Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρική Σχολή ΑΠΘ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρική Σχολή ΑΠΘ
Μαρία Αλμπάνη Δημήτριος Γ. Γουλής Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

2 Μεταπτυχιακά προγράμματα
Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, ΦΕΚ 1567/2004, ΦΕΚ 1807/2007 Ιατρική Πληροφορική Ιατρική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΑΠΘ, ΦΕΚ 942/τ.Β΄/ Ιατρικές πράξεις: δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή, Τμήματα Νομικής και Θεολογίας ΑΠΘ Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική Διαπανεπιστημιακό, ΦΕΚ 1002/ , ΦΕΚ 969/

3 Μεταπτυχιακά προγράμματα
Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, ΦΕΚ 1567/2004, ΦΕΚ 1807/2007 Ιατρική Πληροφορική Ιατρική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΑΠΘ, ΦΕΚ 942/τ.Β΄/ Ιατρικές πράξεις: δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή, Τμήματα Νομικής και Θεολογίας ΑΠΘ Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική Διαπανεπιστημιακό, ΦΕΚ 1002/ , ΦΕΚ 969/

4

5 Ταυτότητα ΠΜΣ Εξάμηνα σπουδών 3 + 1 (διπλωματική εργασία)
Κατηγορίες εισακτέων Απόφοιτοι Ιατρικής, απόφοιτοι άλλων σχολών Αριθμός εισακτέων 40 ανά έτος Διαδικασία εισαγωγής Μοριοδότηση, εξετάσεις (Ιατρική Πληροφορική, Βιοστατιστική, Βασικές Ιατρικές Επιστήμες ή Κοινωνική Ιατρική) Πληροφορίες

6 Σκοπός Η εκπαίδευση στις αρχές και τις μεθόδους της σύγχρονης ιατρικής έρευνας Η εφαρμογή στο σχεδιασμό, εκτέλεση και αξιολόγηση της ιατρικής έρευνας, σε όλα τα πεδία της

7 Μέθοδοι Διεπιστημονικότητα
Συνεργασία Πανεπιστημίων, Σχολών, Κλινικών και Εργαστηρίων Προσαρμογή στις ανάγκες Ατομικό πρόγραμμα μαθημάτων, για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή

8 Διαδικασία επιλογής Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ιατρούς
Κάθε ακαδημαϊκό έτος γίνονται δεκτοί έως 40 πτυχιούχοι, εκ των οποίων το 10% είναι πτυχιούχοι άλλων σχολών Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από προκήρυξη των θέσεων με εξετάσεις και συνεντεύξεις

9 Δομή 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα
Τα μαθήματα αποσκοπούν στην προαγωγή της θεωρίας και πρακτικής στην Ιατρική ερευνητική μεθοδολογία και την εφαρμογή της σε 3 κατευθύνσεις: Βασική Ιατρική Έρευνα Κλινική Έρευνα Κοινωνική Ιατρική Έρευνα

10 Κατευθύνσεις (21 : 14 : 5)

11 Πρώτο εξάμηνο (30 ECTS) Έξι (6) κοινά, υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
Επιδημιολογία Μέθοδοι βασικών επιστήμων στην ιατρική ερευνά Ι Ιατρική στατιστική μεθοδολογία Ι Ιατρική πληροφορική Τεχνικές επικοινωνίας και εκπαίδευσης Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής μελέτης

12

13 Δέυτερο εξάμηνο (30 ECTS)
Έξι (6) κοινά, υποχρεωτικά μαθήματα κορμού Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνική έρευνα στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας Μέθοδοι βασικών επιστήμων στην ιατρική έρευνά ΙΙ Κλινικές δοκιμές Ιατρική στατιστική μεθοδολογία ΙΙ Ιατρική βασισμένη στην τεκμηρίωση

14 Τρίτο εξάμηνο (30 ECTS) Τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση Έναρξη ερευνητικού έργου Η εκπόνηση των ερευνητικών προγραμμάτων ανταποκρίνεται στην πολυθεματικότητα της Ιατρικής

