Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ της σχολικής μονάδας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ της σχολικής μονάδας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ της σχολικής μονάδας
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΕΕ

2 ΑΕΕ Περιλαμβάνει την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης.
Περιλαμβάνει την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης. Συνδέεται με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχεδίων δράσης. Σκοπός: Η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε σχολείο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του. ΑΕΕ Συνεχής δυναμική διαδικασία Αυτοαξιολόγησης ενσωματωμένη στη λειτουργία του σχολείου

3  Με την αυτοαξιολόγηση επιδιώκεται η διαμόρφωση «κουλτούρας αξιολόγησης»
Εμπεριέχει και καθιερώνει στοιχεία όπως: Συλλογικές διαδικασίες( τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του ΕΕ είναι προϊόν συνεργασίας, συνεκτίμησης και συναπόφασης) Αξιολόγηση ομοτέχνων(peer evaluation) που προωθεί τις σχέσεις αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης, την ανταλλαγή εμπειριών,τη ανάπτυξη επιστημονικών συνεργασιών, την προώθηση μορφών ενδοσχολικής επιμόρφωσης

4 Αλλά και…. Αξιολόγηση «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up) καθώς οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν το εκπαιδευτικό υλικό, τα εκπαιδευτικά μέσα και διαδικασίες και τα στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και προτείνουν πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές. Εφαρμογή της «έρευνας δράσης» (action research) στο πλαίσιο της ανάπτυξης Σχεδίων Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του ΕΕ

5

6 Η συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή Αυτοαξιολόγηση
Κινητοποιεί όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ενισχύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας. Εντοπίζει αδυναμίες και αποσαφηνίζει  προβλήματα Δημιουργεί προϋποθέσεις για πρωτοβουλίες και ανάληψη καινοτόμων δράσεων,  Διαμορφώνει συνθήκες για βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών. Εμπεδώνει συνεργατικές συμπεριφορές Αναδεικνύει θετικές εκπαιδευτικές  δραστηριότητες.  Διαχέει καλές πρακτικές.  Υποδεικνύει  πεδία  για αυτομόρφωση και  επιμόρφωση. Καλλιεργεί τη συνευθύνη και την αυτοδέσμευση. Η συλλογική  εσωτερική  αξιολόγηση ή Αυτοαξιολόγηση δεν έχει στόχο  τον έλεγχο,  αλλά  τη βελτίωση της ποιότητας  του εκπαιδευτικού έργου:

7 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εμπιστεύεται το σχολείο Η πολιτεία εμπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

8 Σκοπός δεν είναι ο έλεγχος, αλλά
η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου Στόχοι Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων Προώθηση της καινοτομίας Άρτια διοίκηση και λειτουργία του σχολείου Αναβάθμιση διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών Διάχυση καλών πρακτικών Βέλτιστη αξιοποίηση μέσων και πόρων Η σχολική μονάδα: βασικός φορέας προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου

9 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΕΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΕΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ … ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Εποπτεύουν και συντονίζουν τις διαδικασίες της ΑΕΕ: Συγκαλούν την ολομέλεια - Συγκροτούν ομάδες εργασίας Συντονίζουν τους συμμετέχοντες Διευκολύνουν συνεργασίες και επικοινωνία Συμμετέχουν στον προγραμματισμό και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν δράσεις Αποτιμούν συλλογικά το εκπαιδευτικό έργο Υποστηρίζουν το θεσμό στα σχολεία: επιμορφώνουν, ενημερώνουν, καθοδηγούν. Συμμετέχουν σε ολομέλειες ή σε δράσεις κατά περίπτωση Διευθυντές Σύμβουλοι Εκπαιδευτικοί Γονείς - Μαθητές Επιστημονική υποστήριξη κατά τη Διερεύνηση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχεδίων δράσης. Κριτικός φίλος

