Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

* 07/16/96 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ eEurope 2005: Τόνωση υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου για την ανάπτυξη της οικονομικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "* 07/16/96 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ eEurope 2005: Τόνωση υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου για την ανάπτυξη της οικονομικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 * 07/16/96 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ eEurope 2005: Τόνωση υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου για την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας Β. Κολυβά, ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ Ημερίδα για την Πληροφορία του Δημόσιου Τομέα:προοπτικές διαχείρισης και αξιοποίησης Κέρκυρα, 10/12/2003 *

2 Πρωτοβουλία e Europe : Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους
* 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe : Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους e Europe 2002 e Europe 2005 Πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας Καθορίζει στόχους πολιτικής και δράσεις για την δημιουργία και την ανάπτυξη της ΚτΠ Επιδιώκει: τη δημιουργία ψηφιακής γνώσης στην Ευρώπη τη διασφάλιση ότι η όλη διαδικασία προωθεί την κοινωνική ένταξη Ενισχύει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή Περιορίζει το χάσμα ανάμεσα στις περιφέρειες και ανάμεσα στα άτομα ως προς την εφαρμογή των ΤΠΕ RENCONTRES/ REUNIONS AVEC LE BF POUR REFORMULER SA DEMANDE ANALYSE ET CONFIRMATION DES OBJECTIFS NOMINATION DU CHEF DU PROJET CONSTITUTION DE L’ EQUIPE REDACTION DE LA FICHE DU PROJET DECISION OFFICIELLE DE LANCER LE PROJET 2. Management and implementation mechanisms 3. The first steps and the launching 4. Implementation to date 5. Information Society in Greece: …society mobilised and benefited *

3 Η στρατηγική της Λισσαβόνας
* 07/16/96 Η στρατηγική της Λισσαβόνας Ορισμός: Η στρατηγική της Λισαβόνας, που υιοθετήθηκε στις 23 και στις 24 Μαρτίου 2000, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθορίζει έναν «νέο στρατηγικό στόχο για την Ένωση προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση, η οικονομική μεταρρύθμιση και η κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση» Η ΕΕ πρέπει να γίνει έως το 2010: « η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης, ανά την υφήλιο, ικανή για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» Η στρατηγική βασίζεται σε 3 πυλώνες: την οικονομική και κοινωνική ανανέωση και την περιβαλλοντική διάσταση RENCONTRES/ REUNIONS AVEC LE BF POUR REFORMULER SA DEMANDE ANALYSE ET CONFIRMATION DES OBJECTIFS NOMINATION DU CHEF DU PROJET CONSTITUTION DE L’ EQUIPE REDACTION DE LA FICHE DU PROJET DECISION OFFICIELLE DE LANCER LE PROJET 2. Management and implementation mechanisms 3. The first steps and the launching 4. Implementation to date 5. Information Society in Greece: …society mobilised and benefited *

4 Πρωτοβουλία e Europe 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους (1)
* 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους (1) Στόχος: να εξαφαλισθεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις ιδιωτικές επενδύσεις και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, να δοθεί ώθηση στην παραγωγικότητα, να εκσυγχρονιστούν οι δημόσιες υπηρεσίες, και να δοθεί σε όλους η δυνατότητα συμμετοχής στην παγκόσμια κοινωνία της πληροφορίας η ενθάρρυνση της εμφάνισης ασφαλών υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου βάσει ευρύτερα διαθέσιμης ευρυζωνικής υποδομής θέματα ασφάλειας *

5 Πρωτοβουλία e Europe 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους (2)
* 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους (2) Με το e Europe 2005 επιδιώκεται η δημιουργία θετικής ανάδρασης μεταξύ αναβάθμισης της υποδομής-τόσο ευρυζωνικής όσο και πολυπλατφορμικής –και ανάπτυξης των υπηρεσιών: Η ευρυζωνική τεχνολογία μετασχηματίζει το Ίντερνετ και διανοίγει νέες δυνατότητες για διαλογικές πολυμεσικές υπηρεσίες που είναι δυνατές μόνο σε πολύ υψηλές ταχύτητες μετάδοσης Οι επενδύσεις σε υποδομή εξαρτώνται από τη διάθεση περιεχομένων και υπηρεσιών, ενώ η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και περιεχομένων εξαρτάται από την εξάπλωση της υποδομής Η υποδομή εξελίσσεται και αναβαθμίζεται στο βαθμό που εμφανίζονται νέες υπηρεσίες και εφαρμογές και αντιστρόφως *

