Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CULT-RURAL Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CULT-RURAL Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CULT-RURAL Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities

2 Το πρόγραμμα CULT RURAL συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Εκπαίδευση και Πολιτισμός, χρηματοδοτική Γραμμή ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (CULTURE 2000) Συμμετέχουν σε αυτό 8 οργανισμοί από 7 Ευρωπαϊκές χώρες: Μουσεία, ομοσπονδίες αγροτικής κληρονομιάς, πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, ευρωπαϊκά δίκτυα Έναρξη Οκτώβριος 2006 – Λήξη Σεπτέμβριος 2009 Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities

3  Το πρόγραμμα CULT RURAL εστιάζει το ενδιαφέρον του στην πολιτιστική κληρονομιά των αγροτικών περιοχών  μέσα από μια προοπτική που προσδοκά να συνδέσει δημιουργικά το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον  και να αντλήσει διδάγματα χρήσιμα για τη σύγχρονη ζωή και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities

4 Το υπόβαθρο  Η ανάγκη προστασίας και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου είναι αδιαμφισβήτητη  Η πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου της Ευρώπης είναι σε σημαντικό ποσοστό κοινή – μπορούμε να μιλήσουμε για κοινή Ευρωπαϊκή κληρονομιά  Η πολιτιστική κληρονομιά ορίζεται τόσο από τα δημιουργήματα του ανθρώπου όσο και από τη μορφή που ο άνθρωπος έχει δώσει στο φυσικό του περιβάλλον με τις επεμβάσεις του Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities

5 Οι στόχοι  Καταγραφή και ανάδειξη της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς  Ανάπτυξη κοινής πολιτισμικής συνείδησης του αγροτικού χώρου  Δημιουργία μιας πλατφόρμας για διάλογο μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών  Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μουσείων αγροτικής κληρονομιάς  Ενθάρρυνση των μουσείων να ξεκινήσουν συνεργασίες σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο  Βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του χώρου  Τόνωση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, και ιδιαίτερα της αειφόρου ανάπτυξης Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities

6 Οι δράσεις  Έρευνα σε μια σειρά από «κάθετα» θέματα της αγροτικής κληρονομιάς, που αφορούν, π.χ., στα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, στην αρχιτεκτονική, στη χρήση των φυσικών πόρων, στα εργαλεία, στα τελετουργικά, κλπ  Σύνδεση των κάθετων θεμάτων με «οριζόντιες» θεματικές ενότητες, όπως  Η μοναδικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ανάγκη για καινοτομία και οι ελκτικές δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης  Η σχέση του ανθρώπου και η προσαρμογή του στο φυσικό περιβάλλον και στα στοιχεία της φύσης  Η συγκρότηση της ταυτότητας των αγροτικών κοινωνιών μέσα από τα υλικές και άϋλες πολιτισμικές εκφράσεις Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities

7 Οι δράσεις  Διοργάνωση 9 εκθέσεων σε διαφορετικές τοποθεσίες της Ευρώπης, 2008-2009. Τρεις εκθέσεις αντιστοιχούν σε κάθε θεματική ενότητα.  Διοργάνωση 6 διακρατικών σεμιναρίων με εργαστηριακή μορφή.  Διοργάνωση 7 εθνικών σεμιναρίων με εργαστηριακή μορφή στις συμμετέχουσες χώρες.  Διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου στην Αθήνα.  Διοργάνωση μιας διεθνούς Θερινής Ακαδημίας στην Κρήτη, τον Αύγουστο του 2007, με θέμα «Πολιτισμός και Αειφόρος Ανάπτυξη του Αγροτικού χώρου».  Εκδόσεις, ιστοσελίδα www.cultrural.eu Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities

8 Οι θεματικές των εκθέσεων:  Το πολιτισμικό τοπίο των αγροτικών περιοχών: η δια- δραστική σχέση των αγροτικών κοινωνιών με το φυσικό περιβάλλον Ελλάδα, Ιταλία  Έμπνευση, καινοτομία και τεχνολογία: η προοπτική του αγροτικού πολιτισμού και οι παγκόσμιες πιέσεις Γαλλία, Σουηδία, Ουγγαρία  Η κοινωνικο-πολιτισμική συγκρότηση της ταυτότητας των αγροτικών κοινωνιών: από το υλικό στο συμβολισμό Ελλάδα, Βουλγαρία, Πολωνία Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities

9 Δικτύωση  Δημιουργία Δικτύου Μουσείων Αγροτικής Κληρονομιάς σε εθνικό επίπεδο σε κάθε μια από τις συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Σουηδία, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Πολωνία  Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου  Συνέχιση της συνεργασίας των Μουσείων Αγροτικής Κληρονομιάς σε ευρύτερη κλίμακα και μετά το τέλος του προγράμματος Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities

10 Συνεργαζόμενοι φορείς (εταίροι)  Sveriges Hembygdsfőrbund - Σοηδική Ομοσπονδία Αγροτικής Κληρονομιάς, Σουηδία  PRISMA Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών, Ελλάδα  Ευρωπαϊκή Ακαδημία για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη - Euracademy Association, Ευρώπη (έδρα Ελλάδα)  Muzeum Kresów, Lubaczów, Πολωνία  Hungarian Open Air Museum, Ουγγαρία  Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών, Ινστιτούτο Βιο-Μετεωρολογίας, Ιταλία  Fédération des Musées d’Agriculture et du Patrimoine rural (AFMA), Γαλλία  Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Βουλγαρία Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities


Κατέβασμα ppt "CULT-RURAL Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google