Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Περιβαλλοντική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Περιβαλλοντική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Περιβαλλοντική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Περιβαλλοντική Αρχαιολογία Ο κλάδος εκείνος της Αρχαιολογίας που μελετά την επίδραση του περιβάλλοντος στον άνθρωπο, σε όλες τις φάσεις της εμφάνισης και εξέλιξής του πάνω στη γη και στη συνέχεια την προσαρμογή και επίδραση του ανθρώπου στο ίδιο του το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξης του με σκοπό την επίτευξη καλύτερων συνθηκών επιβίωσης. Ο κλάδος εκείνος της Αρχαιολογίας που μελετά την επίδραση του περιβάλλοντος στον άνθρωπο, σε όλες τις φάσεις της εμφάνισης και εξέλιξής του πάνω στη γη και στη συνέχεια την προσαρμογή και επίδραση του ανθρώπου στο ίδιο του το περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξης του με σκοπό την επίτευξη καλύτερων συνθηκών επιβίωσης.

3

4 Σκοπός της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας  Είναι η διερεύνηση αφενός του Περιβάλλοντος στο οποίο έζησε ο άνθρωπος από την αρχή της εμφάνισής του στη γη, και αφετέρου των τρόπων με τους οποίους προσαρμόσθηκε σ’ αυτή. Μ’ αυτή την έννοια ξεπερνά τα όρια της φυσικής επιστήμης και γίνεται επιστήμη του ανθρώπου.   Εδώ υπεισέρχονται οι μεθοδολογίες των φυσικών επιστημών: της αρχαιοζωολογίας,με πληθώρα επι μέρους τομέων όπως η εξέταση της μικροπανίδας, της παλαιοεντομολογίας, της μελέτης των μαλακίων (θαλασσίων και χερσαίων), της γεωαρχαιολογίας, της αρχαιοβοτανικής της παλαιοοικολογίας, της παλαιοκλιματολογίας κ.λ.π.

5 Δόντια αιγοπροβάτων Σιαγόνα προβάτου Υπολείμματα Μαμμούθ

6 Ιστορικό  Μ Μ Μ Μαθήματα : ΠΠΠΠεριβαλλοντική Αρχαιολογία 1989 ΓΓΓΓεωαρχαιολογία 2006 ΔΔΔΔράσεις

7 Δράσεις : Α΄ Ομάδα Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας

8

9 Β΄ Διοργάνωση Ημερίδων και Συνεδρίων 13 Ημερίδες Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας με την συμμετοχή Ελλήνων και ξένων επιστημόνων

10 Ημερίδα 1η  Διοργάνωση της Ημερίδας: «Περιβαλλοντική Αρχαιολογία. Μια πρώτη προσέγγιση στις αρχαιολογικές μαρτυρίες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος»  και ομιλία με θέμα: «Ορισμός της Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας και επιστημονικές μέθοδοι προσεγγίσεως»,  Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Αθήνα, 2-5/12/1996.

11  Διοργάνωση της Ημερίδας: «Εφαρμογές Παλαιοπεριβαλλοντικών Ερευνητικών Προσεγγίσεων»  ομιλία με θέμα: «Ορισμός Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας, Επιστημονικές Μέθοδοι Προσέγγισης. Μελέτη μαλακολογικού υλικού»  Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 31/3/1998. Ημερίδα 2η

12  Διοργάνωση της Ημερίδας: «Η Περιβαλλοντική Αρχαιολογία στην Ελλάδα: Ανασκαφική Έρευνα, Μεθοδολογία και Προοπτικές για τον 21ο αιώνα»  ομιλία με θέμα:» Προσαρμογή Μεθόδων στη μελέτη βιοαρχαιολογικού υλικού από αρχαιολογικές θέσεις διαφόρων περιόδων»  Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 3/3/2000. Ημερίδα 3η

13 Ημερίδα 4η  Διοργάνωση της Ημερίδας: «Μέθοδοι και αποτελέσματα των σύγχρονων αρχαιοπεριβαλλοντικών ερευνών στον ελλαδικό χώρο»  ομιλία με θέμα: «Αρχαιοζωολογικά κατάλοιπα: ο Σκύλος στην Αρχαιότητα»  Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 8/5/2001.

14 Ημερίδα 5η  Διοργάνωση της Ημερίδας: «Ζητήματα βιοαρχαιολογίας και περιβάλλοντος» και  ομιλία με θέμα: «Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Αρχαιολογία»  Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 7/3/2002.