6 Πρωτοβουλία e Europe 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους (3)
* 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους (3) Για τη δημιουργία οικονομίας της γνώσης το e Europe 2002 εστίαζε: Στην επέκταση της διαδικτυακής συνδετικότητας στην Ευρώπη: Διπλασιάστηκε η διείσδυση του Ίντερνετ στα νοικοκυριά Διαμορφώθηκε το πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες Μειώθηκαν οι τιμές πρόσβασης στο Ίντερνετ Σύνδεση σχεδόν όλων των εταιρειών και των σχολείων Η ΕΕ διαθέτει πλέον το ταχύτερο ερευνητικό δίκτυο κορμού παγκοσμίως Λειτουργεί το μεγαλύτερο μέρος του νομικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο Περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες παρέχονται ηλεκτρονικά Αναδύεται υποδομή για τις έξυπνες κάρτες Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό *

7 Πρωτοβουλία e Europe 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους (4)
* 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους (4) Για τη δημιουργία ανάπτυξης πρέπει η συνδετικότητα να μετουσιωθεί σε οικονομική δραστηριότητα .Το e Europe 2005 βασίζεται σε δύο ομάδες δράσεων που αλληλοενισχύονται και οι οποίες αποτελούν κατά κύριο λόγο εργασίες του ιδιωτικού τομέα: Στην ανάπτυξη και τόνωση πολυμεσικών υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου, καλύπτοντας τόσο τις διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες όσο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν καθώς και στην εξάπλωση της συναφούς ευρυζωνικής υποδομής και των νέων υπηρεσιών που θα το χρησιμοποιήσουν : Δημιουργία δυναμικού όπου η μια πλευρά θα εξελίσσεται από την αύξηση της άλλης *

8 Πρωτοβουλία e Europe 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους (5)
* 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους (5) Στην πλευρά της ζήτησης-ενίσχυσης νέων υπηρεσιών: Σύγχρονες διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες: ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης, δυναμικό περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν Στην πλευρά της προσφοράς και ως καταλύτη για αυτές: Δράσεις που αφορούν την ευρυζωνική τεχνολογία και την ασφάλεια για την προώθηση της εξάπλωσης της υποδομής: διαδεδομένη διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές ασφαλή υποδομή πληροφοριών *

9 Πρωτοβουλία e Europe 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους (6)
* 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους (6) Το e Europe 2005 συγκεντρώνεται στα πεδία εκείνα που η δημόσια πολιτική μπορεί να συνεισφέρει προστιθέμενη αξία και να συμβάλλει στη δημιουργία θετικού περιβάλλοντος για τις ιδιωτικές επενδύσεις: ευρυζωνική σύνδεση δημοσίων διοικήσεων, σχολείων, υγειονομικής περίθαλψης διαλογικές δημόσιες υπηρεσίες, προσβάσιμες σε όλους και παρεχόμενες σε πολλαπλές πλατφόρμες δικτυακή παροχή υπηρεσιών υγείας άρση εμποδίων για την εξάπλωση των ευρυζωνικών δικτύων ανασκόπηση της νομοθεσίας που αφορά το ηλεκτρονικό επιχειρείν δημόσια σημεία πρόσβασης στο Ίντερνετ On –line υπηρεσίες για τον πολιτισμό και τον τουρισμό ασφάλεια στο κυβερνοχώρο (συγκρότηση ομάδας ειδικού έργου, δυνατότητες εμπέδωσης κλίματος ασφαλείας, καθιέρωσης ασφαλούς περιβάλλοντος επικοινωνιών για την αναταλλαγή διαβαθμισμένων κυβερνητικών πληροφοριών ) *

