Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Μάϊος 2005

2 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕ
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΑ 679/96 ΝΟΜΟΣ 3027/2002 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Κ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (απόφαση Συγκλήτου 124/ και 181/ ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΦΠΑ

3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΚΕ
Το 2001 με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών οργανώθηκε για πρώτη φορά η Γραμματεία του ΕΛΚΕ με την ακόλουθη δομή ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ α. Γραφείο Διεκπεραίωσης, Αρχείου και Προσωπικού β. Γραφείο Μηχανοργάνωσης γ. Γραφείο Νομικής Στήριξης και Προετοιμασίας Προτάσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ α. Γραφείο Λογιστηρίου, Ταμείου και Προμηθειών β. Γραφείο Μισθοδοσίας γ. Γραφείο προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

4 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 1999-2004 (1/3)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ (1/3) - ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ ΔΙΑΤΕΘΕΝ ΠΟΣΟΝ ΑΠΌ ΤΟ 2001 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ €.

6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 1999-2005 (2/3)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ (2/3) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (από 1/1/2005) ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (από 1/6/2005) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (από 1/1/2005)

7 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 1999-2004 (3/3)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ (3/3) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (σήμερα ο δανεισμός ανέρχεται σε €) ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕΑΕΚ (από 1/9/2002) ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (από 1/1/2001) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (από 1/9/2000)

8 Σε συνεργασία με τη Πρυτανεία και τη Σύγκλητο από τον ΕΛΚΕ έχουν διατεθεί από το 2001 έως το 2005 πιστώσεις € για : (α) Αγορά επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακών υποδομών (β) Ανάπτυξη Κέντρου Δικτύων και Μηχανογραφικού Κέντρου (γ) Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας (δ) Χρηματοδότηση Βασικής Έρευνας (ε) Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Φοιτητών (στ) Ενίσχυση Προπτυχιακών Φοιτητών για μερική απασχόληση εντός του Πολυτεχνείου Κρήτης (ζ) Μισθοδοσία Υπαλλήλων για την ενίσχυση υπηρεσιών (η) Ενίσχυση Πολιτιστικών Ομάδων Φοιτητών και πολιτιστικών εκδηλώσεων (θ) Ενίσχυση συμμετοχής μελών ΔΕΠ σε συνέδρια και επιστημονικές συνεργασίες

9 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ,80% ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ,63% ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ,57% ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ,00% ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €

10 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,69% Γ.Γ.Ε.Τ. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 13,69% ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ,36% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ,78% ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – Ο.Τ.Α ,34% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ ,14%

11 ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

12 Τομείς δραστηριότητας
Συνεισφορά του Πολυτεχνείου Κρήτης στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της έρευνας Τομείς δραστηριότητας Ι. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ a. Robotics for industrial applications b. Small size unmanned monitored airplane c. Additive networks development platform capable of protocol boosting in ATM networks d. Mass Phasmatographer (PHYSICS LAB) e. Sensor for acoustic waves with laser techniques f. Laser X-ray Microtomography g. New complex advanced materials (FRP and CFRP) h. Toolkit for the development of new products monitoring procedures in S.M.E.

13 i. Reconfigurable embedded input-device for persons with
i. Reconfigurable embedded input-device for persons with kinetic disabilities j. Implementation of a wheeled robot based on infrareds for the evasion of obstacles k. Design and development of system employing wind generators and photovoltaics with optimized energy management l. Device for the autonomous irrigation based on plants physiology for better growth and water saving m. Establishment of a European radar altimeter calibration and sea- level monitoring site for JASON, ENVISAT and Euro-GLOSS

14 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
a. Software for diagnosis of failures in industrial systems b. Navigation techniques for unmanned robotic systems (flying targets, spraying airplanes) c. Diagnostic software for imperfections and cracks in materials and constructions d. Methodology for repair and strengthening construction from bearing structure e. Models for predicting the fluid and core properties of petroleum reservoirs f. Strategy for coordinated control of traffic lights in urban networks in real time (TUC) g. Software for road traffic modeling and simulation h. Software for integrated motorway traffic control

15 i. System of automatic voice recognition using long
i. System of automatic voice recognition using long vocabulary which is independent from the speaker j. Distributed system for personalized, ubiquitous information services in TV-anytime environments based on digital TV k. UML compliant modeling language for transactional applications and services over the internet l. E-learning platforms based on the pedagogical framework of virtual university m. Enhanced models of destination management systems supporting virtual communities of users and intelligent information interactions n. Analysis of tall structure wind response from CPS measurements

16 o. Investigations of time series models for the analysis. and
o. Investigations of time series models for the analysis and management of groundwater resources in the Messara Valley of Crete p. Calculations of large scale effects of heterogeneity in the physical properties of porous media r. Prevention of groundwater contamination from effluents of mining and metallurgical activities by the construction of permeable reactive barriers s. Integrated industrial solid waste management in Albania t. Stochastic Optimization Algorithms to model of adjustable optics of the Telescope of Skinakas u. High Performance Calculation for scientific and multimedia applications such as weather prediction and models of water brackish

17 III. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
a. Mortal formulas for intervening in monument restoration b. Geophysical research in the archeological site of Itanos, Lasithi (with FORTH and French Archeological School) c. Electronic tour of the historical monuments of Crete d. Development of a “Lexicon National Archeological Terminology and Typology of the Cretan pot” e. The founding of the Department of Architecture

18 IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
a. Applications of geophysical methods for shallow targets of environmental interest b. Study of the earth crust in Crete using reflection seismics and seismic tomography (with Rurh-Bochum University and Institute of Geophysics of Potsdam) c. Novel active and selective materials for environmental protection from the auto exhaust engines d. Natural gas valorization e. Water resources management – prevention of salt water inclusion f. Optimal well pumping design g. Integrated management for solid waste for the region of Crete

19 h. Management and treatment of toxic waste (clophen
h. Management and treatment of toxic waste (clophen and hospital waste) i. Soil remediation using novel techniques for Hellenic Petroleum Company j. Soil and groundwater remediation contamenated with arsenic k. Integrated management of watershed and coastal zone l. Compating of petroleum oil spills using physical and biological methods m. Olive mills waste water treatment n. Phytopremediation of heavy metals and organic compounds

20 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΓΑΥΔΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΔΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Ο τρίτος σταθμός σε παγκόσμιο επίπεδο - μετά αυτούς της Καλλιφόρνιας και της Κορσικής - στην βαθμονόμηση δορυφόρων αλτιμετρίας με στόχους: (α) την παρακολούθηση των μεταβολών του κλίματος της Γης (β) την παρακολούθηση των απόλυτων μεταβολών της στάθμης της θάλασσας (γ) τις ωκεανογραφικές μελέτες (δ) την παρακολούθηση γεωδυναμικών μικρομετακινήσεων της Κρήτης

21 Lab of Geodesy and Geomatics

22 Lab of Applied Geophysics

23 Lab of Applied Geophysics

24


Κατέβασμα ppt "ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΚΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google