10 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΕΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Ο ετήσιος κύκλος εκπαιδευτικού έργου Ετήσιος Προγραμματισμός Εφαρμογή σχολικού προγράμματος Παρακολούθηση του έργου, Αξιολόγηση, ανατροφοδότηση Ετήσια Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Αξιοποίηση συμπερασμάτων για τον επόμενο «Ετήσιο Προγραμματισμό» Εκπαιδευτικό έργο Εκπαιδευτικό έργο προγραμματισμός Ετήσιος Ετήσια έκθεση Σεπ- Ιαν Φεβ-Ιούν Εφαρμογή σχολικού προγράμματος

11 Ανάπτυξη διαδικασιών της ΑΕΕ
Ανάπτυξη διαδικασιών της ΑΕΕ 1/2 Διαδικασία Χαρακτήρας/Τύπος Χρόνος Εφαρμογής (κάθε πότε) Ετήσιος Προγραμματισμός Υποχρεωτικός. Συνδέεται με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου. Ετήσιος. Πραγματοποιείται από τον Διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς Γενική Εκτίμηση της εικόνας του σχολείου Υποχρεωτική. Βασική εναρκτήρια διαδικασία της ΑΕΕ. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται στην πρώτη ετήσια έκθεση του σχολείου. Άπαξ στην αρχή του θεσμού. Πραγματοποιείται από το σύλλογο διδασκόντων. Συστηματική Διερεύνηση δεικτών ποιότητας Προαιρετική. Συνδέεται με - την έρευνα δράσης στο σχολείο - την παραγωγή, χρήση και αξιοποίηση εργαλείων αξιολόγησης Περιοδική. Πραγματοποιείται από ομάδες εκπαιδευτικών με σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας δράσης στο σχολείο.

12 Ανάπτυξη διαδικασιών της ΑΕΕ
Ανάπτυξη διαδικασιών της ΑΕΕ 2/2 Διαδικασία Χαρακτήρας/Τύπος Χρόνος Εφαρμογής Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων. Επιλογή, οργάνωση και υλοποίηση Σχεδίου Δράσης Υποχρεωτική. Συνδέεται με την καταγραφή αδυναμιών και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Περιοδική. Πραγματοποιείται από το σύλλογο διδασκόντων και από ομάδες εκπαιδευτικών σε διάφορους χρονικούς κύκλους Ετήσια Έκθεση Σχολείου Υποχρεωτική. Αποτίμηση των δεικτών ποιότητας και αξιολόγηση των διαδικασιών της ΑΕΕ με βάση τα εκπαιδευτικά τεκμήρια του σχολείου. Ετήσια: Συντάσσεται από τον Διευθυντή, εγκρίνεται από το σύλλογο διδασκόντων, αναρτάται στο Δίκτυο της ΑΕΕ. Αξιολόγηση Σχεδίου Δράσης Υποχρεωτική. Αξιολόγηση των διαδικασιών της ΑΕΕ. Συνδέεται με τη διάχυση των καλών πρακτικών. Περιοδική. Συντάσσεται από ομάδα εκπαιδευτικών, εγκρίνεται από το σύλλογο διδασκόντων, αναρτάται στο Δίκτυο της ΑΕΕ. Ετήσιος Προγραμματισμός (νέος) Υποχρεωτικός. Συνδέεται με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου. Αξιοποιεί τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς Ετήσιος. Πραγματοποιείται από τον Διευθυντή και το σύλλογο διδασκόντων στην αρχή της σχολικής χρονιάς

13 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΕΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Η έναρξη του θεσμού ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ Ετήσια Έκθεση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

14 Βασικές διαδικασίες 1ου έτους εφαρμογής
Βασικές διαδικασίες 1ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου (υποχρεωτική)

15 Διαδικασία Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του σχολείου
Διαδικασία Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του σχολείου Πραγματοποιείται άπαξ κατά την έναρξη της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης στο σχολείο Πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας με απόφαση του Συλλ. Διδασκόντων σε όλους τους δείκτες ποιότητας Αξιοποιείται το εκπαιδευτικό υλικό από τον Τόμο ΙΙΙ (Μεθοδολογία και εργαλεία διερεύνησης) Εγκρίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ή την ολομέλεια του σχολείου Χρησιμοποιείται στη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου

