Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ PASR ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ PASR ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γ. Πάγκαλος Εθνικός Εκπρόσωπος ESRP The EU Security Research Programme (ESRP)

2 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 ΘΕΜΑΤΑ: I. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΙ. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ PASR ΙII. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ PASR MODEL CONTRACT IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ PASR-2004 V. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ PASR

3 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η ασφάλεια αποτελεί σήμερα ένα πολυ σοβαρό πρόβλημα, σε παγκόσµιο επίπεδο. Η Ευρώπη θα πρέπει συνεπώς να επενδύσει σε νέες δράσεις και στην καλλιέργεια µιας νέας νοοτροπίας απέναντι στην ασφάλεια. Στόχος: Nα κινητοποιηθεί το ανεκµετάλλευτο δυναµικό της "Ευρωπαικης βιοµηχανίας ασφάλειας" και της ¨ Ευρωπαικης ερευνητικής κοινότητας¨, ώστε να αντιµετωπισθούν οι σηµερινές και µελλοντικές προκλήσεις στον τοµέα αυτό.

4 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε: Να προσαρµοστεί σε αυτό το νέο περιβάλλον, παραµένοντας ταυτόχρονα συνεπής προς τις θεµελιώδεις αξίες και στόχους της Ένωσης.

5 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Δημιουργία της “προπαρασκευαστικής δράσης” στον τοµέα της ασφάλειας, µε σκοπό τη θέσπιση ενός μεγάλου, σφαιρικού Ευρωπαικού προγράµµατος (ESP), µετά το 2006

6 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Η προπαρασκευαστική αυτή δράση: Έρχεται να συµπληρώσει τις δράσεις και τις προσπάθειες που αναπτύσσουν τα κράτη µέλη της Ε.Ε. στον συγκεκριµένο τοµέα. Εστιάζεται κυρίως στον προσδιορισµό προγραµµατικών προτεραιοτήτων για την έρευνα στον τοµέα της προηγµένης ασφάλειας

7 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η Ευρώπη έχει να επιδείξει αρκετά συγκριτικά τεχνολογικά πλεονεκτήµατα στον τομεα της ασφάλειας Παρουσιάζει όμως στον τομέα αυτό: – αλληλοεπικάλυψη και κατακερµατισµο δραστηριοτήτων – ανεκµετάλλευτο ανθρώπινο δυναµικό – αδυναμία αξιοποίησης των ιδεών και των αποτελεσµάτων της έρευνας στα πεδία της ασφάλειας, – σηµαντικά προβλήµατα διαλειτουργικότητας και οικονοµικής αποδοτικότητας των συστηµάτων ασφάλειας, – αποδεδειγµένη ανεπάρκεια επενδύσεων στην ΕΤΑ

8 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Η Ευρώπη καλείται τώρα να αξιοποιήσει τα τεχνολογικά της πλεονεκτήµατα, υιοθετώντας µια συντονισµένη και συνεκτική προσέγγιση στις σχετικές πολιτικές καινοτοµίας και έρευνας.

9 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Αυτό όμως προϋποθέτει: – ανάπτυξη των βιοµηχανικών ικανοτήτων της Ευρώπης, και – βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων. Σε έναν κόσµο που βασίζεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία και τη γνώση, η ικανότητα αντιµετώπισης των νέων προκλήσεων που τίθενται για την ασφάλεια εξαρτάται από την αριστεία στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

10 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Η Νέα Οπτική: Όχι πλέον διαχωρισμός σε: – Στρατιωτική και πολιτική ασφάλεια Αλλά, διαχωρισμός: – Σε παραγωγούς τεχνογνωσίας και συστημάτων ασφ. (ερευνητική κοινότητα, βιοµηχανία ασφάλειας), και – Σε μεγάλους χρήστες (ηλεκτρονικό εμπόριο, υπηρεσίες, στρατός, δημ. τάξη, κλπ)

11 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Οι νέες Ευρωπαϊκές δραστηριότητες έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας: –Δ εν θα αντικαταστήσουν τις προσπάθειες των κρατών µελών στον συγκεκριµένο τοµέα, αλλά αντίθετα, θα υποστηρίξουν, ενισχύσουν και θα συµπληρώσουν αυτές τις εθνικές προσπάθειες –θα διεξαχθούν σε συνέργια και συµπληρωµατικά προς τις εργασίες που επιτελούνται σήµερα στα πλαίσια των κοινοτικών προγραµµάτων.