10 * 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: Σύγχρονες διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες (1) Ευρυζωνική πρόσβαση όλων των δημοσίων υπηρεσιών, που μπορούν να παρέχονται σε διαφορετικές τεχνολογικές πλατφόρμες (ανοικτές διαδικασίες) -2005 Διαλειτουργικότητα : η ΕΕ πρόκειται να εκδόσει συμφωνημένο πλαίσιο διαλειτουργικότητας για την υποστήριξη της παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για πολίτες και επιχειρήσεις και τη σύγκλιση των συστημάτων πληροφοριών του δημοσίου σε κοινοτική κλίμακα (ΑΝΟΙΚΤΆ ΠΡΌΤΥΠΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΗΓΗΣ) –2003 Διαλογικές δημόσιες υπηρεσίες: όλες οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες παρέχονται σε διαλογική βάση, προσβάσιμες σε όλους, (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι) και αξιοποιούν τόσο το δυναμικό των ευρυζωνικών δικτύων όσο και της πολυπλατφορμικής πρόσβασης, (κατάλογος δημοσίων υπηρεσιών με διαλογικό χαρακτήρα και διαλειτουργικότητα) *

11 * 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: Σύγχρονες διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες (2) Δημόσιες συμβάσεις: ηλεκτρονική διεξαγωγή σημαντικού μέρους των δημοσίων συμβάσεων, ηλεκτρονικών προμηθειών –2005 Δημόσια σημεία πρόσβασης στο Ίντερνετ : εύκολη πρόσβαση στα σημεία αυτά σε δήμους ή κοινότητες, ευρυζωνική σύνδεση Πολιτισμός και τουρισμός: σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εύχρηστες δημόσιες πληροφορίες, διαλειτουργικές επαφές, χρήση ευρυζωνικών επικοινωνιών, προσβάσιμες από κάθε τύπου ψηφιακού τερματικού -2005 *

12 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ηλεκτρονική μάθηση
* 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ηλεκτρονική μάθηση Ευρυζωνικές συνδέσεις (2005) Ειδικό πρόγραμμα για την ηλεκτρονική μάθηση: Εικονική πανεπιστιμιούπολη για όλους τους φοιτητές (2005) Σύστημα συνεργασίας με τη βοήθεια υπολογιστή, σε πανεπιστήμια και στην έρευνα: υπόβαθρο για την δυνατότητα εξάπλωσης δικτύων και πλατφορμών με τη βοήθεια υπολογιστών σε ευρωπαϊκή κλίμακα, βάσει υπολογιστικής υποδομής υψηλών επιδόσεων και τεχνολογιών πλέγματος (GRID), (2003) Δια βίου μάθηση: δρομολόγηση δράσεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής μάθησης, με στόχο κυρίως τις ευπαθείς ομάδες (2003) *

13 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ηλεκτρονική υγεία
* 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ηλεκτρονική υγεία Ηλεκτρονική κάρτα υγείας, υποβολή πρότασης –2003 Δίκτυα πληροφοριών υγείας-2005 Δικτυακές υπηρεσίες υγείας -2005 *

14 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ηλεκτρονικό επιχειρείν (1)
* 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ηλεκτρονικό επιχειρείν (1) Ανασκόπηση της σχετικής νομοθεσίας για δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος και κανόνων για την επέκταση ηλεκτρονικής διανομής αγαθών ΜΜΕ:ευρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, ενδυνάμωση και συντονισμό δράσεων, ενίσχυση ΜΜΕ που εργάζονται σε ηλεκτρονική δικτύωση Ηλεκτρονικές δεξιότητες:ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης ηλεκτρονικών δεξιοτήτων στην ΕΕ, ενίσχυση κοινοπραξιών, ανάπτυξη ευρωπαϊκού ορισμού *

15 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ηλεκτρονικό επιχειρείν (2)
* 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ηλεκτρονικό επιχειρείν (2) Διαλειτουργικότητα :διαλειτουργικές λύσεις του ηλεκτρονικού επιχειρείν (συναλλαγές, ασφάλεια, υπογραφές, συμβάσεις, πληρωμές)- 2003 Αξιοπιστία και εμπιστοσύνη: δυνατότητες καθιέρωσης πανευρωπαϊκού συστήματος επίλυσης διαφορών (ΕΕ, ιδιωτικός τομέας, οργανώσεις καταναλωτών)-2003 Πιστοποιημένη κυβερνοταυτότητα, .eu company : δυνατότητες καθιέρωσης, (σήματα εμπιστοσύνης, επαλήθευση ταυτότητας) – 2003 *