16 Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης
Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Γενικής Εκτίμησης: Ανάδειξη σημείων υπεροχής και αδυναμιών του σχολείου Ιεράρχηση προτεραιοτήτων Επιλογή Δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

17 Κατά το πρώτο στάδιο της εφαρμογής του θεσμού προτείνεται να δοθεί έμφαση σε ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου όπως: η δημιουργία, βελτίωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του σχολείου, η διαμόρφωση ή ο εκσυγχρονισμός του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, η οργάνωση της λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων και η βελτίωση των σχέσεων με το σύλλογο γονέων και την μαθητική κοινότητα.

18 Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου
Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς κάθε σχολική μονάδα υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης αξιοποιούνται στον ετήσιο προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους και στον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου.  Η Ετήσια Έκθεση αποτελεί μια σύντομη και περιεκτική αποτύπωση της Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης. Κατά το φετινό σχολικό έτος η Έκθεση της Γενικής Εκτίμησης και η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης ταυτίζονται.

19 Α.Ε.Ε. - Ετήσια έκθεση αξιολόγησης

20 Ετήσια Έκθεση

21 Α.Ε.Ε. - Ετήσια έκθεση αξιολόγησης

22 Α.Ε.Ε. - Ετήσια έκθεση αξιολόγησης
Αξιολόγηση δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

23 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τομέας 1. Μέσα και πόροι Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Στελέχωση του σχολείου ΤΟΜΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Τομέας 2. Ηγεσία και διοίκηση του σχολείου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού Τομέας 3. Διδασκαλία και μάθηση Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών 1/2 Τομέας 4. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο Σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών και μαθητών μεταξύ τους Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς

24 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ Τομέας 5. Προγράμματα, παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ΤΟΜΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Τομέας 6. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Φοίτηση και διαρροή των μαθητών Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών Τομέας 7. Διδασκαλία και μάθηση Επίτευξη των στόχων του σχολείου 2/2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

25 Η διαδικασία της Γενικής Εκτίμησης
Πώς γίνεται η Γενική Εκτίμηση: Δείκτης: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής Περιγραφή Σκοπός Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας Μέθοδος εργασίας Διαθέσιμα στο σχολείο στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης του δείκτη ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ - «ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΧΑΛΚΗΣ: «Συντονισμός σχολικής ζωής»

26 Η διαδικασία της Γενικής Εκτίμησης
Δείκτης: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής Περιγραφή Ο συγκεκριμένος δείκτης εξετάζει τις πρακτικές του σχολείου που αφορούν … τη διατύπωση των γενικών επιδιώξεων και προτεραιοτήτων του… …των κανόνων που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή και πρακτικές που διευκολύνουν την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη συμμετοχή και τη συλλογική δράση … … στοιχεία που αφορούν τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη του σχολικού προγράμματος. … Σκοπός … Αποτίμηση των διαδικασιών σχεδιασμού, εφαρμογής και διαχείρισης του σχολικού προγράμματος, και αυτών που αφορούν τη … και διευκολύνουν τη συλλογική δράση και τη συνεργασία … Διαπιστώνονται θετικά στοιχεία, όπως ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η εφαρμογή του σχολικού προγράμματος… Εντοπίζονται προβλήματα και αδυναμίες στην οργάνωση και συντονισμό των δράσεων ή στην επικοινωνία και συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας. ..

27 Η διαδικασία της Γενικής Εκτίμησης
Δείκτης: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας Διατύπωση των βασικών επιδιώξεων του σχολείου (όραμα, αξίες και στόχοι πχ… του νηπιαγωγείου) Διαμόρφωση συμμετοχικού, συλλογικού και συνεργατικού πλαισίου εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας Διαμόρφωση και εφαρμογή ενός λειτουργικού σχολικού προγράμματος Μέθοδος εργασίας Ανάλυση κειμένων/τεκμηρίων από το αρχείο του σχολείου (Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή και διδακτικού προσωπικού, …., εγκύκλιοι, έγγραφα, βάσεις δεδομένων κ.λπ.) … Ερωτηματολόγια / συνεντεύξεις ατομικές και ομαδικές που απευθύνονται προς τον Διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για τη διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη.

