Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να περιγράψει την αξία και των στόχο των μαθημάτων επιλογής και να τονίσει τη συνεισφορά τους τόσο στους φοιτητές ιατρική,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να περιγράψει την αξία και των στόχο των μαθημάτων επιλογής και να τονίσει τη συνεισφορά τους τόσο στους φοιτητές ιατρική,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να περιγράψει την αξία και των στόχο των μαθημάτων επιλογής και να τονίσει τη συνεισφορά τους τόσο στους φοιτητές ιατρική, όσο και στο κοινωνικό σύνολο.  Τα μαθήματα επιλογής είναι βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης, συμβάλλουν στην διεύρυνση των οριζόντων, στην βελτίωση των κλινικών δεξιοτήτων, στην κατανόηση των διαφορετικών αναγκών υγείας των διαφορετικών χωρών και δίνουν ευκαιρίες για μια πιο αποτελεσματική και πρωτοποριακή επαγγελμάτική ζωή.

3  Τα μαθήματα αυτά πραγματοποιούνται σε χώρες που επιλέγουν οι ίδιοι οι φοιτητές, συχνά με οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια, γι’ αυτό κάποιοι επιλέγουν περιοχές κοντά στη μόνιμη κατοικία τους, ενώ άλλοι αξιοποιούν την ευκαιρία αυτή για να εργαστούν στο εξωτερικό. Ο σωστός σχεδιασμός και η αξιολόγηση επιτρέπει σε μια μερίδα φοιτητών να επιλέξει χώρες χαμηλότερου βιοτικού επιπέδου. Η διάρκεια των μαθημάτων είναι ολιγόμηνη. Παρόμοια προγράμματα περιλαμβάνονται σε σχολεία του Ηνωμένου Βασίλειου και για μικρότερους μαθητές της τοπικής κοινότητας.

4  Συχνά τα μαθήματα αυτά είναι μικρής σημασίας αλλά αναγνωρίζονται ως ένα σημαντικό κίνητρο για μάθηση σχετικά με την παγκόσμια υγεία. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα μαθημάτων επιλογής τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν με διάφορους τρόπους τη μάθηση, την κοινωνική ευθύνη και τη κοινότητα στην οποία εργάζονται.

5  Τα μαθήματα μπορεί να είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά και προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα: 1. Ενθαρρύνει το άτομο για ενσωμάτωση και συμμετοχή στην κοινότητα. 2. Ενισχύει τη συνεργατική σκέψη και την ομαδικότητα. 3. Αποτελεί ισχυρή εμπειρία μάθησης, ιδιαίτερα σε δεξιότητες διαπραγμάτευσης, σχεδιασμού και οργάνωσης. 4. Ενισχύονται τα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής φοιτητών, μέσω της επίτευξης των προσδοκιών των μαθημάτων και τη διασφάλιση της υγείας.

6  Εξάσκηση σε εναλλακτικά περιβάλλοντα από όπου απουσιάζουν οι απόλυτα εξειδικευμένοι επαγγελματίες  Ανάπτυξη σε μεγαλύτερο εύρος των γνώσεων και των δεξιοτήτων  Συνειδητοποίηση κοινωνικής ευθύνης και ηθικών αξιών του επαγγέλματος  Προσαρμογή σε οποιοδήποτε σύστημα υγείας λαμβάνοντας υπ’ όψιν πολιτισμικές και κοινωνικές διαφορές καθώς και ψυχοκοινωνικά ζητήματα, πολιτικές υγείας και υπηρεσιών.

7  Εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τον επαγγελματικό ανταγωνισμό  Καλλιέργεια της επικοινωνίας, συνεργασίας, ομαδικότητας και οργανωτικότητας  Η αντίληψη της κοινωνικής ευθύνης και του αισθήματος φροντίδας καθώς και των διαφορετικών κοινωνικοπολιτιστικών μοντέλων και συστημάτων αξιών

8 Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, καλό θα είναι οι φοιτητές να μην παρανοούν τα κίνητρα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι φοιτητές δεν θα πρέπει να συγχέουν το εκπαιδευτικό ταξίδι με τον τουρισμό γιατί έτσι επηρεάζονται οι επιδόσεις, γι ‘ αυτό καλούνται να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις των πράξεων τους μέσα από την επίγνωση :  Του ομαδικού πνεύματος  Της έλλειψης προετοιμασίας  Αξιών όπως η δικαιοσύνη  Του πολιτισμού, της ιστορίας, του κλίματος της περιοχής  Της τοπικής περίθαλψης ώστε να ανταποκρίνονται στα ηθικά και κοινωνικά προβλήματα.

9 Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, με ενισχυμένη προσωπικότητα και γνώση πολιτικού υποβάθρου, πχ: κατανόηση ιδιωματισμών. Έτσι καταφέρνουν να γίνονται πιο ευέλικτοι ανοιχτόμυαλοι, υποχωρητικοί. Με την εμπειρία που αποκτούν ενισχύεται η πρακτική και η ποιότητα. Καλύτερη συνεργασία με τους επόπτες τους, ομαδική δουλειά και ειδική γνώση, πχ: φάρμακα για τροπική ασθένεια, υποβοηθούνται είτε από πηγές (Global Health Studies, Tropical Health and Education Trust) είτε από άλλους φοιτητές. Χρειάζεται οικονομική συμβολή από τους φοιτητές όχι μόνο για τν διαδρομή του ταξιδιού και το κατάλυμα αλλά και για την εξασφάληση οικονομικά και νομικά της προσωπικής υγείας.

