Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνολογία Β Γυμνασίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνολογία Β Γυμνασίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνολογία Β Γυμνασίου
IHETS/IPSE APC 2003 Presentation 4/3/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τεχνολογία Β Γυμνασίου Δρ. Σταμπολίδης Νικόλαος Φυσικός-Ραδιοηλεκτρολόγος, ΠΕ12 ΜΑ στην Εκπαίδευση Σχολικός Σύμβουλος Presentation prepared for the 2003 IHETS/IPSE All Partners Conference at Ball State University, Muncie, Indiana, April 4, 2003. This presentation is copyright © David M Peter, 2003 For comments or questions, please contact David Peter

2 IHETS/IPSE APC 2003 Presentation
4/3/2017 Παιδαγωγικοί Σκοποί; For many individuals involved with the process of creating distance education courses, there is a real need to attend some sort of training session that will prepare them, and their courses for online delivery. There is an entirely different set of expectations, and a new pedagogical approach that is necessary to deliver what was a face-to-face course via alternative delivery means, in this case, the internet. This presentation will highlight the development of the CTA, or Course Transformation Academy. We will examine both the content, the context, and the pedagogical approaches that were employed in the revision of the CTA.

3 Συνεργασία για ποιο λόγο;
IHETS/IPSE APC 2003 Presentation 4/3/2017 Συνεργασία για ποιο λόγο; Πριν Στο μέλλον Βασισμένη στην πληροφόρηση Δημιουργία γνώσης/εφαρμογές Δια μέσου της επανάληψης Ανάλυση και σύνθεση Καθοδηγούμενη από τον δάσκαλο Ομαδική μάθηση Με συγκεκριμένη σειρά (αναλυτικό πρόγραμμα) Στη δεδομένη περίσταση και με διαθεματικό τρόπο Έμφαση στην τυπική εκπαίδευση Ποικιλία μοντέλων μάθησης Κατευθυνόμενη Με λήψη πρωτοβουλίας Μάθηση σε συγκεκριμένη ηλικία Κίνητρο, ενδιαφέρον για μάθηση Τερματισμός μετά τις σπουδές Δια βίου Εκπαίδευση Η μάθηση στην οικονομία της γνώσης

4 Λόγοι που επιβάλουν το ομαδο-συνεργατικό κίνημα
IHETS/IPSE APC 2003 Presentation 4/3/2017 Λόγοι που επιβάλουν το ομαδο-συνεργατικό κίνημα Αυξανόμενες ανάγκες κοινωνικοποίησης Νέες κοινωνικές – οικονομικές συνθήκες Δημογραφικές αλλαγές Διδακτικοί & ψυχολογικοί λόγοι (Νέα αγωγή, κοινωνικός επικοδομητισμός Piaget -Vygotsky) 5. Η ανταγωνιστικότητα του παραδοσιακού σχολείου 6. Το δημοκρατικό έλλειμμα – J. Dewey

5 IHETS/IPSE APC 2003 Presentation
4/3/2017

6 Τα χαρακτηριστικά της συνεργατικής σχολικής εργασίας
Θετική αλληλεξάρτηση μεταξύ των μελών της ομάδας (επιμερισμός έργου, υλικού, ρόλων) Άμεση προσωπική επικοινωνία μεταξύ των μελών Συλλογική ευθύνη για το άτομο Συνεχής εξάσκηση σε ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και συλλογικής εργασίας Ανομοιογένεια στη σύνθεση της ομάδας Εναλλαγή ρόλων

7 IHETS/IPSE APC 2003 Presentation
4/3/2017 Προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία της ομαδοσυνεργατικής επικοινωνίας και δράσης είναι: Η κατοχή από μέρους των μαθητών συγκεκριμένων δεξιοτήτων και στάσεων Στον τρόπο συζήτησης Προσεκτική ακρόαση και εκ περιτροπής συμμετοχή στη συζήτηση Στην άνιση συμμετοχή Ενεργοποίηση και συντονισμός συμμετοχής όλων Στην υποβολή ερωτήσεων Διατύπωση με ακρίβεια των ερωτημάτων Στην απάντηση ερωτήσεων Παροχή επεξηγήσεων και οδηγιών Στη συναισθηματική στήριξη Έκφραση της ενθάρρυνσης και του επαίνου Στην αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού Αίτηση και παροχή βοήθειας Στον έλεγχο του θορύβου και ολοκλήρωση των εργασιών Χαμηλόφωνη συζήτηση και κατανομή & σύνθεση του συλλογικού έργου

8 Τεχνικές στήριξης συνεργατικών δεξιοτήτων
IHETS/IPSE APC 2003 Presentation 4/3/2017 Τεχνικές στήριξης συνεργατικών δεξιοτήτων Τεχνική της παράφρασης Τεχνική της ελάχιστης ουσιαστικής συμμετοχής Τεχνική της κατανομής ρόλων Τεχνική της ατομικής και συλλογικής αξιολόγησης Τεχνικές συνεργατικών παιχνιδιών