28 Η διαδικασία της Γενικής Εκτίμησης
Δείκτης: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής Διαθέσιμα στο σχολείο στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων με στόχο τον προγραμματισμό και τον συντονισμό εφαρμογής του Σχολικού Προγράμματος… ετήσιος προγραμματισμός δράσεων/δραστηριοτήτων (υπάρχει, και εάν ναι, τι περιλαμβάνει;) αριθμός ημερών που λειτούργησε κανονικά το σχολείο (σε μηνιαία & ετήσια βάση) αριθμός ημερών που δεν λειτούργησε το σχολείο (σε μηνιαία & ετήσια βάση) καταγραφή βασικών λόγων απώλειας διδακτικών ωρών.

29 Η διαδικασία της Γενικής Εκτίμησης
Δείκτης: Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης του δείκτη 1 2 3 4 Ο/Η Διευθυντής/-ντρια, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων , έχει διατυπώσει τους βασικούς στόχους και προτεραιότητες πχ… του νηπιαγωγείου για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Ο/Η Διευθυντής/-ντρια, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, έχει διαμορφώσει ένα σύνολο κοινά αποδεκτών κανόνων που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή. Η Προϊσταμένη / Δντής υποστηρίζει και συντονίζει την άρτια ανάπτυξη του σχολικού προγράμματος. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου πραγματοποιούνται με τρόπο ικανοποιητικό.

30 Βασικά στοιχεία της διαδικασίας
Γενικής Εκτίμησης Τεκμήρια – αξιοποίηση διαθέσιμων στοιχείων Οργανωμένη συζήτηση Ανάδειξη υπεροχών - αδυναμιών Ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση δεικτών Σύνθεση συμπερασμάτων

31 Έκθεση Γενικής Εκτίμησης 1/5
Έκθεση Γενικής Εκτίμησης 1/5 Ταυτότητα του σχολείου Παρουσίαση δεικτών Διαδικασίες αξιολόγησης Κύρια αποτελέσματα

32 Έκθεση Γενικής Εκτίμησης 2/5
Έκθεση Γενικής Εκτίμησης 2/5 Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Χάλκης Δωδεκανήσου. Στεγάζεται σε παραδοσιακό κτήριο με ενιαίο χώρο μαζί με το Νηπιαγωγείο, με κοινό μεγάλο προαύλιο. Αριθμός μαθητών Γυμνασίου: 8, Αριθμός μαθητών Λυκείου: 5 Υπάρχουν 16 καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, οι περισσότεροι νέοι στην εκπαίδευση με οργανική θέση, 3 νεοδιόριστοι και 1 αναπληρωτής. Υπάρχουν υπό σύσταση σχολική επιτροπή και Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Απασχολεί καθαρίστρια. Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Χάλκης Δωδεκανήσου Ταυτότητα του σχολείου

33 Έκθεση Γενικής Εκτίμησης 3/5
Έκθεση Γενικής Εκτίμησης 3/5 Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης Διαδικασίες Αξιολόγησης Το Σχολείο μετέχει στο πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης , παρά την αντίθετη αρχική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων , συμμορφούμενο με την υπ’ αριθ / εγκύκλιο… Η πρώτη ενημέρωση του Συλλόγου διδασκόντων έγινε από τους Σχολικούς Συμβούλους …και …στις 11 Νοεμβρίου 2010. Κατόπιν, οι καθηγητές που μετέχουν στο πρόγραμμα χωρίστηκαν σε 5 ομάδες, … σε εθελοντική βάση μετά από πρόταση του Διευθυντή. Για κάθε ομάδα εργασίας ορίστηκε συντονιστής καθηγητής…. Ορίστηκε ως ημέρα συνάντησης των μελών κάθε ομάδας η Πέμπτη κάθε εβδομάδας… Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το αποτέλεσμα του έργου κάθε ομάδας παραδόθηκε υπό μορφή κειμένου και σε άλλα μέλη του συλλόγου διδασκόντων καθώς επίσης και στον Δ/ντή του σχολείου για περαιτέρω επεξεργασία.