10 Η πρακτική ιατρική είναι άμεσα συνυφασμένη με ηθικούς και νομικούς φραγμούς οι οποίοι υποσυνείδητα δημιουργούν στον γιατρό την αντίληψη του ‘’ κάνω το σωστό’’. Μπορεί η σύνδεση αυτή να φαντάζει απλή στην πραγματικότητα όμως αποτελεί μία πρόκληση.

11 Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης οι φοιτητές αποκτούν κριτική συνείδηση. Αλλάζουν οι ζωές τους από τις επιλογές που κάνουν, διευρύνουν τις εμπειρίες τους και σκέφτονται περισσότερο. Έτσι λύνονται προβλήματα που αφορούν τη λήψη αποφάσεων καθώς και κοινωνικά όπως, φτώχεια, αναλφαβιτισμός, διακρίσεις και αδικία. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνονται να γράφουν τις προσδοκίες τους από τα μαθήματα επιλογής και να μην αρκούνται σε αυτά. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται με τη συμπερίληψη στοχαστικών σχολίων όπου θα πρέπει να ξεκαθαρίζονται ότι δεν αξιολογούνται, για καλύτερα αποτελέσματα.

12 Τα ιδρύματα πρέπει να υποβάλουν και να καταγράφουν ως agenda αξιολόγηση και αναφορά για την πρόοδο των φοιτητών στις κλινικές δεξιότητες πάνω στον επαγγελματισμό και στην ομάδα, περιγράφοντας συμπεριφορές και γεγονότα, πχ: κατά πόσο ο φοιτητής κατάφερε να αναπτύξει ενεργότητα σε δραστηριότητες που αφορούν την ευτυχία, υγεία, ευημερίας της κοινωνίας. Επίσης η αξιολόγηση από ομότιμους θα βοηθήσει στην σύγκριση με μαθητές που δεν έχουν ταξιδέψει ως ενθάρρυνση με προβολή δραστηριοτήτων.

13  Το άρθρο αυτό είναι αποτέλεσμα της ομάδας του Leeds, τους καθηγητές Anthony Redmont και Nigel Bax  Παρ’όλα αυτά οι συντάκτες είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και τη σύνταξη του άρθρου

14  Brookfield SD. 1991.  Crenshaw K, Shewchuck RM, QU h, Station IJ, Bigby IA, Houston TK, Allison J, Estrada C όσο αφορά τον τομέα του πολιτισμού  Coulehan J, Williams PC, McCrary SV, Belling C 2003 στα θέματα βιοιατρικής ηθικής, επαγγελματισμού και ευθύνης  Cam Q ηθική υγείας

15  Dotchin C, van den Ende C, Walker R. 2010 για την παγκόσμια υγεία  Drain PK, Paul K, Primack A,Hunt WW, Holmes KK, Gardner P.2007.Για την Ιατρική εκπαίδευση,περισσότερη εξάσκηση, περισσότερες ευκαιρίες  Elam CL, Musick DW, Sauer MJ, Skelton J.2002. Πώς ανταποκρινόμαστε στις υπηρεσίες του επιλεγόμενου

16  Faulkner LR, McCurdy RL.2000..Διδάσκοντας ην κοινωνική ευθύνη στους φοιτητές ιατρικής.  Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Garcia P, Ke Y, Kelley P,et al.2010 ενδυναμώνοντας τα συστήματα υγείας για τον καινούριο αιώνα  Gibbs T, McLean M.(2011) Δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες

17  Global Consensus for Social Accountability of medical Schools,December 2010.  Global Health Studies.  Guenther CJ.1997.Για την κοινωνική ευθύνη

18  Herzberg B.1994.Διδάσκοντας την κριτική ικανότητα  Medical Electives by Medics Away  Merrdew N,Wilkinson D.2010.Αναπτύσσοντας σχέσεις φοιτητών ιατρικής στον ιατρικό τομέα

19  Murdoch Eaton D, Ellershaw J, Garden A, Newble D, Perry M, Robinson L, Smith J, Stark P, Whittle S.2004.Σχετικά με το ιατρικό βιογραφικό  Murdoch-Eaton DG, Redmond D, Bax N.(2011).Βελτιώνοντας τον επαγγελματισμό στον ιατρικό τομέα σε μελλοντικό διεθνές πλαίσιο  Paige RM, Rong J, Zheng W, Kappler B.2009.Ενισχύοντας την εκπαιδευτική διεύρυνση

20  Rley SC.2009.Πώς να επιλέγεις μαθητές  Smith JK,Weaver DB.2006.Απαθανατίζοντας την ιατρική ιδεολογία  Steiner BD,Carlough M,Dent G,Pena R,Morgan D.2010.Μαθήματα στην ειδικότητα και στα ιδρύματα

21  The National Graduate Attributes Project.  Thompson MJ,Huntington MK,Hunt DD,Pinsky LE,Brodie J.2003.Σχετικά με τα μαθήματα στις ενωμένες πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά  Tropical ealthand Education Trust.

22  THET newsletter 2009-Kamuu Central Hospital, Malawi  Yates MS, Drewery S, Murdoch_Eaton DG.2002.εναλλακτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και τι προσφέρουν στην ιατρική ανάπτυξη  Yudkin JS,Bayley O, Elnour S, Willott C, Miranda JJ.2003.Εισαγωγή στα παγκόσμια θέματα υγείας των φοιτητών ιατρικής.

23  Τσίγκα Ειρήνη  Κιοσέ Κοκόνη  Χρίστογλου Μαρία  Λεπτοκαρίδου Ειρήνη  Πληκαδίτη Θεοδώρα


Κατέβασμα ppt " Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να περιγράψει την αξία και των στόχο των μαθημάτων επιλογής και να τονίσει τη συνεισφορά τους τόσο στους φοιτητές ιατρική,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google