12 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 ΙΙ. Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ PASR : “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2004 - 2006)” ΙΙ. Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ PASR : “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (2004 - 2006)” For a Fully developed EU Security Research Programme, by 2007 Towards EU Security Research

13 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Η δράση αυτή: Αποτελεί συνέχεια της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια (European Security Strategy), που υιοθετήθηκε από το Ε. Συμβούλιο (12/2003) Έχει σαν στόχο να συγκροτηθεί µια κρίσιµη µάζα τεχνολογιών, γνώσεων και πόρων για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που τίθενται στον τομέα της ασφάλειας. Ακόμα, να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιστηµονικών, τεχνολογικών και βιοµηχανικών ικανοτήτων έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας.

14 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Ι. Τομείς Προτεραιότητας της Δράσης

15 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Τομείς Προτεραιότητας: 1.Βελτίωση της ικανότητας αντίληψης καταστάσεων 2.Βελτιστοποίηση της ασφάλειας και της προστασίας των δικτυωμένων συστημάτων 3.Προστασία από τ ρομοκρατικές ενέργειες 3.Προστασία από τ ρομοκρατικές ενέργειες 4.Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των κρίσεων 5.Eξασφάλιση διαλειτουργικών και ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνίας

16 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Δραστηριότητες Υποστήριξης Τεχνικοοικονομικές Μελέτες Τεχνικοοικονομικές Μελέτες Σχεδιασμός Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΤΑ Σχεδιασμός Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΤΑ Ανάλυση απαιτήσεων, διάδοση και δικτύωση. Ανάλυση απαιτήσεων, διάδοση και δικτύωση.

17 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 II. Βασικα Στοιχεια της Δρασης

18 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης: 05-02-2005 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων: 03-05 2005 Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός 2005: 15 εκατοµµύρια ευρώ (περ. 10 Έργα και 10 Δ.Υ.) Πολύ σημαντικές προοπτικές (2007-20013) ( Δ9: 1/2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ / ΕΤΟΣ !!!)

19 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR Schedule 2004 Call publication: 31 March (5/2)Call publication: 31 March (5/2) Closing date: 23 June (3/5)Closing date: 23 June (3/5) Evaluation: early JulyEvaluation: early July Feed back to proposers: early SeptemberFeed back to proposers: early September Negotiations: September-OctoberNegotiations: September-October Setup of Sec. Advisory Board: SeptemberSetup of Sec. Advisory Board: September Contract awards: November-DecemberContract awards: November-December Preparation for new Work Programme: AutumnPreparation for new Work Programme: Autumn

20 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Η δράση απευθύνεται σε: –Δημόσιες αρχές –Δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις –Πανεπιστήμια –Ερευνητικούς οργανισμούς

21 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 ∆ιάρκεια Έργων: 1.Τα έργα: θα πρέπει να έχουν διάρκεια 1 έως 2 ετών. 2. Οι δραστηριότητες υποστήριξης: θα πρέπει να έχουν διάρκεια έξι µηνών έως τριών ετών.

22 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων: 1.Έργα: ∆ύο ανεξάρτητες µεταξύ τους νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες σε διαφορετικά κράτη µέλη 1.∆ραστηριότητες υποστήριξης: Ένας µόνο συµµετέχων

23 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Δικαίωμα συµµετοχής: Οι συµµετέχοντες πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι (νοµικές οντότητες) στην ΕΕ-25.

24 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 ∆ιαβαθµισµένες πληροφορίες: Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις προτάσεις θα αντιµετωπίζονται ως "Περιορισµένης χρήσης ΕΕ". Προτάσεις που περιέχουν πληροφορίες µε διαβάθµιση "Εµπιστευτικό ΕΕ" / "Απόρρητο ΕΕ" / "Άκρως απόρρητο ΕΕ" δεν θα είναι επιλέξιµες.

25 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Ενδεικτικές προθεσµίες αξιολόγησης και επιλογής: Αποτελέσµατα της αξιολόγησης: 2 µήνες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων.