16 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ευρυζωνική τεχνολογία
* 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ευρυζωνική τεχνολογία Επενδύσεις για ευρυζωνική πρόσβαση κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα Πολιτική ραδιοφάσματος Ευρυζωνική πρόσβαση σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές Περιορισμός των φραγμών και νομοθετικών εμποδίων Πολυπλατφορμικό περιεχόμενο: διαλογική ψηφιακή τηλεόραση, επικοινωνίες τρίτης γενιάς, κα Μετάβαση στη ψηφιακή εκπομπή: δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών, δημοσίευση εθνικού σχεδίου μετάβασης -2003 *

17 * 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ο ρόλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα (1) Ο πολίτης αναμένει συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα, το ίδιο και από το δημόσιο τομέα Απαιτεί χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος και διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων και του σχεδιασμού των πολιτικών Η Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί πλέον να υποχρεώνει τόσο τον πολίτη όσο και τις επιχειρήσεις σε : Δυσνόητες, χρονοβόρες διαδικασίες Ουρές Υποβολή πληροφοριών –εγγράφων, που η ίδια γνωρίζει και ήδη διαθέτει *

18 * 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ο ρόλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα (2) Ο πολίτης και οι επιχειρήσεις προσδοκούν: Φιλικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες Καθολική πρόσβαση σε αυτές Ασφάλεια Διαφανή λειτουργία του κράτους Ο δημόσιος τομέας εν αντιθέσει προς τον ιδιωτικό δεν μπορεί να επιλέξει τους πελάτες του Τα άτομα επίσης, όπως και σε πολλούς τομείς η ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν έχουν γενικά την δυνατότητα να επιλέξουν να είναι ή να μην είναι πελάτες του δημοσίου τομέα Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων επηρεάζεται σημαντικά από το κόστος των συναλλαγών με την διοίκηση Ο διεθνής ανταγωνισμός για τις επιχειρήσεις επιβάλλει στη ΔΔ την εξάλειψη της άχρηστης παραγωγής εγγράφων και άσκοπων διαδικασιών *

19 * 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: υπηρεσίες στις επιχειρήσεις – προώθηση της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα (1) Πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις Εμπλοκή πλήθους δημοσίων υπηρεσιών Επανάληψη διαδικασιών, επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών Επιβάρυνση των επιχειρήσεων On –line δημόσια διοίκηση: δυνατότητα λειτουργίας ενός «guichet» για πρόσβαση στην πληροφορία και την εκτέλεση διοικητικών υποχρεωτικών διαδικασιών:π.χ. Κρατικές προμήθειες Τελωνεία Θέματα φορολογίας Θέματα κονωνικής ασφάλισης Γεωγραφικές πληροφορίες Δηλώσεις Άδειες –αδειοδοτήσεις-εγκρίσεις-πιστοποιητικά Ενίσχυση νέων λειτουργιών στην οικονομία (ηλεκτρονικό εμπόριο) *

20 * 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: υπηρεσίες στις επιχειρήσεις – προώθηση της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα (2) Η βελτίωση των υπηρεσιών της οn –line δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης, συμβάλλει στην βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων καθώς και της ανταγωνιστικότητας τους : Απλούστευση διαδικασιών Μειώνεται το κόστος παροχής υπηρεσιών της ίδιας της διοίκησης καθώς και των συναλλαγών με αυτήν :χρόνος, προσπάθεια, ανθρωποώρες Άρση αντικινήτρων για επενδύσεις Μειώνονται τα λάθη Αυξάνεται η ποιότητα των υπηρεσιών Παρέχονται υπηρεσίες 24 ώρες /24 ωρο Αυτόματες –ταυτόχρονες υπηρεσίες σε όλη την ΕΕ :τελωνεία, δήλωση ΦΠΑ, κα *

