Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Δρ. Χριστίνα Χατζησωτηρίου Συνάντηση 3η

2 Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μελετώντας τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντοπίστε ποια από τα άρθρα σχετίζονται άμεσα με την Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση.

3 Ανεξιθρησκεία Άρθρο 5 της ‘Συνθήκης κατά των Διακρίσεων στην Εκπαίδευση’ (Ο.Η.Ε., 1960): Σεβασμός της ελευθερίας των γονέων και των κηδεμόνων στη διασφάλιση της θρησκευτικής και ηθικής αγωγής των παιδιών τους ανάλογα με τις δικές τους πεποιθήσεις. ‘Ανομη η υποβολή εντολών σε οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων αντίθετων των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.

4 Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην υπόθεση Χουντουμπεργιάνοβα εναντίον Ουζμπεκιστάν, στις 5 Νοεμβρίου το 2005. Η ελευθερία του ατόμου να εκδηλώσει τη δική του θρησκεία συμπεριλαμβάνει και το δικαίωμά του να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο κώδικα ένδυσης ανάλογο των θρησκευτικών του πεποιθήσεων σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής. Η αποτροπή ενός ατόμου από το να φορέσει τη θρησκευτική του ενδυμασία τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους αποτελεί παράβαση του Άρθρου 18 του Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , Παράγραφος 2.

5 Η παρεμπόδιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση λόγω της υιοθέτησης θρησκευτικής ενδυμασίας από το άτομο αποτελεί επίσης παράβαση του Άρθρου 18 (Παράγραφος 2). Το δικαίωμα του ατόμου να εκδηλώνει τη θρησκεία του δεν είναι απόλυτο, αλλά μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, οι οποίοι περιγράφονται από το νόμο και είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, τάξης, υγείας ή ηθικής ή των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των υπολοίπων ατόμων (Άρθρο 18, παράγραφος 3).

6 Πολιτότητα Πολιτότητα  Το σύνολο των κοινωνικών πρακτικών που ορίζουν την κοινωνική συμμετοχή. (Δικαιώματα και υποχρεώσεις) Η πολιτότητα σε μια πολιτική κοινότητα αντικατοπτρίζει την κουλτούρα και τις αξίες του έθνους.

7 Πολιτότητα Νομικό στάτους Νομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις
Κοινωνική Πρόνοια Οικονομικά Δικαιώματα Ικανότητες Γνωστικά χαρ/κά Συμμετοχή Πρακτικές Ταυτότητα Αίσθημα του ‘ανήκειν’ Πολιτότητα Συμμετοχή Μέλος μιας πολιτικής ομάδας Συμπεριφορά Ενεργός συμμετοχή Μέλος κοινωνικο-πολιτισμικών ομάδων

8 Πολιτότητα και Εκπ/ση Η εκπαίδευση είναι βαθιά ριζωμένη στην εθνική δόμηση ενός κράτους. Το 18ο και 19ο αι. η προσπάθεια αυτή πραγματώθηκε μέσω της δημιουργίας ‘κοινών δεσμών’ (εθνικών ή πολιτισμικών) μεταξύ ενός επιλεγμένου πληθυσμού. Στην πραγματικότητα, κάθε κράτος αποτελείται από διαφορετικές κοινωνικο- πολιτισμικές ομάδες παρά από ένα ενιαίο έθνος.

9 Εθνικο-πολιτισμικοί Δεσμοί
Κοινή ιστορία, γλώσσα και σύμβολα. Το σχολείο αποτελεί το ιδανικό μέσο για τη ‘μύηση’ των μελλοντικών γενεών στην ιστορία, τη γλώσσα και τα σύμβολα του ‘έθνους-κράτους’. Το σχολείο προσφέρει στους μαθητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στην πολιτική και οικονομική δραστηριότητα του κράτους τους.

10 Συμπεράσματα Green (1997: 134)
Το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας: καθιστά δημοφιλή την εθνική λογοτεχνία, την εθνική ιστορία αλλά και τους ‘μύθους’ σχετικά με την προέλευση του έθνους. Κοινωνικοποιεί τους μαθητές στο εθνικό νομοθετικό σύστημα, αλλά και στο κοινωνικό σύστημα αξιών και ηθών. Αφομοιώνει το τοπικό στο εθνικό προκειμένου να καλλιεργήσει ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.

11 Διεθνείς Ανακατατάξεις
Ο περιορισμός της επίδρασης του έθνους-κράτους στη δημιουργία εκπ/κής πολιτικής. π.χ. Η διεθνής οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη επηρέασε τον τύπο των δεξιοτήτων και γνώσεων που είναι απαραίτητες στις μετα-βιομηχανικές κοινωνίες. Διεθνείς οργανισμοί έχουν αναπτύξει υπερεθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα .

12 Υπερεθνικά Προγράμματα
OECD  Programme for International Student Assessment (PISA) UNESCO  Education for All Υπερεθνικοί δείκτες αποτελεσματικότητας Υπερεθνικά κριτήρια αξιολόγησης Ανταλλαγή ιδεών (π.χ. Open Method of Coordination)

13 Παγκοσμιοποίηση της Εκπ/σης
Η ‘Αγωγή του Πολίτη’ μέσω της εκπ/σης συναντά νέες προκλήσεις λόγω της παγκοσμιοποίησης. Παγκοσμιοποίηση,μετανάστευση, παγκόσμια ανισότητα και οι συνέπειές τους για την κοινωνική συνοχή.

14 Μηχανισμοί Παγκοσμιοποίησης
Πειθαναγκασμός - Νομικά Κίνητρα (Θεσμικά Πλαίσια) - Οικονομικά Κίνητρα (Χρηματοδοτήσεις) Μίμηση Πλαισίωση - Πιθανές λύσεις σε Μόρφωση της εκπ/κά ζητήματα - Διάχυση ιδεών Ελίτ Μηχανισμοί Παγκοσμιοποίησης (Radaelli, 2003)

15 Η Κύπρος στην Ευρώπη Ευρώπη που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ευρώπη που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευρωπαϊκή πολιτότητα  Υποχρέωση ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευρώπη-Φρούριο  Αποξένωση των μη- Ευρωπαίων Κύπρος ως μέλος-κράτος που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τα σύνορα της Ευρώπης-Φρούριο στη Μέση Ανατολή;;;

16 Βιβλιογραφία Green, A. (1997) Education, Globalization and the Nation State, Basingstoke & New York: Macmillan Press. Radaelli, C. M. (2003) ‘The Europeanization of Public Policy’, in: K. Featherstone and C. M. Radaelli (Eds) The Politics of Europeanization, Oxford: Oxford University Press.

17 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!


Κατέβασμα ppt "Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google