26 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Προτεραιότητες Προγραµµατος εργασίας: Οι δραστηριότητες που προβλέπονται έχουν τη µορφή πολυεπιστηµονικών έργων µε συµµετοχή άµεσα και έµµεσα ενδιαφερόµενων µερών, Οι ενδιαφερομενοι: – προσεγγίζουν µεν τα υπό εξέταση θεµατικά πεδία υπό µια ευρεία στρατηγική και προοπτική, αλλά... – επιδιώκουν να παράγουν απτά αποτελέσµατα που θα αποτελέσουν τη βάση για το µελλοντικό πρόγραµµα έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας.

27 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Αρχές και κριτήρια επιλογής έργων: Οι δραστηριότητες θα πρέπει: να υποστηρίζουν τις πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ, να είναι συνεπείς προς τις πολιτικές και τις αξίες της ΕΕ, και κυρίως να ανταποκρίνονται στα βασικά µελήµατα των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή, καθώς και στα ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος για µια Ευρώπη εντασσόµενη σε ένα παγκόσµιο πλαίσιο.

28 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Ακόμα συνεκτιμάται: i.Η συνάφεια των δραστηριοτήτων προς τους στόχους της προπαρασκευαστικής δράσης ii.Η δυνατότητα εισαγωγής απτών και ευαπόδεικτων βελτιώσεων στην ασφάλεια, ικανών να “ωριµάσουν” εντός των χρονικών ορίων της προπαρασκευαστικής δράσης· iii.Η βελτίωση των συνθηκών της αγοράς, και ανάπτυξη καινοτόµων µηχανισµών παροχής συγκριτικού πλεονεκτήµατος στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία· iv.Η ικανότητα της κοινοπραξίας να φέρει σε αίσιο πέρας τις δραστηριότητες και να εξασφαλίσει τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας και, κατά περίπτωση, τον κατάλληλο χειρισµό των διαβαθµισµένων πληροφοριών· v.Η ανάπτυξη µακροπρόθεσµων και αποτελεσµατικών εταιρικών σχέσεων, δικτύων και µεθόδων εργασίας µεταξύ των (δηµόσιων) χρηστών, της βιοµηχανίας και των ερευνητικών οργανισµών.

29 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Κριτήρια αξιολόγησης: Κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτηρια: συνάφεια της πρότασης με την προπαρασκευαστική δράση ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και δυνατότητες εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων· επιστηµονική ή/και τεχνολογική αριστεία και συµβολή στην απτή και αποδείξιµη βελτίωση της ασφάλειας· ανάπτυξη αποτελεσµατικών εταιρικών σχέσεων µεταξύ των (δηµόσιων) χρηστών, της βιοµηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας· ικανότητα της κοινοπραξίας να φέρει σε αίσιο πέρας το έργο και να εξασφαλίσει την αποτελεσµατική διαχείρισή του, συµπεριλαµβανοµένων της προστασίας των τυχόν διαβαθµισµένων πληροφοριών

30 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 ΙII. Βασικα στοιχεια σχετικα με το PASR Model Contract

31 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR Model Contract 1.Βασικές Αρχές Συμβολαίου 2.Το Costs model 3.Θεματα IPR (Intellectual Property Rights)

32 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 1. Βασικές Αρχές Συμβολαίου:

33 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR Model Contract Βασικές αρχές: (1) Based on FP6 model but adapted (because the legal basis is outside FP) Same contract for all activities Simplification of costs model Different IPR and Access Rights Introduction of rules for handling classified information

34 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR Model Contract Βασικές αρχές: (2) All partners will sign the contract Expenses to be certified by an external auditor or competent public officer: at least one audit certificate for each partner at the end of the project

35 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 2. Το Costs model:

36 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR Model Contract Costs model (1): Full direct and indirect costs Possibility to use a flat rate of 7% as indirect costs Eligible costs similar to FP6

37 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR Model Contract Costs model (2): Expenses must be: Actual, economic and necessary Determined according to usual accounting principles of participants Incurred during the duration of the project Recorded in the accounts of participants, or financial documents of third parties, if applicable. Excluding indirect taxes, duties, interest, and not giving rise to profit.