15

16 Τέταρτο εξάμηνο (30 ECTS)
Αποκλειστικά αφιερωμένο στην έρευνα και συγγραφή, για τη διπλωματική εργασία

17 Δημοσιεύσεις διπλωματικών

18 Δίπλωμα εξειδίκευσης 146 μεταπτυχιακοί φοιτητές αποφοίτησαν από το πρόγραμμα 79 συνεχίζουν για διδακτορική διατριβή

19 Μεταπτυχιακά προγράμματα
Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, ΦΕΚ 1567/2004, ΦΕΚ 1807/2007 Ιατρική Πληροφορική Ιατρική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΑΠΘ, ΦΕΚ 942/τ.Β΄/ Ιατρικές πράξεις: δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή, Τμήματα Νομικής και Θεολογίας ΑΠΘ Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική Διαπανεπιστημιακό, ΦΕΚ 1002/ , ΦΕΚ 969/

20

21 Ταυτότητα ΔΠΜΣ Εξάμηνα σπουδών 3 + 1 (διπλωματική εργασία)
Κατηγορίες εισακτέων Απόφοιτοι Ιατρικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Φυσικής και Μαθηματικών, απόφοιτοι άλλων σχολών Αριθμός εισακτέων 10 – 20 ανά έτος Διαδικασία εισαγωγής Μοριοδότηση, εξετάσεις (Συστημική Φυσιολογία, Ιατρική Πληροφορική, Βιοστατιστική - Μεθοδολογία Έρευνας, Ανώτερα Μαθηματικά, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα – Ψηφιακά Κυκλώματα, Αρχιτεκτονική και Προγραμματισμός Η/Υ) Πληροφορίες

22 Ολοκλήρωση σπουδών

23 Διδακτορικές διατριβές

24 Μεταπτυχιακά προγράμματα
Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, ΦΕΚ 1567/2004, ΦΕΚ 1807/2007 Ιατρική Πληροφορική Ιατρική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΑΠΘ, ΦΕΚ 942/τ.Β΄/ Ιατρικές πράξεις: δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή, Τμήματα Νομικής και Θεολογίας ΑΠΘ Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική Διαπανεπιστημιακό, ΦΕΚ 1002/ , ΦΕΚ 969/

25

26 Ταυτότητα ΔΠΜΣ Εξάμηνα σπουδών 3 + 1 (διπλωματική εργασία)
Κατηγορίες εισακτέων Απόφοιτοι Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νομικής, Θεολογίας και α) πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών / β) πτυχιούχοι θετικών και τεχνολογικών επιστημών Αριθμός εισακτέων 25 Διαδικασία εισαγωγής Μοριοδότηση, εξετάσεις (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Ιατρικά, ηθικά και Νομικά ζητήματα του τέλους της ζωής) Πληροφορίες

27 Μεταπτυχιακά προγράμματα
Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, ΦΕΚ 1567/2004, ΦΕΚ 1807/2007 Ιατρική Πληροφορική Ιατρική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΑΠΘ, ΦΕΚ 942/τ.Β΄/ Ιατρικές πράξεις: δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή, Τμήματα Νομικής και Θεολογίας ΑΠΘ Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική Διαπανεπιστημιακό, ΦΕΚ 1002/ , ΦΕΚ 969/

28

29 Ταυτότητα ΔΠΜΣ Εξάμηνα σπουδών 2 + 1 (διπλωματική εργασία)
Κατηγορίες εισακτέων Απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής, απόφοιτοι άλλων σχολών Αριθμός εισακτέων Καθορίζεται Διαδικασία εισαγωγής Μοριοδότηση Πληροφορίες

30 Μεταπτυχιακά προγράμματα
Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, ΦΕΚ 1567/2004, ΦΕΚ 1807/2007 Ιατρική Πληροφορική Ιατρική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΑΠΘ, ΦΕΚ 942/τ.Β΄/ Ιατρικές πράξεις: δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή, Τμήματα Νομικής και Θεολογίας ΑΠΘ Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική Διαπανεπιστημιακό, ΦΕΚ 1002/ , ΦΕΚ 969/

31


Κατέβασμα ppt "Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρική Σχολή ΑΠΘ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google