21 * 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ανοικτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση και δημόσια διοίκηση για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα (1) Το δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος, δημιουργός αλλά και χρήστης πληροφοριών στην Ελλάδα Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες χρειάζονται διαφόρων ειδών πληροφορίες για τη λειτουργία τους και τη χάραξη στρατηγικής Απαιτείται η δημιουργία ολοκληρωμένων δομών και μηχανισμών παραγωγής, διαχείρισης, και διάθεσης των δημοσίων πληροφοριών, ικανοποιώντας τις ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, επιτρέποντας την διαδραστικότητα και συναλλαγή Ψηφιοποίηση της πληροφορίας:πρωταρχικός στόχος της δημόσιας διοίκησης είναι η μετατροπή της υπάρχουσας δημόσιας πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή, η οργάνωση της σε υποστηριζόμενες βάσεις δεδομένων και η εξασφάλιση της ηλεκτρονικής πρόσβασης πολιτών και επιχειρήσεων σε αυτές τις βάσεις *

22 * 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ανοικτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση και δημόσια διοίκηση για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2) Παροχή σύνθετων, διευρυμένων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών για την καλύτερη ανταπόκριση του δημοσίου τομέα στις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα: Κατάλληλες διαλειτουργικές διασυνδέσεις Δημιουργία του κατάλληλου τεχνικού και λειτουργικού ολοκληρωμένου περιβάλλοντος διεπικοινωνίας των δημοσίων υπηρεσιών Ανάπτυξη «πελατοκεντρικών» εφαρμογών *

23 * 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ανοικτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση και δημόσια διοίκηση για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα (3) Ηλεκτρονικές συναλλαγές Εξασφάλιση ηλεκτρονικής επικοινωνίας Δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου ηλεκτρονικών συναλλαγών : μοναδική υπηρεσία εξυπηρέτησης one-stop-services Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των συναλλαγών Διασφάλιση ενός πλαισίου ασφαλών συναλλαγών για τις επιχειρήσεις και τον πολίτη Προστασία του ατόμου από τη μη νόμιμη χρήση προσωπικών πληροφοριών Δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτότητας του συναλλασσομένου:έξυπνες κάρτες, ψηφιακή υπογραφή, κρυπτογράφηση *

24 * 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ανοικτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση και δημόσια διοίκηση για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα (4) Διάθεση πληροφοριών στις επιχειρήσεις Δωρεάν διάθεση και προσβασιμότητα σε όλους για συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων και επεξεργασμένων πληροφοριών Πληροφορίες που είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας δεδομένων ή πρόκειται να διατεθούν σε ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι θα προσθέσουν αξία για εμπορικούς σκοπούς θα διατίθενται επ’ αμοιβή στους ενδιαφερομένους Δημιουργία αντίστοιχων βάσεων δεδομένων για συγκεκριμένες διοικητικές, τεχνικές, οικονομικές, και νομικές πληροφορίες, απαραίτητες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα *

25 * 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: ανοικτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση και δημόσια διοίκηση για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα (5) Διαμόρφωση ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου δημιουργίας, διακίνησης επεξεργασίας και διάθεσης πληροφοριών Ανάγκη της οικονομίας για ασφαλή και χαμηλού κόστους πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες του δημοσίου τομέα Εύρος διαθέσιμων πληροφοριών Περιορισμοί και εξαιρέσεις του δικαιώματος πρόσβασης στις δημόσιες πληροφορίες Κανόνες διάθεσης πληροφοριών στο εμπόριο (πολιτικές τιμολόγησης, πνευματικά δικαιώματα, πρακτικές θεμιτού ανατγωνισμού) *

26 * 07/16/96 Πρωτοβουλία e Europe 2005: περιορισμένοι πόροι- πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα Η δημόσια διοίκηση οφείλει να παρέχει περισσότερες υπηρεσίες και καλύτερες με τους ίδιους πόρους , αν όχι λιγότερους Η πρόκληση είναι να βελτιωθεί η παραγωγικότητα του δημοσίου τομέα επιτρέποντας ταυτόχρονα τη βελτίωση των υπηρεσιών χωρίς αύξηση κόστους Η τεχνολογία είναι ανίκανη να μετατρέψει κακές διαδικασίες σε καλές αλλά το e-gov προσφέρει στον δημόσιο τομέα την δυνατότητα να πραγματοποιεί το έργο του διαφορετικά *


Κατέβασμα ppt "* 07/16/96 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ eEurope 2005: Τόνωση υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου για την ανάπτυξη της οικονομικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google