38 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR Model Contract Costs model (3): Χρημματοδότηση: Ι. Projects – Industrial Research: 75% financing – Pre-competitive development activities: 50% financing – Management 100% (up to 7% of the contribution) Industrial research and pre-competitive development can coexist in the same project Total contribution of Ε.E. less or equal to 75% of the total costs of the project

39 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR Model Contract Costs model (4): ΙΙ. Supporting activities – Up to 75% financing – Management 100% (up to 10% of the contribution)

40 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 3. Θέματα σχετικά με την Πνευματικη Ιδιοκτησία (IPR, Intellectual Property Rights):

41 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR Model Contract IPR: Knowledge is the property of the contractors Transfer of, or granting access rights to knowledge, to organizations outside the consortium requires approval of the Commission and other contractors Consortium agreement recommended Arbitration procedure is included in the contract

42 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR Model Contract Χειρισμός Διαβαθμισμένων Πληροφοριών: Contractors must handle classified information in accordance with national legislation Transfer of classified information between partners must comply to national restrictions Commission will handle as EU-restricted any outcome of the PASR projects or in conformance of the classification level given by the contractors

43 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Επισημάνσεις: (Points of attention)

44 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR 1. Call for proposals and evaluation Επισημάνσεις: –Evaluation procedure: concept of M.S. experts –Participants: Legal entities established in EU-25 In exceptional cases, legal entities of a third country or international organisations may participate

45 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR 2. Model contract Επισημάνσεις: –Cost model: actual cost ! –IPR: export limitations (?) –Classification of results: MS laws

46 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 IV. Αποτελεσματα Αξιολογησης της Προσκλησης PASR-2004 Khoen Liem

47 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR-2004 Στατιστικα στοιχειαΣτατιστικα στοιχεια Οργανωση της αξιολογησηςΟργανωση της αξιολογησης ΑποτελεσματαΑποτελεσματα

48 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR-2004 Προυπολογισμος 2004 : 15 M€Προυπολογισμος 2004 : 15 M€ Υποβληθηκαν 179 ProposalsΥποβληθηκαν 179 Proposals –123 Projects –50 Supporting Activities –6 Ineligible Διαρκεια αξιολογησης : 5 – 10 July 2004Διαρκεια αξιολογησης : 5 – 10 July 2004 –57 evaluators (46 ανδρες / 11 γυναικες)

49 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Αριθμος και Ποσοστο Proposers ανα Κατηγορια

50 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Προτασεις ανα μεγεθος υποβολεα

51 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Προτασεις ανα χωρα

52 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR-2004 Αξιολογητες ανα χωρα

53 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR-2004 Οργανωση της αξιολογησης: Η αξιολογηση εγινε από 5 ομαδες αξιολογητων, μια για κάθε περιοχη Each proposal was read by (at least) 3 evaluators from the same group (except if additional expertise was required) Consensus meeting chaired by a PO Panel meeting chaired by the Commission with representative sample of evaluators from the different groups Panel calibrated the outcome of the different groups Panel ranked the proposals to be retained for negotiation or for reserve list (17 proposals) Other proposals ranked by score

54 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR-2004 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Επελεγησαν 7 projects, που καλυπταν και τις 5 περιοχες: TERASEC: detection of hidden weapons and explosives IMPACT: integrated European CBRN technological capabilities CRIMSON: crisis management system SUPHICE: on-demand secure communications provision ASTRO+: integration of earth and space observation to support security operations ISCAPS: surveillance of crowed areas exposed to terrorist attacks VITA: protection of critical infrastructures – methods and scenario demonstration on energy

55 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR-2004 Αποτελεσματα Αξιολογησης: Project / Περιοχή12345 TERASEC XX IMPACT XX CRIMSON X SUPHICE XX ASTRO+ X ISCAPS X VITA X

56 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR-2004 Αποτελεσματα Αξιολογησης: 5 Υποστηρικτικες Δρασεις: CREW + GEODATA: Study of a crisis management early warning system using geospatioal data and development of a GeoToolBox ESSRT: general roadmap for security research TIARA: improvement of European crisis management in the nuclear area SENTRE: strategic research plan for security technology research

57 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR-2004 Αποτελεσματα Αξιολογησης: Reserve list: 2 projects 3 υποστηρικτικές δράσεις Υπογραφη συμβολαιων: Δεκεμβριος 2004