9 IHETS/IPSE APC 2003 Presentation
4/3/2017 Ο ρόλος του Καθηγητή Προκαταρτική προετοιμασία της τάξης Οργάνωση μαθητικού δυναμικού και παροχή διδακτικού υλικού Καθοδήγηση και ανατροφοδότηση των ομάδων Συντονισμός ομαδικών δραστηριοτήτων Αξιολόγηση του έργου των ομάδων

10 Ο ρόλος του Καθηγητή Εξουσία στους μαθητές
Στην αρχή παρεμβατικός, ενημερωτικός, Δασκαλοκεντρικός, εξουσία του καθηγητή Αρχή της σχολικής χρονιάς Τέλος της σχολικής χρονιάς Εξουσία στους μαθητές

11 IHETS/IPSE APC 2003 Presentation
4/3/2017

12 Μαθησιακά αποτελέσματα της συνεργατικής διδασκαλίας
IHETS/IPSE APC 2003 Presentation 4/3/2017 Μαθησιακά αποτελέσματα της συνεργατικής διδασκαλίας Ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος των μαθητών Επισήμανση των διαφόρων παραμέτρων του θέματος Δυνατότητα στο μαθητή-ερευνητή να κάνει διευκρινήσεις, συσχετίσεις, υποθέσεις, επαληθεύσεις Διαθεματικές προσεγγίσεις Νοητική ανάπτυξη Κοινωνικοποίηση (συνεργασία-ανασυγκρότηση) Ψυχική υγεία (θετική αυτοαντίληψη, μείωση ανταγωνισμού) Εκδημοκρατισμός του ατόμου (ενθάρρυνση, αλληλοβοήθεια) Γλωσσική ανάπτυξη

13 Μελέτη της βιομηχανίας
IHETS/IPSE APC 2003 Presentation 4/3/2017 Μελέτη της βιομηχανίας

14 IHETS/IPSE APC 2003 Presentation
4/3/2017 ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Βήμα 1ο - Συλλογή πληροφοριών Βήμα 2ο - Επιλογή παραγωγικής μονάδας Βήμα 3ο – Επιλογή ρόλου Βήμα 4ο – Σχεδίαση του ομοιώματος Βήμα 5ο – Επιλογή εργαλείων και υλικών Βήμα 6ο – Κατασκευή του ομοιώματος και συγγραφή γραπτής εργασίας Βήμα 7ο - Παρουσίαση

15 Τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη
Προγραμματισμό διδασκαλίας Συμπλήρωση φακέλου με επιμέρους δραστηριότητες Εκλογή παραγωγικής μονάδας Μορφή ενός σεμιναρίου Ευκαιρίες που δίνονται στα σεμινάρια Χαρακτηριστικά ενός καλού σεμιναρίου Ερωτήσεις για τεστ ή διαγώνισμα παιχνίδι Αξιολόγηση

16 Συνέχεια! Υλικά1 Υλικά2 Υλικά3 Εργαλεία Με Εργαστήριο Χωρίς εργαστήριο
Βιβλιογραφία Σύνδεση με τις ΤΠΕ

17 Παρουσίαση Παράδειγμα1 Παράδειγμα2 Παράδειγμα3 Παράδειγμα4 Παράδειγμα5
Παράδειγμα6 Παράδειγμα7 Παράδειγμα8

18 Στατιστικά Αν ενδιαφέρονται οι μαθητές για την τεχνολογία
Από ποια δραστηριότητα είναι ευχαριστημένοι Που γίνεται η μακέτα; Προσπαθούμε να την ολοκληρώσουμε στο σχολείο

19 IHETS/IPSE APC 2003 Presentation
4/3/2017 Σκέψεις ‘Μόνο όταν αληθινά αγαπήσουμε τους νέους ανθρώπους, όταν τους ερωτευθούμε, θα είμαστε έτοιμοι και ικανοί για τη θυσία που τους αξίζει και που τους την οφείλουμε. Και ο έρωτας δεν γεννιέται μέσα στα σκοτεινά γραφεία ανέραστων ανθρώπων, αλλά μέσα στα σχολεία, όταν βέβαια είσαι πρόθυμος και έτοιμος να δεχτείς τη θεία μεταλαμπάδευση των ωραίων νέων ανθρώπων Μανόλης Ανδρόνικος

20 Η σχολική τεχνολογία ήταν πάντοτε ΕΝΙΑΙΑ & ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ
Ενισχύεται στο αναλυτικό πρόγραμμα και μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε μάθημα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Οι νέες ιδέες είναι ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ Οι Καθηγητές της Σχολικής Τεχνολογίας πρέπει να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους στα πλαίσια της συμμετοχής τους σε διαθεματικές δραστηριότητες του σχολείου: Στα περιβαλλοντικά προγράμματα Στις καινοτόμες δράσεις – ευέλικτη ζώνη Στα προγράμματα επιχειρηματικότητας Στα προγράμματα Αγωγής Υγείας Στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Comenius Στα ΕΠΕΑΕΚ ( Αγωγής Υγείας, Ισότητας) Στο πρόγραμμα Νεολαίας για το Λύκειο


Κατέβασμα ppt "Τεχνολογία Β Γυμνασίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google