Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Contractions of ο 1.ο + ε 2.ο + ῃ 3.ο + ω 4.ο + ου 5.ο + ει 6.ο + ο 7.ο + οι 8.ο + η 1.ου 2.οι 3.ω 4.ου 5.οι 6.ου 7.οι 8.ω.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Contractions of ο 1.ο + ε 2.ο + ῃ 3.ο + ω 4.ο + ου 5.ο + ει 6.ο + ο 7.ο + οι 8.ο + η 1.ου 2.οι 3.ω 4.ου 5.οι 6.ου 7.οι 8.ω."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Contractions of ο 1.ο + ε 2.ο + ῃ 3.ο + ω 4.ο + ου 5.ο + ει 6.ο + ο 7.ο + οι 8.ο + η 1.ου 2.οι 3.ω 4.ου 5.οι 6.ου 7.οι 8.ω

2 Contraction review 1.ε + ο 2.ο + ῃ 3.α + ῃ 4.ε + ε 5.α + ο 6.ο + ο 7.α + οι 8.ο + η 9.ε + α 1.ου 2.οι 3.ᾳ 4.ει 5.ω 6.ου 7.ῳ 8.ω 9.η

3 Uncontract then parse 1.δηλοῦμεν 2.ἐδηλοῦτο 3.δηλοῖ (3) 4.μενοῦμεν 5.ποιεῖτε 6.δηλώμεθα 7.δηλούμεθα 8.ποιῆσαι 1.δηλόομεν 2.ἐδηλόετο 3.δηλόει (2), δηλόῃ (2), δηλόοι (1) 4.μενέσομεν 5.ποιέετε 6.δηλόωμεθα 7.δηλόομεθα 8.no contraction; 3 rd pp.

4 Uncontract then parse 9.δηλοῖο 10.δηλοίη 11.μένομεν 12.δηλοῦσθαι 13.μενεῖς 14.μένεις 15.δηλῶ 16.ἐδήλου 17.ἐδηλοῦ 9.δηλόοιο 10.δηλοοίη 11.no contraction 12.δηλόεσθαι 13.μενέσεις 14.no contraction 15.δηλόω 16.ἐδήλοε 17.ἐδηλόου

5 Participle morphology review 1.φυλαχθεῖσα 2.διδάξαντι 3.δεδιδαγμένους 4.κελευσθείς 5.βλαψόμενοι 6.σῴζοντος 7.ἀγαγόντες 8.παιδεύσας 9.λελυκυιῶν 1.aor. pass. f. nom. sg. 2.aor. act. m./n. dat. sg. 3.perf. mid/pass. m. acc. pl. 4.aor. pass. m. nom. sg. 5.fut. mid. m. nom. pl. 6.pres. act. m./n. gen. sg. 7.aor. act. m. nom. pl. 8.aor. act. m. nom. sg. 9.perf. act. f. gen. pl.

6 Participle morphology review 1.λιπούσας 2.βλαβέν 3.πεπομφότος 4.ἀξιοῦσι 5.τεθυκυῖα 6.ἀρξόμεναι 7.ταφησομένην 8.τεταγμένοι 9.νικωμένου 1.2 nd aor. act. f. acc. pl. 2.aor. pass. n. nom/acc. sg. 3.perf. act. m./n. gen. sg. 4.pres. act. m/n. dat. pl. 5.perf. act. f. nom. sg. 6.fut. mid. f. nom. pl. 7.fut. pass. f. acc. sg. 8.perf. mid/pass. m. nom. pl. 9.pres. mid/pass. m. gen. sg.


Κατέβασμα ppt "Contractions of ο 1.ο + ε 2.ο + ῃ 3.ο + ω 4.ο + ου 5.ο + ει 6.ο + ο 7.ο + οι 8.ο + η 1.ου 2.οι 3.ω 4.ου 5.οι 6.ου 7.οι 8.ω."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google