Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ηλιάνα Μαμπλέκου και Λίλιαν Αλιματήρη Μονάδα Α3 Δημοσιότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ηλιάνα Μαμπλέκου και Λίλιαν Αλιματήρη Μονάδα Α3 Δημοσιότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ηλιάνα Μαμπλέκου και Λίλιαν Αλιματήρη Μονάδα Α3 Δημοσιότητας και Πληροφόρησης

2 Διασαφήνιση του ρόλου της δημοσιότητας Υποχρεωτικά μέτρα Δράσεις Δημοσιότητας Πληροφόρησης Δεν έχουν όλα τα έργα τις ίδιες ανάγκες δημοσιότητας! Διαφορετικές ανάγκες Διαφοροποιημένες στρατηγικές Διαφορετικός συνδυασμός επικοινωνιακών εργαλείων.

3 Σχεδιασμός δράσεων δημοσιότητας

4 Η δημοσιότητα ως ευκαιρία για να πετύχουμε στόχους! ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

5 Συνεργασία ΕΥΔ – Δικαιούχων πριν και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των έργων Στόχοι επικοινωνίας με το κοινό Α. Eυαισθητοποίηση του κοινού για συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα Β. Γενική Ενημέρωση για στόχους του Προγράμματος – Πράξης (είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια ή και στο τέλος με τη διάδοση των αποτελεσμάτων του) Σχέδιο Δράσης και κατανομή προϋπολογισμού.

6 Σύνδεση στόχων με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. •Ποιο είναι το τελικό ζητούμενο; •Ποιοι είναι οι στόχοι (γενικοί και ειδικοί); •Ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να υλοποιηθούν οι ενέργειες δημοσιότητας; •Ποιο είναι το κοινό – στόχος (δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά); •Ποιο είναι το κύριο μήνυμα (λόγια απλά, κατανοητά, πιστευτά); •Ποια είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;

7 Διαθέσιμος προϋπολογισμός (ενδεικτική κοστολόγηση) •Πόσα χρήματα μπορούν να διατεθούν για την επικοινωνία; •Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος κατανομής τους;

8 Επιλέγω μέσα •Με ποια μέσα μπορούμε να «φτάσουμε» στο κοινό μας; •Ποια μέσα είναι συμβατά με τον προϋπολογισμό μας; •Ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασμός μέσων;

9 Γενικές κατευθύνσεις •Μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, μικρότερο δυνατό κόστος. •Έμφαση στις νέες τεχνολογίες. •Προσοχή στα μέσα με υψηλό κόστος (π.χ. τηλεόραση) •Εξέταση κόστους – αποτελέσματος (π.χ αφίσες) •Συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις:  Εξέταση της σκοπιμότητάς τους (Ενδεικτική κοστολόγηση, κατά προσέγγιση αριθμός συμμετεχόντων και ωφελουμένων).

10 Χρήσιμες ιδέες… •Έμφαση στην αισθητική π.χ. καλοστημένη ιστοσελίδα, έξυπνα κείμενα, καλοσχεδιασμένο δίφυλλο κ.λ.π. •Ένα κύριο μήνυμα δυναμικό και κατανοητό •Η ημερίδα αλλιώς…. π.χ. ζωντανή αναμετάδοση (live streaming), ηλεκτρονικός διάλογος. •Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (άπειρο πεδίο) •Εντοπίζω τι καλό γίνεται και το αναδεικνύω

11 Σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 «……. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους µε στόχο •την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και •τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδροµής των Ταµείων» ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

12 Υποχρεωτικές αναφορές: -Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Την αναφορά στην ΕΕ -Το σήμα του ΕΣΠΑ -Την αναγραφή του Ταμείου που συγχρηματοδοτεί την πράξη. Η αναφορά του Ταμείου τοποθετείται κάτω από το ευρωπαϊκό έμβλημα.

