Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

European Commission. 1975: πρώτη δράση της κοινότητας: κινητικότητα φοιτητών Σεπτέμβριος 1980: Δίκτυο Ευρυδίκη Κεντρική Μονάδα & 9 Εθνικές Μονάδες Ανταλλαγή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "European Commission. 1975: πρώτη δράση της κοινότητας: κινητικότητα φοιτητών Σεπτέμβριος 1980: Δίκτυο Ευρυδίκη Κεντρική Μονάδα & 9 Εθνικές Μονάδες Ανταλλαγή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 European Commission

2 1975: πρώτη δράση της κοινότητας: κινητικότητα φοιτητών Σεπτέμβριος 1980: Δίκτυο Ευρυδίκη Κεντρική Μονάδα & 9 Εθνικές Μονάδες Ανταλλαγή Πληροφοριών EΥΡΥΔΙΚΗ: η αφετηρία

3 European Commission Να παρέχει στα άτομα που είναι υπεύθυνα για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές στην Ευρώπη αναλύσεις και πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα τους βοηθήσουν στη λήψη των αποφάσεων τους Αποστολή Δικτύου Ευρυδίκη

4 European Commission 4 είδη προϊόντων: 1. Εθνικές περιγραφές εκπαιδευτικών συστημάτων. ( Απρίλιος 2011 – καινούργια “ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια των εκπαιδευτικών συστημάτων”) 2. Συγκριτικές μελέτες ευρεία σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με χάραξη πολιτικής 3. Αριθμοί Κλειδιά Περιοδικές μελέτες για διάφορες τάσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου-από κοινού με την Eurostat 4. Υλικά Αναφοράς – π.χ. Γλωσσάρια και “Thesaurus” για τα Εκπαιδευτικά Συστήματα στην Ευρώπη Τι παράγουμε;

5 European Commission Θεματολογία Πολυδιάστατη και Πολυεπίπεδη ανάλυση Βαθμολογία Ενσωμάτωση Μεταναστών Εκπαίδευση Ενηλίκων Αντιμετώπιση δυσκολιών στην Ανάγνωση Θέματα Φύλου Εκπαίδευση σε προσχολική ηλικία Κοινωνική Διάσταση στην ΑΕ Βελτίωση Ικανοτήτων στα Μαθημ. & Επιστήμες

6 European Commission Εκπαίδευση και Φροντίδα στην προσχολική ηλικία Ποσοστό συμμετοχής παιδιών μεταξύ 4 ετών και της ηλικίας για την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 2007 Πηγή: Eurostat. Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων για την Ευρώπη 2020: 95%

7 European Commission Επιπλέον προσωπικό Αντισταθμιστικά προγράμματα Προγράμματα γλώσσας Μέτρα στήριξης που λαμβάνονται για τα παιδιά υψηλού κινδύνου στην προσχολική εκπαίδευση (πάνω από 2-3 χρονών), 2006/07 Εκπαίδευση και Φροντίδα στην προσχολική ηλικία Πηγή: Eurydice.

8 European Commission Κλειδιά για επιτυχία : Τι μας διδάσκει η έρευνα;  Προσγειωμένο παιδί/ενήλικη αναλογία  Υψηλού επιπέδου κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς (τριτοβάθμια εκπαίδευση)  Γονική Συμμετοχή Εκπαίδευση και Φροντίδα στην προσχολική ηλικία

9 European Commission Θέματα Φύλου – early school leavers Πηγή: Eurostat. ΓυναίκεςΆντρες Ποσοστό 18-24 χρονών με γυμνασιακή εκπαίδευση (το πολύ) 2007 10% Μέτρηση ΕΕ για 2020

10 European Commission Θέματα Φύλου Αρχές ισότητας φύλου στην εκπαίδευση, δημοτική και μέση εκπαίδευση, 2008/09 Δεν υπάρχουν ουσιαστικές πολιτικές ισότητας Πολιτικές Ισότητας Φύλου Πολιτικές Ισότητας φύλου βασισμένες σε σχέδια επίτευξης ισότητας φύλου Πηγή: Eurydice.

11 European Commission Εκπαίδευση και Ενσωμάτωση Μεταναστών Βελτίωση επικοινωνίας μεταξύ σχολείων και οικογενειών μεταναστών-Γενική Εκπαίδευση (ISCED 1-3), 2007/08 Στοιχεία μη διαθέσιμα Χρήση Μεταφραστών Γραπτές πληροφορίες στη γλώσσα της χώρας προέλευσης Συνδετικοί Λειτουργοί Και τα 3 μέτρα Πηγή: Eurydice.

12 European Commission Επικοινωνία Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Βελτίωση Ικανοτήτων για τον 21 ο Αιώνα: Ημερήσια διάταξη για Ευρωπαϊκή Συνεργασία των σχολείων (2008)»: Επανάληψη τάξης (Οκτώβρης 2010) Σε ορισμένα εκπαιδευτικά συστήματα μέχρι και το 25% των μαθητών επαναλαμβάνουν τη χρονιά ενώ σε ορισμένα άλλα αυτό συμβαίνει σπάνια. Η επανάληψη τάξης είναι πολύ δαπανηρή. Είναι επίσης αναποτελεσματική: κάποιοι μαθητές βελτιώνονται, η πλειοψηφία όμως αυτών όχι. Η αναλογία επανάληψης της τάξης είναι ξεκάθαρα πιο υψηλή για μαθητές που προέρχονται από μειονεκτικές ομάδες.

13 European Commission Επανάληψη τάξης στη δημοτική εκπαίδευση (ISCED 1) σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς, 2009/10 Πηγή: Eurydice. Επανάληψη τάξης (Οκτώβρης 2010) Πιθανή η επανάληψη τάξης Πιθανή η επανάληψη τάξης αλλά με περιορισμούς Δεν υπάρχουν κανονισμοί Αυτόματη προαγωγή στην επόμενη τάξη

14 European Commission Αναλογία 15χρονων μαθητών που επανέλαβαν τη χρονιά τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της δημοτικής εκπαίδευσης (ISCED level 1), 2003 Χώρες που δεν έλαβαν μέρος στη συλλογή δεδομένων Πηγή: PISA 2003, OECD. Επανάληψη τάξης (Οκτώβρης 2010)

15 European Commission Αντιμετώπιση στη Δυσκολία Ανάγνωσης Μάρτης 2011 Επαγγελματική υποστήριξη προς εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση στη δυσκολία ανάγνωσης (επίπεδο δημοτικής), 2009/10 Πηγή: Eurydice. Υποστήριξη από Εκπαιδευτικούς ειδικά καταρτισμένους σε θέματα ανάγνωσης Υποστήριξη από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ειδικά καταρτισμένους σε θέματα ανάγνωσης Υποστήριξη από άλλους ειδικούς Δεν υπάρχει υποστήριξη προς τους εκπαιδευτικούς Στοιχεία μη διαθέσιμα

16 European Commission Μελλοντικές Εργασίες Εκπαίδευση Ενηλίκων (Μάρτης 2011) Η Εκπαίδευση των Μαθηματικών και της Επιστήμης στα Σχολεία (Σεπτέμβριος 2011) Ανώτερη Εκπαίδευση –Χρηματοδότηση και Κοινωνική Διάσταση (Απρίλιος 2011)

17 European Commission Choose your language http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice


Κατέβασμα ppt "European Commission. 1975: πρώτη δράση της κοινότητας: κινητικότητα φοιτητών Σεπτέμβριος 1980: Δίκτυο Ευρυδίκη Κεντρική Μονάδα & 9 Εθνικές Μονάδες Ανταλλαγή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google