Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Μεταγνωστικές Δεξιότητες (L2L) Μάθημα 3: •Διαχείριση χρόνου, Πηγές και Μάθηση σε ομαδικότητα στστην μάθηση

2 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. L2L: Διαχείριση χρόνου (1)

3 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. •Η δεξιότητα Μαθαίνω να μαθαίνω περιλαμβάνει την ικανότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και πληροφοριών, τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες. •Γενικοί στόχοι: –Προτεραιότητα εργασιών, –Προσδιορισμός του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση της οποιαδήποτε εργασίας, –Αξιολόγηση της εργασίας στο σύνολο, –Ανάθεση εργασιών την κατάλληλη στιγμή L2L: Διαχείριση χρόνου (2)

4 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Συγκεκριμένοι στόχοι: –Προσδιορισμός του χρόνου που χρειάζεται για κάθε εργασία, –Η γνώση για την αποτελεσματική οργάνωση του χρόνου ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα –Η γνώση για την τήρηση προθεσμιών, –Η γνώση για προτεραιοποίηση των εργασιών με βάση της σημμασία τους –Η γνώση για αξιολόγηση του χρόνου και της αναπροσαρμογής του αν χρειαστεί, –Η γνώση επεξεργασίας του χρονοδιαγράμματος και της ολοκλήρωσης του, –Η γνώση χρήσης των κατάλληλων εργαλείων για ολοκλήρωση εργασιών με βάση το χρονοδιάγραμμα L2L: Διαχείριση χρόνου (3)

5 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Πληροφορίες & πηγές μάθησης

6 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. •Οι πηγές μάθησης περιλαμβάνουν την ικανότητα της επιλογής, ανάλυσης και κατανόησης πληροφοριών, με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών και στρατηγικών. •Γενικοί στόχοι: –Διαχείριση πληροφοριών –Χρήση τεχνικών για ανάλυση και συστηματοποίηση πληροφοριών –Ενθάρρυνση και ανάπτυξη προσωπικής αυτονομίας και ευθύνης –Μάθηση ως προς το πώς μεταφέρεται η γνώση –Γνώση για έρευνα και χρήση των διάφορων πληροφοριών που θα χρειαστούν L2L: Πληροφορίες & πηγές μάθησης (2)

7 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Συγκεκριμένοι στόχοι: –Να γνωρίζεις που να ψάξεις για πληροφορίες –Να γνωρίζεις πως θα ψάξεις και τις στρατηγικές που θα εφαρμόσεις –Να γνωρίζεις τι είναι πιο σημαντικό και πως θα το μεταφέρεις (ως γνώση) –Να οργανώσεις τις πληροφορίες μέσω γνωστικών μεθόδων σε σχέση με το μαθησιακό περιβάλλον –Να μεταφέρεις πληροφορίες σε άλλους τομείς L2L: Πληροφορίες & Μαθησιακές πηγές (3)

8 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. L2L: Ομαδική εργασία (1)

9 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. •Η ομαδική εργασία είναι μέρος της συγκεκριμένης ικανότητας, για την ανταλλαγή ιδεών μέσα σε μια oμάδα ατόμων τα οποία επικοινωνούν και συνεργάζονται για να επιτύχουν κοινούς στόχους. •Γενικοί στόχοι: –προώθηση της μάθησης μέσω συνεργασίας (συνεργατική μάθηση) –ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων –ανάπτυξη της ικανότητας για σωστής επικοινωνίας –προώθηση αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων –γνώση αυτο-αξιολόγησης και αξιολόγηση του εαυτού μας σε σχέση με τους άλλους L2L: Ομαδική εργασία (2)

10 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Γενικοί στόχοι: –να εντοπίζεις τον χρόνο που απαιτείται για κάθε δραστηριότητα, –να ξέρεις πώς να οργανώσεις το χρόνο σωστά για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, –να γνωρίζεις πώς να ανταποκριθείς στις προθεσμίες, –να ξέρεις πώς να δώσεις προτεραιότητα των καθηκόντων σου σύμφωνα με τη σημασία τους, –να γνωρίζεις πώς να αξιολογείς το χρόνο και την εκ νέου ρύθμιση αυτή, αν χρειαστεί, –να ξέρεις πώς να καταρτισθείς σε ένα χρονοδιάγραμμα και να το μεταφέρεις έξω, –να γνωρίζεις πώς να χρησιμοποιείς τα κατάλληλα εργαλεία για να γίνει αυτό. L2L: Ομαδική εργασία (3)

11 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. " Επειδή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια γνώση θα είναι περισσότερο αναγκαία στο μέλλον, είναι παράλογο να προσπαθήσουμε να τη διδάξουμε εκ των προτέρων. Για αυτό λοιπόν, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τους ανθρώπους να αγαπήσουν την μάθηση τόσο πολύ και να μπορούν να μάθουν τόσο καλά που να είναι σε θέση να μπορούν να μάθουν αυτά που χρειάζονται." (John Holt) Μαθαίνοντας να Μαθαίνω

12 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Έχετε ολοκληρώσει το μάθημα με επιτυχία. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτό το μάθημα. Να θυμάστε ποτέ να μην σταματάτε να συμμετέχετε σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν μάθηση. Σας ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google