Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Κίνητρα μάθησης Δέγγλερη Σοφία

2 Περιεχόμενα Προβληματισμός Ορισμός Σημασία των κινήτρων μάθησης
Ψυχολογική ερμηνεία κινήτρων Ο μηχανισμός εξειδανίκευσης Κατηγορίες κινήτρων μάθησης Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

3 Προβληματισμός Μικρή ή μηδαμινή ανταπόκριση μαθητών
Προηγήθηκε άριστος σχεδιασμός Απογοητευτικό αποτέλεσμα Παιδαγωγικό ζεύγος Η αδιαφορία και η αδράνεια του μαθητή μεταφέρεται και στον εκπαιδευτικό Απογοήτευση εκπαιδευτικού Εύκολη μετάβαση σε αντιπαιδαγωγικές συμπεριφορές Και από τα δύο μέλη

4 Προβληματισμός Μάθηση
Μέσω ενεργητικής συμμετοχής του μανθάνοντος Δραστηριοποίηση σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού Η απλή πληροφόρηση δεν επιφέρει μάθηση Δυσκολίες στην ενεργοποίηση ενός αδιάφορου μαθητή Με ποιόν τρόπο θα παρακινηθεί;

5 Περιεχόμενα Προβληματισμός Ορισμός Σημασία των κινήτρων μάθησης
Ψυχολογική ερμηνεία κινήτρων Ο μηχανισμός εξειδανίκευσης Κατηγορίες κινήτρων Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

6 Ορισμός Κίνητρο Στην ελληνική βιβλιογραφία
Συνειδητή δραστηριοποίηση των αντιληπτικών μηχανισμών του ατόμου καθώς και των νοητικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών Στην ελληνική βιβλιογραφία «Παρώθηση» Η δυναμική διαδικασία που κινητοποιεί και κατευθύνει την ανθρώπινη συμπεριφορά προς την υλοποίηση συγκεκριμένων σκοπών

7 Περιεχόμενα Προβληματισμός Ορισμός Σημασία των κινήτρων μάθησης
Ψυχολογική ερμηνεία κινήτρων Ο μηχανισμός εξειδανίκευσης Κατηγορίες κινήτρων Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

8 Σημασία των κινήτρων μάθησης
Ενεργοποίηση ζωντανών οργανισμών προς μία κατεύθυνση Κίνητρα σχετικά με την προσπάθεια Πιο ισχυρά κίνητρα, πιο έντονη προσπάθεια Αυτενέργεια μαθητή Κατάλληλα κίνητρα για κάθε περίπτωση Ψυχολογία κινήτρων Πληροφορεί για τους τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα μάθησης

9 Σημασία των κινήτρων μάθησης
Ενασχόληση με τη μάθηση Μορφωτική αξία Ευχάριστη για τον μαθητή Να χαίρεται όταν μαθαίνει Η διδασκαλία να στηρίζεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών Η επέκταση του γνωστικού πεδίου βιώνεται ως επέκταση της προσωπικότητας

10 Σημασία των κινήτρων μάθησης

11 Περιεχόμενα Προβληματισμός Ορισμός Σημασία των κινήτρων μάθησης
Ψυχολογική ερμηνεία κινήτρων Ο μηχανισμός εξειδανίκευσης Κατηγορίες κινήτρων Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

12 Ψυχολογική ερμηνεία κινήτρων
Η έμφυτη δύναμη που ωθεί τυφλά τον οργανισμό σε δράση για την ικανοποίηση βασικής ανάγκης, ονομάζεται ορμή Ορμή της αυτοσυντήρησης Γενετήσια ορμή Ορμή για μάθηση Διαφορά ορμής – κινήτρου Οι ορμές έχουν μόνιμο χαρακτήρα (με διακυμάνσεις) Τα κίνητρα επιδρούν βραχυπρόθεσμα

13 Ψυχολογική ερμηνεία κινήτρων
Πρωταρχικές ορμές Φυσιολογικές ή βιολογικές Αυτοσυντήρησης Γενετήσια Κίνηση και δράση Αγωνιστικότητα

