Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ:
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

2 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: «Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ορίζουμε τη διαφοροποίηση ως τη θετική ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στις ατομικές ανάγκες του μαθητή» Tomlinson and Allan 2004:6 Πρόκειται για τη διαδικασία επίτευξης: κατάλληλων στόχων για όλους τους μαθητές και ταυτόχρονα για ένα έκαστο ξεχωριστά επικοινωνίας μαθητή και εκπαιδευτικού που οδηγεί στη γνωστική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του δεύτερου σε συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα και επιδόσεις. Κουτσελίνη, 2006 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

3 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
Το δίπολο Γνωστική - Συναισθηματική Ανάπτυξη και η ποιότητα διδασκαλίας στην Έρευνα: Η διδασκαλία στην τάξη υπερέχει της γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας [σχολικό κλίμα] στη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών Brophy & Good: 1986,Teddlie & Reynolds, 2000 Η ποιότητα της διδασκαλίας είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας που επηρεάζει τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών Kyriakides et al., 2009 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

4 αναγνωρίζω πληροφορίες
Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ: πρότυπο ιδεολογικής σύλληψης για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή: ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - Πηγή: Κουτσελίνη, Ι. Μ. (2006) Γνώσεις/ έννοιες/ σημασιολογικά δίκτυα Αποβάλλει ή συνθέτει εμπειρίες Χώρος πρόσληψης ερεθισμάτων σε σχέση με το θέμα 2-4΄΄ Το κουτί πληροφοριών Η ουσία του, να επικοινωνεί με τη βραχυπρόθεσμη Υπεύθυνη για το επόμενο στάδιο Μακροπρόθεσμη μνήμη Χάννω ότι δεν εποικοδομώ στην επανάληψη Ερέθισμα Αισθητηριακή μνήμη Προσοχή Αντίληψη επανάληψη εμβάθυνση κωδικοποίηση Άτυπη συστηματοποίηση Κωδικοποίηση- επανάληψη Βραχυπρόθεσμη μνήμη Κωδικοποίηση: η σημαντικότερη λειτουργία. Προσλαμβάνουσες παραστάσεις Με βοηθά να αναγνωρίζω πληροφορίες ιδιοθύελλα Συνειδητό Συνειδητές πληροφορίες Νοηματοδότηση εννοιών Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

5 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ως προς το περιεχόμενο, τα μέσα και υλικά, την ετοιμότητα, ευελιξία, ανοιχτότατα του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

6 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

7 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

8 Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας:
Προσανατολισμός (Orientation) Δόμηση (Structuring) Στρατηγικές υποβολής ερωτήσεων (Questioning) Χρήση μοντέλων διδασκαλίας (Modelling) Χρήση δραστηριοτήτων εμπέδωσης (Application) Αξιοποίηση του χρόνου (Management of time) Η τάξη ως μαθησιακό περιβάλλον (Classroom as a learning environment) Αξιολόγηση (Assessment) και λογοδοσία (Accountability) Μεταξιολόγηση Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

9 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
Προσανατολισμός: Αναφέρεται στους στόχους του μαθήματος και περιλαμβάνει τη συμπεριφορά και τις ενέργειες του εκπαιδευτικού σχετικά με την πληροφόρηση των μαθητών για τους στόχους του μαθήματος. Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός πληροφορεί τους μαθητές για τους στόχους του μαθήματος στην αρχή, κατά τη διάρκεια ή και στο τέλος ενός μαθήματος. Μπορεί επίσης, να προκαλέσει τους μαθητές να σκεφτούν το στόχο ή τους στόχους για την πραγματοποίηση μιας δραστηριότητας αναπτύσσοντας έτσι τα κίνητρά τους για μάθηση (Anderman et al., 2002). Παρατηρείται, επίσης, αν ο εκπαιδευτικός πληροφορεί με σαφήνεια τους μαθητές για τους στόχους του μαθήματος ή μιας δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, παρατηρείται αν διαφοροποιεί τους στόχους λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες που έχουν οι μαθητές. Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

10 Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
Δόμηση: Καθορίστε: • Τις πυρηνικές γνώσεις και δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσουν όλοι οι μαθητές σας • Τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν, για να μπορέσουν να οδηγηθούν στις πυρηνικές • Τις μετασχηματιστικές γνώσεις και δεξιότητες δηλ. εκείνες τις οποίες είναι έτοιμοι να αποκτήσουν οι μαθητές σας που κατέχουν με πληρότητα τις πυρηνικές. Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

11 ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Αειφόρες πρωτοβουλίες Τρέχουσες πρωτοβουλίες Διδασκαλία που βοηθά τους μαθητές να βρίσκουν νόημα στην εργασία Διάγνωση ετοιμότητας ενδιαφερόντων μαθησιακού προφίλ των μαθητών. Κατανόηση και σεβασμός του πολιτισμικού προφίλ των μαθητών Διδασκαλία που λαμβάνει υπόψη τις πολλαπλές νοημοσύνες Αξιοποίηση της τεχνολογίας για τις ανάγκες των μαθητών Εφαρμογή διαφόρων τεχνικών Μάθησης Αποτελεσματική αξιοποίηση της διηληκιακής Τάξης/ Προώθηση της σκέψης στην αίθουσα διδασκαλίας Λιάνα Παπαδοπούλου/ Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google