58 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 PASR 2004: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΣΕ 7 CONSORTIA (18) ΕΠΙΛΕΧΤΗΚΑΝ: 1 (+1)

59 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 V. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

60 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 1. Άμεση Ενημέρωση μέσω internet: Έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός δικτυακός τόπος όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το WP και άλλες πληροφορίες για την νέα πρόσκληση. Διεύθυνση: http://www.ekt.gr/pasr Γίνεται ενεργητική ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους μέσω e-mail. Εγγραφή στο e-mail list: pasr@ekt.gr

61 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 2. Διαμόρφωση των Ελληνικών θέσεων σχετικά με την πρόσκληση - πρόγραμμα: Είναι διαθέσιμη από το internet η νέα πρόσκληση και τα στοιχεια του PASR 2005 Αναμένουμε τις προτάσεις και τα σχόλια σας ώστε να τα ενσωματώσουμε στη διαμόρφωση των ελληνικών θεσεων για την υλοποίηση του PASR – διαμόρφωση PASR 2006 τα σχόλια σας πρέπει να αποσταλούν στην διεύθυνση: pasr@ekt.gr

62 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 3. “Discussion Forum”: Έχει δημιουργηθεί στο δικτυακό τόπο PASR ένα “Discussion Forum” στο οποίο οι συμμετέχοντες στο PASR μπορούν να έχουν πρόσβαση για: –να εκφράσουν / ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες για το πρόγραμμα, και –να χτίσουν νέες συνεργασίες. Διεύθυνση: http://www.ekt.gr/forum

63 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 4. Ειδική ενημερωτική συνάντηση: Σε συνεργασία με την ΓΓΕΤ πραγματοποιειται, όπως και το 2004, η σημερινη ενημερωτική ημερίδα, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν.

64 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Πληροφορίες (Ε.Ε.): The Preparatory Action in the field of security research, Information Desk: Ε-Mail: rtd-pasr@cec.eu.int Τηλέφωνο: +32-2-299-5180 Φαξ: +32-2-298-8022 Web: http://www.cordis.lu/securityhttp://www.cordis.lu/security http://europa.eu.int/comm/research/future/themes/index_en.html

65 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 Επισημάνσεις: Ιδιαίτερος χώρος - άριστες προοπτικές (> 06) Είναι ιδιαιτερα σημαντική η διερεύνηση, απο τωρα, για πιθανές νεες συνεργασίες Έχουν ηδη γινει οι αντίστοιχες προπαρασκευαστικές ενεργειες απο την ευρωπαικη βιομηχανία. π.χ.: – To Industry Working Group on Security (IWGS) (AECMA, EDIG, Eurospace, κλπ) δημιούργησε ήδη 6 Security Mission Industry Groups, το κάθε ένα σε αντιστοιχία με τις 6 περιοχές της δράσης PASR. – Κάθε SMIG έχει σαν σκοπό να συντονίσει και να προετοιμάσει προτάσεις των μελών του στο PARS

66 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το call αυτό δεν είναι πολυ μεγάλο, αποτελεί όμως τον προθάλαμο για τη διαμόρφωση και τη συμμετοχή στην κύρια ευρωπαϊκή δράση (FP7). Αποτελεί το προοίμιο μιας σημαντικής παρέμβασης της ΕΕ στον τομέα του security research ( 2007-20013). Έχει στρατηγική σημασία η συμμετοχή μας από τώρα στα consortia Άλλες χώρες έχουν ήδη αρχίσει προετοιμασίες. Πρέπει να διευρυνθεί η συμμετοχή της Ελλάδος και με νέες εταιρίες, κρατικούς χρήστες (υπουργεία), πανεπιστήμια κλπ. Πρέπει να υπάρχει συνέργια μεταξύ βιομηχανίας – δημόσιων φορέων (ε. άμυνα, δ. τάξη, ναυτιλία, κλπ) – πανεπιστήμιων, κλπ. Αξιοποιείστε τους Ε. Εκπροσωπους και τα Εθνικά Σημεία Αναφοράς !

67 Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 The EU Security Research Programme (ESRP) PASR: For a Fully developed EU Security Research Programme, by 2007


Κατέβασμα ppt "Γ. Πάγκαλος - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ασφάλεια, Information Day, Αθήνα, 6-04-2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google