14 Ψυχολογική ερμηνεία κινήτρων
Δευτερεύουσες ορμές Κοινωνικές Αγάπη Ασφάλεια Επιδοκιμασία Ένταξη σε ομάδα Ψυχολογικές Ελευθερία Αυτοπραγμάτωση Επικράτηση Απόκτηση αγαθών

15 Ψυχολογική ερμηνεία κινήτρων
Δευτερεύουσες ορμές Πνευματικές Μάθηση Περιέργεια Εξερεύνηση Χρησιμοποίηση Επιτυχία

16 Ψυχολογική ερμηνεία κινήτρων
Μια πρόσκαιρη κατάσταση που δημιουργείται και έχει αντίκτυπο σε κάποια ορμή του ανθρώπου, είναι ικανή να δημιουργήσει την αιτία για περαιτέρω ενέργεια, δηλαδή να δημιουργήσει κίνητρο μάθησης (Βαϊνάς, 2008, σ. 154) Δημιουργία κινήτρων μάθησης από τον εκπαιδευτικό Δημιουργία καταστάσεων που να κεντρίζουν κάποια ή κάποιες ορμές των μαθητών Συγκεκριμένες καταστάσεις που κεντρίζουν κάποια ορμή Ορμές Κίνητρα

17 Περιεχόμενα Προβληματισμός Ορισμός Σημασία των κινήτρων μάθησης
Ψυχολογική ερμηνεία κινήτρων Ο μηχανισμός εξειδανίκευσης Κατηγορίες κινήτρων Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

18 Ο μηχανισμός εξιδανίκευσης
Thorndike Οι καταστάσεις στέρησης μπορούν να δημιουργήσουν κίνητρα Ψυχολογία προσαρμογής Mηχανισμός της εξιδανίκευσης Βασικούς μηχανισμός άμυνας του ανθρώπου Απογοητεύσεις συσσώρευση ενέργειας Παραγωγή ωφέλιμου έργου (αδιευκρίνιστες συνθήκες) στέρηση Στέρηση σεξουαλικών επιθυμιών καταπληκτικές καλλιτεχνικές δημιουργίες (Freud)

19 Ο μηχανισμός εξειδανίκευσης
ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ στον εκπαιδευτικό Δεν είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει κίνητρα Πιθανότητα ανεπιθύμητων παρενεργειών Διεξαγωγή παιδαγωγικής διαδικασίας απαραίτητα σε ευχάριστο περιβάλλον Όχι πιέσεις και στερήσεις

20 Περιεχόμενα Προβληματισμός Ορισμός Σημασία των κινήτρων μάθησης
Ψυχολογική ερμηνεία κινήτρων Ο μηχανισμός εξειδανίκευσης Κατηγορίες κινήτρων Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

21 Κατηγορίες κινήτρων 1η κατηγοριοποίηση 2η κατηγοριοποίηση
(Βαϊνάς) 1η κατηγοριοποίηση Κίνητρα πρωταρχικών ορμών Κίνητρα δευτερευόντων ορμών 2η κατηγοριοποίηση Κίνητρα φυσιολογικών ορμών Κίνητρα κοινωνικών ορμών Κίνητρα ψυχολογικών ορμών Κίνητρα πνευματικών ορμών 3η κατηγοριοποίηση Κίνητρο για κάθε ορμή ξεχωριστά

22 Κατηγορίες κινήτρων μάθησης
4η κατηγοριοποίηση Εξωτερικά κίνητρα (ετερόνυμα) Προέρχονται από τον έξω χώρο Από το περιβάλλον του μαθητή Δεν έχουν σχέση με το διδασκόμενο αντικείμενο Εξωτερικές θετικές ενισχύσεις Αμοιβή (υλική ή θετική) Μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση Χρήση κάτω από ορισμένες συνθήκες Εσωτερικά κίνητρα (αυτόνομα) Άμεση συνάντηση μαθητή με το διδασκόμενο αντικείμενο - «Γνήσια συνάντηση» με τη διδακτέα ύλη