34 Έκθεση Γενικής Εκτίμησης 4/5
Έκθεση Γενικής Εκτίμησης 4/5 1ο ΕΠΑΛ Υμηττού Φύλλο Γενικής Εκτίμησης Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη: Η διδακτική πρακτική που χρησιμοποιείται …είναι το κλασικό μάθημα από την έδρα και τον μαυροπίνακα. Τεχνικές όπως συνεργατική μάθηση (με ομάδες και εργασίες), πειραματική μάθηση (χρήση εργαστηρίου) και χρήση νέων τεχνολογιών (…) χρησιμοποιούνται σε μικρό βαθμό κυρίως στα εργαστηριακά μαθήματα. … Δεν χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικές τακτικές που είτε να εξατομικεύουν την διαδικασία μάθησης είτε να δημιουργούνται μηχανισμοί ενισχυτικής διδασκαλίας για τους αδύναμους μαθητές. … τα περισσότερα εργαστηριακά τμήματα λειτουργούν σε ήρεμο μαθησιακό κλίμα λόγο του ότι είναι ολιγοπληθή ενώ είναι δύσκολο το έργο της διοίκησης στα μαθήματα γενικής παιδείας που είναι πολυπληθέστερα. Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη: 1 2 3 4 +

35 Έκθεση Γενικής Εκτίμησης 5/5
Έκθεση Γενικής Εκτίμησης 5/5 Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγάλεω Κύρια αποτελέσματα Ως σημαντικό σημείο υπεροχής του Σχολείου μας θεωρούμε την κοινωνική ένταξη των μαθητών. Επειδή πολλοί μαθητές μας …, συνεχιζόμενη σχολική αποτυχία και προβλήματα ένταξης γενικότερα, η προσφορά του Σχολείου στην επανένταξή τους ή στην άμβλυνση των προβλημάτων με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, με τον επαγγελματικό προσανατολισμό …. είναι πολύ σημαντική. ... Το γεγονός ότι πολλοί μαθητές εργάζονται έχει ως αποτέλεσμα την άμεση σύνδεση του Σχολείου με την πραγματικότητα της ζωής και την καλλιέργεια αγωνιστικού πνεύματος σε όλους μας. … Ιδιαίτερα προβλήματα παρουσιάζονται στην ένταξη των Ρομά, που σημειώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεπαρκούς φοίτησης, παραβατικής συμπεριφοράς και ανεπάρκειας στην Ελληνική Γλώσσα … … δεν αντιμετωπίζονται κάποιες φορές επαρκώς τα προβλήματα συμπεριφοράς και ανάπτυξης της προσωπικότητας, τα οποία θα έχρηζαν της παρέμβασης Κοινωνικών Λειτουργών και Ψυχολόγων. το χαμηλό επίπεδο των μαθητών και η γενικότερη ανεπάρκειά τους στα γνωστικά αντικείμενα (…)αναγκάζει τους διδάσκοντες στην αναπροσαρμογή της ύλης και των απαιτήσεών τους. … συχνή η αίσθηση της απογοήτευσης, όταν ο εκπαιδευτικός αισθάνεται "μόνος" και αντιμέτωπος με αυξημένα προβλήματα, όταν συχνά παρά τις προσπάθειές του η βελτίωση είναι ανύπαρκτη ή ελάχιστη…

