Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΟΝΑΔΑ Β’ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΠΣ Αναφορές OΠΣ_ΕΣΠΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΟΝΑΔΑ Β’ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΠΣ Αναφορές OΠΣ_ΕΣΠΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΟΝΑΔΑ Β’ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΠΣ Αναφορές OΠΣ_ΕΣΠΑ

2 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

3 1.1 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠ n Η αναφορά εξάγει σε αρχείο pdf λίστα με τις ελεγμένες και σε ισχύ εκχωρήσεις για το επιλεγμένο ΕΠ. n Για κάθε εκχώρηση παρουσιάζεται ο κωδικός της, ο αριθμός έκδοσής της, οι κωδικοί φορέων στους οποίους έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες Πρόσκλησης, Επιλογής / Έγκρισης, Παρακολούθησης και ανάλυση των εκχωρηθέντων πόρων ανά Άξονα

4 1.2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ n Εξάγεται αρχείο pdf όπου για το επιλεγμένο ΕΠ και αρμοδιότητα γίνεται ανάλυση των εκχωρηθέντων πόρων (Κοινοτική Συνδρομή ή Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) n Η ανάλυση γίνεται ανά Άξονα ΕΠ και Φορέα Διαχείρισης

5 1.3 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ n Εξάγεται αρχείο pdf με τα στοιχεία των εκχωρήσεων που έχουν ως αποδέκτη αρμοδιοτήτων τον επιλεγμένο Φορέα. n Οι εκχωρήσεις παρουσιάζονται οργανωμένες ανά ΕΠ

6 1.4 (ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ)- ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ n Οι αναφορές εξάγουν σε αρχείο Excel λίστα με τις ελεγμένες και σε ισχύ εκχωρήσεις για το επιλεγμένο ΕΠ ή/και Φορέα /αποδέκτη αρμοδιοτήτων. n Παρουσιάζονται οι κωδικοί των φορέων στους οποίους έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες Πρόσκλησης, Επιλογής / Έγκρισης, Παρακολούθησης καθώς και ανάλυση των εκχωρηθέντων πόρων ανά Άξονα ή ανά Στόχο και Θέμα Προτεραιότητας

7 2. ΕΠΙΛΟΓΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ

8 2.1 (ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ) – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ n Η αναφορά, με βάση τα κριτήρια επιλογής, δημιουργεί αρχείο Excel με τα οικονομικά στοιχεία των ελεγμένων προσκλήσεων.

9 2.2 ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΡΑΞΕΩΝ n Ομάδα αναφορών για τα στοιχεία των πράξεων από τον Κατάλογο και το Τεχνικό Δελτίο.

10 2.2.1 (ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΡΑΞΕΩΝ). ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ n Εξαγωγή σε αρχείο Excel, σε επίπεδο πράξης, στοιχείων από τον Κατάλογο Πράξεων.

11 2.2.2 (ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΡΑΞΕΩΝ). ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ n Εξάγεται αρχείο Excel με στοιχεία από το ισχύον ΤΔΠ. n Κάθε πράξη εμφανίζεται στην τρέχουσα κατάστασή της. n Εμφανίζονται οι πράξεις με ελεγμένο ΤΔΠ - εκτός και αν έχει τσεκαριστεί η επιλογή για ‘εμφάνιση και ανέλεγκτων πράξεων σε κατάσταση παραδεκτή’.

12 2.2.3 (ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΡΑΞΕΩΝ). ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΕΚΧΩΡΗΣΗ n Εξαγωγή αρχείου Excel με συγκεντρωτικά στοιχεία πράξεων ανά Πρόσκληση / Εκχώρηση. n Τα στοιχεία των πράξεων λαμβάνονται από το ισχύον ΤΔΠ. n Λαμβάνονται υπόψη οι πράξεις με ελεγμένο ΤΔΠ - εκτός και αν έχει τσεκαριστεί η επιλογή για ‘εμφάνιση και ανέλεγκτων πράξεων σε κατάσταση παραδεκτή’.

13 3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

14 3.1 (ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ). ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ - ΤΔΥ n Εξάγεται, με βάση τα κριτήρια επιλογής, αρχείο Excel με στοιχεία για τα ΥΕ. n Λαμβάνονται υπόψη τα υποέργα με ελεγμένο ΤΔΥ n Περιλαμβάνονται στοιχεία από την τελευταία έκδοση ΤΔΥ.

15 3.2 ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ n Ομάδα αναφορών για τα στοιχεία πληρωμών από τα ΜΔΔΔ

16 3.2.1 (ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ). ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ n Η αναφορά εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία πληρωμών (από το σύνολο των ΥΕ και ελεγμένων ΜΔΔΔ) σε επίπεδο πράξεων. n Λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ενταγμένων πράξεων οι οποίες πληρούν τα κριτήρια επιλογής. n Οι πράξεις χωρίς πληρωμές / ελεγμένα ΜΔΔΔ εμφανίζονται στο αρχείο με μηδενικά στοιχεία πληρωμών.

17 3.2.2 (ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΥΠΟΕΡΓΩΝ). ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ n Η αναφορά εμφανίζει συγκεντρωτικά στοιχεία πληρωμών (από το σύνολο ελεγμένων ΜΔΔΔ) σε επίπεδο ΥΕ. n Λαμβάνονται υπόψη μόνο τα υποέργα με ελεγμένο ΤΔΥ (για τις πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων)

18 3.3 ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΔΔ / ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ n Εξάγονται σε αρχείο Excel τα στοιχεία πληρωμών σε επίπεδο συσχετισμών από τα ΜΔΔΔ.

19 Επόμενα βήματα n Εμπλουτισμός με νέες αναφορές στο προσεχές διάστημα!


Κατέβασμα ppt "ΜΟΝΑΔΑ Β’ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΠΣ Αναφορές OΠΣ_ΕΣΠΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google