23 Κατηγορίες κινήτρων μάθησης
Προτίμηση Διδακτικής: εσωτερικά κίνητρα Εσωτερικά φυσικά / Εξωτερικά τεχνητά Αποτέλεσμα μάθησης: παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα Επιδρούν και κατά την απουσία του παιδαγωγού (ακόμα και μετά την αποφοίτηση από το σχολείο) Εναρμονίζονται απόλυτα με την αντιαυταρχική αγωγή Δεν το επιβάλλει ο εκπαιδευτικός Γνήσια επαφή μαθητή με το μορφωτικό αγαθό Εξ ολοκλήρου κατεύθυνση από εσωτερικά κίνητρα Ο μαθητής εξαντλεί τις ατομικές του δυνατότητες

24 Κατηγορίες κινήτρων μάθησης
Παραδείγματα Επίλυση κάποιας κατάστασης Συναίσθημα χαράς Περιέργεια Μάθηση Επιτυχής διεκπεραίωση έργου Συναίσθημα ικανοποίησης Ενίσχυση αυτοπεποίθησης Αυτοπραγμάτωση Επιδοκιμασία

25 Κατηγορίες κινήτρων μάθησης
Παραδείγματα Ανακάλυψη αλήθειας, μεθοδολογίας, επεξήγησης Συναίσθημα έκπληξης Συναίσθημα ικανοποίησης Μάθηση Αναδρομή στα γνωστά Σύγκριση προηγούμενης και παρούσας κατάστασης μαθητή Διαπίστωση προόδου

26 Κατηγορίες κινήτρων μάθησης
Παραδείγματα Παρουσίαση εννοιών με ιστορική εξέλιξη Θετική συναισθηματική φόρτιση Η διδασκόμενη ύλη ανυψώνεται σε πολιτιστική αξία Θαυμασμός εκπαιδευτικού για την επιστήμη του Μετάδοση στους μαθητές Σύνδεση διδακτικού περιεχομένου με την επικαιρότητα Ενδιαφέρον Περιέργεια Παρουσίαση παραδόξων Προβληματισμός

27 Κατηγορίες κινήτρων μάθησης
Παραδείγματα Εργαστηριακά μαθήματα Σύνδεση Ορμή της χρησιμοποίησης Τάση δημιουργίας Συναίσθημα χαράς Συναίσθημα ικανοποίησης Δημιουργία κομψοτεχνήματος Τάση καλαισθησίας

28 Περιεχόμενα Προβληματισμός Ορισμός Σημασία των κινήτρων μάθησης
Ψυχολογική ερμηνεία κινήτρων Ο μηχανισμός εξειδανίκευσης Κατηγορίες κινήτρων Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

29 Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Αποδοτική διδασκαλία Δημιουργία κινήτρων μάθησης Αναθέρμανση τυχόν υπαρχόντων Κέντριση ενδιαφερόντων, τάσεων και αναγκών των μαθητών Δεν είναι πάντα εύκολο Δεν υπάρχουν συνταγές Να μην αποθαρρύνεται Απαραίτητη προϋπόθεση Γνώση ψυχολογικών και διανοητικών χαρακτηριστικών των μαθητών Συνομιλίες και εκτός μαθήματος

30 Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Αποδοτική διδασκαλία Προετοιμασία Σύνδεση διδακτικού αντικειμένου με ενδιαφέροντα μαθητών Ανακοίνωση χρησιμότητας διδακτικού αντικειμένου Στην αρχή της διδασκαλίας Επίδραση κινήτρων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Χρήσιμα μέσα Περιεχόμενο μαθήματος Μέθοδος διδασκαλίας Εποπτικά μέσα

31 Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Αποδοτική διδασκαλία Μέθοδος διδασκαλίας Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΘΟΔΟ Εναλλαγή μεθόδου διδασκαλίας ενδιαφέρον μαθητών Επιλογή μεθόδου Διδασκόμενο αντικείμενο Αναπτυξιακό επίπεδο μαθητών Εποπτικά μέσα Να έχουν διδακτική χρησιμότητα Μόνο για εντυπωσιασμό δυσχεραίνουν την επιτυχία

32 Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
Αποδοτική διδασκαλία Παιδαγωγική ατμόσφαιρα Συναίσθημα ασφάλειας μαθητή Χαρούμενη διάθεση εκπαιδευτικού Αγάπη εκπαιδευτικού προς τον μαθητή Υπομονή εκπαιδευτικού Χιούμορ


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google