13 ΠΡΟΣΟΧΗ! Στις πράξεις ΕΚΤ, το λογότυπο του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβάνει την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Προσέξτε κάτι…

14 Το έμβλημα της Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

15 ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑ Έμβλημα σε ασπρόμαυρη διάταξη Έμβλημα σε κυανόλευκη διάταξη

16 Προσέξτε και κάτι ακόμα…

17 Πού θα τα βρούμε; •www.edulll.gr •Αριστερό πλευρικό μενού: Δημοσιότητα •Υπομενού: Δημοσιότητα Προγράμματος •Υπερσύνδεσμος: Λογότυποι Ε.Π. (σε μορφή zip)

18

19

20 Πώς τα χρησιμοποιούμε; •Σε κάθε έγγραφο που αφορά στην πράξη. (τουλάχιστον στην πρώτη σελίδα) •Όλοι όσοι συμμετέχουν στην πράξη πρέπει να είναι ενήμεροι για την εν λόγω χρηματοδότηση.

21 Συνοδευτικό προτεινόμενο λεκτικό για κείμενο Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

22 Προτεινόμενο λεκτικό για υλικό δημοσιότητας Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης ……………… του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

23 Επιλέξιμα μέσα και εκτελεστικές οδηγίες

24 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 1) Εφημερίδες/ Περιοδικά: ΑνακοινώσειςΔιαφημιστική Προκηρύξειςκαταχώριση

25 Σχέδιο Προκήρυξης στον Τύπο Προκήρυξη Προκήρυξη Προκήρυξη

26 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 2) Ραδιόφωνο: Τα ραδιοφωνικά μηνύματα θα πρέπει να «κλείνουν» με την εκφώνηση της φράσης : «ΕΣΠΑ - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

27 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 3) Τηλεόραση:  Το λογότυπο.  Την εκφώνηση της φράσης : «ΕΣΠΑ - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

28 Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 4) Ιστοσελίδα:  Λογότυπο σε εμφανές σημείο της σελίδας του Δικαιούχου (σωστή χρήση του λογότυπου, χρηματοδότηση σελίδας από το ΕΠΕΑΕΚ)  Χρήσιμοι σύνδεσμοι: www.edulll.gr www.espa.gr http://europa.eu/  Αναδημοσιεύσεις προκηρύξεων: αποστολή e-mail στο a3@epeaek.gr σε μορφή pdf και word και αποστολή του υπερσυνδέσμου δημοσίευσης.

29

30

31 Προωθητικές ενέργειες 1) Έντυπα:  Λογότυπο σε ό, τι έντυπο, folder κ.λ.π. γίνεται αναφορά στο έργο. π.χ. προσκλήσεις, πρόγραμμα.  Μπλοκ χωρίς τυπωμένα λογότυπα. (υψηλό κόστος με αμφίβολο αποτέλεσμα) 2) Αφίσες:  Το λογότυπο σε εμφανές σημείο.  Δυνατό και άμεσο λεκτικό μήνυμα. 3) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αναφορά στο Επιχειρησιακό και στη συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ.

32 Προωθητικές ενέργειες 4) Μικρά αντικείμενα:  Έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση  Δεν χρειάζεται η αναφορά στο ΕΚΤ, και η φράση «Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης».

33 Ενέργειες άμεσης επικοινωνίας 1) Συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις:  Μέσα δημοσιότητας: banner ή αφίσα, έντυπο πρόγραμμα, προσκλήσεις κλπ με το σήμα μας, διαφάνειες παρουσιάσεων με το σήμα μας.

34 •Όλα τα μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας θα πρέπει να τηρούν τον Καν. 1828/2006, και τις σχετικές διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος. •Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις σχετικές με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ακόμα κι αν καλύπτεται με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων. •Σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία και η οριζόντια ένταξη σε αυτά της διάστασης της αναπηρίας. Γενικές παρατηρήσεις για κάθε μορφή επικοινωνίας

35 Διάφορα θέματα •ΣΔΕ και Φάκελος δημοσιότητας •Π.Δ 261- κρατική διαφήμιση •Κοστολόγηση (ανθρωποώρες – παραδοτέα) •Υπεύθυνος δημοσιότητας σε κάθε έργο – φορέα

36 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και την φιλοξενία σας. Επικοινωνία με την Μονάδα Α3 «Δημοσιότητας και Πληροφόρησης» a3@epeaek.gr


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ηλιάνα Μαμπλέκου και Λίλιαν Αλιματήρη Μονάδα Α3 Δημοσιότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google