Σχεδιασμός και ανάπτυξη θερμοκοιτίδας δραστηριοτήτων και τοπικών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους υπο-τομείς ΚΚΚ

8 Επιδιωκόμενα οφέλη:  Υποστήριξη των διαδικασιών ανάπτυξης της αριστείας και της τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένες ερευνητικές και παραγωγικές περιοχές  Διαμόρφωση κατάλληλων μηχανισμών υποστήριξης διαδικασιών ‘έντασης γνώσης’ για τοπικά προϊόντα, παραδοσιακές δραστηριότητες ή υπηρεσίες  Υποστήριξη καινοτομικών τοπικών εγχειρημάτων σε συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς με έντονο τοπικό ενδιαφέρον (π.χ. πρωτογενής, περιβάλλον)  Συνεχής κατάρτιση σε τεχνολογικά και οργανωτικά ζητήματα  Υπηρεσίες πληροφόρησης για διαθέσιμα τεχνολογικά χαρτοφυλάκια, μεθοδολογίες, γνώσεις  Διαμόρφωση ενός συστηματικού πλαισίου ανταλλαγής γνώσης από ερευνητικούς οργανισμούς σε τοπικούς οργανισμούς ή τοπικές επιχειρήσεις  Υποστήριξη διαδικασιών εξωστρέφειας και διαμόρφωσης στρατηγικών συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

9


Κατέβασμα ppt "Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιούνιος 2010 Αντώνιος Αγγελάκης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google