36 Αποσπάσματα από Εκθέσεις Γ. Ε.
Αποσπάσματα από Εκθέσεις Γ. Ε. Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγάλεω ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Διαμόρφωση & Εφαρμογή του Σχ. Προγράμματος Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη Το Σχολείο λειτουργεί κανονικά και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα τηρείται. Οι διδάσκοντες συνεργάζονται και προσαρμόζουν το πρόγραμμα Σπουδών και τη διδακτέα ύλη στο γενικά χαμηλό γνωστικό επίπεδο και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, που είναι εργαζόμενοι και αρκετοί από αυτούς ενήλικες. Προσφέρονται προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα (Αγωγή Υγείας-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Χορός - Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τους Ρομά, με ελάχιστη όμως συμμετοχή τους). Πραγματοποιούνται 4-5 εκπαιδευτικές επισκέψεις το χρόνο (θέατρα, κινηματογράφος, μουσεία). Παραδείγματα Εκθέσεων Γενικής Εκτίμησης από σχολεία του πιλοτικού προγ/τος είναι αναρτημένα στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ (Καλές πρακτικές)

37 Αποσπάσματα από Εκθέσεις Γ. Ε.
Αποσπάσματα από Εκθέσεις Γ. Ε. Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης ΚΛΙΜΑ & ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σχέσεις σχολείου - γονέων Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του σχολείου και είναι αρωγοί στο έργο των εκπαιδευτικών. Το σχολείο παρέχει στους γονείς πολλές ευκαιρίες ενημέρωσης για την πρόοδο των παιδιών τους, όπως: Υποδοχή γονέων νέων μαθητών της Α΄ Γυμνασίου, τακτικές οργανωμένες συναντήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις. Αν και οι διδάσκοντες είναι ικανοποιημένοι από τη σχέση τους με τους γονείς, θα ήθελαν μεγαλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι μαθητές στο σπίτι και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

38 Αποσπάσματα από Εκθέσεις Γ. Ε.
Αποσπάσματα από Εκθέσεις Γ. Ε. Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγάλεω ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ανάπτυξη & εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον δείκτη Εφαρμόζονται ποικίλες μέθοδοι, ανάλογα με την προσωπικότητα και την κατάρτιση του διδάσκοντος σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σχολικό περιβάλλον. Γίνεται χρήση του εργαστηρίου Φυσικής-Χημείας με τη διεξαγωγή απλών πειραμάτων και χρήση χαρτών. Το μάθημα συνδέεται με την καθημερινή ζωή των μαθητών και τα ενδιαφέροντά τους και προσαρμόζονται στο επίπεδό τους. Γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των μαθητών, που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, με ενισχυτική διδασκαλία στα γλωσσικά μαθήματα.