15 Ημερίδα 6η  Διοργάνωση από τους Λ. Καραλή, Ι. Καράκωστα και V. Lezine Επιστημονική Συνάντηση για την Προστασία των Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Αγαθών «Δίκαιο, Αρχαιολογία και Περιβάλλον»  ομιλία με θέμα: «Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και Δίκαιο»  Νομική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών, 11/12/2002.

16 Ημερίδα 7η  Διοργάνωση της Ημερίδας: «Οι Γεωεπιστήμες και η Αρχαιολογία»  ομιλία με θέμα: «Γεωαρχαιολογία και Περιβαλλοντική Αρχαιολογία»  Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, 19/3/2003.

17 Ημερίδα 8η  Διοργάνωση της Ημερίδας: «Οι μεταβολές των αρχαιοπεριβαλλόντων στον ελληνικό χώρο»  ομιλία με θέμα «Πρώτη Ανασκαφική Περίοδος στο Σπήλαιο Λεοντάρι»,  Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 10/12/2003.

18 Ημερίδα 9η  Διοργάνωση της Ημερίδας: «Το παρόν και το μέλλον της αρχαιοπεριβαλλοντικής έρευνας στον ελληνικό χώρο»  ομιλία με θέμα «Το σπήλαιο Λεοντάρι Υμητού Αττικής. Παρουσίαση της Ανασκαφής και των συνεργατών»  Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 14/04/2005

19 Ημερίδα 10η  2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TEXTILES AND DYES IN THE ANCIENT MEDITERRANEAN WORLD  A combined scientific project of the University of Valencia and the University of Athens in collaboration with the HELLENIC FEDERATION OF FRIENDS OF MUSEUMS, Ομιλια με θέμα:”Dyes and textiles in prehistoric Aegean”  Πανεπιστήμιο Αθηνών,24- 25 November 2005 

20 Ημερίδα 11η  Επιστημονική Συνάντηση με θέμα  «Η ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ»  Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

21 Ημερίδα 12η  Διοργάνωση της Ημερίδας: « “ New technologies and culinary practices in ancient Greece”  Ομιλία με θέμα : The Kingdom of Neptune on a plate: Oysters, clams, and fish in ancient Greek diet  University Of Athens and Mediterranean Information Office For Environment, Culture and Sustainable Development,  Athens, 9 June 2006

22 13 η Ημερίδα, 13 η Ημερίδα,στο πλαίσιο του έργου «Πυθαγόρας ΙΙ – Περιβάλλον: Ενίσχυση των Ερευνητικών Ομάδων του ΕΚΠΑ» του Μέτρου 2.6,του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική κατάρτηση  «Περιβαλλοντική Αρχαιολογία: Έρευνα και ψηφιακή ανασύσταση του παλαιοπεριβάλλοντος της Ελλάδος»   Ομιλίες με τίτλο«Προϊστορική και Περιβαλλοντική Αρχαιολογία: Η σημασία τους για το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά   Τα ηλεκτρονικά μέσα στην Αρχαιολογία σήμερα  Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς,  Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 24 Ιανουαρίου 2007

23 Γ΄Δράση : Μουσείο Συλλογές Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 1994

24

25

26

27 Δ΄Δράση : Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 2003

28

29 Ε΄Δράση: Προσπάθεια για μεταπτυχιακό :

30 Στ΄Δράση: Πυθαγόρας ΙΙ : Έρευνα και Ψηφιακή ανασύσταση του Παλαοιοπεριβάλλοντος της Ελλάδος Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

31 Ζ΄Δράση : ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ  Πενταετές διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα  Διασαφήνιση της προϊστορικής κατοίκησης  Διερεύνηση του είδους της λατρείας στα ιστορικά χρόνια  Ανασύσταση του παλαιο-περιβάλλοντος  Συστηματική μελέτη του συνόλου των καταλοίπων με όλες τις σύγχρονες μεθόδους έρευνας και εργαστηριακής ανάλυσης  Ασκηση των φοιτητών σε αρχαιολογικές και αρχαιοπεριβαλλοντικλες μεθόδους και πρακτικές Στόχος η μελέτη του ανθρώπου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο μέσω των υλικών του καταλοίπων. Στόχος η μελέτη του ανθρώπου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο μέσω των υλικών του καταλοίπων.

32


Κατέβασμα ppt "Η Περιβαλλοντική Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google