39 Γ. Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης
Γ. Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης Σημεία υπεροχής του σχολείου Το σχολείο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια θετική ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς. Σημαντικά έργα έγιναν σχετικά με τις εργαστηριακές υποδομές των ειδικοτήτων, την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών, την προμήθεια εξοπλισμού και τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε προβλήματα χρηματοδότησης από τον δήμο. Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι έμπειρο και καλά καταρτισμένο. Η διοίκηση του σχολείου επέβαλε ένα καλό και δημοκρατικό κλίμα με τους μαθητές και αφουγκράζεται τα προβλήματά τους. Επίσης δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού και της διοίκησης. Η παραβατικότητα των μαθητών έχει μειωθεί σημαντικά. Έχει να γίνει κατάληψη από το 2007 και οι τοίχοι του σχολείου διατηρούνται από τους μαθητές καθαροί και χωρίς συνθήματα. Αρνητικά σημεία Το κυριότερο αρνητικό σημείο είναι οι επιδόσεις των μαθητών, οι απουσίες αλλά και η ακόμα υπάρχουσα παραβατική συμπεριφορά. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το δύσκολο μαθητικό δυναμικό (γράφονται μαθητές από γυμνάσια και λύκεια με ελλείψεις, με μαθησιακά και οικογενειακά προβλήματα) θεωρούμε ότι είναι πολύ επίπονο το έργο του διδακτικού προσωπικού. Οι εκπαιδευτικοί, αν και είναι σε καλό επίπεδο σε ότι αφορά την πείρα και το επίπεδο κατάρτισης, χρειάζονται εξειδικευμένη επιμόρφωση για το πώς να αντιμετωπίζει, να οργανώνει και να διδάσκει μαθητές χωρίς φιλοδοξίες, σε τμήματα με μεγάλο ποσοστό μαθητών με μαθησιακά προβλήματα, παιδιά φτωχών οικογενειών, μεταναστών καθώς και παιδιά από προβληματικά περιβάλλοντα. Άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η σχέση του σχολείου με τους γονείς. Δεν υπάρχει σύλλογος γονέων, η συνεργασία με τους γονείς είναι δύσκολη - πολλά οικογενειακά περιβάλλοντα είναι προβληματικά είτε γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε γιατί έχουν διαταραχθεί οι μεταξύ τους σχέσεις. Επιλογή Τομέων για Συστηματικότερη Διερεύνηση Η ολομέλεια εργασίας έκρινε ότι αν και το πεδίο με την μικρότερη βαθμολογία είναι το 5ο (Εκπαιδευτικά αποτελέσματα), πρέπει να ασχοληθούμε με τον τομέα «Οργάνωση σχολείου» του 2ου πεδίου (Οργάνωση και Διοίκηση Σχολείου) και τον τομέα «Κλίμα και Σχέσεις στο σχολείο» του 3ου πεδίου. Το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι οι πιθανές δράσεις αναβάθμισης στους τομείς αυτούς θα βελτιώσουν το γενικό κλίμα της λειτουργίας του σχολείου που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε άλλη παιδαγωγική παρέμβαση. Επίσης οι δράσεις αυτές εξαρτώνται άμεσα από τις συνιστώσες του σχολείου (διοίκηση και εκπαιδευτικοί) και όχι από άλλους φορείς (π.χ. Παιδαγωγικό, σύμβουλοι και τριτοβάθμια ιδρύματα για δράσεις επιμορφώσεων) οπότε με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο τις καθιστούν πιο ρεαλιστικές. Για μια όμως πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της αναβάθμισης του σχολείου θεωρούμε ότι πρέπει να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν δράσεις που άμεσα αφορούν άλλους τομείς και κυρίως να γίνει ενδοσχολική επιμόρφωση σε θέματα οργάνωσης και υλοποίησης διδακτικής διαδικασίας σε τάξεις με υψηλό ποσοστό παιδιών χωρίς φιλοδοξίες, με παραβατικά και με μαθησιακά προβλήματα. … δεν είχαμε προβλήματα χρηματοδότησης από τον δήμο Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι έμπειρο και καλά καταρτισμένο με μεγάλο ποσοστό μαθητών με μαθησιακά προβλήματα … πρέπει να ασχοληθούμε με τον τομέα «Οργάνωση σχολείου»…

40 στα επόμενα βήματα της Αυτοαξιολόγησης
Από τη Γενική Εκτίμηση στα επόμενα βήματα της Αυτοαξιολόγησης Από τη συνολική αποτίμηση όλων των δεικτών του εκπαιδευτικού έργου στον εντοπισμό των σημείων υπεροχής & των αδυναμιών του σχολείου στην επιλογή δεικτών για Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) στην επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης (υποχρεωτική)

41 Τα βήματα της αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα
Γενική εκτίμηση 1 Συστηματική διερεύνηση 2 Σχέδια δράσης 3 Καλές πρακτικές 4 Τα βήματα της αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

42 Το εκπαιδευτικό Υλικό της ΑΕΕ
Τόμος Ι : Βασικό Πλαίσιο Τόμος ΙΙ : Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διαδικασίες Αξιολόγησης Τόμος ΙΙΙ : Μεθοδολογία και Εργαλεία Διερεύνησης Τόμος ΙV : Σχέδια Δράσης: Πλαίσιο Ανάπτυξης και Παραδείγματα Τόμος V : Σχέδια Εκθέσεων To εκπαιδευτικό υλικό είναι αναρτημένο στο Παρατηρητήριο της


Κατέβασμα ppt "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ της σχολικής μονάδας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google